Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajóvámos civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Egészségügyi Szakdolgozókért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

3712 Sajóvámos, Rákóczi utca 31.
képviselő: Lipták Józsefné
Az alapítvány fő célja az egészségügyben dolgozók támogatása az alábbiak szerint:

1. Az egészségügyi szakdolgozók részére segítségnyújtás a hétköznapi életvitelükben, így
-kongresszusok, konferenciák szervezése, ápoláskutatás, publikációk nyilvántartása, életfogytig tartó tanulás, képzések biztosítása,
-szakmai napok és kulturális rendezvények szervezése,
-sport és egyéb rekreációs tevékenységek szervezése szakdolgozóknak, fizikoterápia, gyógytorna,
-gazdasági és jogi tanácsadás,
-külföldi munkavállalással kapcsolatos koordinációs tevékenység, érdekvédelem,
-gyermekfelügyelet,


2. A szakdolgozók tágabb környezete részére
-egészségmegőrző eszközök beszerzése, kulturális és szabadidős programok szervezése, egészségnevelés, sportolási lehetőség biztosítása,
-egészségnevelés a prevenció jegyében, egészséges életmódra nevelés a közoktatásban résztvevő gyermekek részére, valamint a felnőttek és időskorúak részére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
-szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
-sport,
-rehabilitáció foglalkoztatás,
-munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szervezetek által igény bevehető szolgáltatások. ... >>

"Miliczki Petra Gyógykezeléséért Alapítvány"

()

3712 Sajóvámos, Dózsa Gy.út 36.
képviselő: Slezsák Istvánné
Az alapítvány célja, hogy Miliczki Petra (szül.:1995.január 30., an.: Medve Irén, lakik: 3712 Sajóvámos, Dózsa Gy. u. 36.) végtagfejlődési rendellenességgel született kislány magyarországi és külföldi gyógykezeléséhez, valamint végtagkonstrukciós műtétjéhez és utókezeléséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket ... >>

Sajóvámosért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3712 Sajóvámos, Dózsa Gy. u. 25.
képviselő: Minyó Elemérné
Oktatási, kulturális tevékenységek számára a feltételek megteremtése, ilyen csoportokhoz és programokhoz anyagi támogatá nyújtása. Szociális tevékenység végzése különböző célcsoportok igényei szerint. Szociális intézmény működési feltételeinek a biztosítása. Képzési, átképzési programok támogatása, a szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Helytörténeti kutatások és hagyományőrzés támogatása. Támogatás nyújtása más non profit szervezetek programjaihoz, valamint a helyi egyházak támogatása. Részvétel más hasonló programokhoz, akár országos kezdeményezésekbe való bekapcsolódás. ... >>

"Sajóvámosi Általános Iskola Gyermekiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3712 Sajóvámos, Nevelők út 4.
képviselő: Gergely Éva
Az iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, a tárgyi, technikai feltételek javítása, az idegen nyelv tanulásának elősegítése, az iskolai szabadidős programok támogatása, (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez), tanulmányi, sport- és kultúrális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása (nevezési díjak fzetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása) neház körülmények között élő diákok segítése. ... >>

"Sajóvámosi Közösségi Házért" Közalapítvány

(kulturális)

3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A.
képviselő: Molnárné Cseh Mária
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8.§-a rögzíti a települési önkormányzat feladataként a közművelődési tevékenység támogatását. Az önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően, mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el. A 88.§. /1/ bekezdése alapján a helyi önkormányzat közalapítványt hoz létre és közérdekű kötelezettségvállalást lehet. Sajóvámos község önkormányzatának képviselőtestülete a hivatkozott törvényhelyek alapján közalapítvány létrehozását határozta el a közművelődés támogatása feladatának keretében, melynek célja Sajóvámos község lakosságának olyan épített környezetet biztosítani, amely lehetővé teszi a szabaidő kultúrált körülmények között való eltöltését, hozzájárul a lakosság valamennyi rétegének kulturális, művelődési lehetőségei szélesítéséhez, biztosítva a Közösségi Ház felépítését és működtetését. ... >>

Sajóvámosi Polgárőrség Egyesülete

(közbiztonság,egyéb)

3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
képviselő: Szokircsák István ... >>

Sajóvámosi Sport Klub

(sport)

3712 Sajóvámos, Nevelők út 2/B
képviselő: Takács Gábor elnök ... >>

Szent Erzsébet Hívei Egyház

(egyéb)

3712 Sajóvámos, Kiserdő utca 43
képviselő: dr. Éliási Sándor ... >>

"Szent Erzsébet" Segítő Kezek Közhasznú Egyesület

(szociális)

3712 Sajóvámos, Kiserdő utca 43
képviselő: Kaszás Géza elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41