Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zsámbék civil szervezetek


Találatok száma: 75
1. oldal

Alapítvány a Gungl József Zeneiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u. 4. sz.
képviselő: Gortva Andrásné
Zenetanításhoz, tanuláshoz szükséges hangszerek vásárlása, oktatástechnikai eszközök vásárlása, nevelési, oktatási tevékenység, képességfejlesztés támoga- tása. ... >>

Alapítvány a sportoló gyermekekért

(sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Szilágyság u.35.sz.
képviselő: Hajdú Péter elnök
Budakeszin és vonzáskörzetében gyerme- kek és felnőttek sportolási és művelő- dési lehetőségeinek javítása. Sportver- senyekre felkészítés, edzőmérkőzések szervezése, táborozás, sporteszközök, ruházat beszerzése, továbbképzés, okta- tók költségeinek fedezése. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u.4.sz./Gyak.Ált.Isk./
képviselő: Zombori László
Magasabb színvonalú oktató-nevelő munka A kóruskultura támogatása, kortárs oktatása, számítástechnika, sport támogatása. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 5.sz.
képviselő: . ., Szabóné Mayer Valéria
Magasabb szinvonalú oktató, nevelő mun- ka feltételeinek folyamatos biztosítása ... >>

Anyácsatavi Sporthorgász Egyesület

(sport)

2072 Zsámbék, Gagarin u. 10.
képviselő: Kezén István elnök
Anyácsató és környezetének védelme. A sporthorgászat feltételeinek megteremtése. ... >>

Apróka Alapítvány a zsámbéki bölcsödéért

(oktatási)

2072 Zsámbék, Akadémia utca 3.sz.
képviselő: Zsengellér Zsuzsanna
A zsámbéki bölcsöde tárgyi feltételei- nek javítása. A nevelői-oktatási tevé- kenység fejlesztése. ... >>

Aranykor Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Bordez Karlné
Zsámbék nyugdíjas és nyugdíjhoz közeli korban lévő lakók szabadidejének tartalmas megszervezése ... >>

ARION Művészeti Nevelési Alapítvány

(kulturális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Legerszki Tamás
A Zsámbéki Medence kulturális, művelődési, művészeti, zenei, nemzetiségi lakosság hagyománya megőrzésének támogatása, népitánc, kórus létrehozása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék

(oktatási)

2072 Zsámbék, Mányi út 64.
képviselő: Berkó Gyöngyi (elnök)
A tanulmányaikat folytató zsámbéki és töki diákok segítése közép-és felsőfokú tanulmányaik végzésében, ösztöndíj formájában. Ez az ösztöndíj az Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj, Zsámbék. ... >>

Arthúr Kortárs Művészeti és Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2072 Zsámbék, Mányi út 46.
képviselő: Jóna Dávid
A kortárs művészetek és az emberek közötti kapcsolatok kiszélesítésének és ápolásának segítése. ... >>

Bázis 1.Pedagógiai Szakmai Munkát Segítő Egyesület

(oktatási)

2072 Zsámbék, Gábor Áron u. 5.
képviselő: Feketéné Csermely Éva elnök
a 3-14. éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok gyakorlati tapasztalatszerzéséhez lehetőségek nyújtása, amelyek által a pedagógiai munka társadalmi megbecsülése emelkedik. ... >>

Bebo Károly Alapítvány

()

2072 Zsámbék, Magyar u.13.sz.
képviselő: Ulmann Péter
A zsámbéki római katolikus egyházközség szószéke és mellékoltárok rendbehozása. Célja kibővült a Bebó Károly által ké- szített orgona restaurálásával. ... >>

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Gábor Á. utca 4.
képviselő: Jakab Orsolya
a népi hagyományok és a népművészet ápolása, gyűjtése, pártolása és terjesztése, különös tekintettel a határon túli, ezen belül az erdélyi magyar népművészet és népi kultúra értékeire. Magyar néptánccsoport működtetése, támogatása. Kulturális rendezvények szervezése. Erdélyben élő iskolások támogatása. Táborok, kirándulások szervezése. Környezet megóvás, a falu értékeinek megóvása. Egészséges életmódra való nevelés oktatása és támogatása. Tehetséggondozás támogatása. ... >>

Budavidéki Bérkilövő Vadásztársaság

()

2072 Zsámbék, Hegyalja u. 3.sz.
képviselő: Ármos Béla elnök, Illés Gábor titkár ... >>

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület

()

2072 Zsámbék, Magyar u.15.sz.
képviselő: Csepilek István, Pintér Károly, Rátai János ... >>

Csillagerdő Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Jakosáné Palkó Petra elnök
Zsámbékon a Kálvária dombon és közelében élők együttműködése, a lakóközösség szépítése, megóvása, tisztán tartása, közösségi tér kialakítása, kulturális események megszervezése, közösségi élmények, a közös kikapcsolódás lehetőségeinek, formáinak megteremtése. ... >>

Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 13.sz.
képviselő: Holnapy D. Márton
A Zsámbéki-medencében és Budapest környékén és vonzáskörzetében élő, csökkent munkaképességű, többségében testi és szellemi megváltozott képességű emberek képzése, munkára való felkészítése és foglalkoztatása, illetve részükre új munkahelyek teremtése és annak folyamatos biztosítása, esélyegyenlőségük feltételeinek megteremtésében közreműködés. Minden évben megjutalmazza a Zsámbéki Premontrei Szakképző Iskola legjobb tanulmányi eredményt elért és az emberileg arra legérdemesebb tanulóját. ... >>

Egészségesebb Zsámbékért Alapítvány

(egészségügyi)

2072 Zsámbék, Honvéd u.2/b.sz.
képviselő: Sőregi Tibor
Egészségügyi felvilágosítás, megelőzés, szűrés és kezelés. ... >>

Élhetőbb Életért Egyesület

(egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.sz.
képviselő: Soós Buzás Erzsébet elnök
A lakosság életminőségének, közérzetének javítása ... >>

Építő Barátok Alapítvány

(szociális)

2072 Zsámbék, Magyar utca 13.
képviselő: dr. Krähling János
Az Internationále Bauorden nemzetközi karitatív ifjúsági mozgalom Magyarországon történő honosítása, közcélú és szociális jellegű épületeken ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes munka támogatása által. ... >>

HÖCÖGÖ Néptáncegyüttes

()

2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 85.
képviselő: Csepilek Istvánné ( elnök )
A magyar néptánc és a svábság régi táncának művelése. ... >>

Játszunk Együtt Baráti Egyesület

(kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 45.sz.
képviselő: Berkóné Toma Krisztina elnök, Szabó Éva titkár ... >>

Józan Élet Egyesület

()

2072 Zsámbék, Bicskei u. 53.
képviselő: Szűcs Ferenc ... >>

Keresztény Pedagógusok Egyesülete

(érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.sz.
képviselő: Dr. Bencze Lóránt ... >>

Koldosdiák Alapítvány HÖK

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Csósza Tamás
A szegénysorsú, a kimagasló tanulmányi eredményt nyújtó diákok támogatása, a kiemelkedő közösségi munkát végző diákok jutalmazása, a diákok számára rendezett szakmai, kultúrális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Kutatás a Magyarságért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2072 Zsámbék, Dózsa Gy. út 60.
képviselő: Garamvölgyi Mihály elnök
A magyarság kutatása. E körben oktatási feladatokat támogat. ... >>

Létminimum Alatt Élők Társasága Zsámbéki Egyesülete

(szociális)

2072 Zsámbék, Rácváros u. 5.sz.
képviselő: Bojtos Jenő elnök
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése ... >>

Mátyás Íjászai Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 12.
képviselő: Derék Mihály ( elnök )
Az ősi hagyományok ápolása, továbbadása, tradicionális íjászoktatás, más hagyományőrző egyesületekkel való kapcsolattartás. ... >>

Mozgással az egészséges jövőért Egyesület

(sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Dózsa Gy. u. 55.
képviselő: Staub Zoltán ( elnök )
A mozgás társadalmi elismerésének növelése, szociális tevékenység, az egészséges életmóddal összefüggő oktatási, tudományos programok szervezése, lebonyolítása, környezetvédelem. ... >>

Munkahelyi Érdekvédelmi Csoportosulás

(érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Lenin tér 3.sz.
képviselő: Albert László, Baksa Lajosné, Domokos Kázmér ... >>

NEBULÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.sz.
képviselő: Albert Lászlóné elnök
Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szak- vezetővé képzése, gyakorló iskolában oktatás-nevelés feltételeinek javítása, a társoktatási intézményekkel kapcso- lat támogatása, ápolása. ... >>

NEBULO Alapítvány Zsámbék

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Horváth László elnök
Tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szakvezetővé képzése, gyakorló iskola feltételeinek javítása, a továbbképzések támogatása, társoktatási intézményekkel a kapcsolattartás ápolása. ... >>

NESSA Pedagógiai és Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Nyárfás u 55.
képviselő: Lázár Andrea ( önállóan )
A hazai és határon túli gyermekek, fiatalok oktatása,nevelése, felügyelete, az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése, továbbá idős emberekről való gondoskodás intézményi hátterének megteremtése, támogatása. ... >>

Önkormányzati Mentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2072 Zsámbék, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Illés Béla
Zsámbéki medence jobb kórházi és sürgősségi ellátásának megteremtése, mentőállomás működtetése. ... >>

Pegazus Lovas Sportegyesület

(sport)

2072 Zsámbék, Dózsa Gy.út 30.
képviselő: Józsáné Oláh Zsuzsanna, Korsós Balázs, Maus Ilona ... >>

Premontrei Női Kanonokrend

(szociális)

2072 Zsámbék, Petőfi S.u.13.sz.
képviselő: Dr. Juhász Katalin Ágnes
Kontemplatív, apostoli, karitatív. ... >>

Segítő Kezek Zsámbékért

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Petőfi út 13.
képviselő: Legerszki Andrea elnök
Zsámbék Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola oktató-nevelő munkájának segítése
... >>

Segítünk, hogy tanulhasson Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3.sz.
képviselő: Domokos Kázmér
Határainkon kivül élő magyarság tovább- tanulása, idegennyelv elsajátítása a zsámbéki gyakorlóiskolában. ... >>

Szent György Lovas Club Egyesület

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Mányi u.hrsz.049/12
képviselő: Kovács Zoltán
A magyar lovaskultúra hagyományainak ápolása, aktív részvétel a magyar lósportban, versenysportban, a lovassport megismertetése és megszerettetése az ifjúsággal. ... >>

Szent Norbert Karitatív Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Petőfi u.13.sz.
képviselő: Horváth Zoltán
Szociálisan hátrányos helyzetű zsámbéki gyermekek részére napköziotthon létrehozása, működtetésének támogatása. Az általános iskolát befejező gyermekek továbbtanulásának elősegítése. Amennyiben működését kiterjeszti az 1996. május 2-án alapított Zsámbéki Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola működésére és az ahhoz szükséges tárgyi eszközök fejlesztésére. ... >>

Szövetség Zsámbékért Egyesület

(érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Mányi út 34.sz.
képviselő: Dr. Fekete Csongor elnökhelyettes, Dr. Legerszki Tamás elnök, Farkas Róbert elnökhelyettes ... >>

Tarka Paletta Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 37.
képviselő: Weinecker Katalin ( önállóan)
Zsámbék város és a Zsámbéki-medence értékeinek, sokszínűségének megismertetése, népszerűsítése, a területen Zsámbék település kulturális és gazdasági vezető szerepének előmozdítása érdekében ismeretterjesztés, együttműködés, rendezvényszervezés.
Zsámbék és tágan vett környezetének, tisztaságának, rendezettségének, közbiztonságának előmozdítása, a környezet- és természetvédelem szempontjainak figyelembe vételével.
Fokozott közösségi és egyéni figyelem kialakítása a településen élő idősek, szociálisan rászorulók, szociális vagy egészségügyi intézményben kezelt, elhelyezett emberek felé, közvetlen és nyitott emberi kapcsolatok, közösségi párbeszéd kialakítása, közös programok szervezése.
Fellépés a fiatalság kulturált szórakozásának, közösségi életének megéléséhez megfelelő, élhető tér biztosítása érdekében az illetékeseknél. ... >>

Töki Huszár-és Lovashagyományőrző Társaság Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

2072 Zsámbék, Gagarin u. 2.sz.
képviselő: Madarász Miklós titkár, Pénzes Gábor elnök ... >>

Viktória Sport Egyesület

(sport)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 13.
képviselő: Bolla Zoltán elnökhelyettes, Ilyés Róbert elnök
sport tevékenység szervezése, szabadidő hasznos eltöltése, sportolók érdekképviselete ... >>

Zsámbék és Környéke Erdélyi Baráti Kör

()

2072 Zsámbék, Művelődési Ház
képviselő: M. Nagy Gábor elnök ... >>

Zsámbék Múzeumaiért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Szent István tér 565. hrsz.
képviselő: dr. Valter Ilona elnök
Zsámbék történeti adottságaira, hagyományaira, múltjának és jelenének szellemi értékeire építve az itt élők identitásának erősítése, Zsámbék kulturális és idegenforgalmi központ szerepének növelése, az oktatás támogatása érdekében a településen és környezetében található múzeumok gondozásának, bővítésének, gyűjteményei gyarapításának, fejlesztésének és új múzeumok létrehozásának segítése. ... >>

Zsámbék Nagyközség Vállalkozóinak Egyesülete

()

2072 Zsámbék, Magyar u.15.sz.
képviselő: Jankovics Attila ... >>

Zsámbék Nagyközségért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.
képviselő: Bánhidi László ( elnök )
Zsámbék település fejlődése a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében a közművelődés, kulturális , művészeti sport élet támogatása, községrendezés, településfejlesztés, infrastruktúra fejlesztése, karbantartása, egészségügyi ellátás javítása, az intézmények működéséhez szükséges tárgyi és egyéb feltételek javítása, környezetvédelem, természetvédelem, közrend és közbiztonság védelem. ... >>

Zsámbék Polgáraiért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Péter Sára
Településfejlesztés, kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó)

2072 Zsámbék, Petőfi u.110.
képviselő: Csepilek István
Tűzvédelem elősegítése ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41