Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

BIOPROM Egyesület

(környezetvédelmi)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3.IV.e.3.
képviselő: Fonál Klaudia
A környezet-tudatos gondolkodás és magatartás terjedésének előse- gítése, elsősorban a fiatalok körében. ... >>

EB OVO Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1065 Budapest, Hajós utca 43. I./23.
képviselő: Csonka Berta
az egyesület célja, hogy népszerűsítse, tudatosítsa, elismertesse és elmélyítse
a kutyáknak és a kutyatartásnak az egyének életében, és egyben a társadalomban is kiemelt szerepét, különös tekintettel a kutyák tudományosan igazolt életminőség-javító hatására;
a kutyákkal, mint érző lényekkel való együttérzést az állatvédelem e területének kiemelt jogérvényesítésében való közreműködés által hatósági és nem hatósági eljárásokban;
az ebtartók és a kutyát nem tartók közötti köznapi konfliktusok felszámolásának lehetőségeit egy olyan szemléletmód kialakításával, amely biztosítja a kutyák és emberek harmonikusabb együttélését, a kutyával nem rendelkezők és az ebtartók jogegyenlőségét.
Ezért az egyesület az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat megszólító közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok útján), nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás felébresztésére törekszik, míg a kutyatartók fokozott felelősségvállalásának az érdekében egy olyan etikai-magatartási kódexet kíván kidolgozni és népszerűsíteni, amely csökkenti a feszültséget az ebtartók és a kutyát nem tartók között. Ennek egyik preferált eleme az, hogy az ebtartók önként kövessék a kutyapiszok eltakarítását, amely egyben ezen közegészségügyi probléma elsődleges kezelését is jelenti. ... >>

ECONÓGRÁD Ökoturisztikai Fejlesztési, Képzési Alapítvány Nógrád és Környékének esélyegyenlőségéért és fenntartható fejlődéséért

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1061 Budapest, Jókai tér 8. fszt./4.
képviselő: dr. Kricsfalvi Anita
Az alapítvány célja, hogy elősegítse Nógrád és környéke fenntartható fejlődését, ennek érdekében olyan tevékenység folytatása, amely egyszerre valósítja meg a helyi értékek (környezetvédelem, helyi vár és környéke) védelmét és a helyi ökoturizmus és biogazdálkodás fejlesztését, ezáltal esélyegyenlőséget biztosítva a helyi elsősorban női és elhelyezkedési gonddal küzdő, vállalkozni kívánó lakosok e tevékenységbe történő bevonásához. Az alapítvány fontos céljának tekinti továbbá, hogy ennek érdekében olyan társadalmi tevékenységet folytasson, amely képzésekkel, előadássorozatokkal, helyi kulturális programok szervezésével bevonja, ill. érdekeltté tegye a helyi lakosság, szervezetek aktív részvételét e tevékenység végzésében. Az alapítvány Nógrád és Környéke fenntartható fejlődéséért kíván tevékenységet végezni, támogatni azon személyeket és szervezeteket és együttműködni mindazon személyekkel, szervezetekkel, akik e cél érdekében hasonló tevékenységet folytatnak Nógrádban és a rétsági kistérségben. Az alapítvány nemzetközi tevékenysége keretében szakmai együttműködést kíván kiépíteni olyan külföldi szervezetekkel, amelyek az alapítvány céljával összhangban tevékenykednek. Az alapítvány erősíteni kívánja a szlovák határ mentén élők közötti együttműködés fejlesztését is az ökoturizmus fejlesztésében és a kulturális örökségvédelem terén. Az alapítvány fontosnak tartja olyan tájékoztató anyagok készítését (prospektus, film stb.), amelyek felhívják a figyelmet Nógrád és Környéke értékeire, környezetvédelmi szempontokból fontos és védelmet igénylő műemlékeire, a helyi szokásokra, a helyi erőforrások kihasználásra fenntartható fejlődés érdekében, amelynek eléréséhez más támogatókat, pályázati lehetőségeket is igénybe kíván venni. ... >>

FÉSZEK Természetvédő és Közösségi Életforma Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1067 Budapest, Csengery u. 62/b. fszt.1.sz.
képviselő: Bolya István elnök, Zoltán Éva főtitkár ... >>

Házat - Hazát Alapítvány

(környezetvédelmi)

1065 Budapest, Révay köz 1.
képviselő: Lőrincz Kálmán
Házépítési program támogatása, amely a lakásgondok enyhítése mellett erősíti az egyes emberek, családok, lakóközösségek,nemzetek közötti harmónikus kapcsolatot is. ... >>

Informatika a Katasztrófavédelemért Közalapítvány

(környezetvédelmi)

1064 Budapest, Izabella u.62-64.
képviselő: Dr. Bleszity János
Támogatás nyújtása a katasztrófa elleni védekezés informatikai- híradástechnikai rendszerének korszerűsítéséhez. ... >>

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

(környezetvédelmi)

1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/ b.
képviselő: Tóth Gergely
A szervezet segítése a fenntartható fejlődés útján, környezettudatosságuk és társadalmi fejlődésük megerősítésén keresztül. ... >>

Nagykörúti Polgári Egyesület

(környezetvédelmi)

1061 Budapest, Székely Mihály u. 7.
képviselő: Galbavy Ottó
A "Nagykörúti Polgári Egyesület" léptrehozására azért gondoltak a tagok, mert az alapítók többségét valamilyen formában összeköti a Nagykörút. A közelében laknak, mindennapi ügyes-bajos dolgaikat itt intézik, ide köti őket mindennapi életük. A körúton utaznak a 4-6 villamossal, ünnepnapokon végigsétálnak egy-egy részén gyönyörködve az épületekben. Éppen ezért az alapítóknak szívügye a Nagykörút és környékének szebbé, lakhatóbbá tétele, fásítása, zöldfelületeinek növelése. Az alapítók ennek a szándéknak az erősítésére hozzák lét- re az Egyesületet. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület nyitott, minden az ügy iránt elkötelezett érdeklődő az Egyesület tagjai sorába léphet, lakóhelyétől függetlenül. ... >>

Összefogás a Nagymező Utcáért Érdekvédő Egyesület

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1065 Budapest, Nagymező utca 8.
képviselő: Hantos Enikő
A szervezet célja, hogy a Budapest VI. ker. Terézváros, Nagymező utca és környékén élőket, a területhez kötődő embereket összefogja egy élhető Nagymező utca kialakítása érdekében. Különös célja az egyesületnek a tervezett mélygarázs ügyében a lakók érdekeinek érvényre juttatása, a házak állagának megóvása, a fák és zöldterületek fokozott védelmének biztosítása, valamint a levegő minőségét rontó intézkedések megakadályozása. ... >>

SBGK Alapítvány a Tudatos Környezetvédelemért

(környezetvédelmi)

1062 Budapest, Andrássy út 113.
képviselő: dr. Bajkai István
az egészséges környezet megteremtését, a bioszféra védelmét szolgáló nonprofit tudományos és kutató tevékenység bemutatása, népszerűsítése;
- a fenntartható fejlődés szellemiségének és gyakorlatának bemutatása, népszerűsítése;
- a biológiai sokszínűség fontosságának bemutatása, ilyen irányú nonprofit tudományos és kutató tevékenység támogatása;
- klímavédelem fontosságának a bemutatása, népszerűsítése, ilyen irányú nonprofit kutatások támogatása;
- részvétel a környezeti érdekegyeztetésben és társadalmi párbeszédben;
- környezetvédelmi célú rendezvények és kampányok kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása. ... >>

Új Szem Környezetvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

1061 Budapest, Székely Mihály utca 5.
képviselő: Abdulwahid Dániel
A környezetszennyezés elleni fellépés , az épített környezet megfelelő színvonalának védelme ... >>

VI. kerületi Szabadföld Kertbaráti Kör

(környezetvédelmi)

1060 Budapest, Népköztársaság 125.
képviselő: Hegedüs János ... >>
1. oldal