Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 85
1. oldal

Alternatív Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Petőfi u. 8/b.
képviselő: Lukács Zsuzsanna elnök, Seres Ákos társelnök, Tauber Péter társelnök
Ifjúsági kulturális és szociális tevékenység. ... >>

AMADEUS Kórus Egyesület

(oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Babér u. 7.
képviselő: Deák Barnabás alelnök, Pécs Márton elnök
Kultúrális és oktatási tevékenység. ... >>

ARAMIS Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Liliom u. 15.
képviselő: Soós Ferenc
A magyar sport hagyományainak ápolása, fejlesztésének elősegítése, a szakmai színvonal emelése, a tisztaságának védelme, valamint a magyar sport jó hírnevének kialakítása és ápolása. Elősegíti tagjainak sportolási lehetőségeit, szabadidősport és versenyrendszer keretében a teremlabdarúgásban. ... >>

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai utca 18.
képviselő: Vatamány Sándor
A budaörsi görög katolikus templom és a hozzá tartozó lelkészi lak és kulturális centrum felépítése, azok fenntartása, a rászoruló beteg és idős emberektől való gondoskodás, családgondozás, kulturális rendezvények szervezésével a közművelődés elősegítése. ... >>

Bakk Endre kanonok Alapítvány "a budaörsi kultúrális értékek megmentéséért"

(kulturális)

2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.
képviselő: Bakk István elnök
Helyi kulturális értékek megmentése, hagyományok ápolás. ... >>

Budaörs Fejlődéséért Egyesület

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Mező u. 7.
képviselő: dr. Molnár Gábor (önállóan)
Budaörs hagyományos értékeinek ápolása, a hagyományok őrzésének segítése. A város szépészeti felemelkedése, a környezet védelme, a város művészeti, kulturális életének ápolása, fejlesztése. Támogatni azokat a tevékenységformákat, amelyek a várost fejlesztik. Megkeresni és megtalálni a város fejlődését, gazdagodását elősegítő tevékenységformákat, idősek életkörülményeinek javítása. A lakosság hangulatának javítása olyan önszerveződő jellegű intézményekkel, rendezvényekkel, melyek alkalmasak az emberek hétköznapi terheinek csökkentésére. Az emberek közötti távolság csökkentése, egy emberarcú Budaörs kialakítása. Egészségmegőrzés és prevenció - Budaörs lakossága egészségügyi védelme, a jelenleginél több testmozgási lehetőség megteremtése. A közbiztonság javítása, az ezzel kapcsolatos lakossági önszerveződések összehangolása vagyonvédelmi szempontból és a kábítószer veszélyeztetettség visszaszorítása érdekében. A helybeli vállalkozók összefogása révén a lakosság jobb ellátása, szolgáltatási feltételek javítása. A lakosság tájékoztatása az őket érintő kérdésekről, összejövetelekről, az emberek közötti közlekedés megteremtése, a lakosok, szakemberek megszólaltatása, vélemények ütköztetése. ... >>

Budaörs Óvárosért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2040 Budaörs, Pozsonyi u. 4.
képviselő: Molnár Józsefné
Az egyesület fórumot teremt a budaörsi lakossági kezdeményezéseknek, véleményeknek, képviseli az érdekeit és segítséget nyújt az érdekérvényesítéshez a budaörsi épített és természeti környezet védelme, a helyi építészeti, műemléki jellegű, kulturális és művészeti értékek feltárása, megőrzése és védelme érdekében. ... >>

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 136.
képviselő: Junó Gáborné
Az alapítvány bevételét az óvoda tárgyi felszerelésének gyarapítására, csoportszobai és udvari játékszerek, foglalkozási eszközök vásárlására, kirándulások kulturális rendezvények látogatására, óvodai ünnepek és rendezvények költségeinek fedezésére kívánjuk fordítani. ... >>

Budaörs Városi Nyugdíjas (Közhasznú) Egyesület

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Szabadság út 74.sz.
képviselő: Forgó Imréné
A budaörsi nyugdíjasok szabadidős tevékenységének szervezése. Kulturális, honismereti programok szervezése. A tagság szociális támogatása. ... >>

Budaörs-Bretzfeld Baráti Társaság

(kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u.26.sz.
képviselő: Joósz József
Budaörs és Berezfeld testvérevárosok között minél szélesebb körü kapcsolatok kiépítése, ápolása, Budaörs magyar és német érdekeinek megismertetése Bretzfeldben, német nyelv és kultúra itthoni megismertetése, hagyományok ápolása. ... >>

Budaörsi Chor-társ Zenei Közösség

(kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 33. I/9.
képviselő: Meggyesné Ihász Katalin - elnök -, Simon Ádám - alelnök -
A budaörsi fiatalok összefogása, kóruskultúra ápolása és terjesztése. ... >>

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 36.
képviselő: Császár Gézáné
A Budaörsi 7. sz. Óvoda. Nemzetiségi hagyományok őrzése, nyelv fejlesztése. ... >>

Budaörsi Farkasréti utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Farkasréti u. 52.sz.
képviselő: Petró Marianna elnök
Óvodai nevelés, oktatás tárgyi feltételeinek javítása, óvoda működési-nevelési programjának segítése, kert, homokozó játszóeszközök, német nyelv oktatás elősegítése. ... >>

Budaörsi Fúvószenei Egylet

(kulturális)

2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
képviselő: Kedves László elnök
A magyarországi német népzene és a budaörsi sváb zene hagyományainak ápolása, kultúra. ... >>

Budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Károly kir. u. 20.
képviselő: Bíró Gyula
A budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Könyvtár támogatása, könyvek, egyéb dokumentumok beszerzése. Az olvasási kultúra elterjesztése. Rendezvények, kiállítások szervezése. ... >>

Budaörsi Ifjúsági Keresztény - Keresztyén Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Ébner György köz 6.sz.
képviselő: László Dávid elnök, Novák Györgyi alelnök
Vallási,kulturális. ... >>

Budaörsi Jazz-barátok Egyesülete

(kulturális)

2040 Budaörs, Nefelecs utca 5.sz.
képviselő: Gönczi Gergely Barnabás alelnök, Meggyes Ádám elnök
A fiatalok és idősek összefogása a jazz kedvelőinek ás lehetőséget biztosítani annak műveléséhez. ... >>

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29.
képviselő: Kesjár János
Gyermek és ifjuságvédelem, kultúrális, egészségügy, szabadidő és diáksport, idegennyelv, számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Budaörsi Mária-lányok Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Szakály Mátyás u. 25.
képviselő: Joósz Katalin
A keresztény ifjúság hitéletének felkarolása és támogatása. Hasonló külföldi és belföldi szervezetekkel való szoros együttműködés. Hátrányos helyzetű fiatalok és családok támogatása. Hazai-, és külföldi zarándokutak, kirándulások, valamint ifjúsági táborok, támogatása, szervezése és lebonyolítása. Természet-, és környezetvédelmi programok szervezése. Kulturális, társadalmi és közösségi programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Sporttevékenységek, edzések szervezése, lebonyolítása, sportversenyek rendezése. Szabadidő programok támogatása, szervezése lebonyolítása. A fiatalok sporthoz való hozzáállásának megváltoztatása, a sport iránti elkötelezettség erősítése, a sportolási szándék támogatása. Az ifjúság körében a keresztény értékek terjesztése és népszerűsítése. A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség, illetve más egyházközségek fiataljai részére programok, táborok, kirándulások, zarándokutak, kulturális, társadalmi és sport programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Német nemzetiségi hagyományok, identitás, nyelv és kultúra megőrzése, fejlesztése,ápolása. A fenti említett tevékenységi körökhöz szükséges tárgyi, anyagi és egyéb keretfeltételek megteremtése. ... >>

Budaörsi Művészek Egyesülete

(kulturális)

2040 Budaörs, Lévai u. 34.
képviselő: Molnár Göb Zoltán ( elnök ) ... >>

Budaörsi Passió Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Budapesti u. 45.
képviselő: Ritter Imre elnök
Budaörsön a Passió előadása. Együttműködés más Passió jogosult képviselőivel. ... >>

Budaörsi Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Zombori u.4.sz.
képviselő: Mészáros Lajos elnök ... >>

Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.
képviselő: Pete Gabriella ( elnök )
Budaörsön a Pro Musica Kórus zenei életének, működtetésének a támogatása. ... >>

Budaörsi Rímkovácsok Egyesülete

(kulturális)

2040 Budaörs, Tátra u.10.
képviselő: Salamon Erzsébet elnök
Irodalmi, kulturális, képzőművészeti, zenei fórumok rendezése. ... >>

Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 37-41.
képviselő: Bitai Balykó Tamás elnök
A társadalom egészsége megőrzésének segítése, elsősorban sport és művészeti tevékenységeken keresztül. ... >>

Budaörsi Szent Tarziciusz Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 12.
képviselő: Kovács Richárd elnök
A budaörsi ifjúság részére programok szervezése ... >>

Budaörsi Tanoda Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Templom tér 15.
képviselő: Aranyosiné Rózsa Szeréna
6-18 éves fiatalok tanulmányainak segítése. Számítástechnikai képzés, kulturális-, művészeti képzés. Tehetségkutatás és gondozás. ... >>

Budaörsi Városvédő Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Patkó u.9.sz.
képviselő: Dr.Vándor András
város értékeinek gyűjtése, és megmentése. Részvétel a várospolitikában. ... >>

Budaörsi Varrók, Foltvarrók és Hímzők Kézműves Egyesülete

(oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Törökugrató u. 18.
képviselő: Pollák Rita elnökh. önállóan, Rozsi Katalin elnök önállóan, Zakar Krisztina titkár önállóan
A székhelyen és környéken a varrással, hímzéssel és a kézművességgel foglalko- zó hobbitevékenységek összefogása. Oktatások, foglalkozások szervezése. ... >>

Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Réz u. 18.
képviselő: Vissy Anna elnök
sporttevékenység ... >>

Budaörsi Werner Alajos Kórusegyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Mindszenty tér 1.
képviselő: Nagyné Dauner Mária elnök
Énekkari tevékenység egyházi és egyéb rendezvényeken. ... >>

Csiki Kopárok Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

2040 Budaörs, Arany J. u 13/1.
képviselő: dr. Beéry Erzsébet Kornélia
A magyar hagyományok, a szerves népi műveltség ápolása és éltetése, a nemzeti történelmi ismeretek mélyítése és terjesztése a tagság és a tágabb közösség körében. Feladatának tartja a tárgyi tudás széleskörű terjesztése mellett kulturális rendezvények szervezésén keresztül a turisztikai, természetvédelmi események szervezését, patronálását, valamint együttműködési szándékkal lép fel minden hasonló jellegű szervezet felé. ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Dudaszó Hallatszik Alapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Panoráma utca 15. b.
képviselő: Karakas Zoltán
A Magyar Dudazenekar működésének biztosítása. ... >>

Első Budaörsi Sörcsap Működtető Baráti Társaság

(kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Szamóca köz 4.
képviselő: Csikós András elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Első Magyar Subaru Klub Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 9.em.81.
képviselő: Giczy András elnök
Szakmai és kulturális tevékenység ... >>

Erős Várunk Alapítvány

(kulturális,szociális)

2040 Budaörs, Szabadság u. 57.sz.
képviselő: dr. Garádi Péter ( önállóan )
Kulturális tevékenység, gyermek és if- júságvédelem. ... >>

Fehérváry János Alapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Szabadság u.162.sz.
képviselő: Tóth Béla
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium történelem és német nyelv tanulásában kiváló, szegény, anyagi támogatásra szoruló diákok segítése. ... >>

Fiatalok Budaörsért Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 1. IX. 82.
képviselő: Balázs Bálint elnök
A budaörsi fiatalok tanulási lehetőségeinek elősegítése. Sportolási lehetőségek elősegítése, környezetvédelem, hagyományőrzés. ... >>

FiFi - Fiatalok a Fiatalokért Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Puskás Tamás u. 37-41- CO2.
képviselő: Lukács Eszter elnök
Ismerettterjesztő előadások, konferenciák, képzések, továbbképzések, fórumok, összejövetelek szervezése, kiadványok készítése, terjesztése mind írott, mind elektronikus formában, munkacsoportok, szellemi műhelyek létrehozása, karitatív tevékenység folytatása, fiatalok bevonása az aktív társadalmi életbe, esélyegyenlőség megteremtése a szolidaritás és tolerancia jegyében a gyermekek és fiatalok számára kulturális gyarapodásuk elősegítése. ... >>

Fotografus.hu - Alapítvány a Magyar Fotográfiáért

(kulturális)

2040 Budaörs, Távíró köz 4.
képviselő: Inotay Balázs
A kortárs magyar fotográfia eredményeinek bemutatása, fotókiállítások és fotós témájú konferenciák szervezése, magyarországi fotóművészek támogatása, kutatások támogatása. ... >>

Gold Timer Alapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Nádasdűlő 13.
képviselő: Sajtos Zoltán
A Gold Timer Egyesület támogatása, a Magyarországgal kapcsolatos repülőgépek és repülőeszközök restaurálása és esetleges üzembehelyezése. ... >>

Gyepük Népe Alapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. sz.
képviselő: Tündik Tamás
A határainkon túli magyar kulturális örökség megőrzése, ápolása, különös tekintettel a csángó magyarság kulturájára. ... >>

Haraszti Klára Alapítvány a nyelvért és művészetért

(kulturális)

2040 Budaörs, Nádasdülő sétány 9.sz.
képviselő: Dr. Domonkos Péter, Sóti Éva
Tanárok és diákok nyelvtanulásának a- nyagi támogatása, ösztöndíj, továbbkép- zés, külföldi tanulmányút szervezése. ... >>

Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület

(oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Esztergályos u. 8.
képviselő: Sianos Tamás elnök
Görög-magyar kulturális kapcsolatok fejlesztése. A görög történelem- és nyelvoktatásnak támogatása. Kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Hetedhét Kulturális Egyesület

(kulturális)

2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 60/a.
képviselő: Körömi Gábor elnök
kulturális tevékenység, kapcsolatteremtés népek kultúrái között ... >>

HUMÁN 2000 Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Mező u.8.sz.II.lh.III.9.
képviselő: Kopcsik István
Oktatási, kulturális központ létrehozása, a rászorulók továbbtanulási esélyeinek javítása, segítése, modern fiatalok képzése, oktatáskulturális kapcsolatok ápolása, középiskolai tanárok szakmai továbbképzésének elősegítése. ... >>

Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány

(kulturális)

2040 Budaörs, Kőszírt utca 16.
képviselő: Kun Ágota
Érvényesíteni az egyenrangúság és esélyegyenlőség szempontjait a kultúrában, a pluralista, decentralista, posztmodern és feminista kultúr-szemlélet előnyeinek felmutatása, női és kisebbségi tapasztalatok megnyilvánulásainak elismerése az irodalomban, a művészetekben, a kultúra egyéb területein és a közéletben is, szemléletváltozás előidézése a nemi esélyegyenlőség terén, feminista, nőtörténeti szak-és szépirodalom gyűjtésével, publikálásával média megjelenésekkel társadalmi tudatformálás. ... >>

Jászboldogházáról elszármazottak Baráti Társaságának Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

2040 Budaörs, Cserebogár u. 1.
képviselő: Besenyi Vendel alelnök, Kövér Gyula alelnök, Veliczky Józsefné elnök
Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, hagyományainak ápolása, kulturális, természeti és települési értékek megőrzése, gazdagítása, a község anyagi, erkölcsi, szellemi segítése ... >>

Kamaraerdő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Kismartoni u.19.sz.
képviselő: Dr.Kisfalvi Péter, Kovács Ferenc, Pénzesné Végvári Ágnes
Kamaraerdő kommunális ellátottságának, egészségügyi, kulturális, oktatási és egyéb intézmények támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal