Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Telki civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

A Telki Templomért Alapítvány

(szociális,kulturális,egyéb)

2089 Telki, Áfonya köz 13.
képviselő: Gerhárt Józsefné, Harkai Gábor elnök, Homolya László
-Telki műemlék jellegű római katolikus templomának állagmegóvása, többlépcsős rekonstrukciója, illetve az igényeknek megfelelő bővítése. -A több mint 800 éves telki bencés apátság történetének kutatása. A törökök által lerombolt ősi apátsági templom maradványainak és köveinek felkutatása, számbavétele, katalogizálása, a jelzés szintű alaprajz rekonstruálása, restaurálása. -A település vallásos hagyományainak és az ezekhez kötődő tárgyi emlékek felújítása. -Templomi, vagy templomhoz kötődő kulturális események támogatása. -Szükség esetén a templom működésének segítése. -A gyermekek és az ifjúság vallásos nevelésének előmozdítása. Hittan és szkóla táborok, valamint a helyi cserkészet támogatása. -Preventív célú szabadidős programok szervezése gyermekeknek és fiataloknak. -Karitatív tevékenység. Szociális problémákkal küzdők támogatása felekezeti hovatartozás nélkül. -Időseknek szervezett összejövetelek, kirándulások támogatása. -Jegyespárok házasságra való felkészítését célzó program segítése. Fiatal házasok és nagycsaládosok közötti kapcsolat erősítése. ... >>

Alapítvány a Koreai-Magyar Kulturális és Otatási Együttműködésért

(oktatási,kulturális)

2089 Telki, Kamilla u 3/b
képviselő: Young Choi Jee
Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti kulturális és oktatási kapcsolatok megőrzése, fenntartása, fejlesztése érdekében a két ország művészetének, művészeti hagyományainak bemutatása, művészet-oktatási rendszerük megismertetése, valamint folyamatos és kölcsönös tapasztalatcsere, akét országban élő művészek közötti együttműködés elősegítése. ... >>

Biztonságos Böngészésért Közhasznú Egyesület

(oktatási)

2089 Telki, Szellő u. 64.
képviselő: Schiroky Vilmos ( elnök )
Az internet fontosságára való figyelemfelkeltés konkrét ajánlásokkal, javaslatokkal, eszközökkel segítse a fiatalkorúakat, szülőket, tanárokat, közcélú szolgáltatások nyújtása, fejlesztése, népszerűsítése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, erősítése. ... >>

Budántúli Waldorf-pedagógiai Alapítvány

(szociális)

2089 Telki, Fő u.30/a.sz.
képviselő: Balog Gábor
Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógia módszerének, eredményének megismertetése, népszerűsítése. A Waldorf-pedagógia megismertetése, népszerűsítése. A Waldorf-pedagógia megis- mertetése, gyakorlása érdekében szerveződő közösségek,együttműködések támogatása és segítése. ... >>

Christianeum 2004 Alapítvány

(szociális)

2089 Telki, Orgona utca 26.sz.
képviselő: Galambos László elnök
Magyarországi műemlék épületek, elsőd- legesen: templomok, egyházi épületek felújításának elősegítése. A magyaror- szági keresztyén közösségek, civilszer- vezetek tevékenységének megerősítése. Nagycsaládosok, idősek segítése. ... >>

Civil Iránytű Alapítvány

(egyéb)

2089 Telki, Legelődombi u. 53.
képviselő: Porkoláb Anikó elnök önállóan
A civil szektor és az egyes civil szervezetek átláthatóságának, elszámoltathatóságának, ismertségének növelése, valamint a civil szektor külső és belső kapcsolatainak, partnerségeinek fejlesztése és támogatása. A civil szervezetek hálózati együttműködéseinek, forrásszervező tevékenységének támogatása, valamint a társadalmi részvétel, az önkéntesség és az adományozás fejlesztése, elősegítése, bátorítása. ... >>

Csergezán Pál Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2089 Telki, Annalaki u.30.sz.
képviselő: Dr.Monori Ilona
A magyar művészet gazdagításához művé- szi hitvallásukkal és munkájuk magas szinvonalával hozzájáruló természet- ábrázoló művészek jutalmazása. ... >>

Domino Kutyamenhely Alapítvány

(környezetvédelmi)

2089 Telki, Kamilla u.14.
képviselő: dr. Szilágyi Gábor elnök, Kövesdi László alelnök, Strausz János tag
Kóbor és gazdátlan kutyák számára állatmenhely létesítése. Nyilvántartási rendszer kiépítése. Az állatok részére új gazdák keresése. ... >>

Epszilon Szülői Egyesület

(oktatási,kulturális)

2089 Telki, Hársfa u.9.sz.
képviselő: Lafferthon Judit elnök
A szülők partneri szerepének elfogadtatása a magyar közoktatás rendszerében. ... >>

Falunk Megújulásáért Egyesület

(egyéb)

2089 Telki, Akácos út 55.
képviselő: Csiba Péter alelnök, dr. Doleschall Sándor Béla elnök, Jeck János alelnök
településfejlesztés ... >>

"Felis Hungarica" Magyar Macskások Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

2089 Telki, Levendula u. 37.
képviselő: Polgár Petra elnökhelyettes, Tóth Judit elnök
valamennyi macskafajta tenyésztése, állatvédelem támogatása, a tagok szakmai képzése, továbbképzése, érdekvédelme, kapcsolatteremtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi szervezetekkel ... >>

G Klub Magyarország Sport Egyesület

(sport)

2089 Telki, Boróka köz 16.
képviselő: Csernok Attila elnök
sporttevékenység ... >>

Heliotrop Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2089 Telki, Hársfa utca 9. sz.
képviselő: Nagy Mariann
Oktatási intézmények látrehozása, az első óvoda 1997.szeptemberi beindítá- sával. A gyermekek és az ifjúság felkarolása, támogatása. ... >>

IKEBANA Alapítvány

(sport,kulturális)

2089 Telki, Pipacs köz 1.sz.
képviselő: Yoshizawa Miiru
Idős emberek pszichiátriai, utógondozásra szorulók, fogyatékosok, problémás gyermekek részére nappali klubokat alakít ki. Munkaterápiát, kreatívterápiát szocioterápiát, művészetterápiát, sport foglalkozásokat, pszichoterápiákat szervez és végez. A japán-magyar kapcsolatok kiépítése, kultúrális rendezvények szervezése. ... >>

Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2089 Telki, Nyírfa u. 9.sz.
képviselő: Czövekné Németh Krisztina elnök ön., Dr.Keserűné Molnár Krisztina aleln., Hámos Áron titkár ketten együtt ... >>

Kundalini Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

2089 Telki, Mandula köz 14.
képviselő: Ágotai Dorottya elnök
A nemzetközi Kundalini Jóga hagyomány tanításainak, jógagyakorlatainak és a jóga életmódnak a terjesztése, valamint feltételeinek és kereteinek megteremtése Magyarországon, a modernkori ember fizikai, mentális és spirituális egészségének elősegítéséért és a természetes életmódért. ... >>

Laguna Műugró és Szabadidősport Egyesület

(sport)

2089 Telki, Rózsa u. 5.
képviselő: Benyák András elnök
Sporttevékenység ... >>

Magyar Síoktatásért a Síoktatók Magyarországi Szövetségéért Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

2089 Telki, Akácos u. 57.
képviselő: Sigmon András, Székely Balázs, Tóth Sándor
A magyarországi síoktatás anyagi és technikai feltételeinek javítása, síoktatók továbbképzése, nyelvtenulások javítása, síoktatók továbbképzése, sítúrák, edzőtáborok támogatása. Konferencia ( bel- és külföldi ) tartása, kiemelkedő teljesítményt nyújtó síoktatók, sítanfolyamok szervezéséhez hozzájárulás. ... >>

Magyar-Koreai Társaság a Barátságért és Együttműködésért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2089 Telki, Berkenye u. 46.
képviselő: Dr. Nagy Sándorné Szegő Andrea eln.
A magyar és koreai nép közötti kapcsolat elmélyítése. ... >>

MŰ-VÉSZ Szabadidős és Sportegyesület

(sport)

2089 Telki, Kökörcsin utca 17.
képviselő: Gáborjáni Szabó Gábor
A különböző sportok - ezen belül elsősorban a síelés, a vitorlázás, a kerékpározás, a tenisz és a siklóernyőzés - hazai népszerűsítése, elterjesztése, ezek feltételeinek és színvonalának javítása, fejlesztése, versenyek szervezése, az arra való felkészülés előkészítése. ... >>

Néri Szent Fülöp Cserkészcsapatért Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2089 Telki, Anna-laki út 38.sz.
képviselő: Kozma Anikó
A helyi cserkészcsapat működésének tá- mogatása. Továbbképzések anyagi segí- tése. a csapat szociálisan hátrányos helyzetű tagjainak segítése. ... >>

Óvoda - iskola Telkiben : Út Európába Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2093 Telki, Petőfi u. l.
képviselő: Kolláth Klára elnök
A községben nemzetiségi óvoda létrehozása és működtetése.Telki községben idegen nyelvű óvoda és iskola létrehozása és működésének segítése. A gyermekek testi és szellemi fejlődésének biztosítása, hazaszeretetre nevelés, idegennyelvek elsajátításának elősegítése.
Részvétel faluszépítési és fejlesztési programokon, településsel összefüggő különféle művészeti pályázatok díjazásának finanszírozása. ... >>

Öko-Forrás Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2089 Telki, Petőfi S.u. 5.
képviselő: Bordás-Varga Nóra ügyvezető önállóan, Szenthe Ádám elnök önállóan
A hazai biodiverzitás megőrzésének támogatása. ... >>

Rendészeti Kutatók Egyesülete

()

2089 Telki, Rákóczi u.11.sz.
képviselő: Dr.Korinek László elnök ... >>

Telki Barátainak Köre

()

2089 Telki, Hársfa u. 17.
képviselő: Varga Mihály elnök ... >>

Telki Football Club Szabadidő Sportegyesület

(sport)

2089 Telki, Áfonya köz 6.
képviselő: Módos Balázs ( elnök )
A labdarúgás feltételeinek megteremtése, a rendszeres sportolás biztosítása, sportoló közösségek kialakításának elősegítése, egészségmegőrzés, rekreáció, a labdarúgás népszerűsítése. ... >>

Telki Közbiztonságáért Kiemelten Közhasznú Egyesület

(egyéb)

2089 Telki, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Földvári Nagy László elnök
Telki közrendjének és közbiztonságának javítása. Az ilyen jellegű társszervezetekkel való együttműködés. ... >>

Telki Nőikar Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2089 Telki, Petőfi S. u. 5.
képviselő: Duráné Tóth Emese ( önállóan ), Gulácsiné Kozma Sarolta ( önállóan ), Korim Ildikó titkár önállóan
Helyi énekkar létrehozása és működtetése. Előadások szervezése. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi kórusmogalomba. ... >>

Telki Polgárőrség Bünmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2089 Telki, Petőfi u. 1.sz.
képviselő: Id. Stankowsky Kázmér, Pálffy Tibor, Rátky József elnök, Tóth Zoltán, Varjú Géza ... >>

Telki Sport Alapítvány

(sport)

2089 Telki, Muskátli u. 2.
képviselő: Szabóné Csellényi Franciska
Telki község lakosai számára az egészséges életmód és a rendszeres testedzési lehetőségek biztosítása. A helyi sportcsarnok építésének támogatása. Helyi sporttevékenységek támogatása. ... >>

Telki Sportegyesület

(sport)

2089 Telki, Petőfi Sándor u. 1.
képviselő: Móczár Balázs elnök
Tagjai és a település lakói, tanulói, részére sportolási testedzési lehetőségek biztosítása. Versenysport támogatása. Sportkapcsolatok létesítése. ... >>

Telki Sportóvoda Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2089 Telki, Kórház fasor 5.
képviselő: Szörényi A. Béla
Bölcsődés és óvodás korú gyerekek egészséges testi és lelki fejlődését elősegítő sport óvoda és bölcsőde létrehozása, működtetése és fenntartása Telkiben, ehhez kapcsolódó pedagógiai módszer fejlesztése és terjesztése, valamint a gyerekek sporttevékenység keretén belül történő nevelése, képességfejlesztése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41