Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 38
1. oldal

A Gyommentes Környezetért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
képviselő: Kádár Aurél dr.
A mező- és erdőgazdaságok gyomnövények elleni, a lakott településeken allergiás megbetegedést okozó növények elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

Andor utcai Környezetvédők Egyesülete

(környezetvédelmi)

1119 Budapest, Andor u. 36/a.
képviselő: Buzás Istvánné ... >>

Buda XI. Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1113 Budapest, Tas vezér 49.
képviselő: Szivér László ... >>

Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete

(környezetvédelmi)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Tóth Lászlóné dr.
A macskatartás társadalmi szintű ápolása, a fajtamacska tenyésztésének népszerűsítése, a macskatartók és tenyésztők összefogása, különös tekintettel a városi macskatartás által felvetett problémákra, klubszerű fórum megteremtésével a tagok bevonása az egyesület munkájába, a fajtamacska tenyésztés szervezése és származási nyilvántartása, eredményeinek bemutatása, a macskatartók és tenyésztők érdekeinek képviselete és védelme, szakismereteik gyarapítása, a fajtamacskák exportjának és importjának megszervezése. ... >>

Demokratikus Zöld Szövetség

(sport,természetvédelem,szociális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Bocskai I. u.52-54. III.9.
képviselő: Csanda Gergely
Magyarország környezeti értékeinek megóvása; - A szelektív hulladék népszerűsítése; - Magyarország környezetvédelmének európai uniós szintre való felzárkózásának segítése; - Az újra feldolgozott anyagból készült termékek elterjedésének támogatása; - A fiatal generáció egészséges életmódra való nevelése; - Az egészséges táplálkozás népszerűsítése; - Drog és kábítószer elleni küzdelem; - Dohányzás elleni küzdelem; - A mozgás és a sport népszerűsítése; - Előadások, fórumok, természetjárások szervezése. ... >>

Duna Kör

(környezetvédelmi)

1111 Budapest, Kende utca 12.
képviselő: Andics József, Csillag Ádám, Droppa György, Klein Károly, Kretschmer István, Nagy Antal, Pánzél Gáborné (Zsuzsa), Simonyi Péter, Tóth Csaba
A bioszféra és a társadalom együttélése lehetőségeinek feltárása és ennek megvalósítása egy fenntartható világ elérésnek érdekében. ... >>

Egészséges Kutyákért Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Őrmezei út 17.
képviselő: Dr. Lévai Piroska
Az állatvédelem keretében (Khtv. 26.§ (8) bek.) támogassa a kutyák örökletes betegségeinek, elsősorban a csípőizületi diszplázia szer- vezett szűrését, s az egészséges egyedek adatainak nyilvánosságra hozatalával fontos információkat szolgáltasson mind a kutyát vásá- rolni, mind a kutyát tenyészteni kívánók számára, elősegítve ezál- tal az örökletes betegségek megszűnését, illetve csökkenését Ma- gyarországon. Az örökletes betegségek kiszűrésének a jelentőségét jellemzi, hogy a csípőizületi diszpláziát - a kutyák leggyakrabban előforduló örökletes betegségét - a világ minden fejlett kutyate- nyésztéssel rendelkező országában szervezetten szűrik, a legtöbb országban e szűrés a kutyák tenyésztésének, az utódok törzskönyve- zésének nélkülözhetetlen előfeltétele. A csípőizületi diszplázia visszaszorítása nem csak egyéni érdek, de az állatvédelem egyik fontos célkitűzése is, mivel a kutyatartók a beteg állataikat kiir- tatják vagy kicsapják az utcára. ... >>

Egyetértés Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Pannonhalmi út 52. fsz./1.
képviselő: dr. Tuka Katalin, Fügedi Péter
természeti értékek megismerése, feltárása, kutatása és védelme; Magyarország kulturális örökségének megóvása. ... >>

Éjjeli Bagoly Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. I./5.
képviselő: Tóth István
A természetvédelem, tájvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi-, táj-, és természetvédelmi szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve szűkebb régiónk, valamint hazánk természeti értékei megismerésének elősegítésére. ... >>

Első Lépcső Egyesület

(környezetvédelmi)

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
képviselő: Simon Gábor
az innováció elősegítése, a hatékony és fenntartható fejlődést biztosító vállalatirányítás kidolgozása és folyamatos ellenőrzése. ... >>

"Európa vadvilágának megmentéséért" Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Brassó út 42.
képviselő: Horkai Zoltán
A vadon élő állatokkal kapcsolatos közérdekű természetvédelmi tevékenységek végzése, így különösen:
a vadon élő fauna megőrzése, természetes, vagy természetközeli állapotában való fennmaradásának biztosítása, különös tekintettel az európai, ezen belül is a hazai, illetve a környező országokbeli állatvilágra,
a védett és fokozottan védett állatok egyedszámának növelése, a faj életben tartása és élőhelye fennmaradásának biztosítása,
a hazánkban - és a környező országokban - (ős)honos ragadozók eredeti környezetükbe való visszatelepítése, fajfenntartásuk biztosítása,
a fogságban rossz körülmények között tartott vadállatok megmentése,
talált és sérült vadállatok állatorvosi ellátása és a természetes környezetükbe való visszatelepítése,
természetes környezet kialakítása háziállatok részére,
a természet védelmével, az állatok védelmével és kíméletével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és tudományos tevékenység folytatása. ... >>

Fenntarthatóság Felé Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 15. III./2.
képviselő: Dönsz-Kovács Teodóra
a természettel harmóniában élő, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően működő társadalom és fenntartható fogyasztási struktúrák kialakításának elősegítése. ... >>

Fogi Színháza Egyesület

(intézményi,kulturális,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Gyékényes út 45-47.
képviselő: Fogarassy András
Magas színvonalú gyermekelőadások, elsősorban magyar szerzők műveiből. A környezettudatosság és a környezetvédelmi kultúra terjesztésével, valamint a kulturális és környezetvédelmi működési kör hatékony érvényesítése. ... >>

Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

1115 Budapest, Fraknó utca 14/B. B. 8./27.
képviselő: Köteles Ágnes
állatvédelem ... >>

GAZDAGRÉTI CIVILEK EGYESÜLETE

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Nagyszeben tér 2. 10./109.
képviselő: Suszter András
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minnden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állmpolgári jogok védelme politikai pátoktól és politikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Gellérthegyvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Somlói út 4. 1./2.
képviselő: dr. Entz Géza
összekötő kapocsként működik az önkormányzatok és a hegy lakói között; a Gellérthegy természetes és épített környezetének a védelme. ... >>

Hontalan Állatok Első Magyarországi Intézete Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

1112 Budapest, Csárda u .10.
képviselő: Udvaros László Dénesné
Az elhagyott, gazdátlan állatok összegyűjtése, befogadása, ellátása, tenyésztése, értékesítése, illetőleg az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

Humusz Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1111 Budapest, Saru u. 11.
képviselő: Földesi Dóra
Az egyesület általános célja az, hogy összefogja és hatékonyabbá tegye azon magánszemélyek és civil környezetvédő szervezetek munkáját, akik tevékenyen kívánnak részt vállalni egy ökológiailag orientált hulladékgazdálkodási (és azzal összefüggő fogyasztóvédelmi) rendszer kialakításában. Célja, hogy tevékenységével aktívan járuljon hozzá a környezettudatos gazdálkodási és állampolgári magatartási formák kialakításához. ... >>

Hungária Husky Klub - Husky Tenyésztők Egyesülete

(környezetvédelmi)

1117 Budapest, Hunyadi János u. 3.
képviselő: Monostori Lajos ... >>

Kamaraerdei Zöldet Védők Társasága

(környezetvédelmi)

1115 Budapest, Etele út 54. B IX./58.
képviselő: Vásárhelyi-Prodán Katalin elnök
Kamaraerdő környezetének védelme. ... >>

Lágymányosiak Egyesülete (Egyesület)

(környezetvédelmi)

1117 Budapest, Kőrösi József u. 17.
képviselő: Farkasné dr. Kéri Katalin
szervezetten óvni , védeni , szépíteni , kellemessé tenni a lakókörnyezetet , képviselni a lakók érdekeit a különböző intézményeknél , fórumokon segíteni az emberi kapcsolatokat , a lakók életkörölményeinek javítását. ... >>

Macskabagoly Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 1./3.
képviselő: Gáspár Katalin
Természetvédelem, különös tekintettel a környezetvédelmi - táj és természetvédelmi - szemlélet kialakításával összefüggő feladatokra, illetve a Dunakanyar, mint szűkebb régiónk bemutatására, a környezettudatos szemlélet elősegítésére. ... >>

Magyar Gépjárműipari Szövetség

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5.
képviselő: Pintér István
A Szövetség célja, hogy tagjai révén aktívan részt vegyen a társadalom humán értékei és a motorizáció elterjedésével együttjáró technikai fejlődés követelményei közötti összhang megteremtésében, a közúti környezetvédelem és közlekedésbiztonság feltételeinek alakításában, az emberi tényezőknek a gépjármű-technikai fejlesztésekbe történő hatékony integrálásában, az alternatív energiaforrások kínálta előnyök jobb kihasználásában, a társadalom elvárásaihoz és igényeihez jobban igazodó motorizációs technikai környezet kialakításában. ... >>

Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság

(környezetvédelmi)

1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 77.
képviselő: dr. Biksi Otília, Gondosné Kukoricza Kata, Kovácsné dr. Kalmár Edit
kisállatok fizioterápiás kezelésének tudományos szemléletű művelésének meghonosítása, a fizioterápiás módszer, mint kiegészítő, vagy alternatív terápia megismertetése és elterjesztése mind az állattartók, mind az állatorvosok körében. ... >>

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

(környezetvédelmi)

1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.
képviselő: Saly Erika
Az egyesület célja a magyarországi környezeti nevelés fejlesztése, támogatása, és a környezeti neveléssel foglalkozók munkájának segítése Az egyesület célja a környezeti nevelés fejlesztése, a fenntarthatóságáért folyó tanulás támogatása és a környezeti neveléssel foglalkozók munkájának segítése Magyarországon és a Kárpát-medencében máshol élő magyarok körében. ... >>

Magyar Öntözési Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1117 Budapest, Villányi út 29-43.
képviselő: Dr. Horváth Ákos elnök
Növény - talaj - víz- környezet kapcsolatrendszer elemeire vonatkozó kutatómunka feltételeinek javítása, támogatása. Kutatás, fejlesztés, környezetvédelem, természetvédelem. ... >>

Magyar Pásztorkutyás Alapítvány

(környezetvédelmi)

1116 Budapest, Tétényi út 128/B-130.
képviselő: Bodó Imre dr.
Az őshonos magyar kutyafajták minőségének javítása, hazai és külföldi népszerűsítése, tenyésztésük és bemutatásuk minden téren történő elősegítése. ... >>

MYOTIS Barlangkutató, Természetjáró és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1115 Budapest, Bartók Béla út 134.
képviselő: Lengyel János, Szécsényi-Nagy Gergely, Tölgyesi János
Rendszeres természetjárás, barlangkutatás, a természetvédelem elősegítése. ... >>

Noé Bárkája Állatvédelmi Alapítvány

(környezetvédelmi)

1114 Budapest, Villányi út 8. 5.
képviselő: Kálló Gyöngyi
Az állatok védelmének, az állatvédelemmel kapcsolatos felvilágosító és propaganda-munka támogatása. ... >>

Pannon Egylet

(környezetvédelmi)

1114 Budapest, Irinyi József utca 40/A.
képviselő: Molnár Károly ... >>

Sas-hegyvédő Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Dayka Gábor u. 19/c. III.12.
képviselő: Biró András dr., M. Fekete György
A körzet természet- és környezetvédelmi szempontjainak érvényesítése, a természeti értékek megóvása, gyarapítása, az infrastruktúra fejlesztése, közellátási, oktatási, kulturális, közbiztonsági feltételek javítása. Ennek érdekében fejt ki szervező munkát az egyéni és közösségi erők összefogására. ... >>

Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Zólyomi út 29. fszt./1.
képviselő: Gálházi Frigyes
Elősegíteni a Sas-hegy természeti környezetének megóvását. ... >>

Sós Park Polgári Kör

(környezetvédelmi)

1115 Budapest, Halmi 25/b.
képviselő: Kondor Attila ... >>

Társadalom és Környezet Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1112 Budapest, Cseresznye utca 17.
képviselő: Tóth Virág Ildikó
a környezet megóvása, az erre irányuló módszerek népszerűsítése,
a környezetvédelmi tapasztalatcsere és a természetvédelem hangsúlyozása,
a fenntartható fejlődés eszmekörének prezentálása, átültetése a mindennapokra,
a Kárpát-medence környezeti értékeinek, társadalmi hagyományainak ismertetése és megóvása,
társadalmi folyamatok vizsgálata, azok hátterének feltárása,
az ifjúság aktivitásának növelése,
megoldáskeresés a globalizáció kihívásaira,
a társadalmi szegregáció vizsgálata,
a migráció hatásainak elemzése,
a nemzeti öntudat ápolása, fejlesztése, támogatása. ... >>

Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálat Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1114 Budapest, Károli Gáspár tér 3. 3./5.
képviselő: Kollányi László
A Magyarországon és a Kárpát-medencében fellelhető természetközeli, természeti értékekben gazdag területek megőrzésének, megismerésének, a leromlott állapotú területek rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Vox Natura - A Természet Hangja Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1111 Budapest, Bercsényi utca 6.
képviselő: Schulek Csaba
A környezettudatos magatartás, életmód és értékrend elsajátításának elősegítése. A környezet- és természetvédelem társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Fiatalok bevonása a környezet- és természetvédelembe, ennek megfelelő helyes szemlélet kialakítása. A természet- és társadalomtudományok, valamint a döntéshozók közötti párbeszéd lehetőségének megteremtése. A társadalmi részvétel fejlesztése a környezetet illető döntéshozatal, a környezet- és természetvédelmi cselekvés terén. ... >>

Zöldtetőépítők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1113 Budapest, Villányi út 29-35.
képviselő: dr. Gerzson László ... >>
1. oldal