Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

3.sz.Általános Iskola Iskolaszéke

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Szivárvány u.1.sz.IX.26.
képviselő: Putnoki Csaba ... >>

A Jövő Kollégiumáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Kőszírt u. 13/b.
képviselő: Berg Krisztián elnök, Gyöngyösi Zsolt titkár
A magyarországi a határon túli középiskolai és felsőoktatási kollégiumok működésének és létrehozásának előpsegítése, külföldi kollégiumokkal kapcsolatfelvétel. Szakmai segítségnyújtás kollégiumi tanulók és tanárok részére. Segítségnyújtás pályakezdőknek. ... >>

Alfa Romeo Gyűjtemény Magyarország Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Baross u. 87.
képviselő: Takács Ákos elnök
bemutatni az Alfa Romeo típusú gépkocsikat, a vonatkozó emlékek összegyűjtése, ismeretterjesztés, oktatás, kutatói munka támogatása, restaurálás, könyvtár üzemeltetése. ... >>

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 136.
képviselő: Junó Gáborné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánjuk fordítani. ... >>

Budaörsi Clementis utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Clementis L.u.3.sz.
képviselő: Blága Tamás elnök
Az óvodai nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása, eszközök be- szerzése, német nyelvoktatás, testnevelés fejlesztése. ... >>

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 36.
képviselő: Császár Gézáné
A Budaörsi 7. sz. Óvoda. Nemzetiségi hagyományok őrzése, nyelv fejlesztése. ... >>

Budaörsi Farkasréti utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Farkasréti u. 52.sz.
képviselő: Petró Marianna elnök
Óvodai nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása, óvoda működési-nevelési programjának segítése, kert, homokozó játszóeszközök, német nyelv oktatás elősegítése. ... >>

Budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Károly kir. u. 20.
képviselő: Bíró Gyula
A budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár támogatása, könyvek, egyéb dokumentumok beszerzése. Az olvasási kultúra elterjesztése. Rendezvények, kiállítások szervezése. ... >>

Budaörsi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3.
képviselő: Szívós Ágota
A Budaörsi Ált. Iksola oktatási- nevelési feltételei javítása, atechnikai eszközök fejlesztése, a külföldi intézményekkel kapcsolattatás megteremtése, nevelési célok megvalósításának, szabadidő hasznos eltöltésénak elősegítése. ... >>

Budaörsi Judo Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Máriavölgy u. 6/b.
képviselő: Grunda Zoltán elnök
Sport oktatás, sport versenyek rendezése, egészséges életmódra nevelés ... >>

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29.
képviselő: Kesjár János
Gyermek és ifjuságvédelem, kultúrális, egészségügy, szabadidő és diáksport, idegennyelv, számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Budaörsi Úszó, Vízilabda és Vízisport Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Budapesti út 16.
képviselő: Sípos Attila
A sportolni vágyók, megkülönböztetett figyelemmel a fiatalok, iskolások részére lehetőséget teremteni a szabadidő egészséges módon, sportolással történő eltöltésére. A Sportegyesület célja a vízilabda-sport népszerűsítése, az egész magyar társadalommal való megismertetése, valamint lehetőség teremtése a vízilabda-sport minden korosztály által történő gyakorlására. A Sportegyesület további célja tagjai szabadidős tevékenységének szervezése, a szabadidő egészséges sportolással történő eltöltésének megteremtése. ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Egészséges Légutak Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2040 Budaörs, Lévai u. 13.sz. 4.em. 13.
képviselő: Dr. Tamás László elnök
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház terüle- tén az egészséges életmódra történő ne- velés támogatása. Megelőzést célzó fel- világosító munka szervezése. A kórház felszereltségének javítása, a betegek ápolási körülményeinak javítása. ... >>

Ex Animo Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Halom u. 10.
képviselő: Deák István elnökhelyettes - az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogköre szerint, Siklós Özséb elnök - önállóan, a bankszámla felett az elnökhelyettessel együttesen
A Szent Benedek Általános Iskola és két tanítási nyelvű Gimnázium nevelő-oktató munkájával összhangban biztosítani az Iskola diákjai számára a rendszeres testgyakorlás lehetőségét, megteremteni ennek feltételeit. A sportolás jellemformáló erejét kihasználva a tagok küzdő szellemének és kitartásának erősítése, ezáltal a csapatszellem és a közösségi élet fejlesztése. ... >>

Fitskool Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Lévai u 13. 3/10.
képviselő: Szabó Eszter
A gyermekkori elhízás mind világszerte, mind hazánkban és egyre nagyobb arányban jelenik meg, hatalmas gazdasági terheket róva ezzel az egészségügyre. A legutolsó magyar adatok alapján az általános iskoláskorú gyermekek kb. 20%-a túlsúlyos vagy elhízott. A gyermekkori elhízást mind az Egészségügyi Világszervezet /WHO/, mind az Európai unió /EU/ kiemelt területként kezeli a 2008-1013l. tartó periódusban. A gyermekkorit túlsúly ilyen nagy mértékű elterjedése alapvetően két tényezőre vezethető vissza: mozgásszergény életmód és helytelen táplálkozás. ... >>

Grund und Hauptschule Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Nádasdülő sétány 19.sz.
képviselő: Regényi János
Budaörsön a kéttannyelvű,12 évfolyamos iskola beindításhoz és infrastruktúra kiépítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

HUMÁN 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Mező u.8.sz.II.lh.III.9.
képviselő: Kopcsik István
Oktatási, kulturális központ létrehozása, a rászorulók továbbtanulási esélyeinek javítása, segítése, modern fiatalok képzése, oktatáskulturális kapcsolatok ápolása, középiskolai tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Időseinkért Alapítvány

(intézményi)

2040 Budaörs, Patkó u. 3.
képviselő: Csóka Gyula
Az idős emberek támogatása, önálló idősek otthonának létrehozása. ... >>

Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Szabadság u.162.sz.
képviselő: Pataki István ( elnök )
Az iskolarendszer hatékonyságát növelő pedagógiai tevékenységek támogatása, idegennyelv oktatás. ... >>

Illyés Gyula Tiszteletéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Szabadság u.162.sz.
képviselő: Tóth Béla
Illyés Gyula budaörsi középiskolában felállítandó emlékmű létrehozása. ... >>

Irisz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Ifjúság utca 6.
képviselő: Bartók Enikő, Bujpál Zoltán László, Erdélyi Sándor, Makfalviné Ködmön Rita, Máriaházy-West Mark Paul
A budaörsi 2.sz. Általános Iskolában (2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.) folyó színvonalas oktató- nevelő munka megteremtésének segítése. A tanulók kultúrált szabadidő és sporttevékenységének, az egészséges életmódra nevelésének támogatása. ... >>

Karizma Budaörsi Római Katolikus Nevelés-Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Esze Tamás u.2.sz.
képviselő: Nyitrai Istvánné ( önállóan ), Prohászka Jánosné ( önállóan )
Szt. Vince Rk. óvodában Mindszenty József Rk. Ált. iskolában folyó nevelés- oktatás szellemi, tárgyi és pénzügyi támogatása,intézményben folyó kutató tevékenység, rászoruló diákok támogatása. ... >>

Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
képviselő: Varga Erika elnök
Budaörs és környéke zeneoktatása,zenei nevelése, a régió zenei hagyományainak ápolása. Fiatal tehetségek pályafutásának elősegítése. ... >>

Művészet a Nemzetért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2040 Budaörs, Halom u. 10.
képviselő: Siklós Endre elnök
A magyar színműmészet támogatása. Fellépési lehetőséget teremteni mellőzött előadóművészeknek, színművészeknek. Kisszínházi és amatőrszínházi produkciók támogatása. Vendégjátékok támogatása. ... >>

Művésztanár Társaság

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Pintyőke utca 7.
képviselő: Bakonyi Mihály, Bráda Tibor, Vágó Magda
A szervezet célja, hogy a vizuális nevelést elősegítse, kiállításokat rendezzen és az iskolagalériákat támogassa. ... >>

Pest és Nógrád Megyei Német Iskolaegylet

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Budapesti u. 45.
képviselő: dr. Kőrösiné Herein Mária önállóan
A megye területén élő német nemzetiségű és német nyelvű lakosság mellett álljon öntudatának fellelésében és nemzeti-nemzetiségi sajátosságainak megőrzésében, különösen, hogy támogassa az anyanyelvi kulturális és egyházi hagyományok megőrzését. ... >>

Pro Budaörs 3.sz.Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2040 Budaörs, Iskola tér 1.sz.
képviselő: Putnoki Csaba, Sztárdáné dr. Majercsik Erika titkár együttesen
Nyelvoktatás, informatika oktatás, könytárbővítés, fejlesztés. ... >>

Studium Patronus Iskolaszer Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Pántlika u. 2/a.
képviselő: Baranyai Henrik kuratóriumi elnök (önállóan, a bankszámla felett egy másik kuratóriumi taggal együttesen)
Az alapítványa közhasznú tevékenység keretében az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
1. Rászoruló gyermekek, azaz:
- sok gyermeket nevelő, szociálisan nehéz helyzetben lévő családok kisiskolás korú gyermekeinek,
- a hátrányos és halmozottan hátrányos körülmények között élő kisiskolás korú gyermekek,
- a határon túl élő hátrányos helyzetben élő iskolás gyermekek,
támogatása a jövő generációért érzett felelősségtől vezet be annak elősegítése érdekében, hogy a gyermekek rendezett és kiegyensúlyozott környezetben tanulhassanak és modern, minőségi iskolaszereket használhassanak.
Célunk, hogy az iskolakezdésre biztosítsuk egyre több gyermek számára, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű iskolaszerekkel rendelkezzenek.
2. Rászoruló és kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző tanulók idegen nyelvi tanulmányainak támogatása.
3. Kutatás, tanácsadás végzése az iskolás gyerekek tanszereinek fejlesztése érdekében.
4. Kulturális rendezvények szervezése, amelyek közvetlen, közvetett módon kapcsolódnak az iskolások tanulási körülményeinek fejlesztéséhez. ... >>
1. oldal