Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 403
3. oldal

Dr. Vermes Miklós Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Sztoczek 17/b.
képviselő: Haitsch Gyula dr., Kucsman Árpád dr. ... >>

Dr.Batthyány Strattmann László Orvoskör Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Himfy utca 9.
képviselő: dr. Faigl Ilona
Keresztény értékek alapján kulturális és egészségügyi ismeretterjesztés, karitatív segítő szolgálat. ... >>

Dr.Csányi László Baráti Társaság Egyesület

(kulturális)

1112 Budapest, Brassó utca 91.
képviselő: Bacsó Rita, Várkonyi Mátyás
Megőrizni, ápolni Dr. Csányi László emlékét. Pedagógiai munkásságának, emberi nagyságának, művészi tevékenységének megismertetése azok számára, akik már nem találkozhattak vele életében, nem részesedhettek személyiségének emberformáló, a gyerekekhez, tanítványaihoz mindig végtelen empátiával és odafigyeléssel forduló szeretetéből. ... >>

DunapArt Művészeti Társaság

(kulturális)

1119 Budapest, Etele út 55.
képviselő: Szentgyörgyi József ... >>

EDO Közösségi Egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Fegyvernek u. 2. VI./68.
képviselő: Omoregbee Felix Osarenkhoe ... >>

Egy a Szívünk - SEGÍTSÜNK! Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 16. fszt./7.
képviselő: Liebermann Tamás
Beteg gyermekek megsegítése, életminőségük és gyógyításuk anyagi és mentális feltételeinek javítása. Beteg gyermekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek, csoportok társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítése. Rászorulók részére a hazai- és külföldi gyógykezelés hátterének részbeni vagy teljes biztosítása. Különböző jellegű felajánlások esetén a legrászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthona, stb.). Egészségmegőrzés, betegség- megelőzés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység minél magasabb színvonalon, EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Kultúra támogatása (kulturális értékek, alkotók, alkotóközösségek anyagi támogatása. Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési támogatása, valamint a krízishelyzet megszűntetésének elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem (rászoruló gyermekek napközbeni ellátásának, átmeneti gondozásának támogatása). A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek tevékenységének támogatása. Oktatási intézmények műszaki felszerelésének korszerűsítésében való közreműködés, anyagi támogatása. ... >>

Egyesület a Mechatronikáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rétköz u. 39.
képviselő: Kovács Viktória
A Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnáziumban támogassa a szakmai képzést, az oktató-nevelő munkát, az oktatással összefüggő egyéb képzési célok megvalósítását, az iskola kulturális és sport programjait, az iskola bel- és külföldi kapcsolatait, a tanulók tanulmányi és jutalomkirándulásait, szakmai-, tanulmányi-, kulturális-, és sportversenyek legjobbjainak ösztönzését, a tanulók egészséges életmódjának kialakítását célzó tevékenységeket. ... >>

Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.
képviselő: Szenes Áron
hozzájárulni széleslátókörű, modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai- és külföldi tapasztalatokkal rendelkező biológusok és biológiatanárok képzéséhez a magyar tudomány és oktatás színvonalának emelése érdekében; - lehetőséget biztosítani az elméleti, kísérleti, fejlesztési vagy oktatási munkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt; - támogatni és ösztönözni a tagság nyelvtanulását, és lehetőséget biztosítani a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon; - a tagság szakmai és tanulmányi érdekvédelmének segítése; - az egyetemi kulturális életben való részvétel; - a környezet- és természetvédelmi szemlélet formálása és terjesztése; - tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában. ... >>

Egyetemi Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. C/209.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.
képviselő: Győrffy Eszter, Kállay Katalin
A Dunamelléki Református Egyházkerület misszió, katechetikai és értelmiségnevelő munkájának részeként működő Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet támogatása. Ez az alábbi feladatok ellátását foglalja magában: a Gyülekezet istentiszteleteinek, bibliaköri alkalmainak és összejöveteleinek anyagi támogatása: a Gyülekezet kirándulásainak, hétvégi találkozóinak, táborainak anyagi támogatása: a Gyülekezet missziói munkájának támogatása Budapest egyetemein, főiskoláin és kollégiumaiban: a Gyülekezet ellátása saját helyiségekkel: a mindenkori budapesti egyetemi lelkészek szolgálati lakáshoz juttatása: a Gyülekezet kiadványainak, tömegkommunikációs eszközökben való megjelenésének támogatása. Az Alapítvány elősegíti a Magyarországi Református Egyház fiatal értelmiségének képzését, előadásokat és műhelymunkákat, koncerteket, kiállításokat szervez és támogatja a református keresztyén kulturális örökség ápolására, megóvására. Az Alapítvány támogatja keresztyén szellemiségű tudományos ismeretterjesztést és életviteli tanácsadást. Az Alapítvány alkalmanként segíti az Egyetemi Gyülekezet rászoruló tagjait. Az Alapítvány emellett együttműködik a mozgássérültek és fogyatékosok támogatására létrehozott szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Egyetértés Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Pannonhalmi út 52. fsz./1.
képviselő: dr. Tuka Katalin, Fügedi Péter
természeti értékek megismerése, feltárása, kutatása és védelme; Magyarország kulturális örökségének megóvása. ... >>

Együtt a Hallgatókért Kulturális és Közéleti Egyesület

(oktatási,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 42. I./12.
képviselő: Ernyei Magor Attila
A jövő jogászai számára az egyetemi képzés keretein túlmutató ismeretek megszerzésének elősegítése, továbbá egyetemi tanulmányaik során érdekképviseletük elősegítése. ... >>

Együtt a Kollégiumi Diákságért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári út 159.
képviselő: Mikes György
középiskolai kollégiumi elhelyezésben részesülő nappali tagozatos diákok esélyegyenlőségének elősegítése, támogatása;
- kiemelkedő tanulmányi, közösségi, kulturális teljesítményt nyújtó diákok elismerése és támogatása, s az őket nevelő - kiemelkedő tanulmányi és nevelési eredményeket teljesítő - pedagógusok elismerése és támogatása. ... >>

ÉK Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Ringló utca 90.
képviselő: Csécsei Ákos
Az egyesület célja, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival segítse a magyar építészeti kultúra színvonalának emelését, az egyéni és kollektív alkotóképesség kibontakoztatását, amely magában foglalja az alábbiakat: építészeti értékek és műemlékek megőrzése; az építészet területén történő önképzés, valamint annak támogatása; az építészettel és műemlékvédelemmel kapcsolatos területeken oktatási tevékenység szervezése; építészeti értékek megismertetése, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a társadalommal és a felnövekvő ifjúsággal; építészeti táborok, előadások, hazai és nemzetközi rendezvények szervezése, lebonyolítása; szakmai eredmények publikálása, szakmai folyóiratok, könyvek, kiadványok kiadásában való közreműködés; hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása az építészet és az építészeti értékek megőrzésének területén; a határon túli magyar építészeti értékek felkutatása, megóvása, megismertetése; az építészettel kapcsolatos egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése (pl. akadálymentesítés); tanulmányutak, konferenciák megszervezése, lebonyolításában való részvétel; az egyesület alkotóműhelyként működik, teret adva a tagok egyéni művészi ötleteinek a megvalósítására, továbbá a közös munkára.) ... >>

Eklektika Klub - Kulturális Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Törökugrató u. 9.
képviselő: Farkas Zsolt, Nagy Endre ... >>

"ÉLET KENYERE" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1113 Budapest, XI. Villányi u. 44. fszt. 2.
képviselő: Janice Lynn Coleman, Larry Lee Wincels, Tóth Julianna
Szociális tevékenység az otthontalanok, éhezők, árvák, szegények segítésére, támogatására. Részükre nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjeszetés, különféle kulturális programok szervezésén keresztül. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Eleven Közéletért Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 14.III/12.
képviselő: Szabó András ... >>

Eleven. Petőfi Verseny- és Szabadidős Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kisújszállás utca 8.
képviselő: Kecskeméti Attila
Az Eleven. Petőfi Verseny- és Szabadidős Sportegyesület alapvető célja a sporttevékenység gyakorlása, oktatása, terjesztése, támogatása, népszerűsítése, bemutatók és versenyek szervezése - az ahhoz kapcsolódó tanári, oktatói munka -, valamint egyéb mozgásművészeti és sporttal összefüggő témájú tevékenységek (sporttáborok) szervezése és végzése. ... >>

Elf Alkotóközösség Egyesület

(oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Tardoskedd utca 3. alagsor/1.
képviselő: Asztalos Gábor, Koczka András, Papp Gergely
előadások, rendezvények, kiállítások szervezése, alkotók összegyűjtése és támogatása; alkotói tevékenység népszerűsítése, oktatása, környezetvédelmi tevékenységek. ... >>

Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Balatoni út 198.
képviselő: Nagy Tibor
A művészeti kulturális tevékenység támogatása, a táncművész tehetségek támogatása. ... >>

ELTE Néptáncegyüttesért Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Tűzkő u. 10. fszt.2
képviselő: Azary Beatrix
Az egyetemi néptánckultúra és hagyomány ápolása és fejlesztése, valamint színvonalának emelése, anyagi támogatása és széles körű terjesztése, és az ELTE Néptáncegyüttes működésének anyagi támogatása. ... >>

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 27.
képviselő: Kovács Norbert, Schulek Dávid, Skoumal György, Tengelyné Kovács Andrea
A Szent Imre Gimnázium jelenlegi és volt diákjai számára sportolási lehetőség biztosítása, a szervezeti keretek között történő sportoltatás. Általános céljai között szerepel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés prevenciós eszközökkel. Cél az egészséges életmódra nevelés, ezáltal oktatási programok szervezése, nevelési tanácsadás. Az egyesület kulturális tevékenységének részeként a sportkultúra és a sport etikett színvonalának emelésén kíván dolgozni. Természetjáró csoportján keresztül foglalkozni kíván a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel. Előadásokat és gyakorlatokat kíván szervezni a természetvédelmi alapismeretek elsajátításáért. A hátrányos helyzetű fiatalokkal szoros kapcsolatot kíván fenntartani. Programjaikba bevonva javítani szeretne az életminőségüket, gyűjtésekkel és sporteseményekkel segíteni kívánja az életszínvonaluk növekedését. A szervezet szoros kapcsolatokat kíván tartani a határon túl élő szórványmagyarsággal és közös táboroztatásokkal, csereprogramokkal tartja a kapcsolatot velük. ... >>

Építészet Háza Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Zólyomi út 38.
képviselő: Eltér István / önállóan
A magyar történelem pótolhatatlan építészeti műszaki és a velük összefüggő művészeti alkotások védelme, közreműködés ezek megőrzésében, a fenntartásukkal kapcsolatos tevékenységben. Ezzel kapcsolatos oktatás, továbbképzés szervezése, oktatási, ismeretterjesztő anyagok készítése, fordítása, szakmai ellenőrzése, a nemzetközi együttműködés elősegítése, koordinálása. ... >>

Épületkőfaragó Szakszervezet

(kulturális,érdekképviselet)

1115 Budapest, Bartók Béla út 96. 3./32.
képviselő: Takács József
A tagság munkavállalói, szakmai, anyagi, szociális- és kulturális érdekképviselete és érdvédelme. Tevékenységének alapja a tagság közös érdeke, az egységes fellépésben rejlő erő és a szolidaritás. ... >>

Erődítés Történeti Egyesület

(kulturális)

1112 Budapest, Kérő utca 14. X./60.
képviselő: Csecserits Artúr/ elnök, Mihályi Balázs/ alelnök, Molnár Gábor ügyvivő
elsősorban magyarországi, tágabban a külföldi állandó és tábori erődítések tanulmányozása, megőrzése, népszerűsítése, kutatása. ... >>

ÉS MÉGIS ÉLNI Alapítvány

(kulturális)

1116 Budapest, Mezőkövesd u. 8.
képviselő: Runyai Mária
A szájjal és lábbal festők, valamint más sérült művészek életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítása és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Etalon - Híd Alapítvány

(kulturális)

1117 Budapest, Szerémi sor 8.
képviselő: Iványi Tibor
A magyar és általában a finnugor népek nemzeti hagyományai ápolásának, a klasszikus és finnugor nyelvészeti és irodalmi művek újra-kiadásának, új művek megalkotásának, kiadásának támogatása és hozzájárulás a honfoglalás 1100-dik évfordulójának méltó módon való megünnepléséhez. ... >>

EUDOXOS Kulturális és Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Eper u. 38.
képviselő: Hauser István, Horváth Attila, Littmann Róbert, Rédei Boglárka
A non-profit szféra szervezeteinek ingyenes internetes honlap ké- szítése és az ehhez kapcsolódó egyéb (ügyintézés, technikai támoga- tás, tanácsadás stb.) tevékenységek végzése; E-portál építése, ehhez kapcsolódva nonprofit tudásbázis felépítése és működtetése. Az európai nonprofit szférába való bekapcsolódás az elektronikus portálon keresztül. A célnak megfelelő pályázatfigyelés, tanácsa- dás. Társadalomtudományi, ezen belül szociológiai és pszichológiai kutatások végzése. ... >>

Euroalapítvány a Tibetiekért

(kulturális)

1119 Budapest, Rátz László utca 19. fszt./1
képviselő: Pletténé Nagy Julianna
A tibeti emberek tibeti kultúrák bemutató programok szervezése, támogatása. ... >>

Európai- Kínai Művészek Egyesülete

(kulturális)

1116 Budapest, Hengermalom u. 14.
képviselő: Hu Yi Ren ... >>

Ezüstfény Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Kruspér u. 3.I/11.
képviselő: Jantyik Csaba / önállóan, Siket Csaba / ketten együtt, Zámbori Tamás ketten együtt
Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése középiskolások részére, tréningek, konferenciák, képzések szervezés a diákok és a civil szervezetekben dolgozók számára. Környezetvédelmi akciók szervezése, népszerűsítése, előadások szervezése és tartása. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, drogprevenciós előadások szervezése és lebonyolítása. ... >>

F ALUMNI EGYESÜLET

(kulturális)

1114 Budapest, Bukarest utca 7.
képviselő: dr. Fatsar Kristóf
A BCE Tájépítészeti Karának ("F" betűvel jelölt) Kertépítészeti Műemlékvédelem Szakirányán oklevelet szerzett tájépítészek és szakirányos oktatók kapcsolatainak ápolása. A tagság szakmai ismereteinek bővítése; a kertépítészeti műemlékvédelem feladatainak társadalmiasítása. ... >>

Farkasrét a Gyermekekért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Érdi út 2.
képviselő: Portkóné Téglásy Györgyi
Oktatási tevékenység, kulturális tevékenység, sporttevékenység, szabadidős és hobbytevékenység. ... >>

Fényküldöttek Nemzetközi Spirituális, Ezoterikus és Művészeti Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

1112 Budapest, Kőérberki dűlő 146/3.
képviselő: Mohácsi Péter
Régi és új spirituális módszerek összegyűjtése és alkalmazása, lelki problémák megoldásához, amely mentális segítséget ad a rászorulóknak (hátrányos helyzetűek, hajléktalanok, szenvedélybetegek stb.). ... >>

FESTÉKUNIO Alapítvány a szobafestő-mázoló, tapétázó szakmát tanuló diákokért

(oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Teesvár út 19-21.
képviselő: Papp András
A Magyarországon szobafeső-mázoló, tapétázó szakmát tanuló diákok, tanáraik, szakoktatóik és a gyakorlati oktatásukban résztvevők részére korszerű információt nyújtó, térítésmentes - kereskedelmi forgalomba nem hozható - magyar nyelvű tankönyvek, segédkönyvek kiadása és ismeretterjesztése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fiatal Magyar Fotóművészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66. fszt./5.
képviselő: Pataki Etelka
A fiatal magyar fotókultúra értékeinek közvetítése és bemutatása a társadalom felé. Az eddigi ismeretlen, kezdő, tehetséges magyar fotósok felkarolása, támogatása. ... >>

Fiatal Magyarország Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 9.
képviselő: Szolomayer Balázs
Az egyesület elsődleges céljának tekinti, hogy tagjai és minden érdeklődő számára olyan kulturális, közéleti és sportprogramokat szervezzen, melyek segítik egy értékelvű, öntudatos fiatal polgárokból álló közösség létrejöttét. Az egyesület mindezek mellett fontosnak tartja, hogy tevékenységével kiálljon a természeti és épített környezet megóvása érdekében. Az egyesület a fentiek megvalósulása érdekében kulturális és oktató programokat, közéleti témák köré szervezett előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez, illetve időszaki lapokat és más kiadványokat ad ki/jelentet meg. Az egyesület tagjai szorgalmazzák a hasonló céllal létrejött és hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületek együttműködését, a baráti kapcsolatok kiépítését. Az egyesület ezen belül kiemelten fontosnak tartja a határon túli magyar ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatfelvételt a jövőbeli együttműködés érdekében. ... >>

Fiatal Városvédők Egyesülete

(sport,kulturális)

1114 Budapest, Kanizsai u. 8/D.
képviselő: Somogyi Bálint
Környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenység, zenés, táncos estek, előadások, szakmai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. Továbbá kulturális tevékenység, gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

FIKSZ Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Lágymányosi út 16. IV./1.
képviselő: Kalmár Gabriella
Az állampolgári, ezen belül kiemelten az ifjúsági értékek, érdekek, a kutúra, a hátrányos helyzetű csoportok és kisebbségek szolgálata és védelme, továbbá azoknak a tömegkommunikációban történő megjelenítése közszolgálati és egyéb műsorszámok, valamint hagyományos és internetes publikációk útján. ... >>

Filantróp Társaság Barátság Egyesület

(kulturális)

1115 Budapest, Tétényi út 34/b. IX.em. 30.
képviselő: dr. Török Erzsébet, Mayer Éva (Bajtai Lászlóné)
2.1.A Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, történelmének, hagyományainak, kortárs művészetének, megélénkült közéletének bemutatása az egyesület által kiadott BARÁTSÁG című kulturális és közéleti folyóiratban. 2.2.Magyarország népeinek kölcsönös, jobb megismertetése a tolerancia elfogadtatása. 2.3.Jótékony célú tevékenység a kultúra humanizálása szolgálatában. 2.4. A régen nagyra becsült, de feledésbe merült filantrópia, az emberbaráti tevékenység ápolása. ... >>

Filozófiaoktatók Egyesülete

(kulturális)

1111 Budapest, Müegyetem rkp. 1-3. K.ép.I.em.
képviselő: Bor István ... >>

Fogi Színháza Egyesület

(intézményi,kulturális,környezetvédelmi)

1116 Budapest, Gyékényes út 45-47.
képviselő: Fogarassy András
Magas színvonalú gyermekelőadások, elsősorban magyar szerzők műveiből. A környezettudatosság és a környezetvédelmi kultúra terjesztésével, valamint a kulturális és környezetvédelmi működési kör hatékony érvényesítése. ... >>

Fókusz Alapítvány

(szociális,kulturális)

1113 Budapest, Vincellér utca 16. III./6.
képviselő: Hargitai Dávid, Járdány Bence
A hátrányos helyzetű személyek és csoportok (pl. egyes etnikai kisebbségekhez tartozó személyek és közösségeik, szabadságvesztésük letöltését követően a társadalomba visszailleszkedni nem tudók, menekültek, súlyos anyagi gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, stb.) segítése az alkotói, művészeti eszközök használatával, és az azokhoz kapcsolódó módszerek/módszertan felhasználásával, kiaknázásával. ... >>

Folyamőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 41/b. 1./7.
képviselő: Pompor Gyula elnök, Vaskovics Péter alelnök
A magyar hadihajózás emlékeinek ápolása, különös tekintettel a folyami hadihajózásra; a folyami naszádok történetének kutatása, tárgyi, írott emlékeinek felkutatására. ... >>

Fonó Táncegyüttes Egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Sztregova utca 1.
képviselő: Lukács Lilla
A magyar és erdélyi népi táncok gondozása, gyakorlása, tanítása. ... >>

FOOTER Kulturális Egyesület

(kulturális)

1112 Budapest, Örödögorom út 9.
képviselő: Knap Gábor
Közösségi kulturális programok szervezése az egyesület tagjai közötti kulturális kapcsolatok kialakítása, fejlesztése és ápolása. ... >>

FREKVENT-ART Egyesület

(kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári út 57/a. I.4.
képviselő: Nemes Nóra ... >>

Fricsay Richárd Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
képviselő: Sárosi Péter
A magyar katonazene hagyományainak ápolása, értékeinek képviselete, népszerűsítése hazánkban és külföldön egyaránt. ... >>

Fugato Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Vadon u. 19.
képviselő: Alpár Balázs
A Fugató komoly-könnyűzenei szimfonikus zenekar támogatása, a szimfonikus zene tradícióinak közkinccsé tétele, a magasabb művészi értékű könnyűzene terjesztése, fiatal művészek támogatása, kulturális rendezvények, versenyek támogatása, szervezése, nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, hangversenyszervezés, az élőzene értékeinek terjesztése, utaztatás, támogatók felkeresése, támogatás felvétele, zenei továbblépéshez szükséges gazdasági háttér megteremtése, az ifjúság hazai és a határon túli zenei nevelésének sokoldalúbbá, naprakészebbé tétele, a komolyzenei értékrend beemelése a könnyűzenei gondolkodásba, a progresszív zene oktatása. ... >>

Független Színpad III. Kulturális és Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Budafoki út 34/c-d. IV. 20.
képviselő: Albert Péter ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal