Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Verpelét civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

Bor-Rock Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3351 Verpelét, Lehel u. 9.
képviselő: elnök Varga Miklós
A szőlészet, borászat és a rockzene kapcsolódásával a kialakult kulturális értékek megőrzése, fejlesztése.
A térség történelmi és természeti értékeinek megőrzése gyarapítása, hagyományok ápolása.
A térség fejlesztése érdekében a szakmai erők mozgósítása, közéleti tevékenység ösztönzése, szakmai fórumok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Csipkevarró Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: elnök Halbauer Ignácné Tóth Magdolna
A népi kézimunka hagyományainak megőrzése, fiataloknak való átadása. Kézimunkázásra nevelés a csipkekészítés és horgolás tanításának, tanulásának megszervezése.
Kiállítások szervezésén keresztül, falunapokon, kézműves vásárokon és egyéb rendezvényeken a kézimunkák bemutatása megismertetése, étékesítése. ... >>

Együtt Verpelétért Roma Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Malom út 2.
képviselő: elnök Váradi Béla, elnökhelyettes Szilágyi Miklós
Verpelét község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Verpelét község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Bem József Honvéd Nyugállományú Klubja Verpelét

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: Havasi Tamás (elnök), Szathmári András (titkár) ... >>

Jégvirág Nyugdíjas Klub

(kulturális)

3351 Verpelét, Kastély út 8.
képviselő: elnök Veres Istvánné
Verpelét Nagyközség népviseleti, népzenei, kulturális örökségének megőrzése, hagyományainak ápolása. ... >>

Keresztény Élet Központ

()

3351 Verpelét, Bezerédi utca 1.
képviselő: Berki András ... >>

Lorika Rallye Team Autósport Egyesület

(sport)

3351 Verpelét, Ifjúság u. 38/2.fsz. 9.
képviselő: alelnök Ferenci Rajmund, elnök Varró Lóránt
Az egyesület célja, hogy autóversenyeket (rallye) szervezzen és támogasson, hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat építsen ki és tartson fenn, a sportág népszerűségét fokozza, színvonalát emelje, utánpótlását biztosítsa. ... >>

Manga Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3351 Verpelét, Ifjúság út 34.
képviselő: kuratóriumi elnök Gillányiné Varsányi Judit
A Verpelét Nagyközség Önkormányzata által fenntartott két tanítási nyelvű általános iskolába járó gyermekek és felnőttek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése, a pedagógusok továbbképzésének támogatása. Az általános képzésen túl külön hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, az általános és zeneiskolai oktatás fejlesztésére, támogatására, valamint a sportoktatásra, a kiemelkedő eredmények elismerésére. Támogatja, illetve szerepet vállal a szülők felvilágosításában a gyermeknevelés, és támogatások igénybevételének aktuális kérdéseiről, lehetőségéről. ... >>

Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság Bérkilövő Vadásztársaság

()

3351 Verpelét, Kossuth L.u.18.
képviselő: Gyenes István (elnök)
Vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Összefogás Verpelétért

(természetvédelem,egyéb)

3351 Verpelét, kossuth út 73.
képviselő: elnök Kecsőné Vitkovics Enikő
Politikai meggyőződéstől függetlenül összefogni Verpelét Nagyközség építészeti, természeti értékeinek felkutatása, ápolása, fejlesztése érdekében tenni akaró magánszemélyeket és szervezeteket.
Ennek keretében:
- A nagyközség történelmi, építészeti emlékeinek felkutatása, megismertetése, támogatása, ápolása.
- Új emlékművek létrehozásának szervezése, támogatása.
- Ezekhez kapcsolódó rendezvények szervezése
- Helyi környezet és természetvédelmi programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Rácz Pál Debrői Borrend

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Dózsa út 3/1.
képviselő: elnök Farkas László Márton
A Debrői körzetben folyó szőlőtermesztés, borászkodás hagyományainak, történeti értékeinek megőrzése, ápolása.
A modern szőlőtermesztés, borkészítés megismertetése.
Hagyományteremtés az értékeinkhez kapcsolódó saját és közös, igényes rendezvényekkel, eseményekkel.
A borkultúra, a kulturált borfogyasztás, a borfogyasztás ünnepi, társas jellegének megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Szökőkút és Faluszépítő Alapítvány

()

3351 Verpelét, Akácfa út 36.
képviselő: Garai Ferenc (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány pénzügyi fedezetet kíván teremteni Verpelét nagyközség központjában található Szabadság tér új arculatának kialakítását célzó köztéri szökőkút kialakításához. Pk.60.126/2000/6. sz. végézéssel az ala- pítvány további célja: "Az alapítvány célja parképítés, a falu folyamatos szépítése, műemlékek kivilá- gítása." ... >>

Verpelét Diákjaiért Alapítvány

(kulturális)

3351 Verpelét, Kossuth u. 73.
képviselő: kuratóriumi elnök Szabóné Csőke Tünde
Az alapítvány pénzügyi támogatást kíván nyújtani Verpelét nagyközség diákjainak általános-, közép- és felsőfokú tanulmányainak a folytatásához, a kulturális csoporttevékenység fejlesztéséhez, pihenésükhöz. ... >>

Verpelét és Térsége Idegenforgalmáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Károlyi Mihály u. 17.
képviselő: elnök Barócsiné Nock Ildikó
Verpelét és térsége idegenforgalmi, gazdasági fejlődésének, anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. ... >>

Verpelét Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,környezetvédelmi)

3351 Verpelét, kossuth út 73.
képviselő: elnök Kiszály Sándor, parancsnok Farkas Attila
-tűzvédelem érdekében a helyi önként jelentkezők szervezése, egyesítése,- tagjainak közösségi életre való nevelése, -szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése a helyi tűzmegelőzés és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Verpelét Sportegyesület

(sport)

3351 Verpelét, Kossuth u. 73.
képviselő: Erdélyi István (elnök) ... >>

Verpeléti Dózsa Tsz. Sportegyesület

(sport)

3351 Verpelét,
képviselő: Kodaj Béla (elnök) ... >>

Verpeléti Fiatalok Speciális Sportegyesülete

(sport,szociális)

3351 Verpelét, Csend út 6.
képviselő: elnök Simon Barnabás, elnökségi tag Lázár Róbert, titkár Mohai Eszter Brigitta
A labdarúgási készésg-motiváció felkutatásaés képességgé fejlesztése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre,
- a lovak és a lovaglás élményeinek megismertetése,
- sporttevékenységben korosztályokra való szakosodás,
- egyéb labdajátékok szervezése,
- női focicsapat létesítése. ... >>

Verpeléti Hegyközség

()

3351 Verpelét, Kossuth út 73.
képviselő: Czipó Szilárd (elnök), Főczény András (hegybíró) ... >>

Verpeléti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3351 Verpelét, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Varga József
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása.
- A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése a tagok és köztük különösen a fiatalok horgászismereteinek bővítése.
- A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbe tartására, a természet szeretetére való nevelése. ... >>

Verpeléti Lokálpatrióták Baráti Köre

(természetvédelem,kulturális)

3351 Verpelét, Dózsa út 3/1.
képviselő: elnök Zrónik Mihály
a) Verpelét Nagyközség és polgárai felemelkedésének, anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. b) A nagyközséget szerető, tisztelő erők összefogása és képviselete. c) A településen élők a nagyközséggel kapcsolatos érdeklődésének felkeltése, tevékenységre ösztönzése. d) A nagyközség történelmi és természeti értékeinek megőrzése, gyarapítása, hagyományok ápolása. ... >>

Verpeléti Óvodásgyermekekért 2000 Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.
képviselő: Fűr Dezső (kuratóriumi elnök)
A verpeléti óvoda szakmai felszerelésének, a nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

Verpeléti Polgárőrség

(közbiztonság)

3351 Verpelét, Kossuth u. 73.
képviselő: elnök Szucsik János, Hágen István (titkár) ... >>

Verpeléti Romákért

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Ságvári u. 11.
képviselő: elnök Pusztai István
Politikai meggyőződéstől függetlenül összefogni Verpelét nagyközség roma lakosságát a roma nyelv, kultúra, hagyomány ápolása, a település fejlődése érdekében tenni akaró magánszemélyeket és szervezeteket. ... >>

Verpeléti Vadásztársaság

(sport)

3351 Verpelét, Kossuth út 73.
képviselő: Zrónik István ... >>

Verpeléti Várhegy a Közösségért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3351 Verpelét, Akácfa u. 1.
képviselő: Czibik Gáborné (elnök)
Az idegenforgalom fellendítése Verpelét községben. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41