Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VII. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István út 11. mfszt./1.
képviselő: Dr. Lorászkó Gábor
A korszerű állatvédelem elméleti alapjainak és elveinek meghonosítása. A Magyarországon működő állatvédelmi szervezetek és állatotthonok szakértői és pénzügyi támogatása. A magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi szolgáltató intézmények állatvédelmi, állatjóléti tevékenységének támogatása.
Az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek megvalósításának elősegítése nagyüzemi állattartó telepeken. Tanintézmények segítése annak érdekében, hogy a korszerű állatvédelem alapelveinek elméleti és gyakorlati oktatása az általános iskolai és a középiskolai oktatás alapvető része lehessen. ... >>

Barát utca És Környéke Egyesület (BÉKE)

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 11. fszt./2.
képviselő: Bihari László, Dr. Ohlendorf Nóra alelnök, Nagy Ákos elnök
A Budapest VII. kerület, Erzsébetváros, Barát utcában és környékén (a Hársfa utcában - Rákóczi úton - Szövetség utcában) élőket és a területhez kötődő embereket összefogja egy élhetőbb környezet kialakítása és védelmi érdekében.
Célja továbbá a közösségfejlesztés; a környéken élőket érintő ügyekben a véleményformálás és az érdekképviselet; a környék kulturális, helytörténeti, építészeti és zöldfelületi értékeinek védelme, megóvása. ... >>

Első Erzsébetvárosi Lakóegyesület

(környezetvédelmi)

1070 Budapest, Nagydiófa 34.
képviselő: Szenczi Géza dr. ... >>

EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására

(oktatási,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1.
képviselő: Sándor Csaba elnök
A környezetvédelmi oktatás támogatása. ... >>

EOGEO Magyarország Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

1076 Budapest, Szinva utca 6. fszt. 1.
képviselő: Pusztai Viktor Pál
Segítség nyújtása informatikai, környzetvédelmi információs rendszerek fejlesztéséhez. ... >>

HUMÁN BÁSTYA EGYESÜLET

(szociális,kulturális,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Dózsa György út 52. II/25.
képviselő: Horváth Terézia, Szabó Katalin
Az öngondoskodással kapcsolatos tevékenységek fejlesztése elméleti és gyakorlati programokkal; idősek visszailleszkedése, lemaradó fiatalok mentorálása; a környezet és az állatok védelme; egészséges életmódra nevelés; környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása; átmeneti problémákkal küzdő, illetve hátrányos helyzetű emberek támogatása; kulturális értékek védelme, megőrzése, új értékek létrehozása, fejlesztése a művészet eszközeivel; partnekkapcsolatok kiépítése és közös programok megvalósítása hazai és külföldi civil szervezetekkel, az állami ellátó rendszer intézményeivel és a médiával, az egyesület szellemisége szerint; érdekelté tenni a médiát a civil tevékenységek széles körű publikálásában. ... >>

Környezet és Fejlődés Társaság

(környezetvédelmi)

1071 Budapest, Bethlen Gábor 41.
képviselő: Bonifertné Szigeti Márta, Gulyás Mihály, Szalay - Marzsó Lászlóné, Szalay -Marzsó Lászlóné, Szalay-Marzsó Lászlóné ... >>

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a. III.2.
képviselő: Beliczay Erzsébet, Lukács András, Mayerné Hajtman Ágnes, Schnier Mária
A környezet védelme. ... >>

Messzelátó Egyesület

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1071 Budapest, Dembinszky utca 4. fsz./6.
képviselő: elnök Varga Judit
Az Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. ... >>

Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1078 Budapest, István u. 10. III/4.
képviselő: Lichter Katalin titkár/önállóan, Sipos Gabriella /önállóan, Tóth Balázs gazd.vez./önállóan ... >>

Smaragd Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.
képviselő: Solt Péter ... >>

Tiszta Belvárosért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Vörösmarty utca 10/b. fsz./1.
képviselő: Bódis Ildikó, dr. Tímár András elnök, Pál Béla
Az egyesület önkormányzati elven működő közhasznú, szakmai felvilágosító, tájékoztató és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Tevékenysége kiterjed ismeretterjesztésre, közösségi programok szervezésére, a Belváros lakosságának, életével kapcsolatos érdekképviselete. A belváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának érdekében szervezőmunka az egyéni és közösségi erők összefogására. ... >>

Új Szintézis Alapítvány

(kulturális,környezetvédelmi)

1076 Budapest, Cserhát u.14.I.em.6.
képviselő: Czimmerman Márton Dr.
A Közép-Kelet európai régió művészete, jövőképe és környezetvédelme közötti összefüggések kutatásának, illetve a kutatás eredményei megjelenítésének elősegítése, továbbá kultúrális területen a régió sajátos helyi értékei megőrzésének és bemutatásának elősegítése. ... >>

VII.kerületi Erzsébetvárosi Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1077 Budapest, Wesselényi u. 69.
képviselő: Lévai Zoltán, Szabó Klára Katalin, Veréb Imre ... >>

Zöld Hullám Közhasznú Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1078 Budapest, Murányi utca 16. II./23.
képviselő: Bordás Máté elnök, Zórád Tünde főtitkár
A Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése, a természeti környezet védelme. ... >>

Zöld Pók Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1074 Budapest, Barát utca 7. 1./1.
képviselő: Fidrich Róbert
A magyarországi környezet- és természetvédő, nem kormányzati és nem haszonérdekű szervezetek és egyének támogatása. ... >>
1. oldal