Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szirmabesenyő civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Alapítvány a Szirmabesenyői Református Templom Építéséért

()

3711 Szirmabesenyő, Állomás út 78.
képviselő: Farkas Endre, Kiss Barnabás
A község református hitéletének gyakorlása céljából templom felépítése, fenntartásának finanszírozása. ... >>

"CSEPEREDŐK EGÉSZSÉGÉÉRT" Alapítvány

(sport,egészségügyi)

3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.
képviselő: Dr. Szakos Judit
Szirmabesenyő község gyermekeinek egészséges életmódra, rendszeres sportolásra környezetszeretetre, környezet-tudatos magatartásra és életmódra nevelése, a gyermekek egészségügyi prevenciójának segítése. ... >>

Értékeinkért Egyesület Szirmabesenyő

(sport,kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Állomás utca 62.
képviselő: Móré István elnök
Mozgalmat indítani és működtetni a szirmabesenyőiek és a településhez kötődők részvételével, Szirmabesenyőért és a szirmabesenyőiek javára. Közreműködni a helyi tudás és a cselekvési szándék kiaknázásában, felhasználásában, megbecsülésének szervezésében, megfelelő értéken való kezelésében. A közösség kínálta előnyök kiaknázása különös tekintettel a kulturális, sport, környezetvédelem, települési szintű kutatás területén. Szervezése az önmagunkért, az önmagunk körülvevő település fejlesztése érdekében való cselekvésnek és gondolkodásnak, a helyi társadalompolitika formálása. Segíteni a helyi döntéshozókat a legkülönfélébb érdekek felszínre hozatalával, de legalább saját érdekeink megjelenítésével. A lokálpatriotizmus erősítése annak érdekében, hogy a legtöbb területen büszkeséggel vallhassuk, hogy Szirmabesenyőiek vagyunk. Felkarolni az olykor önmagukban gyenge, de jó szándékú és értékes gondolatokat, segíteni a megvalósulásukat. Közreműködni a helyi kulturális és építészeti örökség megóvásában, fejlesztésében, megtartásában, minél szélesebb körben való megismertetésében. ... >>

Fénypont Kreatív Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Ady Endre utca 9.
képviselő: Csáti Ersók Marietta Andrea, Csáti Ersók Péter, Szabó Virág
Az alapítvány azzal a céllal jön létre, hogy az emberi életminőséget javítsa, külön hangsúlyt fektetve a környezetvédelemre, az emberi kreativitás kibontakoztatására, a kultúra felemelésére, a hagyományőrzésre - az alábbi pontokban részletezett konkrét célkitűzésekkel: a)a Magyarországon és határainkon túl élő magyar gyerekek, felnőttek és idősek kreativitását, döntésképességét, személyiségfejlesztését célzó szabadidős és oktatási programok megvalósításában való részvétel, az ilyen programok létrehozásában és gyakorlati kivitelezésében való tevékenykedés; b)az előző pontban meghatározott programok iskolai rendszerben történő megvalósítás kezdeményezése, illetve ilyen pedagógiai kísérletekhez sokirányú támogatás nyújtása; c)tanfolyamok, tréningek, táborok szervezése minden korosztálynak, a legkülönfélébb területeken; d)program- és rendezvényszervezés a fenti célkitűzéssel; e)nemzetközi szervezetekkel és adatbázisokkal kapcsolatok kiépítése, tanulmányutak szervezése, konferenciák, továbbképzések bonyolítása; f)civil szféra által létrehozott kulturális, pedagógiai, egészségnövelő és környezetvédő programoknak, intézményeknek támogatása, együttműködésük koordinálása, programok szervezése a témában; g)a fenti pontokban kifejtett célkitűzésekkel kapcsolatok kutatások és publikációk írása, írásának ösztönzése; h)környezetvédelmi akciók, programok szervezése; i)tehetséges, kreatív alkotók egy csoportba rendezése és foglalkoztatása; j)kézműves és egyéb, egészséges természetes életmód gyakorlásához szükséges termékek összegyűjtése és terjesztése; k)újságok, magazinok kiadása, médiaképzések és gyakorlati médiatevékenységek; l)internetes fórumok, honlapok működtetése; m)kulturális fesztiválok szervezése, lebonyolítása; n)hátrányos helyzetű csoportok, személyek bevonása és felzárkóztatása; o)kulturális műhelyek működtetése; p)könyvírás, publikálás; q)oktatási segédanyagok tervezése, készítése; r)klubhálózat létrehozása, működtetése, s)az oktatás és továbbképzés tartalmi korszerűsítése, a tudományos tevékenység, kutatás, és fejlesztés elsősorban a kultúra területén; t)a művészeti szakterületeken olyan körülményeket létrehozni, amelyek hozzájárulnak egy önálló művészeti etikát és értékrendet hordozó, szakmailag magasan kvalifikált, és értelmiségi szerepet vállalni képes művészértelmiség kialakulását; u)olyan működő közösség létrehozása amelyben minden tag megtalálja feladatát, saját képességei szerint hozzáad a közösség hatékony létezéséhez; v)nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása, az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához külföldi államok, nemzetközi szervezetek és Magyarország közötti oktatási, kulturális, környezetvédelmi és kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése - ezzel elősegítve a bekapcsolódást a nemzetközi kulturális életbe. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,természetvédelem, környezetvédelem, hát ... >>

Green is Good Környezettudatos Gondolkodásért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 32.
képviselő: Vermesné Simon Zsuzsanna
Az alapítvány a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezetetikájának fejlesztését tűzi ki célul, oly módon, hogy a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztésében nyújtson segítséget. Fő célul tűzi ki az alapítvány, hogy elősegítse a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását és elterjedését, továbbá mindazon törekvések megvalósítását, amely célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai ne haladják meg a természet teherbíró képességét, illetve arra a szintre szoruljanak vissza. Ennek érdekében alternatívát mutat az egészséges és környezettudatos életkörülmények kialakítására, fenntartására, illetve visszaállítására az épített környezetben. Az alapítvány célja, hogy a társadalom legkülönbözőbb csoportjai számára tegye vonzóvá a környezettudatos életmódot és a magyarországi vállalkozásokat is segítse abban, hogy megismerjék és alkalmazzák a környezettudatos működés módszereit. ... >>

"Hogy a XXI. században is élhessünk" Alapítvány

(sport,oktatási)

3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
képviselő: Páldi József
Szirmabesenyő Nagyközség helyi társadalmának fejlesztése az oktatás, művelődés, sport egészségmegőrző életmód, korszerű egészségvédelem kialakítása, a környezet megóvása és védelme ... >>

Lakóterületi Ifjúsági Szervezet

()

3715 Szirmabesenyő, Kossuth u. 1.
képviselő: Lénárt György elnök, Orosz Judit alelnök ... >>

Nacera Táncegyesület

(egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Sajó utca 22
képviselő: Pallai Krisztina ... >>

Szent György Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Rózsa u. 16.
képviselő: Szmrek László
A szirmabesenyői görög katolikus templom és lelkészi lakás építése és fenntartása, más egyházközségi intézmények támogatása. Kultúrális tevékenységek támogatása. Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, ifjúsági szervezetek működésének, gyermeküdültetések és cserekapcsolatok támogatása. Egyházközségek rászoruló tagjainak szociális támogatása. Esetenként más görög katolikus egyházközségek, intézmények segítése. ... >>

Szirmabesenyői Karate Sportegyesület

(sport)

3711 Szirmabesenyő, Alkotmány u. 37.
képviselő: Bartha Tibor ... >>

Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Kossuth út 42.
képviselő: Molnár Gábor elnök
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység kidolgozása és közvetítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Szirmabesenyői Sportkör

(sport)

3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 3.
képviselő: Kozák János ... >>

SZIVÁRVÁNY Mazsorett Táncegyesület

(sport)

3711 Szirmabesenyő, Kossuth út 42
képviselő: Hornyák Bálintné ... >>

TANULÁS JÖVŐJE A JÖVŐ TANULÁSA Egyesület

(oktatási)

3711 Szirmabesenyő, József Attila utca 9
képviselő: Filkus Attila ... >>

UTG Póker Club

(sport,egyéb)

3711 Szirmabesenyő, Bartók Béla út 25.
képviselő: Takács István elnök
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése, népszerűsítése, ezen játéknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség teremtése ezen játékok versenysport szintű űzésére. A póker kártyajátéknak szabadidős- és versenysport jelleggel történő űzése szervezeti keretinek biztosítása. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése. ... >>

Z-17 Postagalambsport Egyesület

(sport)

3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 12.
képviselő: Kovács Imre ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41