Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szendrő civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Bódva Völgye Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,egyéb)

3752 Szendrő, Váralja út 3.
képviselő: Huszár Sándor
A Szendrői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság épületének és eszközállományának fejlesztése, különös tekintettel az egyéni védőeszközök, mentőfelszerelések, egyéb tűzoltási eszközök, járművek beszerzéséhez szükséges források részben vagy egészben történő megteremtésével.
Anyagi segítségnyújtás a hivatásuk teljesítése során életét vesztő, esetlegesen sérülést szenvedő tűzoltók és családtagjai számára.
A hivatásos önkormányzati tűzoltók rekreációját, pihenését és kényelmét szolgáló eszközök beszerzésének részben vagy egészben történő támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,
ár- és belvíz védelem ellátásához kapcsolódó tevékenység ... >>

Bódvavölgye Vadásztársaság

(egyéb)

3752 Szendrő, Garadnapuszta
képviselő: Hudák József elnök ... >>

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrációs Egyesület

(egyéb)

3752 Szendrő, Újélet út 37.
képviselő: Stefán Ferenc elnök
Az egyesület célja a B-A-Z. Megyei keresztény romák jogainak és érdekeinek képviselete, sikeres közéleti szerepvállalásuk elősegítése, akik tevékenysége elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlődését segíti elő. Az egyesület célja továbbá minden olyan kezdeményezés támogatása, amely elsősorban Borsod- Abaúj - Zemplén megyei cigányság társadalmi felemelkedését segíti elő. E cél érdekében felvállalja, hogy programokat, előadásokat, társadalmi aktusokat és megmozdulásokat szervez. ... >>

EU ROM Szendrői Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

3752 Szendrő, Jókai Mór út 24.
képviselő: Szávuly Sándor elnök
A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományainak, kulturális értékeinek megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében. Elősegíteni a felelős, egészséges életre való törekvést, hangsúlyozva a sport és a testedzés fontosságát a mindennapok során. Hozzájárulni a település kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez. Segíteni és kezdeményezi hagyományőrző, népműveészeti és más kulturális események megrendezését. Megóvni természeti és épített örökségünket, szebbé tenni lakókörnyezetünket, a környezetvédelem előtérbe helyezésével. ... >>

Fehér Holló Ökológiai Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

3752 Szendrő, Naygállomás utca 14
képviselő: Fasimonné Szabó Erzsébet
A ökológiai gazdálkodás alapelveinek magyarországi ismertetése és eredményeinek gyakorlati bemutatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- természetvédelem,
- környezetvédelem. ... >>

II. Rákóczi Ferenc DSE

(sport)

3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.
képviselő: Petró János elnök ... >>

Ménes -völgyi Tudásvető Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3752 Szendrő, Kovács utca 25
képviselő: Báriné Krajnyák Szilvia
a.) Kompetenciaalapú fejlesztő pedagógia műhely kialakítása, ahol a korszerű technológiákat erősítik a humanisztikus-kooperatív oktatási módszerek.
b.) Esélyteremtés és felzárkóztatás a képességek kibontakoztatássával, a felnövekvő nemzedék (a gyermek) sikerrességének növelése a tanulói kudarcok és lemorzsolódás érdekében. ... >>

"Szegény Családokért Alapítvány"

(szociális)

3752 Szendrő, Hősök tere 1.
képviselő: Dániel Gábor elnök
A szociálisan rászorult családok temetkezési költségeihez hozzájáruljon, a nagy anyagi terhet jelentő temetkezés terheiből átvállaljon. Az alapítvány feladata a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

" Szendrő és környéke gyermekeiért a művészetoktatásban" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3
képviselő: Dr. Kresák Zoltán
a) az intézmény oktatási, művészeti tevékenységéhez szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez nyújtandó támogatás (hangszerek, zenei és irodatechnikai eszközök);
b) az intézmény tanulóinak, tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez való hozzájárulás;
c) a külföldi testvérkapcsolatok kialakítása és a kapcsolattartás finanszírozása (pl. Leutershausen, Torna);
d) szakmai táborok segítése,
e) tehetséges tanulók jutalmazása, részükre a térítési díj egészének vagy egy részének átvállalásával megvalósuló támogatás nyújtása,
f) az intézményben hagyományteremtő rendezvények, programok megszervezée, azok későbbi támogatása,
g) partnerség kialakítása más művészeti civil szervezetekkel,
h) képességfejlesztés,
i) az intézmény alaptevékenységével összefüggő pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása ... >>

Szendrő és Környéke Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

3752 Szendrő, Besze János utca 13.
képviselő: Beri Jenő
Az egyesület tevékenységét elsősorban Szendrő városában és annak vonzáskörzetében kívánja kifejteni. Célja az itt élő hátrányos helyzetű családok megsegítése, gyermekeik oktatásának támogatása, közösségi programok indítása. Az egyesület segíteni kívánja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkóztatását. ... >>

Szendrő Város Polgárőr Szervezete

(közbiztonság,egyéb)

3752 Szendrő, Hősök tere 1.
képviselő: Karl Márton ... >>

Szendrő Városi Sport és Stabadidő Klub Egyesület

(sport)

3752 Szendrő, Hősök tér 1
képviselő: Tomorszki István ... >>

Szendrői Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3752 Szendrő, Petőfi tér 1.
képviselő: Sóváriné Sárog Éva
Valamennyi, az általános iskolával jogviszonyban álló tanuló érdekében az intézmény cselekvési lehetőségeinek bővítése, magasabb színvonalú képzés feltételeinek megteremtése. 1.) Minden olyan kezdedményezés, tehetséggondozás, készség- és képességfejlesztés támogatása, amely önálló problémamegoldáshoz, az új iránti érdeklődéshez, a tolerancia erősítéséhez vezet. 2.) A tehetséges tanulók támogatása, versenyek, pályázatok szervezésével, illetve ilyen rendezvényeken való részvétel biztosításával jutalmazással. 3.) Továbbtanulás esélyének növelése, idegennyelvek tanítása hatékonyságának fokozása, szakkörök, új munkaformák, speciális táborok szervezésével, támogatásával. 4.) Hátrányos helyzetű taulók esélyegyenlőségének javítása, személyiségfejlesztés, differenciált foglalkoztatási formák, életmódtáborok stb. támogatásával. 5.) Az optimális testi fejlődéshez, az egészséges életmód szokásrendszere kialakításához szükséges feltételek bővítése. ... >>

Szendrői "Béke" Vadásztársaság

()

3752 Szendrő,
képviselő: Szilvai József ... >>

Szendrői Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3752 Szendrő, Fő utca 2.
képviselő: Benke András
1./ Oktatási, nevelési tevékenység támogatása a Szendrői Református Egyházközségben valamint református óvoda létrehozásának segítése. Ezeken belül különösen:
református keresztyén óvodai oktatás és ifjúsági nevelés támogatása,
keresztyén óvodai és ifjúsági hitéleti nevelés támogatása,
képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
az óvoda gyermekbarát jellegének erősítése,
az óvodának mint intézménynek a gyermekek számára otthonosabbá tétele,
a fenti célok megvalósítása érdekében az óvoda épületének, környezetének udvarának és az ott található eszközöknek a folyamatos fejlesztése, karbantartása, új eszközök, a református keresztény óvodai és ifjúsági oktatást, nevelést segítő kiadványok, könyvek egyéb tananyagok vásárlása,
egyéb a fenti célokhoz kapcsolódó beruházások finanszírozása,
az óvodai intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése.
2./ Kultúrális- sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése. Ezen belül különösen:
személyiségfejlesztés drámapedagógiai eszközökkel,
anyanyelvi kultúra megőrzése,
hagyományok ápolása,
egészséges életmódra nevelés,
vízuális kultúra fejlesztése,
művészetek szeretetére nevelés,
természeti és társadalmi környezet megismertetése,
esztétikus környezet megteremtése,
keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése,
közvetlen környezetünk megismertetése, megóvása, megvédése,
természetes anyagból készült játékeszközök beszerzése,
népművészet, hagyományőrzés,
mentális, lelki egészség megőrzésére irányuló programok, lelkisegély,
a fejlesztéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése a még hatékonyabb keresztény pedagógiai nevelés érdekében.

3./ Foglalkozási csoportokat összefogó (különösen a református keresztyén óvodai és ifjúsági nevelés, oktatás szakmai fejlesztését elősegítő) tevékenység.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
tudományos tevékenység,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Szendrői Várbarátok Egyesülete

(kulturális)

3752 Szendrő, Ady Endre utca 29
képviselő: Jósvay István elnök ... >>

Szendrőiek Baráti Egyesülete

()

3752 Szendrő, Petőfi tér 1.
képviselő: Hudák József elnök ... >>

"Tókörnyéke Lakosaiért" Alapítvány

()

3752 Szendrő, Hősök tere 1.
képviselő: Mester Árpád elnök
-Önkormányzati közműberuházások megvalósítása -Közműberuházások során a lakosságra eső terhek csökkentése, lakosság közműberuházás támogatása -Pályázati tevékenység elősegítése -Közműterhek csökkentése, közműberuházások támogatása   ... >>

Városszépítő és Ifjúsági Alapítvány Szendrő

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3752 Szendrő, Fő út 18.
képviselő: Dr. Apáti Pál György
az alapítvány kötelességének érzi a magyar nemzeti és nemzetközi nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kutatás hagyományainak megőrzését és ápolását, a tradíciók továbbfejlesztését és a mindenkori viszonyokra való aktualizálásukat, különös tekintettel a határon túli területekkel való kapcsolattartását, a kistérségi kapcsolatok ápolását,
az alapítvány feladata a közösségfejlesztés, egészségvédelem, családok védelme, mozgásgazdag, sportos életmódra nevelés, amelyek keretei között különösen nagy hangsúlyt kap a szexuális kultúra, családi életre nevelés fontossága, drogprevenció, bűnmegelőzés, tűzvédelem és vagyonvédelem, életvezetési ismeretek elsajátítása, valamint a környezettudatos életmódra nevelés,
ezen tevékenységei mellett az alapítvány céljai megvalósítása érdekében kulturális tevékenységet folytat: rendezvényeket, előadásokat, szimpóziumokat, sporteseményeket, táborokat szervez és vezényel le, lehetőség szerint saját médiatevékenységet folytat, értve az alatt a színpadi, nyomtatott, elektronikus és audiovizuális tevékenységet egyaránt,
az alapítvány célul tűzi ki továbbá a lakosság egészségtudatos kommunikációjának javítását, és ennek érdekében az ifjúság bevonásával az egészségügyi ellátórendszerhez kapcsolható kiegészítő szolgáltatások megszervezését (prevenció, életmód, szervezett szűrőprogramok korcsoportos kiterjesztése stb.)
az alapítvány ifjúságvédelmi és ifjúsági érdekképviseleti, tanácsadói tevékenységet folytat, ezzel összhangban információs hálózatot épít ki, amelyet a támogatottak használhatnak,
az alapítvány Uniós kapcsolatok teremtésével hozzájárul a kedvezményezettek euroatlanti integrációs elkötelezettségének növeléséhez,
a civil szervezetek és a polgárok összefogása és mozgósítása a térség problémáinak enyhítése érdekében (munkanélküliség, szociális gondok, etnikai kisebbség, stb.). ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41