Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 121
1. oldal

21.Színház a Nevelésért Egyesület

(intézményi)

1082 Budapest, Baross u. 86. félemelet 3/b.
képviselő: Novák Géza Máté
Egy speciális magyar irodalmi - drámai színházi nevelési programon keresztül egy gyermek-, ifjúsági-, és alternatív jellegű színház magyarországi és esetenként határon túli működtetése, az ennek érdekében tevékenykedők szervezetbe tömörítése, közös érdekeik megfogalmazása, képviselete és védelme, a szakmai munka feltételeinek, területeinek bel- és külföldi biztosítása. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A.P.A! Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1085 Budapest, Horánszky u. 5.
képviselő: Nemere Réka önálló, Szabó Beáta önálló
Működése során bemutassa és támogassa a kortárs - közép-kelet európai, különös tekintettel ezen belül a magyar - alkotók művé- szetét, felölelve a képzőművészet, iparművészet, színház- és tánc- művészet, zene, irodalom és filmművészet területeit és egyéb mű- vészeti határterületeket. Tevékenysége során segítséget nyújt a művészeknek alkotómunkájuk feltételeinek megteremtésében az ala- pítvány által nyújtott műteremhasználati lehetőség biztosítása útján; Támogatja az alkotókat pályázatokon elnyerhető ösztöndíjak és egyéb juttatások folyósításával; Bemutatja az alkotók művé- szetét kiállítások és egyéb művészeti programok szervezésével; Elősegíti mester-tanítvány kapcsolat megvalósulását; Törekszik egy állandó művészeti gyűjtemény és kiállítás létrehozására; Oktatói tevékenységet végez előadássorozatok, művészeti és továbbképző szabadiskola működtetésével; Ingyenes művészeti kiadványokat és katalógusokat ad ki; Nemzetközi művészeti csereprogramokat és vándorkiállításokat szervez, amely programok útján segíti a magyar fiatal művészek külföldi bemutatkozását és kiállítási lehetőséghez jutását. ... >>

Alapítvány a Jókai Mór Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1081 Budapest, Köztársaság tér 4.
képviselő: Gáspárné Vágási Julianna
Elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerüsítését, támogatni a Jókai Mór Általános Iskola keretein belül folyó tudományos, kulturális és sportélet feltételeinek javítását, részben vagy egészében finanszírozni a szakmai tanulmányutakat nevelők és tanukók részére, tmogatni kiemelkedő tehetségű tanulókat, elősegíteni a Jókai Mór Általános Iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések beszerzését, támogatni a nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeinek bővítését, támogatni sz általános iskolában folyó számítógépes oktatáshoz szükséges korszerű gépek és eszközök beszerzését, elősegíteni az általános iskola javára történő különböző képzések és továbbképzések szervezését, ... >>

Alapítvány a Keresztény Oktatásért

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Golgota u. 3.
képviselő: Madarász Lajos, Majoros Kende
Keresztény 12 évfolyamos iskola alapítása és működtetése, keresztény tanárok főiskolájának alapítása és működtetése, diákok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. 3 évfolyamos keresztény óvoda létrehozása és működtetése. ... >>

Alapítvány a Práter utcai Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Práter 15.
képviselő: Tarnai Györgyné
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka, a tudományos, kultúrális és sportélet tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése. Szakmai tanulmányok finanszírozása, kiemelkedő tehetségű tanulók támogatása, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Alapítvány a Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Gyulai P. utca 2.
képviselő: dr. Ecsedy Gábor
A Szent Rókus Kórház Sebészeti Osztályán és a hozzá csatlakozó Ambulanciákon kezelt betegek jobb ellátásának érdekében a Sebészeti Osztály működőképességének megőrzése, a betegellátás színvonalának emelése, a gyógyítás körülményeinek javítása, továbbá tudományos tevékenységek támogatása és a szakmai továbbképzések biztosítása. ... >>

Alapítvány a Vajda Péter utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1089 Budapest, Vajda Péter 25-31.
képviselő: Hadobás Jánosné
A Vajda Péter utcai Általános Iskola oktatási és tárgyi feltételeinek bővítése, illetőleg támogatása. ... >>

Alfa Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Erdélyi utca 12. III.18.
képviselő: Magyar Eszter
A hazai középiskolai oktatás fejlesztése, elsősorban a nem hagyományos tanórai tevékenységekre koncentrálva, ennek keretében az oktatással, neveléssel kapcsolatos szervező munka végzése és támogatása. Tanulmányi és kutatási ösztöndíjak, támogatások nyújtása ezzel is javítva a rászorulók és az oktatásban dolgozók körülményein. ... >>

Apáthy Alapítvány a Gyermekek Gyógyításáért

(intézményi,egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői út 86. (Főv. Heim Pál G
képviselő: Kutsch Zoltán dr.
Az Apáthy Kórházban folyó gyógyító munka segítése. ... >>

Artéria Színházi és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24.I./9/a.
képviselő: Baráthy György
Színházi szellemi és alkotóműhely létrehozása és fenntartása, mely lehetőséget ad a színházművészet és társművészetei képviselőinek újszerű, rendhagyó előadások megvalósítására. Már meglévő színdarabok és irodalmi alkotások színpadra állítása, valamint eredeti színhzi szövegek megalkotása és azok színpadra állítása. ... >>

Balassa Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális)

1083 Budapest, Tömő 35-41.
képviselő: Dr. Karády Györgyné
A Balassa Kollégium támogatása. ... >>

Bánki Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház 8.
képviselő: Palásti Kovács Béla dr., Temesy Tiborné
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán folyó képzés fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola SE.

(intézményi,oktatási)

1080 Budapest, Népszinház 8.
képviselő: Borsányi Levente, Kríza Kálmán, Pallinger Ferenc ... >>

Barátság Klub

(intézményi,kulturális)

1086 Budapest, Magdolna u. 5-7.
képviselő: Benczéné Fodor Erzsébet
A tagok közös érdekeinek előmozdítása, kulturális ismereteinek bővítése oly módon, hogy színházlátogatásukon, múzeum - és kiállítás-látogatásokon, építészeti nevezetességek megtekintésén, klubrendezvényeken stb. való részvételt biztosít. Együttes élményt nyújtó bel-és külföldi kirándulásokat szervez, segítve tagjainak a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Bízva bízzál Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1086 Budapest, Dobozi utca 7-9. fsz./5.
képviselő: Török-Szabó Erzsébet
lakhatás biztosítása, hátrányos helyzetű emberek részére,
szociális tevékenység, családsegítés.
Az alapítvány célja, elsősorban anyagi és társadalmi rehabilitáció az Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület regisztrált tagjainak, melynek kereteiben lakhatásuk megoldása, szociális- és egészségvédelem, az érintettek gyermekeinek iskoláztatásához támogatás, valamint a hasonló módon károsodott családok részére. ... >>

Bókay Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1086 Budapest, Csobánc u.1.
képviselő: Gál Gabriella
A Bókay János Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium oktatási, nevelési programjának támogatása. ... >>

Budapesti Orvostanhallgatók Kortársoktató Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
képviselő: Dr.Józsa Gábor, Molnárné Garbacz Anna
Prevenció és egészségmegőrzés a fiatalok körében. Drog, dohányzás, alkohol és AIDS prevenciós oktatások és előadások tartása és szervezése középiskolások, egyetemisták és pedagógusok részére. Kortárs oktatók kiképzése, tréningje, továbbképzése. Nemzeti és nemzetközi konferenciák szervezése és azokon való részvétel. Táborok, országos találkozások szervezése. Újság szerkesztése és rendszeres megjelentetése. Szóróanyagok, hírdetések megjelentetése. Egyéb médiában való megjelenés. ... >>

Campus Hungaricus Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1088 Budapest, Múzeum körút 4/a.
képviselő: Bencsik János, Buzás Sándor elnök, Solymos Tamás
Az alapítvány elsődleges célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatásban egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben levők társadalmi integrációját és célirányos tevékenységével hozzájáruljon mindennapjaink megkönnyítéséhez. Feladatának tekinti az egyetemeken, főiskolákon folyó nevelési-oktatási munka feltételeinek javítását, a tudományos munka és a tehetséggondozás támogatását. ... >>

Csingiling Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1089 Budapest, Elnök u. 4.
képviselő: Daróczi Sándorné
Az óvodásoknak biztosítani a második otthonukban - a Semmelweiss egyetem napközi otthonos óvodájában - a fejlődésükhöz szükséges legoptimálisabb feltételeket. ... >>

Deák Téri Iskola Fennmaradásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 3-5.
képviselő: Somogyi Ágnes
A Deák Téri Iskola hagyományainak megőrzése, színvonalas világnézet-semleges közoktatási tevékenységének fenntartása az oktatási-nevelői munka támogatása. ... >>

Dr. Szél Éva Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1088 Budapest, Vas utca 17.
képviselő: dr. Mészáros Judit
Dr. Szél Éva főiskolai tanár élethivatása volt a magyar védőnői hálózat fejlesztése, a főiskolai védőnőképzés bevezetése és színvonalának emelése.
E célok elérésében mindig is kiemelkedő szerepet kapott (és kap) az oktató személyisége. A védőnőképzésben különösen fontos, hogy a hallgatókat empatikus és toleráns, nyitott személyiségű oktatók neveljék.
Ugyanúgy fontos, hogy a tudomány legfrissebb eredményeit ismerő és alkalmazó, szakterületének fontos kutatásaiban résztvevő oktatók képezzék a hallgatókat.
A fenti célok megvalósítása, valamint dr. Szél Éva emlékének megőrzése céljából a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának és a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karának oktatója, a hallgatók és az oktatók javaslata alapján és a Kuratórium döntése értelmében évente anyagi elismerésben részesüljön.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a főiskolai oktatással kapcsolatos diákköri kutatásokat támogasson, mely kutatásoknak az a célja, hogy minél hatékonyabban történjen az egészségügyi főiskolákon diplomát szerző hallgatók oktatása és nevelése. ... >>

Edelényi Éva Mária Magyar Piarista Tanulók Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványa

(intézményi,oktatási)

1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.
képviselő: Görbe László
A Magyar Piarista Tartományfőnökséghez tartozó iskolákban tanulók ösztöndíjban, illetve anyagi segélyezésben való részesítése. ... >>

Egészséges Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1084 Budapest, Német 14.
képviselő: Hajdú Lászlóné, Müller Klára, Schrancz Sándorné, Takács Tiborné, Vargáné dr. Merczel Ildikó
Az iskolai oktató-nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület

(intézményi,oktatási)

1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.
képviselő: Bukovicsné Nagy Judit, Nagyné Sebők Györgyi ... >>

Egy Szív a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1085 Budapest, Stáhly utca 13.
képviselő: Balogh Ákos ketten együtt, dr. Élő Gábor ketten együtt, Dr. Kelenhegyi Judith /elnök ketten együtt, Imréné Szász Katalin/ketten együtt, Puer Gézáné /ketten együtt
A Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú gyermekek, 21. évalatti fiatal felnőtt korúak külföldi gyógykezelésének pénzügyi támogatása. Kivételes esetben belföldön történő gyógykezelés támogatása. Az alapítvány célja továbbá, hogy hozzájáruljon az orvos szakmai bizottságok által javasolt szakemberek, elsősorban a belföldi kezelőorvosok részére - szakmai fejlődésüket és hazai műtéti lehetőségek színvonalának emelését elősegítő és a külföldi fogadó egészségügyi intézetek felajánlásával - biztosított továbbképzések és külföldi szakmai tapasztalatszerző utak költségeihez. Az alapítvány célja a fentieken túlmenően, hogy szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkorházak, klinikák új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza az intézménynek.
Az alapítvány célja továbbá, hogy az Alapítvány részére juttatott adományokat ellenérték nélkül tovább adja kórházak, egészségügyi intézmények, szociális szervezetek, gyermekintézmények tulajdonába körülmények javítása, az intézményi feladatok ellátásának segítése céljából. ... >>

Ellenfény Kortárs Tánc- és Színházművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1085 Budapest, Baross utca 32.
képviselő: Juszcsák Zsuzsanna
A kortárs tánc- és színházművészet hazai és külföldi eredményeinek megismertetése, népszerűsítése, a művészeti közgondolkodás fejlesztése. Az alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Folyóirat kiadása a kortárs tánc- és színházművészet aktuális történéseiről, kiemelkedő előadásairól, fontos alkotóiról, kibontakozó folyamatairól.
Könyvek, kismonográfiák, cikk- és interjúalany gyűjtemények kiadása a kortárs tánc- ésszínházművészet legfontosabb alkotóiról, legeredményesebb műhelyeiről, meghatározó tendenciáiról, kiemelkedő értékeiről ... >>

Élménymozgalom Független Fiatal Ifjúságvédelmi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1086 Budapest, Dobozi u. 25. III./49.
képviselő: Rácz Zsuzsa
Az alapítvány elsőrendű feladatának a hazai középiskolások mentá- lis egészségének ápolását tekinti. Ezen belül a legnagyobb hang- súlyt a szenvedély betegségek elleni prevenciós munkára fektet, kü- lönös tekintettel a drogmegelőzésre. Célja, hogy a legveszélyezte- tettebb korosztály számára alternatívákat nyújtson a szabadidő hasznos és élvezetes eltöltésére, hogy " virtuális (netes) és va- lós " közösségeket teremtve segítse a kamaszok harmonikusabb szemé- lyiségfejlődését, ezáltal segítve bennük a pozitív önértékelést. ... >>

"Ember és környezete" Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1085 Budapest, Mária utca 13. III/5.
képviselő: Dr. Szabó Antal
Országosan a nem iskolai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi erőforrás, gazdálkodás és szervezetfejlesztés, illetve tanácsadási-kutatási és szakértői tevékenységek segítségével a hazai vállalatok, civil szervezetek fejlődésének támogatása. Továbbá Magyaroszágon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése, valamint "emberhez méltó" egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális szinten egyaránt. ... >>

Én is Tudok Olvasni Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1084 Budapest, Tolnai L. 11-15.
képviselő: Dr.Rubicsekné Kereki Gizella
A Tolnai Lajos utcai enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő-oktató általános iskola diákjainak sokoldalú fejlesztéséhez szükséges anyagi források bővítése. ... >>

Énekkari Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1088 Budapest, Trefort 8. (ELTE Trefort Ágo
képviselő: Lénárd Gábor dr.
Az iskolai zenei oktatás és nevelés elősegítése. ... >>

"Ép Kéz Láb" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1089 Budapest, Üllői út 86.
képviselő: Dr. Marschalkó Péter
A Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztályán és Ambulanciáján a beteg gyermekek részére nyújtott ellátás színvonalának emelése. Az ellátásra kerülő beteg gyermekek gyógyítási, ápolási feltételeinek javítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzésének, fejlesztésé- nek, felújításának biztosítása. A Heim Pál Gyermekkórház Ortopédiai Osztálya működési feltételeinek biztosításához szükséges személyzet kiemelkedő teljesítményének anyagi támogatása. Az Ortopédiai Osz- tály által létrehozott tudományos értékű projectek működési felté- teleinek (ide értve a működés költségeit is) biztosítása. Az Orto- pédiai Osztály szakembereinek szakmai képzése, továbbképzése felté- teleinek folyamatos biztosítása. A célok megvalósítását segítő esz- közök felkutatása, támogatok igénybevétele és nyújtása. ... >>

Erdély és a Szent Rókus Kórház Betegeiért és Orvosainak Továbbképzéséért Al.

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1085 Budapest, Gyulai Pál 2.
képviselő: Dr. Mészáros Béla elnök
A létminimum alatt élő betegek, kisebbségi sorsban élő magyar orvosok helyzetének javítása, valamint magyar betegek támogatása. ... >>

Esély az Életért Gyermekalapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1081 Budapest, Rákóczi út 73. fszt./1.
képviselő: Ocsovai Lászlóné
Gyermekek gyógyításával foglalkozó kórházak, rendelőintézetek támogatása. ... >>

Esély Diáksport-egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1089 Budapest, Dugonics utca 17-21.
képviselő: Sidó Szabolcs
Rendszeres testedzési és sportolási lehetőség biztosítása, elsősorban a bázisiskola (ESÉLY Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola) tanulói, pedagógusai, szakoktatói, másodsorban bármely magyar állampolgár részére. ... >>

Fazekas Mihály Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
képviselő: Gondos Lászlóné
Anyagi támogatás nyújtása a Fazekas Mihály Gimnázium oktató-nevelő munkájához, az alkotó kreativ, valamint a sport tevékenység segítése. Az iskola hagyományainak ápolása, az érettségi felkészülés, az osztályközösségek kialakitása, az öregdiákok összefogásának segítés. ... >>

Fazekas Mihály Oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1082 Budapest, Horváth M.tér 8.
képviselő: Rubóczky György
A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatási, kulturális és sport tevékenységének támogatása, hagyományainak ápolása. ... >>

Györffy István Néprajzi Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1080 Budapest, Bródy Sándor 16.
képviselő: Dr. Bartha Elek, Lajos Veronika
Gazdagítsa az iskolán kívüli művelődés lehetőségeit a lakosság minden rétegének, korosztályának körében. Tudományosan megalapozott néprajzi és társadalomtudományi ismeretek széles körű terjesztésével segítse az általános és szakmai műveltség színvonalának emelkedését. Ösztönözze a tagok önművelését, segítse továbbképzésüket, fórumot teremtsen a tagság eszmecseréihez, szakmai vitáihoz. ... >>

Haemophilia Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői 86. Főv. Heim Pál Gyerm
képviselő: Danka Zoltán / kettő együtt, Gregor Gábor / kettő együtt, Molnár Ferencné / kettő együtt, Serfőző Ivánné / kettő együtt, Somogyvári Zoltánné / kettő együtt
A magyar heamophiliás gyermekek betegek ellátásának fejlesztése, a heim Pál Kórházban történő gyógyitó munka támogatása. ... >>

Hallgatóink Támogatásáért Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház u. 8.
képviselő: Berki Csaba, Kuti János
A Budapesti Műszaki Főiskola intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok oktatásának, képzésének, művelődésének segítése, szociális helyzetének javítása. ... >>

Hann Sebestyén Alapítvány a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola Támogatásáért

(intézményi,oktatási)

1082 Budapest, Futó u. 22-24. I.em.6.
képviselő: Dzurdzik János
A 6.sz. Ipari Szakmunkásképző Iskolában az elméleti és gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, az iskolában folyó képzés anyagi A 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola (az iskola új neve: Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola) támogatása keretében az ötvös, aranyműves, vésnök, foglaló és órás szakmunkásképzés elméleti és gyakorlati oktatásának támogatása, az oktatási színvonal növelése érdekében, hozzájárulás a gyakorlati oktatás költségeinek (bér, anyag, tanműhely fejlesztés, stb.) költségeinek fedezéséhez. ... >>

Heim Pál Kórház Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői 86.
képviselő: Danka Zoltán / kettő együtt, Gregor Gábor / kettő együtt, Molnár Ferencné / kettő együtt, Nébel József Ferenc, Persányi Miklós, Smrcz Ervin
A Heim Pál Gyermekkórház ellátásának fejlesztése, a gyógyítási-ápolási feltételek javítása, a szakmai fejlődés elősegítése. ... >>

HETEDIK KERT Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1089 Budapest, Orczy út 29. I./14.
képviselő: Tóth Viktor
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek és szükségleteinek kielégítése érdekében nevelési, képességfejlesztési, ismeretterjesztési és kulturális tevékenységként a: jazz zene népszerűsítése; zenés produkciók és koncertek támogatása; jazz workshopok szervezése; színházi workshopok szervezése; kiállítások szervezése; magyarországi zenészek, színészek, mozgásművészek támogatása; altarnatív színház produkciók létrehozása és bemutatása és azok támogatása; alternatív gyermek-programok létrehozásának és bemutatásának támogatása; a perifériás színházi előadások létrejöttének és bemutatásának támogatása; az egyéb alternatív, nem színházi jellegű próbálkozások kiemelten a fúzionális művészetek és a performans jellegű alkotások- támogatása; a fenti témákban ösztöndíjak létesítése tehetséges fiatalok részére.? ... >>

Humán Szakemberek Országos Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1084 Budapest, Tavaszmező út 15-17.
képviselő: Dr. Poór József elnök
A hulmánpolitikai kutatások, képések és fejlesztések elősegítése, támogatása,
a humán szakterületen működő szervezetek összefogása, szakmai segítségnyújtás részükre,
a humán erőforrások kezelésével összefüggő szakmai kérdésekben állásfoglalás kialakítása, ajánlások kidolgozása a gazdasági szférában és a közszolgálat területein megjelenő humán feladatok megoldására - az elmélet és a gyakorlat egysége alapján,
-információs rendszer működtetése,
- a szövetség tagjainak érdekképviselete és érdekérvényesítése,
-az egyetem és főiskolák humán erőforrás-gazdálkodás, - igazgatás szakán folyó képzések támogatása, szakmaszempontok szerinti összefogása,
-tagjainak kedvezményes szolgáltatások nyújtása,
-szakmaetikai kérdések rendezésének elősegítése. ... >>

Ifj. Dr. Farkas Zsolt emlékére Veritas et Virtus Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1085 Budapest, Üllői út 26.
képviselő: dr. Rácz Károly
Orvostudománnyal /élettannal/ foglalkozó 35 év alatti Ph.D. hallgatók támogatása. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája elsősorban élettani tudományokkal foglalkozó 35 év alatti PhD hallgatóinak támogatása. ... >>

Innovatív Iskolaigazgatók Országos Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1085 Budapest, József körút 63.
képviselő: Gosztolya József
A nevelés és oktatás, illetve a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés területén a magyar iskolák igazgatói munkájának összehangolása, a közös munkán alapulóló innovatív megoldási javaslatok kidolgozásának elősegítése, a szélesebb alapokon nyugvó szakmai egyeztetés megteremtése, az oktatáspolitika újító javaslatokkal történő segítése. A szakszerűség és a tudományosság képviselete, a pedagógia kutatásban és gyakorlatban működők szakmai munkájának támogatása. ... >>

Intenzív Kezelést Igénylő Gyermekek Megmentéséért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1089 Budapest, Üllői 86.
képviselő: Danka Zoltán / kettő együtt, Dr. Szentirmai Csaba /elnök önállan, Gregor Gábor / kettő együtt, Kézérné Bozóki Klára ketten együtt, Molnár Ferencné / kettő együtt, Serfőző Ivánné / kettő együtt, Somogyvári Zoltánné / kettő együtt
A Heim Pál Gyermekkórház Anaesthesiológiai és Intenziv Therapiás Oszályán az eredményesebb gyógyitás alapfeltételét jelentő műszerezettség javitása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal