Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 87
2. oldal

Medveszőlő Családsegítő Alapítvány

(szociális)

1067 Budapest, Csemgery u. 63/a II.em.6.
képviselő: Monosi Sándor, Sebestyén Tibor, Székely István
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyek, családok támogatása. ... >>

METRICET Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 6. fszt./1.
képviselő: Gábor Krisztián András, Horváth Gyula
Humanitárius-szociális segítségnyújtás, kortól függetlenül oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tehetségkutatás, magyar nyelv és kultúra ápolása, művészeti csoportok támogatása, hátrányos helyzetűek, kisebbségek és határon túli magyarok támogatása és jogainak védelme, drogfogyasztás megelőzése és ezzel kapcsolatos rehabilitációs tevékenység, egyben mindezek euroatlanti integrációjának elősegítése. Mindezek kapcsán közhasznú szolgáltatások, valamint magyar és uniós támogatások megpályázása. ... >>

Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai 2-4.
képviselő: Manek János
A MEDOSZ elsősorban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, a környezetvédelem és a vízgazdálkodás, az élelmiszergazdaság, továbbá ezen területekhez kapcsolódó oktatási-, kutatási intézmények, közigazgatási szervek és ipari tevékenységet ellátó vállalkozások területén dolgozó szakszervezeti tagok érdekeinek védelme és képviselete céljából az egész ország területén működik. A szervezet segélyezési és egyéb szociális, kulturális, üdültetési, felnőtt- és egyéb oktatási, fogyasztásvédelmi, valamint rendezvényszervezési tevékenységet is ellát, és elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulását. ... >>

Mozgáskorlátozottakért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1062 Budapest, Bajza 68.
képviselő: Simon György
A MEOSZ és tagszervezeteinek közösségi -és rajtuk keresztül a mozgássérült emberek egyéni- szociális és kultúrális támogatása. ... >>

Nem Maradsz Egyedül Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

1063 Budapest, Kmety György 31.
képviselő: Dr. Szabóné Vörös Katalin
A Fővárosi Önkormányzat Egyesített Csecsemőotthonában gondozottak életvitelének megkönnyítése, játék és sporteszközök, egyéb szükséges felszerelések beszerzésének támogatása, szakember-képzés segítése. ... >>

Nemzetközi Karitatív Alapítvány

(szociális)

1065 Budapest, Révay köz 1.
képviselő: Tamás Gábor ... >>

Non-Profit Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Felsőerdősor utca 11. fszt./3.
képviselő: Csontosné Gyergyói Ildikó, Kenderessy Attila, Rabi Béla
A magyarországi egyesületek információs és tájékoztató fórumának megteremtése. A magyarországi betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, kutatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, kulturális, oktatási, diák - és tömegsport, vallási célt, a közrend, a közbiztonság védelmét, az öregek és hátrányos helyzetűek, illetőleg a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos előbbi célok megvalósítását, menekültek megsegítését, a törvényhozói munka segítését szolgáló, továbbá más célokat követő alapítványok, egyesületek és egyéb non-profit szervezetek tevékenységének támogatása. A célok elérése érdekében információs rendszer megteremtése és működtetése, információs és kulturális írott és elektronikus kiadványok megjelenésének támogatása és elősegítése, kutatói tevékenység szervezése, a törvényhozói munka segítése, támogatása és elősegítése, tájékoztató, oktató és tanácsadó szolgálat kialakítása, működtetése és támogatása. Szociálisan a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek, illetve azok szervezetei, vagy az e célokat szolgáló szervezetek segítése. A nonprofit szektor fejlődésének elősegítése, média és egyéb közhasznú szervezetek által igénybevehető szolgáltatások révén. Kulturális tevékenységek végzése, kulturális emlékek, ezek közül kiemelten a kulturális örökség és műemlékek megőrzése és védelme. Az alapítvány a szociális és munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyek segítése során, hatékonyan kívánja előmozdítani a tartósan és időszakosan munkanélküliek munkához juttatását. Az alapítvány célja elérése érdekében a 74.40.TEAOR számú Munkaerő toborzás, -közvetítés megnevezésű tevékenységet is folytatni kívánja. ... >>

Nők a Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Szabó Istvánné
A nők szervezett segítéséhez, a munkát végző nők helyzetének javításához a feltételek megteremtése, különösen a nők jogvédelmének, családsegítő programoknak, iskolai oktatásnak, hátrányos helyzetű nőknek a támogatása. ... >>

Nők Esélyegyenlőségéért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: Asbóth Jánosné dr.
A különböző élethelyzetű -különösen a hátrányos helyzetű nők- társadalmi, szociális, egészségügyi helyzetének feltárását szolgáló tudományos kutatások, elemzések támogatása. ... >>

Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Bónis János, Németh Éva
A szövetség összefogja azoknak a társadalmi szervezeteknek és egyéneknek tevékenységét, melyek hozzá kívánnak járulni a bányász kultúra megőrzéséhez, terjesztéséhez, hagyományaik ápolásához, közreműködik a műemlékek feltárásában, megőrzésében. Működési területein elősegíti környezete oktatási, nevelési, képességfejlesztési és ismeretterjesztési feladatait. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és esélyegyenlőségét a kisebbségi hagyományápolás támogatásával és elősegítésével összefüggő feladatokat végez, továbbá segítséget nyújt a környezetvédelmi feladatok ellátásához, elősegíti az euroatlanti integrációt. ... >>

Országos Nyugdíj Egyesület

(szociális)

1061 Budapest, Andrássy út 57. fsz./4.
képviselő: Katona Tamás
Meghonosítani az európai szintű pénzügyi kultúrát Magyarországon.
Teljes körű tájékoztatást nyújtani az aktív korban lévő munkavállalóknak a magyar nyugdíjrendszerről.
Annak elérése, hogy a munkavállalók felelősen gondolkodjanak nyugdíjas éveikről, és ehhez biztosítani számukra a megfelelő jogi és pénzügyi információkat.
Elérni, hogy a munkavállalók igényt formáljanak a békés, biztonságos nyugdíjas évekre és erről még aktív korukban gondoskodjanak.
A munkavállalók a magánnyugdíjpénztár kiválasztásánál fontosnak tartsák, hogy az általuk választott nyugdíjpénztár kiszámítható szolgáltatást nyújtson, biztos vagyonnal rendelkezzen és növekvő taglétszámú legyen, valamint hogy a tagok befizetéseiből minél nagyobb hányadot írjon jóvá a tagok folyószámláján.
Annak a fontosságát hangsúlyozni és népszerűsíteni, hogy a leendő nyugdíjasok igényeljék az általuk választott rendszer biztonságát és kiszámíthatóságát.
Tájékoztatni a nyugdíjasokat az Életjáradék-folyósító szervezetek szolgáltatásairól és népszerűsíteni ezen életminőség-javító megélhetési forrásokhoz való hozzáférést, illetve elősegíteni a megalapozott döntést a járadékfolyósító intézmények közötti választásában. ... >>

Osztrák-Magyar Jövőkutatási Alapítvány

(szociális)

1061 Budapest, Andrássy út 23.
képviselő: Dkfm.Wenckheim von Engelbert Rudolf, Dr. Esterházy Antal /elnök önállóan, Dr.Kneucker Raoul/ tag ketten egy., Dr.Láng István /tag ketten egy, Dr.Pahr Willibald/társ.eln.önállóan, Dr.Porias Johannes/tag ketten egy., Kupa Mihály /tag ketten egy., Székely Gábor /tag ketten egy
Az Alapítvány célja a jövőbeni lehetséges fejlesztések kutatása Magyarországon és a vele szomszédos államokban, valamint Ausztria és Magyarország között, kivált a társadalom és kultúra, tudomány területén, és különösképp a technológia, ökológia, és gazdaság és a túrizmus, valamint az Ausztria és Magyarország közötti együttműködés területén. ... >>

Ökomenikus Ispotályos Máltai Lovagok "Segítő Szent János" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1065 Budapest, Nagymező utca 3. I.
képviselő: hg. Esterházy Antal
szegények, elesettek, fogyatékosok és betegek támogatása, az ifjúság erkölcsi, szellemi fejlődésének elősegítése, szociális és kulturális védelme. ... >>

Pénzügyi Ágazat Dolgozóinak Szociális és Önsegélyező Alapítványa

(szociális)

1068 Budapest, Király utca 72.
képviselő: Karacs Erika, Lipák Mária
Az alapítvány a pénzügyi ágazat dolgozói és közvetlen családtagjai önsegélyezési alapjának kialakítása; - a körbe tartozó dolgozók munkanélkülivé váló rétegének segélyezése; - családi, illetve munkahelyi tragédiák esetén segítségnyújtás, az esetleges hátrahagyott családtagok felkarolása, szükség szerint ösztöndíjak folyósítása; - nemzetközi események, tragédiák esetén a szolidaritás jegyében gyermekek üdültetésének, illetve gyógyításának támogatása. ... >>

"Pethes-Agárdi-díj" Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Gali László
fiatal színészházaspárok nyaraltatása ... >>

Polgári Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay utca 28.
képviselő: Nagy Bercel
a polgári kultúra fejlesztése a nemzeti elkötelezettség, valamint a helyi, települési, kisközösségi aktivitás jegyében. Célja továbbá az ország határain belül és a határon túli magyarság lakta területeken a szociokulturális hátrányok csökkentése, a hátrányos helyzetű csoportok, egyének társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint a nemzeti hagyományok, kulturális értékek őrzése és gyarapítása, kutatási - oktatási - ismeretterjesztő tevékenység szervezése, a ?kiművelt emberfők? számának növelése, tanulmányok, szakkönyvek és az alapítvány céljait szolgáló kiadványok kiadása. Az alapítvány célul tűzi ki továbbá az alapítvány céljaival rokon célokat kitűző civil szervezetek alakulásának és működésének támogatását. ... >>

Pro Familia Nagycsalád a Családért Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Rippl-Rónai 23.
képviselő: Lindmayer József ... >>

Roma-Magyar Kézfogás Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 69-71.
képviselő: Kántor Krisztián
Felzárkóztató és a társadalomba integráló tevékenység végzése a hátrányos helyzetű, a társadalom perifériájára szorult, megfelelő egzisztenciával nem rendelkező, de tanulással, képzéssel, munkával ebből kitörni vágyó roma és magyar társadalmi rétegek - elsősorban gyermekek és fiatalok - irányában, ilyen személyek tanulmányai folytatásának, befejezésének, az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosításának megszervezésével, lehetőség esetén intézmény működtetésével is. Kiemelt cél ezzel a felgyülemlett társadalmi feszültségek oldása, értelmes példák, jövőkép állítása a lecsúszott rétegek számára. ... >>

SORSTÁRS Alapítvány az egészségkárosodott emberekért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1068 Budapest, Király u. 72.
képviselő: Csató Zsuzsa
Az egészségkárosodott embereket, közösségeiket kívánják támogatni. Szolgáltatások a testi-lelki egészség, az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás, a fejlesztés, a társadalmi befogadás, a komplex rehabilitáció és habilitáció, a betegek jogai terén az egészségkárosodott emberek és közösségek számára. Tájékoztatás, tanácsadás, képzés, fórumok, konferenciák egészségkárosodott emberek, segítőik, közösségeik számára. Egészségkárosodott emberek érdekeinek védelme. Szervezeteik számára kiadványok, könyv- és videotéka, hírlevél, újság, média kapcsolatok szervezése, működtetése, támogatása. Az egészségkárosodott emberek érdekében a civil, a magán és az állami szféra együttműködésének segítése. A magyar és nemzetközi tapasztalatok, eredmények, kutatások, modellek megismerése, közvetítése. Az egészségkárosodott embereket segítő egyéb programok indítása, támogatása. ... >>

Sukár Művészeti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1067 Budapest, Hunyadi tér 10. fszt./4.
képviselő: Kovács Zoltánné
A hagyományos cigány művészetek népszerűsítése és bemutatása, a cigány táncművészet oktatása, a hagyományok megőrzése. Szemléletformálási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, a hátrányos helyzetűeknek esélyegyenlőségi programok szervezése. ... >>

Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Rippl Rónai utca 26.
képviselő: Székely Tamás
A tanórákon kívüli nevelésben az egészségnevelés, a drog-prevenció, a környezeti nevelés, illetve a környezetvédelem előtérbe helyezése, az iskolai agresszió megakadályozása és a bűnmegelőzés érdekében ismeretterjesztés, valamint a tanórákon kívüli tevékenységekben a fentiek hangsúlyozása. Az egyesület célja a halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítése természetbeni és nem természetbeni juttatások révén. ... >>

Szakszervezetek a Közösségi Kultúráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Galambos Tibor
A munkavállalók szervezett kulturális tevékenységének támogatása; - a munkavállalókat szolgáló kulturális örökség megóvása, fejlesztése; - a nevelés és oktatás folyamatában a művészeti képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítése; - kulturális célú tudományos tevékenység és kutatás támogatása;- a kultúrához való hozzáférés tekintetében hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Szervezet az Emberért

(szociális)

1060 Budapest, Jókai tér 7.
képviselő: Schwarcz József ... >>

Színészárvákért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1066 Budapest, Dessewffy utca 47.
képviselő: Gesztesi Károly
Az alapítvány az elhalálozott magyarországi színművészek kiskorú gyermekeinek oktatási, szociális , egészségügyi támogatását kívánja segíteni. ... >>

Szociális Bázis Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1062 Budapest, Lendvay utca 28.
képviselő: Soltész Miklós
a munkanélküliségbe vagy egyébként kilátástalan szociális helyzetbe került emberek, családok életének, megélhetési gondjainak enyhítése. Kiemelten fontos cél, hogy az alapítvány segítséget nyújtson a szükséget szenvedőknek, a betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élő rászorulóknak. ... >>

TÁMASZ- IV.E.1962. Alapítvány

(szociális)

1068 Budapest, Dózsa György út 94. II.2.
képviselő: Dr.Bordás Vilmos együtt, Dr.Veress Árpád együtt, Dr.Zsolnay András önállóan
A Budapesti Petőfi Gimnázium 1962. évben végzett IV.E. osztály rá- szoruló tagjainak és közeli hozzátartozóinak támogatása. ... >>

Tárt Karokkal Alapítvány

(szociális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 69-71. I/2.
képviselő: Bánki Szilvia, Tóth Wanda Borbála
A fiatalok, kiemelten a hátrányos helyzetű tanulók segítése, testi és lelki egészségük fejlesztése érdekében. ... >>

Terézváros Időseiért Alapítvány

(szociális)

1061 Budapest, Király 38.
képviselő: Nagy Ferencné
Az önmagukat koruk, egészségi vagy szociális állapotuk miatt nehezen ellátni képes személyek részére anyagi, erkölcsi és mentális segítség nyújtása. ... >>

Terézvárosi Ifjúsági Önkormányzati Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1061 Budapest, Hegedű u. 9.
képviselő: Koller M. Dávid
Együttműködési megállapodások megkötése Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatával, más kerületek és települések ifjúsági önkormányzataival, illetve az Önkormányzat által működtetett intézményekkel annak érdekében, hogy az Egyesület a terézvárosi diákság érdekképviseletét a lehető legmagasabb színvonalon láthassa el. A kerületi diákélet koordinálása - a kerületi iskolák és önkormányzatok munkájának segítése, összehangolása. Kortárs segítés, támogatás, valamint kapcsolatfelvétel Terézváros idős lakosaival, s azok támogatása. Táborok, sportrendezvények illetve szabadidős és kulturális programok szervezése a terézvárosi ifjúságnak. Az egészséges életmód népszerűsítése a terézvárosi ifjúság köreiben (különösen nagy hangsúlyt fektetve a drog-prevencióra). Diákjogi és mentálhigiénés előadások és továbbképzések szervezése. Belföldi és külföldi ifjúsági kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Terézvárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért

(szociális)

1062 Budapest, Andrássy út 52.
képviselő: Surányi Jánosné ... >>

Törökbálint és Környéke MEDOSZ-tagjaiért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
képviselő: Kiss Zoltán
A magyar mezőgazdaság átalakulása és egyéb okok folytán nehéz helyzetbe került mezőgazdasági, erdészeti és vizügyi ágazatokban dolgozó szakszervezeti tagság és azok hozzátartozóinak támogatása. ... >>

Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1064 Budapest, Izabella utca 46.
képviselő: Dr. Hunyady György
Az alapítvány általános célja a pszichológia területén tevékenykedő kutatók, oktatók, illetve egyetemi hallgatók szakmai munkájának támogatása, a Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtár? útján. Az alapítvány közvetlen célja, hogy biztosítsa a Történeti Szociálpszichológiai Szakkönyvtár szakmai tartalmat, jogi pénzügyi feltételeit, szervezeti , személyi és tárgyi feltételeit. ... >>

Újrakezdők Aranyfonala Karitatív Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1065 Budapest, Lázár u. 5.
képviselő: Kelemen Tamás együttesen, Szatmáriné Csikós Judit /együttesen
Bármilyen okból rászoruló csoportok - így különösen idős, beteg, egyedülálló személyek, katasztrófák és bűncselekmények áldozatai és egyéb, társadalmilag elsettek - társadalmi egyenlőségének elősegítése, bármiféle megkülömböztetés nélkül tanácsadás; gyermek- és ifjúságvédelmi intézkedések; szociális pénzbeli juttatások megteremtése, természetbeni ellátás; élelem, ruhanemű és más, rászorultak életviteléhez szükséges ingóság juttatása; hivatalos jogvesztőkben való eligazodás segítése, levelek és beadványok megfogalmazása, pályázatok elkészítése, okmánybélyegek és költségek átvállalása, postafiók biztosítása. A munkaerő piacon hátrányos helyzetbe került rétegek, munkanélküliek képzésének, szakmai át- és továbbképzésének segítése tanfolyamok, előadások, továbbá e kérdéskört tárgyaló könyvek, időszaki lap, valamint egyéb nyomdai úton előállított audió-vizuális, illetve számítógépes kiadványok kiadásával, informatikai segédeszközök és adatbázisok biztosításával, közhasznú munkavégzés keretében történő foglalkoztatás. ... >>

VDSZ Vegyész Alapítvány

(oktatási,szociális)

1068 Budapest, Benczúr 45.
képviselő: Budai Iván, Mogyorósy György
A VDSZ-hez tartozó iparágak, szakágazatok és gazdálkodó szervezetek támogatása a szakmai képzés és a tudományos munka terén. ... >>

VOLÁN CARITAS Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1066 Budapest, Teréz körút 38.
képviselő: Zilahi-Sebes Géza
A Volán Egyesülés bármely tagjánál munkaviszonyban állt, elhunyt munkavállalók gyermekeinek, elsősorban tanulmányaiknak anyagi támogatása. ... >>

Wesselényi Miklós Nyomorenyhítő Alapítvány

(szociális)

1063 Budapest, Szinyei Merse Pál 1.
képviselő: Vári István
Ingyenes jogi tanácsadás, közvetlen jogi segítség nyújtása, állandó és alkalmi munkahelyek felkutatása, olcsó áruk és szolgáltatások felkutatása, rászorulók anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal