Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budaörs sport civil szervezetek


Találatok száma: 84
1. oldal

A-43 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Jókai Mór Művelődési Központ
képviselő: Pápai Lajos titkár, Szulman József elnök ... >>

Appaloosa Tenyésztők Egyesülete Magyarország

(sport,oktatási,egyéb)

2040 Budaörs, Építők u.2-4.sz.
képviselő: Bacsó Bea elnökhelyettes (együtt), Nagy Ferenc elnö önálló képv., Rákóczi István titkár(együtt)
Sporttevékenység, szabadidős és hobbitevékenység, oktatás. ... >>

ARAMIS Sport Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Liliom u. 15.
képviselő: Soós Ferenc
A magyar sport hagyományainak ápolása, fejlesztésének elősegítése, a szakmai színvonal emelése, a tisztaságának védelme, valamint a magyar sport jó hírnevének kialakítása és ápolása. Elősegíti tagjainak sportolási lehetőségeit, szabadidősport és versenyrendszer keretében a teremlabdarúgásban. ... >>

Arany a Vízen a Kajak-Kenu Sport "A Jövő Nemzedékért" Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Baross u. 6-8.sz.
képviselő: Szekszárdi Ferenc
Sporttevékenység támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Bajnokok az utánpótlásért és a tömegsportért Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Kertész utca 14.
képviselő: Vincze Balázs
Budapest és a környékbeli települések sportolni vágyó lakóinak egészséges életmódra való nevelése a vízilabda, valamint egyéb, vízben folytatható sportágak versenyszerű és amatőr módon történő gyakorlása útján. ... >>

Budai Fitness Suli Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Holdfény u. 1. II/7.
képviselő: Budai Lászlóné elnök
Sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Budai Golf Club

(sport)

2040 Budaörs, Thököly u.1.sz.
képviselő: Garai lászló elnökh., Schilling István elnök, Shilling Istvánné titkár ... >>

Budai Sziklák Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság út 23-25.
képviselő: Hürkecz Orsolya, Inges Tamás elnök, Kusner Árpád
különböző sportágak népszerűsítése, terjesztése. Szabadidő egészséges és kulturált eltöltési lehetőségének nyújtása, felüdülés, pihenés és kulturált szórakozás biztosítása. a testnevelésben és sportban résztvevők erkölcsi nevelése, öntudatuk , személyiségük pozitív irányban történő fejlesztése. ... >>

Budaörs A-68 Postagalambsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
képviselő: Orlai Márton elnök, Trnovszki István elnökhelyettes
Postagalambok tenyésztése, versenyeztetése, kiállítása ... >>

Budaörsi Diák Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u. 162.
képviselő: Árendás Péter elnök ... >>

Budaörsi Judo Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Máriavölgy u. 6/b.
képviselő: Grunda Zoltán elnök
Sport oktatás, sport versenyek rendezése, egészséges életmódra nevelés ... >>

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29.
képviselő: Kesjár János
Gyermek és ifjuságvédelem, kultúrális, egészségügy, szabadidő és diáksport, idegennyelv, számítástechnikai oktatás fejlesztése. ... >>

Budaörsi Kick-Box Sportegyesület

(sport,oktatási)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 1. I/9.
képviselő: Katona Barnabás ( elnök )
A kick-box sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Budaörsi Kistérség Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Lévai u. 13. IV/14.
képviselő: Bácsalmási Gábor elnök
A sport, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, szervezett keretek között a sporttevékenység lehetőségének megteremtése az ahhoz szükséges feltételek biztosításával és versenyek szervezésével. ... >>

Budaörsi Mária-lányok Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

2040 Budaörs, Szakály Mátyás u. 25.
képviselő: Joósz Katalin
A keresztény ifjúság hitéletének felkarolása és támogatása. Hasonló külföldi és belföldi szervezetekkel való szoros együttműködés. Hátrányos helyzetű fiatalok és családok támogatása. Hazai-, és külföldi zarándokutak, kirándulások, valamint ifjúsági táborok, támogatása, szervezése és lebonyolítása. Természet-, és környezetvédelmi programok szervezése. Kulturális, társadalmi és közösségi programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Sporttevékenységek, edzések szervezése, lebonyolítása, sportversenyek rendezése. Szabadidő programok támogatása, szervezése lebonyolítása. A fiatalok sporthoz való hozzáállásának megváltoztatása, a sport iránti elkötelezettség erősítése, a sportolási szándék támogatása. Az ifjúság körében a keresztény értékek terjesztése és népszerűsítése. A Budaörsi Római Katolikus Egyházközség, illetve más egyházközségek fiataljai részére programok, táborok, kirándulások, zarándokutak, kulturális, társadalmi és sport programok támogatása, szervezése és lebonyolítása. Német nemzetiségi hagyományok, identitás, nyelv és kultúra megőrzése, fejlesztése,ápolása. A fenti említett tevékenységi körökhöz szükséges tárgyi, anyagi és egyéb keretfeltételek megteremtése. ... >>

Budaörsi Pro Sport Szabadidő Sport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u. 299.
képviselő: Hirka Edina ( önállóan )
Az egyesületi tagok részére rendszeres sportolási, testedzési lehetőség biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, annak népszerűsítése. Az egyesület tevékeny részt vállal az egyesületi célok megvalósításához szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosításában, és felkutatja a feltételek javítására szolgáló további lehetőségeket. ... >>

Budaörsi Sasad Mgtsz Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Alsóhatár u.14.sz.
képviselő: Vermes László ... >>

Budaörsi Sport Club

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság u.134.sz.
képviselő: Regényi János elnök ... >>

Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Nádasdűlő sétány 19. fszt.1.
képviselő: Regényi Katalin ( elnök )
Az alapító okirat 4.2. a,b,c,d, pontja. A felsorolt alapítványi célok megvaló- sítását segítő eszközök felkutatása,il- letve támogatások igénybevétele. ... >>

Budaörsi Szabadidő és Versenysport Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 37-41.
képviselő: Bitai Balykó Tamás elnök
A társadalom egészsége megőrzésének segítése, elsősorban sport és művészeti tevékenységeken keresztül. ... >>

Budaörsi Tamburello Sport Club

(sport,oktatási)

2040 Budaörs, Avar u. 14/b.
képviselő: Kaszó László elnökhelyettes, Kaszó Zsófia elnök
Tamburelló sport magyarországi biztosítása, a sportág megismertetése, versenyek szervezése, utánpótlás nevelése. Edzés lehetőség, oktatás, külföldi versenyeken való részvétel biztosítása ... >>

Budaörsi Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szivárvány u.6.fszt.3.sz.
képviselő: Bujdosó Pál, Szabó Barnabás, Tűzkő Béla ... >>

Budaörsi Triatlon Klub Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Gesztenye u. 11.sz.
képviselő: Ányos Viktor András titkár, Kaiserné Beke Andrea elnökhelyettes, Vanek Gábor elnök
Gyermek, ifjúsági és felnőtt sport támogatása, szabadidő hasznos eltöltése, a triatlon és duatlon sportág népszerűsítése, úgyszintén a hegyi futásé is. ... >>

Budaörsi Úszó és Vízilabda Sport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Zengő u. 2/a.
képviselő: Bujka János (önállóan)
A rendszeres sportolás (tömegsport), testedzés biztosítása, a tagjainak nevelése, a különböző sportágak népszerűsítése, személyiség fejlesztés. Továbbá a versenyszerű vízilabda és úszó sport megszervezésével a szakosztályok hazai bajnokságokban és nemzetközi versenyeken való részvételének biztosítása. A sportegyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. Az egyesület célja és feladatai anyagi feltételének biztosítására sportvállalkozást hozhat létre, vagy sportvállalkozásban részt vehet. ... >>

Budaörsi Úszó, Vízilabda és Vízisport Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Budapesti út 16.
képviselő: Sípos Attila
A sportolni vágyók, megkülönböztetett figyelemmel a fiatalok, iskolások részére lehetőséget teremteni a szabadidő egészséges módon, sportolással történő eltöltésére. A Sportegyesület célja a vízilabda-sport népszerűsítése, az egész magyar társadalommal való megismertetése, valamint lehetőség teremtése a vízilabda-sport minden korosztály által történő gyakorlására. A Sportegyesület további célja tagjai szabadidős tevékenységének szervezése, a szabadidő egészséges sportolással történő eltöltésének megteremtése. ... >>

Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Réz u. 18.
képviselő: Vissy Anna elnök
sporttevékenység ... >>

Cerberous Sportklub Közhasznú Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Szabadság út 3.sz.
képviselő: Fazekas Csaba elnök ... >>

Csillagfürt Virágai Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Ifjúság u. 8.
képviselő: Kaczor Hedvig elnök, Tóth Angéla elnökhelyettes
a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatása, kulturális, természetvédelmi és sportprogramok szervezése, rendezése, hagyományok ápolása, továbbképzések, rendezvények, testvér óvodai kapcsolatok közös szakmai napok rendezése ... >>

Dáma és Király Pókersport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 9/1.
képviselő: Juhász József önállóan
A póker kártyajáték népszerűsítése és a póker kártyasport támogatása Magyarországon. A kártyajáték kulturált feltételeinek biztosításával az egyesület támogatja az amatőr kártyajátékosokat a kártyasportban és a szabadidő tartalmas eltöltésében. Az egyesület célja elérése érdekében sport rendezvényeket, versenyeket kíván rendezni és lebonyolítani. Az egyesület céljának tűzte ki, hogy rendezett, kulturált körülményeket biztosítson a póker kártyajáték amatőr játékosai részérére a rendszeres játékhoz, gyakorláshoz, és a kártyajátékon keresztül kártyasport által nyújtott sportélmény megéléséhez. ... >>

Diadém Sportegyesület

(sport,oktatási)

2040 Budaörs, Árok köz 1.
képviselő: Eke Sarolta
a táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezet keretek biztosítása. A fiatalok mozgás-és viselkedéskultúrájának kialakítása és folyamatos fejlesztése. A tánc kapcsolatteremtő és közösségformáló szerepének kiszélesítése valamennyi korosztály számára... ... >>

Doyle Póker Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Budafoki u. 35.
képviselő: Paróczai Dániel ( elnök )
A Texas Holdem Póker kártyajáték mint sport és hobby. ... >>

Dr. Bay Béla Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

2040 Budaörs, Borostyán u. 3.sz.
képviselő: Hasszán Attila ... >>

ER-PETRO Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 60.sz.
képviselő: Csontos Péter elnök ... >>

Ex Animo Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Halom u. 10.
képviselő: Deák István elnökhelyettes - az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogköre szerint, Siklós Özséb elnök - önállóan, a bankszámla felett az elnökhelyettessel együttesen
A Szent Benedek Általános Iskola és két tanítási nyelvű Gimnázium nevelő-oktató munkájával összhangban biztosítani az Iskola diákjai számára a rendszeres testgyakorlás lehetőségét, megteremteni ennek feltételeit. A sportolás jellemformáló erejét kihasználva a tagok küzdő szellemének és kitartásának erősítése, ezáltal a csapatszellem és a közösségi élet fejlesztése. ... >>

Fiatalok Budaörsért Egyesület

(sport,kulturális)

2040 Budaörs, Szivárvány u. 1. IX. 82.
képviselő: Balázs Bálint elnök
A budaörsi fiatalok tanulási lehetőségeinek elősegítése. Sportolási lehetőségek elősegítése, környezetvédelem, hagyományőrzés. ... >>

Fillari Team Budaörs - Mountainbike Sportegyesület

(sport)

2040 Budaörs, Komáromi u. 21.
képviselő: László Dávid gazdasági alelnök
Sporttevékenység ... >>

Fitskool Oktatási Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

2040 Budaörs, Lévai u 13. 3/10.
képviselő: Szabó Eszter
A gyermekkori elhízás mind világszerte, mind hazánkban és egyre nagyobb arányban jelenik meg, hatalmas gazdasági terheket róva ezzel az egészségügyre. A legutolsó magyar adatok alapján az általános iskoláskorú gyermekek kb. 20%-a túlsúlyos vagy elhízott. A gyermekkori elhízást mind az Egészségügyi Világszervezet /WHO/, mind az Európai unió /EU/ kiemelt területként kezeli a 2008-1013l. tartó periódusban. A gyermekkorit túlsúly ilyen nagy mértékű elterjedése alapvetően két tényezőre vezethető vissza: mozgásszergény életmód és helytelen táplálkozás. ... >>

Ganz-Kesjár Karate Klub

(sport)

2040 Budaörs, Őszibarack u. 29.sz.
képviselő: Kocsis László elnök ... >>

Hazai Sportéletért Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Patkó u. 5. II/5.
képviselő: Bajcsy András együttesen, Szőllősy Előd elnök önállóan
A magyar sportélet anyagi és szellemi támogatása, a fiatalok sportolásra - elsősorban a labdarugásra - ösztönzése, az egészségmegőrzés és a sportolási lehetőségek elősegítése. ... >>

HB Autósport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Vasút utca 9.
képviselő: Dezséri Csaba, Keresztes Lóránt, Tóth László ... >>

Ipari Szerelvény és Gépgyár Sportkör

(sport)

2040 Budaörs, Gyár u.2.sz.
képviselő: Farkas Gyula ... >>

Irisz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2040 Budaörs, Ifjúság utca 6.
képviselő: Bartók Enikő, Bujpál Zoltán László, Erdélyi Sándor, Makfalviné Ködmön Rita, Máriaházy-West Mark Paul
A budaörsi 2.sz. Általános Iskolában (2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.) folyó színvonalas oktató- nevelő munka megteremtésének segítése. A tanulók kultúrált szabadidő és sporttevékenységének, az egészséges életmódra nevelésének támogatása. ... >>

Jó Szerencsét Horgász Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Kassai u. 77.
képviselő: Fogarassy András ... >>

JUNO Vitorlás Sport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Kisfaludy u.7.sz.
képviselő: Csaba Tamás elnök önállóan, Kupás-Deák Bíborka együttesen, Szilvásy Péter ... >>

K2 MotoRacing Soprt Egyesület

(sport,oktatási)

2040 Budaörs, Szabadság út 73.
képviselő: Kürti István (elnök)
Motorsport iránt érdeklődők és a motorsportot űzők számára ezen sporttevékenység gyakorlásához lehetőségek, helyszínek keresére, versenyek szervezése, tagjai részvételének támogatása más versenyeken, érdeklődők elméleti és gyakorlati képzése. ... >>

Kawasaki Magyarország Motorsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
képviselő: Balogh János, Makranczi Zsolt, Tóth Krisztina Tünde
A Kawasaki márka népszerűsítése a versenysportban, a hazai motor- sport fejlesztése és elterjesztése, tagjai és versenyzői részére rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagok és versenyzők nevelése, közösségi élet kibontakoztatása, tagok és versenyzők szabadidejének egészséges és hasznos eltöltése, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, amatőr és profi szintű versenyzők menedzselése, a sportág és a márka technikai fejlődésének elősegítése. ... >>

Kelenföldi Tömegsport Egyesület

(sport)

2040 Budaörs, Munkácsy M.u.21/a.sz.
képviselő: Pataki Sándor elnök ... >>

Kelenvölgy Baráti Társasága Polgári Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

2040 Budaörs, Kinizsi u. 44.
képviselő: Morvay László ( elnök )
Kelenvölgy történelmi és sport hagyományainak ápolása, népszerűsítése. A demokratizmus szellemében az emberi kapcsolatok jobbítása, rendezvények szervezésével egymás jobb megismerésének elősegítése. ... >>

LIVER 3 ÉS ... Football Club

(sport)

2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.
képviselő: Harangi Gergely ... >>

Liver Játéktér Közhasznú Alapítvány

(sport)

2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.
képviselő: Farcsádi Olivér
Egészségmegőrzés, nevelés, képességfejlesztés, sport, melynek elérése érdekében támogatja a sportszerek vásárlását és új sportpálya felépítését. ... >>
1. oldal 2. oldal