Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

3 D Egészségügyi, Kutatási, Technológiai Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Aradi u. 25.sz.
képviselő: Dr. Kovács Attila
Új háromdimenziós diagnosztikus beren- dezések elterjedésének elősegítése, a kutatások támogatása, az eredmények e- lemzése, publikálása. ... >>

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai utca 18.
képviselő: Vatamány Sándor
A budaörsi görög katolikus templom és a hozzá tartozó lelkészi lak és kulturális centrum felépítése, azok fenntartása, a rászoruló beteg és idős emberektől való gondoskodás, családgondozás, kulturális rendezvények szervezésével a közművelődés elősegítése. ... >>

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Szabadság út 277.
képviselő: Fehér Tamás elnök
Budaörs és környékén élők sürgősségi egészségügyi ellátásának javítása. Ismeretterjesztés, oktatás szervezése. A sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Budaörs Fejlődéséért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Mező u. 7.
képviselő: dr. Molnár Gábor (önállóan)
Budaörs hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A város szépészeti felemelkedése, a környezet védelme, a város művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a várost fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a város fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat, idősek életkörülményeinek javítása. A lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Az emberek közötti távolság csökkentése, egy emberarcú Budaörs kialakítása. Egészségmegőrzés és prevenció - Budaörs lakossága egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közlekedés megteremtése, a lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. ... >>

Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete

(egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Kossuth L. u. 49.
képviselő: dr. Haltrich Attila ( elnök )
A cukorbetegek életmódjának alakítása, előadások, tanfolyamok, konferenciák szervezésével, kapcsolatok létesítésével, fenntartásával állami és - társadalmi szervezetekkel, hasonló tevékenységet folytató egyesületekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel, és a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló egészség megőrzési, utógondozási és részbeni rehabilitációs tevékenység folytatása. Elősegíteni a cukorbetegek tematikus képzését, nevelését, az ügyüket szolgáló komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységet. ... >>

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29.
képviselő: Kesjár János
Gyermek és ifjuságvédelem, kultúrális, egészségügy, szabadidő és diáksport, idegennyelv, számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Budaörsi Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egészségügyi,egyéb)

2040 Budaörs, Petőfi S. u. 59.sz.
képviselő: Bilisics Péter elnök
Közrend, közbiztonság védelme, egészségügyi tevékenység, gyermek,- környezetvédelem ... >>

Diabétesz-Láb Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet)

2040 Budaörs, Vasút u. 11.
képviselő: dr. Mecseky László elnök
szakmai konzultáció a Magyarországon kezelésre szoruló diabetes következményeként lábon kialakuló szövődményekről. Diagnosztikák, szűrések, szövődmények, kezelések, sebkezelések komplex szakszerű ellátásának kidolgozott alapelveinek egybefoglalásának egyeztetése ... >>

Egészséges Légutak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2040 Budaörs, Lévai u. 13.sz. 4.em. 13.
képviselő: Dr. Tamás László elnök
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház terüle- tén az egészséges életmódra történő ne- velés támogatása. Megelőzést célzó fel- világosító munka szervezése. A kórház felszereltségének javítása, a betegek ápolási körülményeinak javítása. ... >>

Egészséges Magyar Anyáért és Újszülöttért Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Kossuth utca 9.
képviselő: dr. Hegedűs Tibor, Merk Józsefné sz. Hasenfratz Márta
Az Alapítvány célja olyan közhasznú, a társadalom és az egyén ? így különösen az anyák és a gyermekek ? közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenység kifejtése, mely egészségmegőrző, gyógyító valamint szociális és családsegítő célokat valósít meg. Ennek keretében:
Az Alapítvány célja, hogy a csökkenő számú terhességek minél nagyobb arányban végződjenek egészséges, érett gyermek születésével. A célkitűzés magában foglalja a steril házasságok számának csökkentését, a szülés körüli magzati veszteség minimalizálását.

Konkrét formában a Budaörsi Egészségügyi Központ Szülészeti-Nőgyógyászati Szakrendelője és műtője műszerparkjának, a terhesség és a szülés korunk követelményeinek megfelelő szintű fejlesztése. ... >>

Egyszerű Szavak Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2040 Budaörs, Esze Tamás utca 7.sz.
képviselő: dr. Rigó Péter (elnök)
Hátrányos helyzetű emberek segítése. Egészségügyi alapellátáson kívüliek anyagi segítése. Célcsoportok oktatásának, továbbképzésének segítése. ... >>

Élet-Hossz Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Kőfejtő u. 8.
képviselő: Szirtes Istvánné elnök
Egészségügyi, szociális ellátás nyújtása bentlakásos formában, időskorúak számára. ... >>

Fitskool Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Lévai u 13. 3/10.
képviselő: Szabó Eszter
A gyermekkori elhízás mind világszerte, mind hazánkban és egyre nagyobb arányban jelenik meg, hatalmas gazdasági terheket róva ezzel az egészségügyre. A legutolsó magyar adatok alapján az általános iskoláskorú gyermekek kb. 20%-a túlsúlyos vagy elhízott. A gyermekkori elhízást mind az Egészségügyi Világszervezet /WHO/, mind az Európai unió /EU/ kiemelt területként kezeli a 2008-1013l. tartó periódusban. A gyermekkorit túlsúly ilyen nagy mértékű elterjedése alapvetően két tényezőre vezethető vissza: mozgásszergény életmód és helytelen táplálkozás. ... >>

Fordulópont Alapítvány a műtéti gyógykezelésért és az egészségkárosodottakért

(egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Gyár u. 2.sz.
képviselő: Dr.Szabó György
A gyógyítás műtéti módját végző egészségügyi intézmények, osztályok, valamint az itt dolgozó szakemberek, továbbá rezidensek és egyetemi hallgatók munkájának, továbbképzésének, szakmai tevékenységének direkt és indirekt támogatása, valamint a közép- és felsőfokú egészségügyi szakirányú és posztgraduális képzés szélesítése, fejlesztése. - A műtéti beavatkozások után rehabilitációra szoruló betegek gyógykezelésének elősegítése, rehebilitásuk és a rehabilitáció feltételeinek megteremtése. - Inkontinens betegeket kezelő, valamint krónikus sebellátást végző gyógyító helyek és a gyógyítást, gondozást végző szakemberek munkájának, szakmai fejlődésének elősegítése és megvalósítása. - Egészségügyi szolgáltatások nyújtása járóbeteg ellátás és fekvőbeteg ellátás formájában. - Műtéti gyógykezeléssel kapcsolatos tevékenységek, tudományos vizsgálatok és kutatások folytatásának finanszírozása. -Tudományos és szakmai publikációk mejelentetése, megjelenésének elősegítése. - Hazai, valamint külföldi tudományos és szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, azokon való részvétel ... >>

Gyermekélet Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
képviselő: Bámer Imre képviselő
Az alapítvány célja, hogy anyagi eszközök nyújtásával támogassa a magyarországi gyermek-közgyógyellátás színvonalát, illetve a rendelkezésre álló eszközök és az ellátás minőségének fejlesztéséhez, javításához hozzájáruljon. Az alapítvány ezen belül különös gondot kíván fordítani a súlyos vagy életveszélyes betegségben szenvedő gyermekek kezelésének támogatása. ... >>

Homeopátiás Baráti Kör Egyesület

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Széles u. 8.
képviselő: dr. Sasvári Ferenc ( elnök ) - önállóan -, Pórné dr. Farkas Orsolya (elnökhelyettes) - az elnök akadályoztatása esetén, önállóan -, Soós Tibor (titkár) - az elnök akadályoztatása esetén, önállóan -
a homeopátia elterjedésének támogatása ... >>

Horváth Péter Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Szabadság u.14.IV.lph.I/1.
képviselő: Walner Ottó Rezső
Horváth Péter egészségügyi ellátásához szükséges költségek fedezése, betegség idejére, azt követő időszakban, tanul- mányok költségeinek fedezése. ... >>

HUMANITAS - MÁSKÉPP Ifjúsági Egyesület

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Lévai u.34.sz.
képviselő: Dr.Szeles Géza elnök ... >>

Huszár Kata Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Patkó utca 1.
képviselő: Juhászné Tóth Anna
A gyógyíthatatlan betegségben- Rett szindrómában -szenvedő Huszár Kata gyógykezelése és életvitelének javítása, külföldi gyógykezelése, valamint a Rett szindrómával kapcsolatos kutatások, könyvbeszerzés, szakirodalomgyűjtés, stb. támogatása. ... >>

Kamaraerdő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Kismartoni u.19.sz.
képviselő: Dr.Kisfalvi Péter, Kovács Ferenc, Pénzesné Végvári Ágnes
Kamaraerdő kommunális ellátottságának, egészségügyi, kulturális, oktatási és egyéb intézmények támogatása. ... >>

Kutyával az Emberért Egészségügyi-Szociális-Tudományos Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Kovács u.19.sz.
képviselő: dr. Gácsi Márta, dr. Topál József önállóan
A kutya szociális támaszért meghonosítása a rászorulók részére. ... >>

Magyar Gyógynövényes Orvosok és Alkalmazók Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Budapesti u. 60/2.
képviselő: dr. Simon Beatrix elnök
egészség megőrzése, a gyógynövények hatásának megismertetése ... >>

Makrobiotikával a rák ellen Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Farkasréti u. 116.
képviselő: dr. Bakanek György ( elnök )
A makrobiotika mint egészségmegőrző és betegség megelőző életforma megismertetése a lakossággal. Tankonyha létrehozása, ahol lehetőség van makrobiotikus szakács által szakszerűen elkészített ételek előállítására és kiszállítására. Személyre szabott diéták kialakítása szakképzett makrobiotikus tanácsadó segítségével. Makrobiotikus weboldal és online hírlevél üzemeltetése. Kapcsolattartás külföldi makrobiotikus intézetekkel. Egyéni elbírálás alapján a makrobiotikus táplálkozásra rászoruló ellátása makrobiotikus ételekkel. Makrobiotika megismertetése az orvos társadalommal, mint kiegészítő gyógymód a rák kezelésében. ... >>

MEDIHELP Egészségügyi Informatikai Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Halom u.17.sz.
képviselő: Dr.Várszegi Sándor
Az egészségügy szakmai középkáder és beteg mikrotársadalom szolgálata az információs technika legváltozatosabb eszközeivel. ... >>

Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Kossuth utca 9.
képviselő: dr. Gamal Eldin Mohamed
Az ambuláns és az egynapos multidiszciplináris sebészet bevezetése és terjesztése. ... >>

N.A.P. Alapítvány a Koraszülöttek Ellátásáért

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Beregszászi u.33.sz.
képviselő: Dr. Jancsó Györgyi
A SOTE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyá- szati Klinikáján a koraszülött ellátás javítása. ... >>

Péterfy Miklós Thorombosis és Haemostasis Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Nefelejcs u. 19/2.
képviselő: dr. Bodó Imre elnök, dr. Deák Gábor, dr. Jókay Kinga
a véralvadás zavaraival kapcsolatos betegségek (Artériás és vénás trombózisok és embóliák, valamint a vérzékenység különböző formái) magyarországi gyógyítá-sának, megelőzésének és kutatásának támogatása ... >>

Rottár Tengerész Kapitány Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

2040 Budaörs, Víg u. 48.sz.
képviselő: Dr. Németh Miklós
Önhibájukon kívül bajba jutott, beteg rokkant, speciálisan rászoruló tengerészek, hajósok vizi sportolók támogatása. ... >>

Táplálékallergiások Mobilitásáért Alapítvány

(egészségügyi)

2040 Budaörs, Patkó u. 1. II. em. 13.
képviselő: Halmos Nóra elnök önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor egy másik kuratóriumi taggal együttesen
A táplálékallergiában érintettek mobilitásának elősegítése, lehetőségeinek kiszélesítése magyar és nemzetközi szinten egyaránt, a közvélemény figyelmének felkeltése, a betegség tudatosítása, a táplálékallergiások táplálkozási szokásainak kiszélesítése, zökkenőmentesebbé tétele, akadálymentesítése a társadalomban, a táplálékallergiások szabadidő kultúrájának fejlesztése, az akadályok leküzdése, minimalizálása, a táplálékallergiások utazási szokásainak könnyebbé tétele. ... >>

Tegyünk Egymásért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Fodros u. 28.
képviselő: dr. Egerszegi Magdolna ( elnök ) - önállóan -, dr. Korondi István (alelnök) - az elnök akadályoztatása esetén önállóan, három hónapot meghaladó akadályoztatás esetén az elnökség hozzájárulásával
A hátrányos helyzetű kisebbségi társadalmi csoportok (betegek, mozgássérültek) esélyegyenlőségének javítása felvilágosító munkával;
szabadidős és egészségmegőrzési programok szervezése a tagok számára (közös sportolási és kirándulási akciók) a fenntartható és kívánatos életmód elősegítése érdekében; a kulturális értékek továbbvitele, a kultúra terjesztése és megélése. Ennek eszközeként olyan közösségi klub létrehozása, amely aktív gyűjtő és kreatív tevékenységével a kultúra és a hagyományok őrzője, illetve ?átadományozója? lesz; A magyar, illetve más országok kultúr-transzferjéhez a lehetőségek biztosítása (belföldön és külföldön egyaránt); az eddigi célokat átfogó körben a humán értékek átadása a fiatalok, a betegek, a szakmát, illetve nyelvet tanulóknak, az oktatás több területén. ... >>
1. oldal