Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 118
2. oldal

Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u.49. (Ált.Iskola)
képviselő: Márkus Gábor, Nagyné Olajos Gabriella
Jane Haining életművének a Holocaust során végzett áldozatos embermentő tevékenységének bemutatása, megismertetése, a versenyen résztvevő tanulók felkészítése, nevelése. Angol nyelvi verseny évenkénti megrendezése a budapesti általános iskolák, valamint a Magyarországi Református Egyház által fenntartott iskolák 8. osztályos tanulói számára. Konferencia szervezése, oktatási segédanyagok kiadása. ... >>

JÁTÉKOVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay u. 24.
képviselő: Zavecné Komáromi Katalin
A Terézvárosi Önkormányzati Óvoda nevelési-oktatási céljainak kialakításában való közreműködés, a különdöző óvodai programok megvalósításának segítése, szociális, kulturális támogatás biztosítása. ... >>

József Attila Kör Irodalmi Egyesület

(intézményi,kulturális)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Balogh Endre
A JAK célja a kortárs hazai és határon túli - magyar irodalom és kulturális élet érdekében közhasznú tevékenység folytatására: az irodalmi éltet szervezése, a kortárs irodalom népszerűsítése, a fiatal írók menedzselése, pályakezdésük segítése, a pályájuk elején járó írók munkájának támogatása, bemutatkozási, publikálási lehetősége megteremtése, kortárs irodalom helyzetének, eredményeinek vizsgálata és kutatása, a kortárs irodalom külföldi megismertetésének elősegítése. a kortárs magyar és a kortárs külföldi irodalom párbeszédének fejlesztése, a kortárt irodalom és a fiatal írók érdekeinek képviselet. E cél érdekében a JAK vállalja szakmai programok ( felolvasások, könyvbemutatók, előadások, konferenciák, vitafórumok, szakmai táborok, körutak, tanulmányutak ) és a nagyközönségnek szóló irodalmi, kulturális rendezvények szervezését, könyvek és folyóiratok kiadását, valamint szerepet vállal a szakmai döntéshozó fórumokon, intézményesen részt vesz a kulturális és irodalmi élet hazai és nemzetközi testületeiben, kuratóriumaiban és szakmai kollégiumaiban. A JAK együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, szervezettel és magánszeméllyel, akik céljai megvalósítását segítik. A JAK kiemelt feladatának tartja a határon túli magyar kortárs irodalom hazai képviseletét, a határon túli magyar irodalmi szervezetekkel való kapcsolattartást és együttműködést. ... >>

Jövő Kereskedelméért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1064 Budapest, Szondi 41.
képviselő: Tarné Szép Teréz
A Rónai Sándor Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola tanárai és diákjai részére újszerű nevelési-oktatási tevékenység kibontakoztatásának elősegítése, a pénztárosképzés és nyelvi képzés támogatása, a hátrányos helyzetű kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók támogatása. + 3.sz.végzés: A kedvezményezett névváltozása folytán akként módosul, hogy az al. a Terézvárosi Kereskedelmi Szakmunkásképző tanárainak és diákjainak támogatása. ... >>

KELLER GYULA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1063 Budapest, Munkácsy M.u.26. Kölcsey F.G.
képviselő: Somfai Csaba, Szentpéteri Judit
Minden évben az iskolai focicsapatban legtöbbet teljesitő játékos jutalmazása. Minden évben az iskoláért folyamatosan sokat tevékenykedő tanár jutalmazása. ... >>

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség

(intézményi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Horváth István ... >>

Kolozsvári Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1066 Budapest, Zichy utca 27.
képviselő: Lakatos Mihály
A kolozsvári magyar oktatás támogatása, modernizálásának elősegítése.Anyagi ér erkölcsi támogatás nyújtása az oktatás modernizálása érdekében; az oktatási hálózat szervezésének és megerősítésének támogatása; az oktatás minőségének emelése érdekében anyagi alap létesítése az oktatók képzése céljára; megfelelő infrastruktúra létrehozása modern oktatási technológia bevezetése érdekében; anyagi alapok megteremtése a diákságnak nyújtandó tanulmányi és szociális ösztöndíjakra; magánoktatási intézmények létrehozása és támogatása; széleskörű, szakmai nemzetközi kapcsolatok kialakítása. ... >>

Korona Gimnázium és Szakmunkásképző Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1065 Budapest, Teréz krt. 3 fsz. 2.
képviselő: Császár Margit
Ötvös szakmát választó fiatalok részére iskola alapitása, a képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztositása. Támogat olyan intézményt, amely segiti a hátrányos helyzetű fiatalok középiskolai tanulmányai. Elősegiti a fiatalok érettségi vizsgára való felkészülését, munkába állását, felsőoktatási intézménybe való felkészi- tését. ... >>

Közösségi Rádiózásért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1067 Budapest, Szondi utca 40. 2./16.
képviselő: Bíró Ferenc, Janovits András
A szabad helyi, illetve kisközösségi rádiózás létrejöttének és működésének segítése, népszerűsítése. Támogatja a falvak, városrészek, kulturális, közösségi intézmények (iskolák, egyetemek, múzeumok stb.), civil szervezetek azon szándékát, hogy saját környezetükben helyi kisközösségi rádiót indítsanak. Jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy kisebbségek, nemzetiségi csoportosulások, vallási felekezetek egyéni módon, saját nyelvükön, kulturális hagyományaikat figyelembe véve, speciális és egyedi rendszer alapján éljenek a rádiózás sokrétű lehetőségével. Az egyesület olyan szellemi műhelyt hoz létre, mely alkalmat nyújt ezen rádiók vezetőinek, munkatársainak találkozására pozitív és negatív tapasztalatainak megbeszélésére. Szakmai vitafórumokat szervez, valamint tájékoztató jelleggel szóróanyagot készít a mindenkit érintő kérdésekről. Törekszik arra, hogy az egyes jellegzetes adottságokkal (hírforrás, célcsoport elérése, technika, vételkörzet különböző földrajzi viszonyokban stb.) rendelkező rádiók megnyugtató választ kapjanak a korszerű és minőségi közösségi rádiózásról. Együttműködik és jó kapcsolatokra törekszik a már Magyarországon és az Európai Unióban működő, hasonló szervezetekkel. Figyelemmel kíséri az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) és a Hírközlési Felügyelet (HÍF) tevékenységét és irányelveit. Az egyesület tevékenysége során kötelező érvényűnek tartja a rádiózásra vonatkozó, mindenkor érvényben lévő törvények betartását. Létrehozza és működteti Budapesten, Terézvárosban a "KONTAKT" kisközösségi rádiót. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek munkáját szűkebb és tágabb környezete megismerje, nagyarányú lehetőséget biztosít a műsorstruktúra keretein belül. ... >>

Krisztus Légiója Kongregáció

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 2. I/2.
képviselő: John Simoneau
oktató,nevelő, iskolafenntartási tevék. ... >>

Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

(intézményi,oktatási)

1062 Budapest, Bajza u. 58. II/1.
képviselő: Virágh Szabolcs ... >>

Labda Utcai Általános Iskola Baráti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 7/9. I.em./12/A.
képviselő: Paár Zoltánné
A Labda Utcai Általános Iskola jogutódjának, a Terézvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium oktatási, szakmai, pedagógiai feladatai végrehajtásának elősegítése; az Általános Iskola hagyományainak, kiemelkedő tanítványai, tanárai munkásságának kutatása és ápolása. ... >>

Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Köre Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: dr. Szabó Vilmos
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola /"Liszt Ferenc Zeneakadémia", a továbbiakban LFZA/ támogatása. ... >>

Magyar Esélyegyenlőségi, Szociális és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 1. II/22.
képviselő: Molnár Gábor
Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A hiányosságokkal kapcsolatos feladatok szakaszos felmérése. A határon túli magyarok, iskolák, könyvtárak és közösségek részére magyar nyelvű mesekönyvek és magyar klasszikusok alkotásainak gyűjtése és adományozása. Nagycsaládosok ruha adományokkal való segítése. Fiatal tehetségek támogatása, pályázati lehetőségek felkutatása. ... >>

Magyar Független Film és Video Szövetség

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1067 Budapest, Oktogon tér 4.fsz.3.
képviselő: Czabán György, Győri Csilla, Papp László
A magyar független filmezés és videózás kibontakozása, a nem hivatásos filmesek és videósok művészi és technikai felkészültségének fejlesztése, a film és videó szakkörök, klubok, stúdiók, egyéni alkotók támogatása, közöttük kapcsolatok kiépítése, elmélyítése és ápolása. A független film- és videó mozgalom céljainak és eredményeinek megismertetése és terjesztése, külföldi hasonló célú szervezetekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása. - Hazai és nemzetközi fesztiválok rendezése, illetve azokon való részvétel. Közreműködés más szervek, intézmények által rendezett film- és videó fesztiválokon, pályázatokon, a film és videó anyagok nyilvánosságának elősegítése, az alkotók oktatásának és továbbképzésének szervezése, illetőleg részvétel más szervek által rendezett ilyen jellegű továbbképzésekben, központi film- és videó archívum, illetve nyilvántartás, valamint szakkönyvtár létesítése és fejlesztése, hazai és külföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék szervezése, rendszeres tájékoztató kiadása a Szövetség életéről. Kiadói és forgalmazási tevékenység az elkészülő művek széleskörű terjesztése. - Állami és társadalmi szervek felkérésére, vagy saját kezdeményezésből véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz a filmezéssel és videózással kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekben. ... >>

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Pápay György
Az irodalmi és kulturális hagyományok tiszteletben tartása és ápolása, a kortárs irodalom ismertségének előmozdítása, a kortárs írók érdekeinek védelme, és mindennek jegyében a kulturális és irodalmi termékekhez való nyilvános hozzáférés biztosítása.
A kulturális termékekhez való nyilvános hozzáférés során annak elősegítése, hogy a szerzők alkotó tevékenységük útján, további alkotó tevékenységük érdekében megfelelő jövedelemben részesüljenek, és ennek révén eredményesen és színvonalasan folytathassák a munkájukat.
A szerzők méltányos díjazásának biztosításán túl megadni a szerzők számára a lehetőséget arra, hogy a méltányos díjazáshoz való joguk hatékony érvényesítésével közös jogkezelő szervet bízzanak meg. Együttműködés a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző hazai és külföldi szervezetekkel, valamint a nyilvános könyvtárakkal.
Az érintett szerzők érdekeinek védelme és képviselete minden lehetséges fórum előtt, különösen a szerzőkre vonatkozó jogszabályok előkészítése és véleményezése során.
Közreműködés - az egyre jelentőseb problémát okozó - szerzői jogi kalózkodással szembeni megfelelő védelem kidolgozásában.
Közreműködés abban, hogy a szerzői és szomszédos jogok által biztosított védelem a mindenkori új felhasználási módokra is kiterjedjen.
Az Európai Parlament és Tanács a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról szóló 206/116/EK Irányelve (2006. december 12.) értelmében, ezen irányelv magyarországi hatályba lépésekor az irodalmi szerzők jogainak kezelése a nyilvános haszonkölcsönzés terén.
megadja a szerzők számára azt a lehetőséget, hogy az online módon közzétett irodalmi műveik szerzői jogi védelmét és az ilyen típusú felhasználással kapcsolatos szerzői érdekeket az egyesület minden lehetséges fórum előtt hatékonyan képviselje és érvényesítse, valamint hogy - önkéntes jogkezelés keretében - az irodalmi művek online felhasználásából származó jogdíjakat az egyesület beszedje, és a jogosultak között a felosztási szabályzatában foglaltak szerint felossza. ... >>

Magyar Szektorlabda Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
A Szövetség a Magyar Köztársaság területén szervezi és irányítja a szektorlabda sportágban folyó tevékenységet, képviseli tagjai és a sportág érdekeit. A szövetség elsősorban a versenysport területén fejti ki tevékenységét, de a szabadidősport , az iskolai és diáksport, a fogyatékos sport és a szeniorsport területét is egyenrangúan fontos területként kezeli, akárcsak további közhasznú tevékenységeit. ... >>

Magyar Színházi Társaság

(intézményi)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Csizmadia Tibor elnök, Halasi Imre elnökségi tag, Hegedűs D. Géza elnökségi tag, Novák Eszter elnökségi tag, Novák János elnökségi tag, Rába Roland elnökségi tag, Solténszky Tibor elnökségi tag, Vajda Márta ... >>

Magyar Színházrendezői Testület

(intézményi)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Bagó Bertalan ... >>

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 65.
képviselő: Ember Csaba
Képviseli és érvényesíti a művészetoktatási intézmények tevékenységét és érdekeit, segíti a művészeti oktatás-nevelés intézmény-struktúrájának feladatellátását. Támogatja és ösztönzi a művészeti nevelés hatékonyságának növelésére irányuló törekvéseket, együttműködést alakít ki az intézmények, valamint mindazon állami és társadalmi szervezetek között, amelyek művészetoktatással foglalkoznak. ... >>

Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Lendvay u. 22..
képviselő: Ambrus Attiláné
A Magyarországi Német Iskolaegyletek munkájának támogatása, különösen az anyanyelvi kulturális és vallási hagyományok területén.
Célja továbbá, hogy segítse a német nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok munkáját, képzését és továbbképzését, oktatási és kulturális szervező tevékenységét, a magyarországi németek kultúrája és identitása megőrzése érdekében.
A német nemzetiségi oktatási és kulturális intézmények létesítésének segítése, fenntartása és alapítása. ... >>

MASZK Országos Színészegyesület

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Fehér Anna, Hegedűs D. Géza, Lampl Lajos
A magyar színművészek szervezetbe tömörítése annak érdekében, hogy segítse és védje nemcsak tagjai szakmai, anyagi, erkölcsi és szociális érdekeit, hanem a szakma hitelét, rangját és etikáját. Ezzel szolgálja a színházművészet fejlődését, a szakmai tudást, a művészi munka becsületét. ... >>

MÁV Kórház Budapest és MÁV Központi Rendelöintézet Budapest Önálló Szakszerveze- te

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u 111.
képviselő: Benedek Róbert, Molnár Heléna, Viziné Bercsényi Gizella ... >>

MÁV Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky u. 111.
képviselő: dr. Kádár Zsolt
A budapesti MÁV Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály működésének támogatása a korszerű betegellátás érdekében. ... >>

MÁV Kórház Sportkör

(intézményi,sport,egészségügyi)

1060 Budapest, Rippl-Rónai 37.
képviselő: Olajos Gábor ... >>

Mosolygó Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 31. 3./9.
képviselő: dr. Albert Royaards
Az alapítvány fő célja, a "Mosolygó Kórház" mozgalom magyarországi beindítása, valamint a kórházi ellátásban részesülő beteg gyerekek és sz időskorúak otthonaiban élő, ápolási, vagy orvosi ellátásban részesülő betegek rehabilitációjának elősegítése, közérzetük javítása zenei és más művészeti programok, valamint zeneművészek és képzőművészek (a továbbiakban: "mosolydoktorok") segítségével. belföldön és külföldön is. Az alapítvány további célja a gyermekkórházak megfelelő működésének a szükséges orvosi műszerek és felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatással történő segítése. Az alapítvány a "mosolydoktorok" képzésének támogatására ösztöndíjat hoz létre és adományoz zeneművészek és képzőművészek számára. ... >>

Munkácsy Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1063 Budapest, Munkácsy M 10.
képviselő: Kolozsi Sándorné, Tollmár Lászlóné ... >>

Művészi Társaság Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1066 Budapest, Teréz krt. 24. I.em. 1.
képviselő: Dr. Edvi Péter, Kocsis Zoltán, Tóth Erika
A zene és a társművészetek kapcsolatának fejlesztése, koncertek, előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, zenei és más művészeti kiadványok létrehozásában, hang-, film és TV felvételek készítésében való közreműködés, a közönség és az előadók kapcsolatának elősegítése, fiatal művészek képességfejlesztésének elősegítése, közreműködés előadó, kiállító és gyakorlótermek biztosításában, archívum és könyvtár létesítésében. ... >>

Nemzeti Zenede Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező utca 1.
képviselő: Soltész Anikó
Az alapítvány tartós közérdekű célja: A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folyó képzés, a tehetséggondozás, továbbá az intézmény hatékony működéséhez szükséges feltételek minél igényesebb szintű megteremtésének támogatása. A Nemzeti Zenede hagyományainak, rangjának megőrzése és folyamatos integrálása a hazai és nemzetközi kulturális életbe. ... >>

Nők a Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Szabó Istvánné
A nők szervezett segítéséhez, a munkát végző nők helyzetének javításához a feltételek megteremtése, különösen a nők jogvédelmének, családsegítő programoknak, iskolai oktatásnak, hátrányos helyzetű nőknek a támogatása. ... >>

Obermeyer Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs.út 55.III.em.1.
képviselő: Borókay Ferencné, Csonka Géza, Képviseletről rendelkezés a célleí-, Nagy József, Pintér Zsuzsanna, Subai József
A nehéz anyagi körülmények között élő -tehetségüknél és magatartásuknál fogva arra érdemes- gyermekek iskolai és szakmai továbbtanulásának támogatása. *********************** ********************************* Subai József, Borókay Ferencnével vagy Csonak Gézával vagy Pintér Zsuzsannával Borókay Ferencné Subai Józseffel vagy Nagy Józseffel Nagy József, Borókay Ferencnével vagy Csonka Gézával Csonka Géza Subai Józseffel vagy Nagy Józseffel vagy Pintér Zsuzsan- nával Pintér Zsuzsanna Subai Józseffel vagy Csonka Gézával ... >>

Őszi Rózsa Szociális Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1064 Budapest, Rózsa u. 67
képviselő: Görög Tiborné
A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában /1064. Budapest, Rózsa u. 67./ lakók életkörülményeinek javítása, a házi gondozás és ápolás elősegítése, a szociális gondozást, ápolást végzők és segítők részére anyagi támogatás nyújtása, ezáltal szakmai továbbképzésük elősegítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók anyagi és erkölcsi elismerése. ... >>

Pesti Brodway Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1066 Budapest, Nagymező u. 17.
képviselő: Lőrinczy György
A magyar operett, musical és táncszínház hagyományainak támogatása, megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése. ... >>

Prizma Kollektíva Kortárs Összművészeti Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 59. III//24.
képviselő: Glass Benjamin Dirk
a kortárs művészet különböző ágainak segítséget nyújtson kortárs cirkusz, tánc, színházi, filmművészeti és irodalmi előadások, zeneszerzés és zenei produkciók, az izgalmas modern világítás és látványtechnika létrehozásához, technikai lebonyolításához és fejlesztéséhez. Cél, hogy a különböző művészeti ágak könnyebben utat találjanak egymáshoz és a megvalósuláshoz. A nyújtott segítség lehet: anyagi, szakmai, szervezési, technikai és erkölcsi támogatás, tanácsadás. Alapvető szándék a hasonló gondolkodású emberek találkozásának elősegítése, úgy mint artisták, színészek, táncosok, írók, rendezők és egyéb művészek, akik a kortárs és kísérleti művészetek felé irányulnak, illetve minden olyan ember, aki a kortárs előadóművészeteket támogatja. ... >>

Pro Schola Bulgarica Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1062 Budapest, Bajza 44.
képviselő: Kjoszeva Szvetla
A "Hriszto-Botev" bolgár-magyar iskola, óvoda, diákotthon és hétvégi iskola működésének támogatása. ... >>

PRÓFÉCIA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1061 Budapest, Hegedű 3. /Általános Iskola/
képviselő: Brenner Katalin/ketten, Dr.Miskolci Mihályné sz.Majoros K., Dr.Szeleiné Graff Ilona/ketten, Franczal Gábor/ketten, Paár Zoltánné dr./ketten, Papp Margit dr./ketten, Sztojálov Andrea/ketten
A VI.kerület Hegedű utcai Általános Iskola nevelő munkájának támogatása. ... >>

Pszi-Fi Pszichológia a Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 31. I./22.
képviselő: Együd Péter, Haraszti Tamás, Horváth Eszter, Máriási Dóra, Stoll Dániel Péter
a mentális egészség fontosságának hangsúlyozása, a pszichológia tudományával kapcsolatos előítéletek eloszlatása, a pszichológia kínálta lehetőségek ismertetése, illetve tudatosabb lelki életre nevelés a középiskolás fiatalok körében. ... >>

Radnóti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymező 11.
képviselő: Valló Péter
A Radnóti Miklós Színház művészeti célkitűzéseinek támogatása. ... >>

Rubin Országos Egészségügy Fejlesztési Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1065 Budapest, Andrássy út 4. félem.3.
képviselő: Gergelyné Bordás Krisztina
Mentés,vérellátás megszervezése, a vér rendelkezésre állásának biztosítása, betegszállítás segítése, donorok kiválasztásának szűrésének segítése. Vértisztító műszerek, donorok szűréséhez, vizsgálatához szükséges acélműszerek beszerzése, annak támogatása, kórházak, egészségügyi intézmények támogatása sűrgősségi gyermekmentő szolgálat támogatása, ambuláns, intenzív osztályok felszereltségének támogatása, családsegítés, családokhoz kihelyező műszerek átadása. ... >>

Ruttkai Éva Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1067 Budapest, Teréz körút 9. III./2.b
képviselő: Géczy Dorottya
A Ruttkai Éva Színház művészeti, valamint az ezzel összefüggő működési tevékenységének támogatása, a színház és a közönség kapcsolatának erősítése. ... >>

Salubritas Adomány az Egészségért MÁV-VILLÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1062 Budapest, Podmaniczky 109-111.
képviselő: Jassó András dr.
A MÁV Kórház technikai felszereltségének javítása, a lézersebészeti ellátásokat szolgáló színvonal emelése. ... >>

Sigecu Ho Nan Kai (Dél Kincse Hegy Holdfény Iskolája) Harcművészeti, Kulturális és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 51/a. 2./16.
képviselő: Demeczky Jenő
Tosai Muso Jikiden Eishin Ryu Iaido elveinek és gyakorlatának, és ezen keresztül a japán kultúra és művészet értékeinek terjesztése. ... >>

Szabad Kurzus Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Szalmás Piroska utca 4. II./1.
képviselő: Vidovszky György
A színházpedagógia, mint oktatási-kulturális szakmai terület terjesztése, kibővítése és képviselete hazánkban és a világon. Értő színházi közönség nevelése -" színházi szocializáció" megteremtése; a fiatal nézők és a színházak kapcsolatának, kommunikációjának fejlesztése, kommunikációs csatornák kiépítése és működtetése. A színházművészet eszközeivel a fiatalok mindennapi konfliktushelyzeteinek vizsgálata, szociális kompetenciák, képességek fejlesztése. ... >>

Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Rippl Rónai utca 26.
képviselő: Székely Tamás
A tanórákon kívüli nevelésben az egészségnevelés, a drog-prevenció, a környezeti nevelés, illetve a környezetvédelem előtérbe helyezése, az iskolai agresszió megakadályozása és a bűnmegelőzés érdekében ismeretterjesztés, valamint a tanórákon kívüli tevékenységekben a fentiek hangsúlyozása. Az egyesület célja a halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítése természetbeni és nem természetbeni juttatások révén. ... >>

Szakszervezetek Gazdasági és Társadalomkutatási Intézete Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Dr.Horn János
A munkaügyi kapcsolatok teljes körű, folyamatos elemzése; a fővárosban és az ország egyéb településein a munkavállalók helyzetének szervezett feltárása, e tevékenység segítése, feltételeinek megteremtése, illetve elősegítése; a döntéshozók, jogalkotók részére tanácsadás; a munkavállalókat segítő programok kidolgozása és megvalósításuk elősegítése; a hátrányos helyzetben levő dolgozók, közöttük a hazai nemzeti kissebségekhez tartozók, illetve a határokon túlról áttelepülők helyzetének feltárása, munkavégzésre való felkészítésük támogatása; iskolai oktatás és egyéb képzés szervezése és segítése; a pályakezdők, az idősek és nyugdíjasok munkavégzésének elősegítése, támogatása; a munkavállalók kulturális felemelkedésének elősegítése érdekében programok, rendezvények szervezése, támogatása; kiadványok készítése, terjesztésük elősegítése. ... >>

Szép Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 14.
képviselő: Kis Márton, Menyhárt Tímea
a három-hét éves korú gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődésének biztosítása óvodai ellátásban,
- biztosítja az óvodás korú gyermekek nevelését-oktatását, a társadalom által meghatározott alapvető érték- és normarendszer, valamint az életkori sajátosságaiknak megfelelő ismeretanyag elsajátításával,
- biztosítja a gyermekek nyelvoktatását, művészeti és sporttevékenységekkel való megismerkedését, ezen tevékenységek alapjainak és szeretetének elsajátítását,
- biztosítja az óvodás korú gyermekek sokoldalú, változatos készségfejlesztését és a tehetségkutatást-tehetséggondozást. ... >>

Szépművészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy 69-71.
képviselő: Molnár Kálmán, Szőnyi István Dr.
A Magyar Képzőművészeti Főiskola támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal