Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 118
3. oldal

SZINBÁD Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 69.
képviselő: Bognár Zoltán
Fiatal, hazai és külföldi művészek támogatása, a Budapest Bábszinház és az épülő Nagymező utca 8.sz.alatti szinház ifjúsági előadásainak létrehozása és támogatása, a szinházak külföldi útjainak támogatása. ... >>

Színház a Gyermekekért és az Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1060 Budapest, Paulay E. 35.
képviselő: Bokor Csabáné, Meczner János ... >>

Színházi Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Knébl (Konrád) Antal
A színművészet és társult területein feladatot vállalók érdekeinek képviselete, védelme és érvényesítése. ... >>

Színházi Dramaturgok Céhe

(intézményi)

1068 Budapest, Gorkij fasor 38.
képviselő: Duró Gyözö, Radnai Annamária, Radnóti Zsuzsa, Solténszky Tibor, Upor László ... >>

Színházi Kritikusok Céhe

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Tompa Andrea
A rendszeres színikritikai tevékenységet folytató színikritikusok szervezetbe tömörítése, érdekeik megfogalmazása, képviselete és védelme, a szakmai munka minőségének és tisztességének megőrzése, valamint a tagok munkájához szükséges szakmai információk bővítése. ... >>

Színházi Titkárok Társasága

(intézményi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Balogh Józsefné ... >>

Szinyei Merse Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1060 Budapest, Szinyei Merse 7-9.
képviselő: Kárpáti-Kladiva Krisztina
Az iskola tanárainak, diákjainak, pedagógiai feladatainak támogatása. ... >>

Terézvárosi Ifjúsági Önkormányzati Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1061 Budapest, Hegedű u. 9.
képviselő: Koller M. Dávid
Együttműködési megállapodások megkötése Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatával, más kerületek és települések ifjúsági önkormányzataival, illetve az Önkormányzat által működtetett intézményekkel annak érdekében, hogy az Egyesület a terézvárosi diákság érdekképviseletét a lehető legmagasabb színvonalon láthassa el. A kerületi diákélet koordinálása - a kerületi iskolák és önkormányzatok munkájának segítése, összehangolása. Kortárs segítés, támogatás, valamint kapcsolatfelvétel Terézváros idős lakosaival, s azok támogatása. Táborok, sportrendezvények illetve szabadidős és kulturális programok szervezése a terézvárosi ifjúságnak. Az egészséges életmód népszerűsítése a terézvárosi ifjúság köreiben (különösen nagy hangsúlyt fektetve a drog-prevencióra). Diákjogi és mentálhigiénés előadások és továbbképzések szervezése. Belföldi és külföldi ifjúsági kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Terézvárosi Vörösmarty Mihály Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.
képviselő: Hajdu Hajnal, Némethné Márk Julianna
Az alapítvány célja, hogy segítse és támogassa a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában folyó minden természetű oktató-, nevelő és szabadidős tevékenységet, s ezáltal biztosítsa az intézményben tanuló diákok, valamint az intézményben dolgozó pedagógusok színvonalas munkáját. ... >>

Thália a Színházművészekért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymezö 22-24.
képviselő: Fodor Istvánné, Gálvölgyi János, Kónya Sándor, Miklós Tibor, Pozsgai Zsolt ... >>

THEATRUM SCHOLAE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Rippl Rónai utca 26.
képviselő: Tóth Sándor
A drámapedagógia, színházi nevelés magas színvonalú oktatására az Alapítvány alapfokú művészetoktatási iskolát és művészeti szakközépiskolát alapít és működtet. - Támogatást nyújt a Keleti István Művészeti Iskola szakmai munkájához és a hazai, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatának kiépítéséhez, ápolásához. - Az Alapítvány támogatja a hazai alap-, közép- és felsőfokú művészeti - és ezen belül kiemelten - a drámapedagógiai és színházi nevelést. Segíti a drámaneveléssel foglalkozó szakmai műhelyek hagyományainak megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését. Felkarolja és ösztönzi a dráma-, és színházi nevelés új törekvéseit. - A fiatal tehetséges művészek szakmai továbbfejlődéséhez, képzéséhez, külföldi tanulmányaihoz, illetve fellépéséhez anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. - Az Alapítvány feladatának tekinti tehetséges előadóművészek, figyelemre méltó alkotások és produkciók felkarolását. Az Alapítvány támogatja a különböző művészeti ágak együtt alkotásának, egymásra hatásának elősegítését, ha az új megoldások értékes művészeti produktumokat eredményeznek. - Az Alapítvány működtetése érdekében különböző rendezvényeket pl.: gálaesteket szervez. - Támogatást nyújt hazai és nemzetközi művészeti versenyek (dráma és színházi stb.) megrendezéséhez, valamint a tehetséges előadók, illetve egyes arra érdemes produkciók versenyeken történő részvételéhez. ... >>

Tóth Aladár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1068 Budapest, Városligeti fasor 6.
képviselő: Kertészné Véghelyi Kriszta
A Tóth Aladár Állami Zeneiskolában az oktatás támogatása. ... >>

Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1064 Budapest, Izabella utca 46.
képviselő: Dr. Hunyady György
Az alapítvány általános célja a pszichológia területén tevékenykedő kutatók, oktatók, illetve egyetemi hallgatók szakmai munkájának támogatása, a Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtár? útján. Az alapítvány közvetlen célja, hogy biztosítsa a Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtár szakmai tartalmat, jogi pénzügyi feltételeit, szervezeti , személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

Verzió Film Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 9. II/18.
képviselő: Zádori Zsuzsanna
Előmozdítani a kultúrák és emberek közötti megértést, toleranciát. Ráirányítani a figyelmet az emberi jogokra és a multikulturális értékekre. Emberi jogok dokumentumfesztivál és ehhez kapcsolódó szakmai és kulturális rendezvények szervezése évi rendszerességgel. Filmes és emberi jogi kiadványok megjelentetése. Segíteni a középiskolai vizuális nevelést, médiaoktatást, az emberi jogi oktató-nevelő munkát. A dokumentumfilm készítés előmozdítása, ösztönzése. ... >>

WIZO Hungary Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay u. 16.
képviselő: Lancz Gáborné
A zsidó kulturális kapcsolatok erősítése, a zsidó felekezeti iskolákban folyó oktatás fejlesztése, az ott tanuló gyermekek egyéni személyiségének, képességének magasszintű fejlesztése, a zsidó szeretetotthonok fenntartásának elősegítése. ... >>

X Centrum Tehetség- és Készségfejlesztő Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 23.
képviselő: Borbély Sándor
A magyar és egyetemes kultúra hagyományai ápolásának és népszerűsítésének elősegítése, tehetséges fiatal művészek támogatása, alternatív színházi-és filmstúdió létrehozásának és működtetésének elősegítése. ... >>

Zeneakadémia Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
képviselő: Falvai Sándor
A Zeneakadémia épületének és berendezéseinek felújítása, karbantartása és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola működési költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Zöld Erdő Hagyományőrző és Szociális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális,egyéb)

1062 Budapest, Lehel utca 5. I//22.
képviselő: Farkas Károly
hagyományőrző tevékenység szervezése (pl. rendezvények, régi kézműves foglalkozások felelevenítésének segítése);
természetjáró és természetvédelmi tevékenység;
művészek bemutatkozási lehetőségeinek szervezése (pl. kiállítások, koncertek);
kulturális programok közönségének szervezése (pl. színház, koncert, kiállítás és egyéb kulturális értéket képviselő épület, építmény megtekintése);
települések, civil szervezetek és vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése;
nemzeti kisebbségek kulturális bemutatkozásának elősegítése, kapcsolatteremtés az anyaországokkal;
a hungarikumot vagy helyi értéket képviselő gasztronómia megőrzésének elősegítése;
a települési helyi értékek, tájház gyűjtemények gyarapításának elősegítése;
az egészséges életmód propagálása, felvilágosító előadások szervezése;
a szociális rászorulók támogatása (egyedi döntések alapján);
a romániai Gyergyói Medencére, Hargita hegyégre, Csíki medencére, valamint az Erdélyből eredő Maros, Körös és Tisza folyók vízgyűjtő területeire vonatkozó helytörténeti ismeretek ápolása, a hagyományok továbbvitelének elősegítése, romániai és magyarországi megismertetése;
a tevékenységi területére vonatkozó fejlesztési elképzelések kialakítása, véleményezése, értékelése, megvalósításuk elősegítése;
a klubélet szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal