Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 403
4. oldal

Fülemüle Fesztivál Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Rétköz u. 16. fszt. 1.
képviselő: Kelemenné Klucsik Éva
Füle község kulturális életének fellendítése, a települést, az ott élők életét és kultúráját megismertető fesztívált szervezése. Foglalkozások rendezése gyermekek részére, amelyek során megismerik a népszokásokat, népköltészetet, a népi használati és dísztárgyakat. A gyermekek kézügyességének, kreatívitásának fejlesztése. ... >>

GAMMA Önkéntes Nyugdíjas Alapítvány

(kulturális)

1115 Budapest, Petzvál József 42.
képviselő: Zieser Vilmosné
A Gamma Művek, illetve jogutódai nyugdíjasainak szociális támogatása, kulturális és közösségi tevékenységének segítése. ... >>

Gaudeamus Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Szittya utca 4.
képviselő: Veres Ákos
Magas színvonalú oktató-nevelő munka biztosítása, a gyermekek hatékony óvodai oktatásában és iskolai előkészítésében, felkészítésében való közreműködés. Óvodás gyermekek angol tannyelvű oktatása, képzőművészetek bemutatása, zenei nevelés, ének, tánc, hangszeres oktatása. Környezettudatos nevelés és sportolási lehetőség biztosítása. Más alapítványok támogatása. ... >>

Gazdagrét Kultúrájáért Egyesület

(sport,kulturális)

1118 Budapest, Törökugrató u.9.
képviselő: Jiling Sámuel
A Gazdagréti lakótelep kulturális életének fejlesztése érdekében támogatja a helyi kulturális kezdeményezéseket, együttműködik más gazdagréti civil szervezetekkel, intézményekkel, - előadások, koncertek, fesztiválok rendezése, - kiállítások szervezése, - kulturális folyóirat és egyéb időszaki, valamint alkalmi kiadvá- nyok megjelentetése, - különös tekintettel van a fiatalok művelődési, szórakozási és sportolási igényeire, illetve ezek kielégítésére, az igények helyes irányba való terelésére, - nyári táborok szervezése. ... >>

GAZDAGRÉTI CIVILEK EGYESÜLETE

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1118 Budapest, Nagyszeben tér 2. 10./109.
képviselő: Suszter András
A városi lakókörnyezet helyi értékei, zöld területei, az épített és természeti környezet védelme, megőrzése és ápolása, környezeti- és kulturális fejlesztése a tájékoztatás, az önszerveződés, a helyi érdekképviselet és érdekérvényesítés minnden demokratikus eszközének felhasználásával, valamint az emberi és állmpolgári jogok védelme politikai pátoktól és politikai szerveződésektől függetlenül. ... >>

Gazdagréti Katolikus Közösség Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 2. IV/14.
képviselő: Bánfi Attiláné
Közösségi célokat szolgáló épületegyüttes felépítése. ... >>

Gazdagréti Kulturális Közösség

(kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 2.
képviselő: Majoross László ... >>

Gazdagréti Összefogás Egyesület

(sport,kulturális)

1112 Budapest, Oltvány árok 41/b.
képviselő: Somkutiné Bernek Éva
Közösségépítés Budapest XI. kerület Gazdagrét és környékén élők között. Kulturális, sport, egészségvédő és környezetépítő rendezvények és programok szervezése. Partnerkapcsolat ápolása a kerület civil szervezeteivel. Célja a fenti célkitűzéseket magukénak valló XI. kerületi lakosok integrálása. Keretet biztosít számukra elképzeléseik megvalósítására, találkozásra. Az egyesület működése a Magyar Köztársaság egész területére kiterjed. ... >>

Gazdagréti Református Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Rétköz utca 41.
képviselő: Tukacsné dr. Busi Margit
A Gazdagréti Református Gyülekezet munkájának és templomépítésének támogatása. ... >>

Gazdagréti Zen Bu Kan Kempo Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

1118 Budapest, Pannonhalmi út 3.
képviselő: Bakos Balázs
A kempo sportág és harcművészet művelése. ... >>

Georg Kühlewind Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Villányi út 77. magas földszint/2.
képviselő: Pál József
Georg Kühlewind életművének feltárása, az utókor számára történő megmentése és népszerűsítése, munkásságának a nyilvánosság számára történő bemutatása, szellemi hagyatékának méltó megőrzése, az életművel kapcsolatos kutatómunkák támogatása. ... >>

GESUALDO Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Villányi út 83-85. /E. fsz./1.
képviselő: Kolin Péter
Az amatőr közösségi zenélés, elsősorban a kóruséneklés kiemelkedően pozitív szociokulturális hatásainak átélése és felmutatása; a társadalom nem-zenész tagjainak öntevékeny zenei tevékenységre ösztönzése, zenei ismeretterjesztés, s annak előmozdítása, hogy nyitottak legyenek a magas színvonalú zenei értékek befogadására; az egyesület tagjainak, s a kamarakórus zenei-szakmai nevelése, képességeinek fejlesztése, valamint társas zenélési éneklési igényeinek kielégítése; a zenei kulturális örökség megóvása az európai többszólamúság kezdeteitől napjainkig; a magyar nemzeti népzenei kulturális örökség ápolása, a magyar és külföldi - elsősorban európai - zeneművek előadásával azok megismertetése, és ez által a magyar és európai kultúra fejlesztése; zenei élmény nyújtása a fellépések közönségének, s a hallgatóság zenei nevelése; a kóruszenei kultúra terjesztése, - hangsúlyosan - külföldön a magyar, és hazánkban az európai. ... >>

Golden Tiger`s Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Budaörsi u. 127/a.
képviselő: Komló Aurél ketten együtt, Németh Sándor ketten együtt, Váradi György ketten együtt
A Kínai Harcművészetek szellemében történő oktatás támogatása. ... >>

Gróf NYÁRY Alapítvány a Magyar Történelmi Családokért és a határon túli és csángó magyarságért

(oktatási,kulturális)

1111 Budapest, Sósfürdő utca 6.
képviselő: dr. Bretscher Lívia
A magyar történelmi családok kiemelkedően tehetséges fiataljai felsőfokú továbbtanulásának, illetve továbbképzésének támogatása, az országért érzett felelősség, az összetartozás, az elhivatottság tudat megőrzése.A trianoni békekötés következtében országhatáron kívül rekedt magyarság támogatása, nyelvének, kultúrájának, nemzeti indentitástudatának megőrzése és a nemzeti összetartozás tudatának ápolása. Az alapítvány foglalkozni kíván további, a történelmei Magyarország területén kívülre kényszerült csángó magyarság problémáival, segítve őket a nemzeti kultúrkörön belül való maradásban és az anyaországhoz való közeledésben. Fontos célnak tartja a nemzet életének a kárpát-medencei megmaradásában kiemelkedően fontos szerepet játszott magyar történelmi családok emlékének ápolását, haladó szellemiségének és ősi hagyományainak megőrzését. Az alapítvány kiemelt célja támogatni a méltatlanul és igazságtalanul ellehetetlenített családok további létét és ezen történelmi családok szellemiségének folytatását. Az alapítvány fontos feladatának tekinti, hogy ezen történelmi családok fiataljainak megadni az esélyegyenlőség, a méltó fennmaradás és a tradíciók továbbvitelének lehetőségét. További cél a nemzeti összetartozás, az országért érzett felelősség és az elhivatottság tudat megőrzésének a támogatása. Az alapítvány céljait úgy kívánja megvalósítani, hogy felülemelkedik a pártpolitikai csatározásokon, kizárja bármely párt, politikai irányzat képviselőinek vagy szervezetének anyagi vagy egyéb, ezzel összefüggő támogatását. ... >>

Gyermekálom Alapítvány

(kulturális)

1119 Budapest, Bornemissza 21.
képviselő: Fogarasiné Ritter Gyöngyi ... >>

Gyermekeinkkel a Földért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári út 135. 1./3.
képviselő: Székely László Árpád
a pre-indusztriális magyar mezőgazdasági kultúra bemutatása működő, növény- termesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó tangazdaság segítségével. Az ingyenes szolgáltatást nyújtó tangazdaság célja, a szervezett keretek között odalátogató általános- és középiskolás diákok megismertetése a magyar történelmi múlt agrár-kultúrájának értékeivel. ... >>

Gyermekláncfű Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Csiki hegyek 11.
képviselő: Kocsisné Busa Anna
A nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a természet összefüggéseinek felfedeztetése az óvodás gyermekekkel, az ezzel kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

Hagyományőrző Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális)

1112 Budapest, Irhás árok 10. B.
képviselő: Batáné Benkő Ilona, Dr. Rusu-Lovag Lea, Igali László, Kiss Sándor ... >>

Harlekin Színház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Köbölkút u.41.
képviselő: Fábián László
A Harlekin Gyermekszinpad gyermekszini- és művészeti oktatásának támogatása. ... >>

HARMÓNIA MŰHELY Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Somlói út 46/A.
képviselő: Kerekes György
Kezdő és elismert művészek támogatása. ... >>

Harvard Club Magyarországi Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
képviselő: Dávid Apáthy, Stephen Benkő ... >>

Havasi Rókák Síklub Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1118 Budapest, Torbágy u. 10. VII. 26.
képviselő: Szabó István
Az Egyesület a téli sportokban, egyéb szabadidő sportokban, technikai sportágakban aktívan tevékenykedő sportolók, illetve ilyen tevékenységgel kapcsolatos rendezvények támogatása. Ismeretterjesztés, kiadványok megjelentetése, a közvélemény tájékoztatása sportolási, kulturális és egyéb szabadidős lehetőségekről. ... >>

Hayek Társaság Alapítvány az Egyéni Szabadságért (Hayek Társaság Alapítvány)

(kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 15.
képviselő: Bruck Gábor kettő együtt, Gere Ádám önállóan, Kincses Péter kettő együtt, Lamberger Galina kettő együtt, Szily László kettő együtt
Friedrich August von Hayek szellemi örökségének ápolása. ... >>

Haza és Haladás Országépítő Egyesület

(kulturális)

1119 Budapest, Bor utca 4.
képviselő: Czére Zsolt
Az egyesület a magyar társadalom és a magyar nemzet azon értékeinek megőrzését és tovább örökítését vállalja, amelyre a közfigyelem kevésbé vetül, de a közösség szempontjából értéket képvisel. Az egyesület lokálpatrióta közösségek létrehozásával, azok működésének támogatásával kívánja elérni, hogy globálisan gondolkozzunk, de lokálisan cselekedjünk. Az egyesület értéknek tekint minden, a haza, a nemzet és annak földrajzi környezetés érintő tettet, akaratot, cselekedet és szándékot, amely a közösség javát szolgálja. Az egyesület elnevezésében újra éli a nemzeti érdekképviseletet. Hazában és a világpolitika előterében újra megtalált európai integrációban és biztonságban képzeli el a nemzet jövőjét. Nem kevésbé értéknek tekint mindent, amit ezen tett és akarat alkotott, művelésbe vet és megőrizni szándékozik. Az államalapítók örökségét ápolva az egyesület hisz abban, hogy az országot annak polgárai, azoknak kis közösségei építik újra és újra. ... >>

HELLOAFRIKA Egyesület

(kulturális)

1117 Budapest, Galvani utca 6.
képviselő: Gál László
az African Footprints International ghánai tánc együttes támogatása. ... >>

Hexolut Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Etele út 57. undefined
képviselő: Nős Gábor képviselő
A tehetséges, kiemelkedő képességű hallgatók életkörülményeinek támogatása, az érvényesülésük elősegítése, a szakmai fejlődésük segítése; rászoruló, valamint kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet végző hallgatók támogatása; oktatás, kutatás, tanácsadás végzése a tehetséges hallgatók érdekében; oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása; tudományos, szakmai, valamint képességfejlesztő programok, rendezvények szervezése és támogatása; kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása; célcsoportba tartozó hallgatók érdekeinek védelme, érdekképviseletének ellátása az érdekegyeztető fórumokon és további érdekérvényesítési
lehetőségek alkalmával; célcsoportba tartozó hallgatók, és hallgatói csoportok szakmai és anyagi támogatása, számukra képzések szervezése, lebonyolítása. ... >>

Híd a Harmadik Világért Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

1113 Budapest, Kökörcsin u. 19/1.
képviselő: Dr. Pozsgai Petra elnök
Az ún. "harmadik világ" térségének gazdasági-, kulturális-, egészségügyi elmaradottságának felszámolása, felzárkózásának elősegítése. Az erre irányuló kezdeményezések támogatása. ... >>

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

(kulturális,egyéb)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.
képviselő: dr. Bugarszki Zsolt, Pál Tibor
Előmozdítsa a szociálpolitika fejlődését, széles körben elterjessze a szociálpolitikai ismereteket és hozzájáruljon a különböző országok szociálpolitikával foglalkozó szakembereinek sikeres együttműködéséhez. Fontos feladatának tekinti a társadalmi indíttatású szociálpolitikai kezdeményezések cselekvő támogatását, valamint a szociálpolitika progresszív hagyományainak, ezen belül Hilscher Rezső szellemi hagyatékának ápolását. ... >>

Horthy Miklós Társaság

(kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 8. IV./3.
képviselő: Kosaras Péter Ákos
Szervezett keretet biztosítani mindazon személyek számára, akik vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója emlé- két ápolni kívánja, továbbá, akik a magyar társadalomban az elmúlt évtizedek alatt nevével és az általa képviselt korszakkal kapcsolatos igaztalan vádakat és rágalmakat felvilágosító munka keretén belül fel akarják számolni annak érdekében, hogy a közéletben a kormányzó egész életpályája és általa képviselt korszak foglalja el az őt megillető helyet. ... >>

Hubay Jenő Zeneterem Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Elek utca 18.
képviselő: Pálmainé Nagy Katalin
Hubay Jenő munkásságának és a zeneterem történetének széles körű megismertetése - tehetséggondozás, bemutatkozási lehetőség biztosítása fiatal zeneművészek számára ... >>

Ifj.Gróf Andrássy Gyula Alapítvány

(kulturális)

1111 Budapest, Bercsényi utca 9. fsz./3.
képviselő: dr. Horváth Attila
ifj. Gróf Andrássy Gyula tevékenységének, elméleti munkásságának, eszméjének a magyar társadalom minél szélesebb rétegeivel való megismertetése és elismertetése. ... >>

Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért

(kulturális)

1112 Budapest, Ördögorom lejtő 11/ b.
képviselő: Kellerné Kaczander Orsolya titkár, Ránkiné Klukon Edit elnök
köztéri szobrok elkészíttetésének és felállításának az elősegítésével a kulturális örökség védelme. ... >>

Imperatrix Régizenei Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Fehérvári út 47.
képviselő: Srajber Zsolt
1. Az Imperatrix Egyesület egyik legfontosabb művészeti célkitűzése a középkori, reneszánsz, és a barokk zenére vonatkozó legújabb kutatások zenei kiadványainak, illetve kéziratainak élő gyakorlatban történő zenei és drámai megjelenítése, illetve az egyházi gyakorlatban való alkalmazása és a széles nagyközönséggel való megismertetése, elsősorban régizenei csokorként, az Imperatrix Együttes előadásában.
2. Az Imperatrix Egyesület a népzene és a magyar történelem irányába is kiterjeszti művészi tevékenységét. A magyar és más népek kulturális örökségét kiemelve művészi alkalmazással a magyar zenetörténet forrásául szolgáló népzenei elemeket, történelmi eseményeket, jövendöléseket is műsorába foglal, illetve dolgoz fel. Ez kapcsolatos az egyesületi vezetők kutatómunkájával, gyűjtéseivel és katalogizációs munkájával is.
3. Az Imperatrix Egyesület emellett alkotói szellemű modern feldolgozásokkal is hozzájárul a mai egyházi zenei gyakorlat műveléséhez. Az Egyesület új, az egyház zenéjét gazdagító, zenei hang-, illetve kottaanyag és szakmai anyagok megismertetésével is hozzájárul e gyakorlat felélénkítéséhez.
4. Az Imperatrix Egyesület ugyancsak feladatának tekinti tervezett repertoárjának bővítéséhez a csak kéziratban, kódexben rendelkezésre álló anyagnak, és a középkori művek színpadias alkalmazásainak modern kotta, illetve modern zenei feldolgozás formájában való elkészítését, a mai előadói gyakorlatban való alkalmazhatóság érdekében.
5. Az Imperatrix Egyesület különös hangsúlyt fektet az Egyesület kottaanyagának további bővítésére újabb témák szerint, az aktív kutatómunka fenntartására, a zeneművek zenetörténeti sajátosságainak feltárására, és az új forrásanyagnak modern feldolgozásban való kivitelezésére.
6. Az Imperatrix Egyesület kórusrendezvényeken és fesztiválokon való részvételekkel is gazdagítja tevékenységét.
7. Az Imperatrix Egyesület gyakran választ különlegesen nagy értékű, történelmi jelentőségű épületeket, kúriákat színhelyéül.
8.Az Imperatrix Egyesület a gyermekek zenei és művészi részvételét, kreativitásuk és zenei készségük kibontakoztatását is elősegíti akár már öt éves kortól. Ehhez sajátos ösztönző erő, hogy például a középkori repertoár egy része gyermekek részvételét kívánja meg, vagy pedig kimondottan a középkori iskolai oktatásra íródott a gyermekek sokoldalú fejlődésének kibontakoztatására a "septem artes liberales" ("hét szabad művészet") pedagógiai elvet követve.
9. Az Imperatrix Egyesület tevékenysége a zenei ökumenizmus jegyében fogant és az egyházi és a világi zenetudomány fejlesztésére vagy hívatva a történelem dokumentációi és azoknak művészi interpretációi alapján. ... >>

Információval a Kortárs Előadóművészetért Alapítvány

(kulturális)

1113 Budapest, Villányi út 24/b.
képviselő: Bauer Péter Márton, Erős Bálint Barnabás, pein Michaela
A kortárs előadóművészet támogatása. ... >>

Informatika Történeti Múzeum Alapítvány

(kulturális)

1119 Budapest, Andor 47-49.
képviselő: dr. Rácz Béla
A számítástechnikai, informatikai fejlődés, bemutatás, ilyen eszközök múzeumi jellegű gyűjtése és bemutatása. ... >>

Irodalmi Sátor Egyesület

(kulturális)

1117 Budapest, Hamzsabégi út 16.
képviselő: Hegedűs Ágota
Az Egyesület elsődleges céljának tekinti a "ne csak olvass, írj is" mottó jegyében az irodalom eljuttatását olyan közegbe is, amely ezidáig nem volt rendszeres befogadója a szépirodalomnak. ... >>

Iskolaszanatórium Alapítvány- a kórházban fekvő gyermekek oktatásának segítésére

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Rimaszombati utca 2-4.
képviselő: Bernhardt Péterné
A tartós kórházi ápolás alatt álló gyermekek tanulási elmaradásának lehetőség szerinti csökkentése, a hospitalizációs ártalmak kialakulásának megelőzése. ... >>

Iskolavár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1110 Budapest, Villányi út 5-7.
képviselő: Vasas Géza ... >>

JAG "Jelet Hagyni" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Váli u. 1.
képviselő: Nagy Botond
Oktatási tevékenység, nevelés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység ... >>

Jegenye Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Takács Menyhért utca 1/ B.
képviselő: Dr. Vizi Gabriella
A határokon innen és túl élő magyar nemzetiségű fiatalok szellemi fejlődésének támogatása, határokon innen és túl élő magyar nemzetiségű fiatalok közötti nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, melynek segítségével a fiatalok a nemzeti kulturális és környezeti értékekkel ismerkedhetnek meg nemzetközi szinten.

Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a határokon innen és túl a magyar nemzetiségű, hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásában, a pályaválasztásban, nyaranta szakmai képzések szervezésben, számukra ifjúsági lakások, kollégiumok kialakításában és működtetésében. ... >>

Jeges-Medvék Sportegyesület Chicago Hockey Club

(sport,kulturális)

1112 Budapest, Repülőtéri út 6.
képviselő: Hornyák János
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, ezen belül a jégkorong sport hagyományainak ápolása, jégkorong mérkőzések rendezése, szervezése. ... >>

József Attila Művészeti Centrum Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Botfalu köz 7.
képviselő: Baranyai Ferenc, Sós László
József Attila szellemiségéhez és gondolatvilágához méltó kulturális tevékenység elősegítése. ... >>

Junion Színház Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1117 Budapest, Karinthy Frigyes u. 15.II.21.
képviselő: Koleszár Bazil Péter
A színházi kulturális élet támogatása, olyan önálló színházi előadások létrehozása, amely nem feltétlenül akar új színházi stílust teremteni, de megpróbálja a prózai színház hagyományait egyesíteni a mozgás-színházzal és az újszerű dramaturgiával, de mindenképpen előtérbe helyezve a Sztanyiszlavszkij-féle színházelméletet. Olyan sokoldalúan képzett színészek nevelése, akik fizikailag és lelkileg egyaránt alkalmasak egy ilyen rendkívüli mesterségbeli tudást igénylő színház művelésére. ... >>

Karaván Szociális és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1113 Budapest, Villányi u. 20/a.
képviselő: Gál Ilona / Elnök, Wagnerné Stefán Beatrix /alelnök ... >>

Karinthy Frigyes Alapítvány

(kulturális)

1118 Budapest, Köbölkút út 35.
képviselő: Karinthy Márton
Karinthy Frigyes müvei jelenlétének folyamatos biztositása a könyvkiadásan, a főváros XI. kerülete kultúrális élete sokszinüségénsk biztositása az iró szellemében. ... >>

Karolina Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Karolina út 64-72.
képviselő: dr. Bencsikné Walter Rita
Az óvodás gyermekek szociális támogatása. ... >>

Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Fehérvári út 168-178 B. fszt./17.
képviselő: Manninger Gusztáv
Elsősorban a magyar lakta területen működő gyermekvédelmi intézmények, iskolák, óvodák támogatása a gyermekek hagyományőrző tevékenységének, nevelésének támogatása, elősegítése, ennek során nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, a nemzeti kulturális értékek megismertetése nemzetközi szinten. ... >>

KÁRPÁTI HÁZ Alapítvány

(kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 39.
képviselő: Bencsik András
Az irodalom, a képzőművészet, a zene felhasználása a népi hagyományok megőrzéséhez. A népi építészeti emlékek, a népi mitológia, a népzenei emlékek, a népmesék kutatása, gyűjtése, a progresszív nemzeti sajtó és közművelődés támogatása. ... >>

Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Kápolna út 8.
képviselő: Németh László Gábor
Műsoros kávéház működtetése, amely fórumot biztosít pályakezdő, hivatásos és amatőr művészeknek. ... >>

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

(kulturális,érdekképviselet)

1118 Budapest, Himfy u. 9.
képviselő: Gábor Miklós
Közéleti síkon a katolikus világnézet és értékrend megjelenítése, az emberi közösség és szolidaritás felvállalása. A katolikus értékek megőrzése és elmélyítése és a katolikus ifjúság érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal