Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 368
1. oldal

15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság

(kulturális)

1066 Budapest, Oktogon tér 1.II.9/A.
képviselő: Dr. Budai Gábor, Lodzsun József ... >>

A Jövő Táncosaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 25.
képviselő: Szőnyi Nóra elnök, Valcz Gyuláné alelnök
A Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása. ... >>

A Klasszikus Magyar Operettért Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Király u. 80. II.18.
képviselő: Bozsó József
A magyar operett klasszikus műveinek és több mint százéves játékhagyományainak autentikus megőrzése és továbbadása. ... >>

A Magyar Nemzetiségi Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1065 Budapest, Nagymezö 22-24.
képviselő: Fodor Istvánné, Gálvölgyi János, Kónya Sándor
A Magyarországon kívüli magyar színjátszás támogatása. ... >>

A Magyar Orgonakultúráért és Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: Enyedi Pál
Magas szinvonalú orgona és egyházzenei oktatás támogatása, a magyar polgárok orgonakultúrájának emelés, igényeik javítása, kiegészítése valamint nivós kulturális rendezvények elősegítése. ... >>

A reménység madara Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 68.
képviselő: Léderer Róbert
Mozgássérült emberek és gyermekek egyéni, szociális és kulturális támogatása. ... >>

A Teréz Körúti Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1066 Budapest, Jókai 21.
képviselő: Dr. Kupa Mihály
A játékszin művészeti tevékenységének a támogatása, művészeti dijak kiosztása, az előadásokban működő művészek között, a szociálisan rászoruló szinházi dolgozók megsegitése. ... >>

A Wekerlei Gyermekházért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Szófia u. 7. I./9.
képviselő: Horvay Marianne
A Wekerlei Gyermekház tevékenységének támogatása, a tehetséggondo- zás patronálása, pályázatok kiírása, elbírálása és jutalmazása. A néphagyományok ápolása. A népi kismesterségek, néptánc oktatása. Fesztiválokon való részvétel. Az ismeretterjesztés különböző formá- inak támogatása (országjárás, kiállítások, stb. szervezése). Családi programok, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A gyermekházban dolgozó munkatársak, tanfolyam- és szakkörvezetők szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, bel- és külföldi tanulmányutak szervezése és finanszírozása. Minden olyan tevékeny- ségben való közreműködés, amely segíti az eredményes, magas színtű ismeretterjesztést, nyelvoktatást, az egészséges életmódra neve- lést. ... >>

Afroaid Magyarország Egyesület

(kulturális)

1065 Budapest, Hajós utca 19. 3./18.
képviselő: Dobonyi Rita, Szeicz Anita, Szigeti Balázs
Libériában, Kenyában, Tanzániában és Ghanaban önfenntartó közösségek szervezésével, az életminősége javításához való hozzájárulás, illetve Magyarországon felhívni az emberek figyelmét az afrikai országok elmaradottságára. ... >>

Agárdy Gábor Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Király utca 82. 3./1.
képviselő: Pollák Magdolna
Agárdy Gábor színművész művészeti tevékenységének, emlékének ápolása, fiatal színművészek elismerése és támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Népművészet Oktatására

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.IV./25.
képviselő: Nagy Erika
Pedagógusok népművészeti oktatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Zsidó Ifjúságért

(kulturális)

1066 Budapest, Lovag utca 5.
képviselő: Kőszegi Lajos
A magyar zsidó fiatalság körében a zsidó identitástudat és kultúra terjesztése, oktató-nevelő feladatok ellátása. ... >>

Alapítvány a Nagymező utcáért

(kulturális)

1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. IV/1/A.
képviselő: Pusztási Attila
A Budapest VI. kerületben található Nagymező utca kialakult kulturális és közösségi jellegének fenntartása, további fejlesztése, közbiztonságának javítása, a Nagymező utca közterületének fejlesztése, tisztaságának megóvása, kulturális értékeinek fejlesztése. ... >>

Alapítvány Pless László Emlékére

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 22.
képviselő: Dr. Főző Virág
Szakmai elismerésben még nem részesült fiatal karmesterek és korrepetítorok díjazása. ... >>

ALFAVIT Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Aradi utca 15. I./2.
képviselő: dr. Haszanova Rita Induszovna
Az orosz és a magyar nyelv, kultúra megismertetése, terjesztése, az orosz nyelv tanítása, a nyelvtanulás ösztönzése, a magyar nyelv tanítása a Magyarországon letelepedett orosz anyanyelvűek részére, a Magyarországra az orosz nyelvterületről érkező letelepedtek beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Állj Le Alapítvány

(kulturális)

1066 Budapest, Teréz körút 4. 2./4.
képviselő: Bárándi Zoltán
Az alapítvány célja az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális, tudományos és társadalmi- közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére, ezáltal a fiatalság kulturális és szellemi fejlődésének elősegítése, a nemzeti kultúra ápolása. Az alapítvány célja továbbá a közbiztonság javításával, bűnmegelőzésével kapcsolatos tevékenység folytatása, a bűncselekmények sértetteinek segítésével kapcsolatos tevékenység folytatása, illetve a közlekedésbiztonsági tájékoztatás elősegítése, gördülékenyebbé tétele, közlekedésbiztonsági programok lefolytatása, illetve e célok elérése érdekében ingyenes szervezése, valamint támogatás nyújtása az alapítvány céljához hasonló célú és tevékenységű szervezeteknek és személyeknek. ... >>

ALPHA Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Székely B. u. 25.
képviselő: Dr. Fábry Kornél - elnök, Dr. Füzes Ádám - alelnök
Az alapítvány a szolgáltatásait igénybe vevő személyek keresztény, bibliai szellemű erkölcsi fejlődésének előmozdítására, a bibliai keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetésére és gyakorlati alkalmazására törekszik. ... >>

AMA Alkotótér az Ifjú Alkotókért Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 22. fszt./1.
képviselő: Benedek Attila, Lőwy Gábor, Szelei Mónika
Az "alkotás művészete" avagy az alkotómunka segítése, különös tekintettel a vizuális művészetek és az ehhez köthető modern társadalomtudományi érdeklődés, valamint a környezettudatos gondolkodás területén. ... >>

Andrássy Gyula Társaság

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 3.
képviselő: Dr.Mészáros Vilmos
gr.Andrássy Gyula, egykori magyar miniszterelnök történelmi szere- pének kutatása, pályájának feldolgozása és megismertetése, emkéké- nek ápolása. ... >>

Angolai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Bakné Szabó Edina elnök, Osskó András Tamás főtitkár
A magyar - angolai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

Antall József Emlékalapitvány Budapest

(kulturális)

1067 Budapest, Eötvös u. 24.
képviselő: Dobozy Miklós, Dr. Antall György, Dr. Pál Lajos
Antall József és id. Antall József munkásságával kapcsolatos tudományos és egyéb iratanyagok kezelése és megőrzése,valamint munkásságuk történelmi fel- dolgozása. ... >>

ANYAHAJÓ Kulturális Egyesület

(kulturális)

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 25. I./2.
képviselő: Artner Szilvia
Az egyesület alapító tagjai úgy látják, hogy szükség van a nők kulturális esélyegyenlőségének fokozottabb megteremtésére és e cél elérése érdekében szükség van olyan fórumokra, kulturális eseményekre, ahol eredeti, szabadszellemű, a jelenséget kutató, szórakoztató módon tudnak nők nőkhöz és nőkkel - a női szolidaritás jegyében - női témákról beszélni, vitázni, eszmét cserélni. Szükség van a nőművészek (alkotó és előadóművészek) számára a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeken felül további megjelenési lehetőséget biztosítani. Az egyesület másik fő célja a gyermekjogok védelmének és érvényesülésének segítése. ... >>

Ars Medica Humanitate Hungarica Egyesület

(kulturális)

1063 Budapest, Kmetty Gy. út 20. 3/2.
képviselő: Kósáné Kertai Daisy Sonja elnök
művészet ... >>

Arte Egyesület

(kulturális)

1062 Budapest, Aradi u. 3. III/1.
képviselő: Pál Tamás ... >>

Arte Legis Művészeti Egyesület

(kulturális)

1061 Budapest, Vasvári Pál u. 7.
képviselő: Bodor-Palkó Pál /önállóan, Dr.Légrádi Gergely /önállóan, Rácz Gabriella /önállóan
A magyar és az egyetemes kultúra népszerűsítése. ... >>

Artistaművészek Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Zsilák György
munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ... >>

Az ihatóbb Magyarországért Egyesület

(kulturális)

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 20. 3./36.
képviselő: Nyulasi Gábriel István
Az Ihatóbb Magyarországért Egyesület alapcélja a magyar borkultúra több mint 1000 éves hagyományainak felélesztése és a mai kornak megfelelő népszerűsítése. Az egyesület szándéka, hogy a magyar szőlő- és bortermelési és a hozzá kapcsolódó történeti- kulturális hagyományokat és értékeket fejlessze és megerősítse, illetve abban aktívan részt vegyen.
A bor és a borfogyasztók, valamint a fogyasztók és a borászok találkozásait elősegítse és megszervezze. Ennek érdekében tevékenységünk egyik fő vonala bortúrák, borral kapcsolatos rendezvények megszervezése és lebonyolítása. Törekvésünk, hogy a borfogyasztót értékes és szakszerű tanácsokkal segítsük a borvidékek feltérképezésében. Borászatok és borárusító helyek kapcsolódását is támogatjuk, bor és étel találkozásait, a borgasztronómia megfelelő szinten való művelését tartjuk kívánatosnak. A kulturált borfogyasztás elkötelezett hívei vagyunk, hiszen a bor kulturált és mértéktartó fogyasztása része az egészséges életmódnak. Közös érdekünk és feladatunk ezért, hogy propagáljuk az újonnan alakult borászatokat, borral kapcsolatos kezdeményezéseke is, hogy mindezzel valódi közkinccsé tegyük a magyar bor fogyasztását. ... >>

Az Új Magyar Zene Egyesülete

(kulturális)

1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. 1./8.
képviselő: Rácz Zoltán, Simon Béla, Tihanyi László, Vidovszky László
A magyar zenekultúra, azon belül hangsúlyozottan a kortárs zenével kapcsolatos magyarországi stratégia megfogalmazása, érdekeinek képviselete és a stratégia megvalósítása. ... >>

Azerbajdzsáni Kulturális Központ Egyesület

(kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 54./Nemzetek Háza
képviselő: Fahti-Hosginabi Gamza
Az egyesület célja, hogy megismertesse a magyar társadalmat Azerbajdzsán történelmével, kultúrájával, társadalom-politikájával. Törekvés, hogy a magyar és azerbajdzsáni nép közötti kapcsolatok kiépítse, ápolja. Az egyesület alapvetően kulturális céllal alakult meg. ... >>

Baktay Ervin Alapítvány a Keleti Művészetekért

(kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 103.
képviselő: Bethlenfalvy Géza
A keleti Művészet és kultúra megismertetése Magyarországon. ... >>

Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Révay u. 16.
képviselő: dr. Bán György, dr. Budai György, Dr. Fischer Miklós, dr. Fónagy János, dr. Futó Péter, dr. Korn József, dr. Olti Ferenc, dr. Szász Iván, Fekete János, Fenyő Márta, Székely Gábor, Taly Shaul, Tordai Péter, Zohár Dávid
Olyan kulturális tevékenység végzése és kulturális örökség óvása, amely a zsidó vallástörténettel és kultúrával kapcsolatos, annak megismerését, megóvását segíti elő, olyan módon, hogy e célok megvalósulása érdekében különféle kulturális fesztiválok, könyv kiállításokat, klub napokat és más rendezvényeket szervez, pályázat útján támogatásokat biztosít e célok keretében. ... >>

Bányász Kultúráért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Gorkij fasor 46-48.
képviselő: Dr. Horn János
a bányász településeken működő művelődési intézmények, egyesületek támogatása, a haladó bányász hagyományok ápolása, a dolgozók képzésének, átképzésének támogatása. ... >>

Baptista Teológiai Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Benczúr 31.
képviselő: Szakács Imréné Herjeczki Ildikó
A Budapesti Teológiai Akadémia oktatóinak, kutatóinak, hallgatóinak támogatása, az intézmény működésének támogatása, az egyházi hitelvekkel azonosulók kutatómunkájának elősegítése, megismertetése és gyülekezeti, kultúrális és szabadidős programok szervezése. ... >>

Baraka Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65.IV.2.
képviselő: Fekete Gábor
Az önismereti oktatás és nevelés népszerűsítése, az önismereti tanárképzés és a kulturális örökség megőrzésének a támogatása a környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák népszerűsítése. ... >>

Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület

(kulturális)

1066 Budapest, Teréz krt. 4. II.em.4.
képviselő: Lévai Zoltán ... >>

Benkő Gyula Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 12-14.
képviselő: Leskó János
Közművelődési, kulturális programok, rendezvények, színházi előadások szervezése. ... >>

Beszédes Kezek Kulturális és Oktatási (Közhasznú) Egyesület

(oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 36. fszt./4.
képviselő: Balló Beáta, Mázló Tímea, Napsugár Anna
A magyar jelnyelv gondozása. Oktatás és Rendezvényszervezés. ... >>

Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 53. I/1.
képviselő: Banyár Magdolna
A keleti kultúrák, vallások az ez iránt érdeklődők számára minél teljesebb körben megismerhetővé váljanak. Az alapítvány a célt azzal a tevékenységével valósítja meg, hogy megteremti a Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyház minden szervezeten belüli, illetve külső oktatással kapcsolatos tevékenységének szervezeti és jogi kereteit. Egy tudományi főiskola létrehozására és annak működtetésére, illetve a működéshez szükséges feltételek megteremtésére és folyamatos biztosítására ( Vaisnava Hittudományi Főiskola); a hittudományokra vonatkozó hazai és külföldi könyv, tanulmány, újságcikk stb. kiadványok megismerhetőségét és az ilyen anyagokhoz való hozzáférhetőséget célul kitűző speciális orientáltságú könyvtár létrehozása és működtetésére (Bhaktivedanta Könyvtár); konferenciák, tanfolyamok nyári egyetemek és egyéb hittudományi oktatással, ismeretterjesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezésére, az ilyen rendezvények lebonyolításának támogatására anyagi eszközökkel előadók felkérésével, támogatók felkutatásával; a keleti kultúrák témakörét feldolgozó könyvkiadás, publikáció ezek terjesztésének a támogatására a magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyházán belül működő oktatás megszervezésére. ... >>

Bizalom Társaskör

(kulturális)

1060 Budapest, Népköztársaság 125.
képviselő: Schmek Miklósné ... >>

Bnai Brit Budapest Páholy

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Bolgár János Pál elnökségi tag, dr. Bajor Gábor elnökségi tag, dr. Radó Ákos elnökségi tag, Hajós Viktor elnök, Korányi László, Medgyesiné Vértes Andrea elnökségi tag, Vadász Gáborné elnökségi tag
A zsidóság összefogása a zsidó hit, a zsidó értékek, humanitárius eszmék jegyében; Szellemi és erkölcsi karakterének fejlesztése, kibontakoztatása és védelmezése, a jótékonyság és a tiszta erkölcs elveinek követése, a tudomány és művészet ismereteinek terjesztése és lehetőség szerinti támogatása, a társadalmi és kulturális kapcsolatok ápolása; a zsidóság-tudat erősítése, a zsidó nép túlélésének biztosítása; az emberi jogok védelme és jótékonysági tevékenység folytatása; a zsidó családi élet erősítése a Torában megfogalmazott alapelvekkel összhangban; a fiatalok oktatása és képzése; a zsidó hagyományok erősítése; a Shoah emlékének megőrzése; küzdelem az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet, és a Shoah tagadása ellen, az üldöztetés áldozatainak támogatása; a terrorizmus izraeli és egyéb országokban élő áldozatainak támogatása; a betegek látogatása és gondozása, humanitárius célok támogatása katasztrófák helyszínén; szolgálat nyújtása a társadalom egésze részére a humanitás eszméje jegyében nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekben történő aktív részvétellel. ... >>

BOLT GALÉRIA Fotóművészeti Alapítvány

(kulturális)

1064 Budapest, Podmaniczky utca 81.
képviselő: Czeizel Balázs, Detvay Jenő, Győrfi Réka
A magyar fotóművészet és a kortárs fotóművészek támogatása; bel-és külföldi fotóművészeti kiállítások szervezése; a klasszikus és a kortárs magyar fotóművészet megismertetése, népszerűsítése Magyar- országon és külföldön; fotóművészeti kiadványok, katalógusok közzétételének elősegítése; fotóművészeti gyűjtemény létrehozása; fotóművészek és a közönség kapcsolatának javítása, közönségtalálko- zók megszervezése; a fotóművészet interneten történő népszerűsíté- sének megszervezése és támogatása; továbbá minden olyan tevékenység végzése és támogatása, amely a magyar fotóművészet értékeinek meg- őrzését és a kortárs fotóművészet fejlődését segíti. ... >>

Bolyki Lajos Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Nagymező u. 49.fsz.7.
képviselő: Hárs Gáborné sz. Engel Katalin
Bolyki Lajos képzőművész és művészi körének támogatása, képzőművészeti tevékenységük elősegitésse és népszerűsitése. A művészi kör magyarországi és külföldi kiállitásainak és bemutatóinak szervezésének, valamint megrendezésének elősegítése.A Bolyki Brothers támogatása, zenei tevékenységük elősegítése és népszerűsítése mind belföldi, mind külföldi fellépésükhöz segítséget nyújtson. ... >>

Bors Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 45. 2.
képviselő: Molnár Mihály
Támogatja a kortárs magyar képzőművészek alkotásainak hazai és külföldi megismertetését. Részt vállal kiállítások hazai és külföldi helyszínének biztosításában, a kurátorok kiválasztásában, lebonyolítás folyamatában, a művek szállításában. Szerepet vállal a művészeket és munkáikat bemutató katalógusok, művészeti tárgyú könyvek és kiadványok létrehozásában (tervezés, szerkesztés). ... >>

Botswanai - Magyar Gazdasági, Oktatási és Kulturális Kétoldalú Együttműködést Segítő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
képviselő: Király László Mihály elnök, Kosaras Renáta főtitkár
A magyar - botswanai gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok kedvező keretfeltételeinek fejlesztése, az abban való közreműködés. ... >>

"boulevardésbrezsnyev" Közép-Európai Kortárs Társadalomművészetet Támogató Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1061 Budapest, Király utca 48. fszt./3.
képviselő: Victora Zsolt
hogy felkutassa a fiatal pályakezdő művészeket és folyamatos megjelenést biztosítson számukra kiállítások megszervezésével, internetes portál üzemeltetésével. ... >>

Bőrösökért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Lajtos Tamás
Segítségnyújtás a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének tagjai és családtagjai számára szociális és egyéb problémáik megoldásához, képzésükhöz és kulturális szükségleteik kielégítéséhez. ... >>

Broadway Egyesület a Liszt Ferenc tér és környékének fejlesztéséért

(kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5.
képviselő: Városi Péter
Budapest VI. kerületben a Liszt Ferenc tér és környékén kialakulóban lévő BROADWAY néven közismert kulturális, szórakoztató és vendéglátó negyed megvalósításának és színvonalas működésének elősegítése. ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Bubik István Művész Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 35.
képviselő: Szabó Attila, Tolvaj Ferenc
Bubik István szellemi és tárgyi hagyatékának gondozása, ezzel kapcsolatos művészeti alkotások, könyv létrehozásának, kiadásának támogatása. Ilyen témájú színházi, televiziós vagy film produkció támogatása. Kiállítások, emlékestek szervezése, azok pénzügyi támogatása. Tehetséges fiatal magyar és határainkon túli magyar művészek támogatása. Bubik István emlékszoba vagy emlékvitrin létrehozása és gondozása. Az elhunyt művészek szociálisan rászoruló hozzátartozóinak, különösen fiatalkorú gyermekeinek rendszeres segélyezése, támogatása. Együttműködés olyan szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, melyek segítik az Alapítványt céljai megvalósításában. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal