Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba sport civil szervezetek


Találatok száma: 187
1. oldal

10 x 10 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Rungné Benedeczki Erzsébet
A hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi munkájának és szabadidős tevékenységének segítése.A tehetséges tanulók képességei kibontakoztatásának elősegítése, kiemelkedő eredményeik elismerése. A tanulók kulturális, művészeti, turisztikai és sporttevékenységének támogatása, mely az egyes tanulók anyagi támogatásán túl magában foglalja az iskolában lévő és a tanulók által használt eszközök vásárlását és karbantartását is. ... >>

A Gerlai Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5623 Békéscsaba-Gerla, Csabai u. 1.
képviselő: Petrovszki Zoltánné elnök
A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, kulturális-szabadidős és sportrendezvényeinek, kirándulásainak támogatása, nevelés-oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésének ... >>

A korszerű számítástechnikai oktatásért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Sallai út 40-42.
képviselő: Darida Edit
A korszerű számítástechnika közérdekű és tartós támogatása az oktatásban, a jövő informatikai bázisának megalapozá- sa. A közösségi (szociális, egészség- ügyi, nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési) szükségletek kieglégítését szolgáló intézmények informatikai támogatása. ... >>

AEROFIT Diák Sport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Földműves utca 7/3.
képviselő: Béládiné Hajtman Erika
az aerobik és fitnesz sportág gyakorlására-, és versenyzésére lehetőség biztosítása, a sportág népszerűsítése, és az egészséges, sportszerű életmódra nevelés. ... >>

Air-Rolls Extrém Sport és Életmód Közhasznú Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Fövenyes utca 9. fsz./1.
képviselő: Kócsa István
Az extrém sport és életmód népszerűsítése, extrém sport, zenei, összművészeti kiállítások, ifjúsági rendezvények, fesztiválok szervezése és lebonyolítása, tehetséggondozás. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

Általános Iskolai Diákotthonért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, P. Jilemniczky u. 1/1. Pf:189.
képviselő: Nagy Mihály
Oktatásfejlesztés, a kimagaslóan tehetséges, valamint a szociálisan rászoruló kollégiumi tanulók, továbbá a kulturális és sportrendezvények támogatása. ... >>

Anigoldance Sporttánc Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 34. I/4.
képviselő: Knyihár Anikó elnök, Knyihárné Nagy Klára elnökhelyettes, Román Gabriella titkár
A táncművészet eddig nem ismert és nem elismert formájának elterjesztése és versenyrendszerének kialakítása, szabadidős, sport, kulturális tevékenység. ... >>

ARANY-LÓ Állatvédő Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

5600 Békéscsaba, Mikkeli tér 9.
képviselő: Királyvári Petra Ágnes, Medovarszki Klára, Sztrunga Zsolt
Természetvédelem, állatvédelem, egészségmegőrzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Az egészségesebb és műveltebb ifjúságért Alapítvány /Békéscsaba/

(sport)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: Murvai László
Versenyek, sportrendezvények megszervezése, anyagi támogatása. Az ifjúság részére a tömegsportban való részvétel megszervezése, támogatása. Gyógykezelése, gyógyszerek kiváltásához anyagi támogatás az arra rászorultak részére. Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Békés Megye Júdojáért Alapítvány

(sport)

5600 Békéscsaba, Gorkij u. 67.
képviselő: Gyáni János
A megyei judó sport támogatása, az egészséges életmód kialakításának a segítése. ... >>

Békés megye Sportjáért Alapítvány Békéscsaba

(sport)

5600 Békéscsaba, Peter Julemniczky u. 3.
képviselő: Csáki Sándorné kuratóriumi tag, Dr. Gáspár Lajosné kuratóriumi tag, Dr. Petróczy Gábor kuratórium eln.
Békés megyében a sport megyei rendszerének működtetésében, a diáksport és az utánpótlás bázis működésének biztosításában való folyamatos közreműködés. ... >>

Békés Megyei Diáksport Tanács Békéscsaba

(sport)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: Csaszni László elnök
Az ifjúság széles rétegét ösztönözze a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására. ... >>

Békés Megyei Földmérők Kulturális és Sport Egyesülete

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Lepény Pál u. 9. III/7.
képviselő: Zátonyi Richárd Henrik elnök
A tagok közösségi, szabadidős - ezen belül kultúrális, sport és egyéb, a szabadidő közösségi eltöltésére vonatkozó, speciális érdeklődésű - tevékenységét támogatja, segíti, népszerűsíti. Az egyesület keretein belül működő csoportok és a tagok érdekeit védi, ismereteit bővíti. ... >>

Békés Megyei Kano Judo Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Gorkij u. 67.
képviselő: Gyáni János elnök
Sporttevékenység, küzdősportok népszerűsítése, tömegsportmozgalom fejlesztése. ... >>

Békés Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: Fabulyáné Kovács Tímea elnök
A MKSZ Alszövetségeként a kézilabda sportág helyi fejlesztése, versenyszervezés, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás. ... >>

Békés Megyei Labdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3.
képviselő: alelnök Fekete Zoltán, alelnök Tóth Márton, elnök Dankó Béla, főtitkár Szpisják Zsolt
A szövetség célja a labdarúgás szakmai és erkölcsi színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése. A szövetség tagjainak érdekképviselete. ... >>

Békés Megyei Önvédelmi és Közelharc Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Lázár utca 5.
képviselő: Lévai Péter ... >>

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
képviselő: elnök Marik Lászlóné
A megyei sportági és egyéb, a sporttal foglalkozó, egyesületek, szakszövetségek, melyek jogi személyiséggel nem feltétlenül rendelkeznek, és minden más, a sportot szerető és támogató érdeklődő érdekképviseletének ellátása, terveik, feladataik megfelelő szintű összehangolása. ... >>

Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa

(sport,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
képviselő: Dr. Tóth Miklósné titkár, Honti Pál elnök
Békés megyei területén a szabadidős klubok tevékenységének segítése, támogatása, programok biztosítása. A tanács tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme. Kapcsolatok ápolása egyéb sportszervezetekkel, új szabadidős klubok létrehozása, segítése. ... >>

Békés Megyei Termelő és Szolgáltató Sport Club

(sport)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.
képviselő: Doma Lászlóné elnök ... >>

Békés Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 81. II/7.
képviselő: Juhász Attila József elnök
Természetjárás révén elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, a Körösök vidékén a természtjárás ösztönzése, környezetvédelem, ismeretterjesztés, hagyományőrzés. ... >>

Békés Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete

(sport)

5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b.
képviselő: Adorján László elnökhelyettes, Prohászka Zsolt elnök
Testnevelő tanárok szakmai összefogásának segítése, szakmai tanfolyamok szervezése, sport-rendezvények lebonyolítása, egészségmegőrzés, ismeretterjesztés ... >>

Békés Megyei Tűzoltó Szövetség

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.
képviselő: Dr. Gáti Zoltán elnök, Tímár Vince elnökhelyettes
A tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete. Kapcsolattartás más országok, megyék hasonló jellegű szervezeteivel, tapasztalatok hasznosítása. Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készíttetése, forgalmazása. Tagjai sport, kulturális igénye kielégítésének segítése. ... >>

Békés Megyei Vadászszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Csoma Antal elnök, Hrabovszki János elnökhelyettes
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete. A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti együttműködés előmozdítása. Közreműködik a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásához. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Békéscsaba - Wittenberg Magyar - Német Baráti Egyesület

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Derkovics sor 1.
képviselő: Dr. Megyeri Zsoltné
Békéscsaba és Wittenberg városok közötti hagyományosan kialakult jó kapcsolat ápolása és továbbfejlesztése gazdasági, kulturális, szociális és az élet egyéb területén. A Wittenberg és környékén élő magyar családok óhaza iránti érdeklődésének megfelelően tolmácsolni a magyarság kulturális örökségeit, hagyományait. Kulturális, sport rendezvények, csereüdülések és szakmai gyakorlatok rendezése, delegációk fogadása. ... >>

Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: elnök Dr. Kovács Mihály
A tagok közös és rendszeres kézilabda-labdarugássport, valamint egyéb sport tevékenységének folyamatos elősegítése és biztosítása. Sportáganként összefogja a tagokat és megszervezi az edzéseket a bajnokságon, kupamérkőzéseken és egyéb sportrendezvényeken, valamint edzőtáborokban való részvételt. Megszervezi a sportoláshoz szükséges kellékek beszerzését és biztosítja a sportoláshoz szükséges egyéb feltételeket. ... >>

Békéscsaba Diák Kézilabda Sportjáért Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 14.
képviselő: elnök Forczek Győzőné, elnökhelyettes Felföldi Gábor, titkár Kériné Andó Erika
Szakmai érdekvédelem, diák kézilabda sport szervezése, oktatása. ... >>

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.
képviselő: Nagy Sándor elnök
A fiatalok személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségük és képességük fejlesztése, esélyegyenlőségük megteremtése, biztosítása. Egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, közművelődés, kultúrális és sportprogramok ... >>

Békéscsaba Raptors Amerikai Futball Sport Egyesület

(sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 67-69. A. VII/27.
képviselő: alelnök Veress István, elnök Hajdú Tibor
A tagok részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az amerikai futball ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása, szabadidős sport programok szervezése, a hazai versenyeken való részvétel, széles körben az egészséges sportra nevelő tevékenység. ... >>

Békéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

5600 Békéscsaba, Dózsa György út 35.
képviselő: alelnök dr. Pap István, elnök Vágvölgyi Gábor
A város, elsősorban nyugdíjas állampolgárai és családtagjaik érdekeinek védelme és képviselete, az állampolgári jogok érvényesülésének kibontakozása, egészségmegőrző, betegségmegelőző programok szervezése, családsegítés és időskorúak gondozása, ismeretterjesztés, kulturális- és az érintett korosztály igényeihez igazodó sporttevékenység szervezése oly módon, hogy elsősorban a résztvevő közösségek vállaljanak aktív, tevőleges szerepet ezek szervezésében, lebonyolításában és részvételben egyaránt. ... >>

Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 50/C. I/3.
képviselő: Botyánszki András elnök, Dr. Juhászné Tóth Katalin, Tarkó István
Rendszeres sportolás, testedzési lehetőség biztosítása, versenyzés, a sport népszerűsítése. A hazai és a nemzetközi élsport követelményeinek megfelelően a sportolók nevelése. A hazai sportversenyeken való sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő szintű nevelése. Nemzetközi sportversenyeken az ország képviselete. ... >>

Békéscsabai Baromfifeldolgozó Rt. Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

5600 Békéscsaba, Orosházi u. 2.
képviselő: Pataki Lajos elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászat természeti környezetének védelme, különösen a Körös vidék ... >>

Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Haán L. u. 2-4.
képviselő: Budavári István elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. tagjainak rendszeres versenylehetőség tervezése, szervezése. A szakosztályok működésének segítése, sporttanfolyamok működtetése. Tevékenységeit együttműködési megállapodás alapján a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium létesítvményeiben folytatja. ... >>

Békéscsabai DÓZSA Sporthorgász Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Bartók B. út 1-3.
képviselő: Gábor Ferenc titkár, Micheller János elnök, Skorka Tibor gazdasági vezető
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsétése. ... >>

Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 1389.
képviselő: elnök Szabó Károly
Elősegítse Békéscsaba városban a kézilabda sport színvonalának emelését, megteremtse és biztosítsa a nemzeti bajnokságban induló csapat működésének feltétleit, utánpótlás-nevelés. ... >>

Békéscsabai Előre Tenisz Klub

(sport,kulturális)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Hankó Pál elnök, Vágréti László
A hazai és nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése és a sportág népszerűsítése, a közönség kulturális igényeinek kiszolgálása. ... >>

Békéscsabai Előre Torna Club Utánpótlásáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 6.
képviselő: Unyatyinszki Mihály
Az utánpótlás neveléséhez szükséges működési feltételek biztosítása. A nevelő edzők anyagi érdekeltségének fokozása. A diák és szabadidő sport szervezésének támogatása. Hazai és nemzetközi tornák szervezése, azokon való részvétel anyagi fedezetének biztosítása. A kiemelkedő hazai és nemzetközi eredmények ösztönzéséhez anyagi fedezet biztosítása. Tanulmányi ösztöndíj biztosítása sportolók részére. A Békéscsabai Torna Iskola működési feltételeinek biztosítása. ... >>

Békéscsabai Előre Úszó Klub

(sport)

5600 Békéscsaba, Árpád sor 3.
képviselő: elnök Máté László
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a sport népszerűsítése, tagjainak nevelése. Az egyesület a sporttevékenységét külön szerződés alapján a Békéscsabai Árpád Fürdő uszodájában folytatja. ... >>

Békéscsabai Judo Klub

(sport)

5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 1-3.
képviselő: Gulyás György elnök, Román Zoltán titkár ... >>

Békéscsabai Kerékpáros Club

(sport)

5600 Békéscsaba, Gutenberg u. 11/1.
képviselő: Balázs Imre elnökhelyettes, Klokocs István elnök
Amatőr kerékpárosok sportolási lehetőségeinek biztosítása. Seniorok sportolási lehetőségeinek biztosítása. A kerékpáros szabadidősport fellendítése és a lehetőségek biztosítása. A hazai és nemzetközi élvonalban eredményeket elérő sportolók felkészítése, versenyeztetése. A diáksport fejlesztése és sportolási lehetőségeinek biztosítása. Mindezen tevékenységeket országúti, pálya - ... >>

Békéscsabai Kézilabda Közhasznú Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Erdő sor 1/6.
képviselő: elnök Spák Zoltán
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Békéscsabai Kosárlabda Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Felsőkörös sor 101.
képviselő: általános elnökhelyettes Dr. Leszkó Róbert, elnök Tímár Ella, főtitkár Vida András, gazdasági elnökhelyettes Medvegy Mihály, szakmai elnökhelyettes Vágvölgyi Árpád
A kosárlabda sport népszerűsítése, bajnokságok, versenyek szervezése, szakmai segítségnyújtás. A fiatalok egészséges életmódra nevelése. ... >>

Békéscsabai Légisport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Földműves utca 20.
képviselő: Petrovszki Zsolt
A hazai sárkányrepülés és siklóernyőzés színvonalának emelése, a repülősport népszerűsítése, a megye és Békéscsaba szabadidő és versenysport tevékenységének bővítése. ... >>

Békéscsabai MÁV Sport Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Csányi utca 4.
képviselő: elnök Takács Imre
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Békéscsabai Nimród Lovasegyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Nagyrét 1458.
képviselő: elnök Ardelean János
A lovassport népszerűsítése, a sportág tömegbázisának növelése, elsősorban az ifjúság életmódjának alakítása. ... >>

Békéscsabai Női Labdarúgó Sport Club Közhasznú Egyesület

(sport)

5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 2. III/8.
képviselő: Petri György Máriusz
Rendszeres testedzés és sportolás biztosítása, felkészítés a női labdarúgás amatőr és hivatalos versenyeire, utánpótlás nevelés. ... >>

Békéscsabai Öregfiúk Kosárlabda Egyesülete

(sport)

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74.
képviselő: Szoboszlai András elnök
A tagok sporttevékenységének szervezése, a kosárlabda tömegsport támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal