Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 403
5. oldal

Kék Sziget kulturális, szabadidő és életmód egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Albert u. 45. 8/87.
képviselő: Szegedi Ferenc
A tagok kulturális igényei kielégítésének a támogatása. ... >>

Kelenföldi Református Gyülekezeti Alapítvány

(kulturális)

1117 Budapest, Október 23-a u. 5.
képviselő: Várady Antal
A Budapesti Kelenföldi Református Egyházközösség hitéleti céljainak támogatása, misszói, diakoniai, kulturális szolgálatának segitése. Az alapítvány cél szerinti tevékenysége körében anyagilag támogatja az Egyházközség hitéleti céljait szolgáló épületeinek és helyiségeinek felújítását, jó karban tartását. ... >>

Kelenvölgyi "Festőiskola" Képzőművészeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Kardhegy utca 2.
képviselő: Barlai László
Fiatal pályakezdő, vagy más korosztályhoz tartozó alkotók képzőművészeti tevékenységének támogatása közösségi formában. ... >>

Kelenvölgyi Polgárok Köre

(kulturális)

1116 Budapest, Alabástrom 9.
képviselő: Bojta László
A közösség és a község közcélú érdekeinek támogatása és képviselete. A helyi hagyományok folytatásának kezdeményezése a kelenvölgyi ifjúság körében, a fiatalok bevonásával a KPK céljainak megvalósításába; Tagjai és a környezet körében a lokálpatriotizmus kialakítása és fejlesztése; Tagjait, a mindenkor vállalható egyetemes és emberi értékek elfogadtatásával, képviseletével és annak megőrzésével kívánja polgárrá tenni; Tagjai részére a közösségi élet, kulturális, művelődési, hagyományteremtő és ápoló tevékenység lehetőségének biztosítása. ... >>

Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület

(kulturális)

1114 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Lelkes Lajos ... >>

Kertészek a Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1118 Budapest, Villányi út 35-43.
képviselő: Sipos Béla Zoltán dr. ... >>

KEVE-DIÁK Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Keveháza utca 2.
képviselő: Perczel Katalin
A Keveháza utcai Iskola oktatási tevékenysége színvonalának emelésén keresztül a tanulók képzésének korszerű eszközökkel történő megvalósítása, ezen keresztül a tanulók tehetségének kibontakoztatása, esélyegyenlőség megteremtése a tanulmányi munka végzése során;
A tanulók szociális támogatása;
A tanulmányi- és sportversenyek, ill. szabadidős programok megrendezésének támogatása;
Az iskola hagyományteremtő kezdeményezéseinek, hagyományőrző tevékenységének támogatása. ... >>

Kodály Kamara - Táncegyüttes Folklór Egyesület

(kulturális)

1117 Budapest, Körösy J. 17.
képviselő: Zsuráfszky Zoltán ... >>

Koinonia Keresztény Kultúrális Alapítvány (51543/2002)

(oktatási,szociális,kulturális)

1111 Budapest, Budafoki u. 43.
képviselő: Orsovai Dezső
Az esztergomi Hit Gyülekezet közművelődési- kultúrális, oktatási, vallási, szociális és karitatív tevékenység anyagi és erkölcsi támogatása. ... >>

Komplex Művészeti Nevelés Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1110 Budapest, Bikszádi 11-15.
képviselő: Némethné Klenner Ibolya
Az alapfokú oktatás területén új, korszerű képzési formák meghonosítása és továbbfejlesztése. ... >>

KORALL Társadalomtörténeti Egyesület

(kulturális)

1113 Budapest, Valkói u. 9.
képviselő: dr. Czoch Gábor
Alapvető célkitűzésként hozzá kíván járulni a magyarországi társadalomtörténet-írás fejlődéséhez, azon munkálkodva, hogy a társadalomtörténeti szemléletmód általánossá és elfogadottá váljék a magyarországi történetírásban, és e területen - külföldi mércével mérve is - jelentős művek szülessenek. ... >>

Kortárs Orkesztika Egyesület

(oktatási,kulturális)

1119 Budapest, Bártfai u. 8/a.
képviselő: Tatai Mária
A szervezet célja az orkesztika rendszerének széles kőrű megismertetése, művészi célú alkalmazása, színpadi előadások létrehozása, tanítása, mozdulatművészek képzése, kapcsolattartás a társművészetekkel. Dr. Dienes Valéria, az orkesztika rendszerének kidolgozója szellemi hagyatékainak feltárása és ápolása. Az orkesztika tanítása tantárgyként, vagy szabadidős tevékenységként az ez iránt érdeklődő oktatási és kulturális intézményekben. Az orkesztika hasznosítása a gyógyításban. ... >>

Korzó 2000 Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Zólyomi út 38/C.
képviselő: Eltér István, Kőrösi Kálmán
A belső városrészekben lévő, oda nem illő funkciók visszaszorítása és új, városias, kultúrális társasági üzleti érintkezés, valamint a bel-és külföldi idegenforgalom elősegítése. ... >>

Kossuth Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1119 Budapest, Andor utca 25. a. I./6.
képviselő: Bényiné Szabó Csilla, Szénási Istvánné
A Kossuth-i és az 1878/49-es hagyományápoló munka összefogása és támogatása: a Kossuth-i és az 1878/49-es emlékek, emlékhelyek országon belüli és határon túli ápolása, az ehhez szükséges együttműködés megszervezése. Kossuth Lajos életével, munkásságával, tevékenységével, valamint a forradalommal és a szabadságharccal kapcsolatos pályázatok, vetélkedők és egyéb rendezvények meghirdetése, szervezése, gyakorlati megvalósítása.; A szövetség vállalja, hogy Kossuth példája alapján hozzájárul a nemzeti tudat és a hazafiasság érzésének erősítéséhez, a hagyományok ápolását szolgáló helyi és országos rendezvények szervezéséhez. ... >>

Könnyebb Zene Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Sáfrány u. 52.
képviselő: Kiss Zoltán, Szabó Eszter
A tehetséges fiatal és nem fiatal - elsősorban amatőr - alkotók, alkotó közösségek zenei vagy zenéhez kapcsolódó művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

Körpince Kör Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Számadó utca 19.
képviselő: Szalay Béla
Az Etyek-borvidék kulturális örökségének megóvása. ... >>

Közösség Ifjúsági Alapítvány

(kulturális)

1114 Budapest, Himfy 9.
képviselő: Gábor Miklós
A Katolikus Ifjúsági Mozgalom támogatása. ... >>

Közösség Keresztény Alapítvány

(kulturális)

1116 Budapest, Akácillat utca 7.
képviselő: Balázs Gábor, ifj. Czékus Miklós Balázs
A helyi lakosság önszerveződését kívánja elősegíteni kisközösségi életforma gyakorlására krisztusi tanítás alapján. ... >>

Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület

(kulturális)

1114 Budapest, Fadrusz utca 5 1./1.
képviselő: dr. Pál Ferenc, Kovács György ketten együtt, Szutor Ágnes ketten együtt, Turcsány Péter ketten együtt ... >>

Kultissimo Kulturális és Művészeti Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Bartók Béla út 44. fszt./7.
képviselő: Kónya Orsolya
A kulturális értékek ápolása, a nemzeti és etnikai kulturális jellegzetességek megőrzése és közreadása, a határon túli magarság kulturális kincseinek közzététele, más országok kulturköreinek megismertetése. ... >>

Kulturális Városközpont Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.
képviselő: Faragó Tibor
Az egyesület célja Újbuda városközpont fejlesztése és a helyi kulturális élet művelésének elősegítése, ösztönzése, feltételeinek megteremtése, illetve ilyen igények felkeltése, valamint a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása az egyesület működési területén. ... >>

KUMÁNIA Kun-Kipcsák Társaság

(kulturális)

1111 Budapest, Bartók Béla út IV. 1/a.
képviselő: Vad László
Magyarországon és Magyarországon kívül élő kunok és a kunokkal rokon kipcsákok kultúrájának megőrzése, hagyományainak felkutatása és ápolása, érdekeik képviselete. ... >>

KURFLI Közhasznú Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1113 Budapest, Villányi út 22 /A 4/3.
képviselő: Korda Zsuzsanna, Kovács Gábor Attila, Papp Helga
A gyermekek és az ifjúság, a fiatal tehetségek és minden nemű művészeti tevékenység ápolása, gondozása, pártolása. Alkotóközösségek létrehozása és fejlesztése, a bemutatkozási lehetőségek megteremtése. Partnerkapcsolatok, valamint együttműködések támogatása. A környezet védelme, a kultúra és a hagyományok őrzése, létrehozása és közvetítése. ... >>

Lágymányosi Lakóközösség Egyesület

(kulturális,egyéb)

1111 Budapest, Bartók Bála út 52. B. 2./2.
képviselő: Czeczidlowszky-Hervatin Eszter
Újbuda Kulturális Városközpont által érintett lakosok érdekeinek képviselete, részvétel a lakóhelyet érintő döntések előkészítésében. ... >>

Lánglovagok Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

1119 Budapest, Fogócska utca 3. fszt./2.
képviselő: Kis-Guczi Péter
A tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgári védelem, egyéb rendvédelmi és készenléti szervezetek, valamint a tűzoltással, műszaki és életmentéssel, tűzmegelőzéssel, balesetmegelőzéssel, ugyanakkor a közrend, közbiztonság védelmével, bűnmegelőzéssel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének hiteles bemutatása; társadalmi elismertségének növelése; kommunikációjának, média megjelenésének segítése; rádiótávközlő hálózatuk fejlesztése; rádiótávközlő hálózatuk működtetéséhez, használatához szükséges tudás átadása.
Tűzvédelem, balesetmegelőzés, közlekedésbiztonság területén való közreműködés, mindezek segítése. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa elhárítás, ár- és belvíz elleni védekezés segítése. Közrend és közbiztonság védelmében és bűnmegelőzésben való közreműködés. Tűzoltóhagyományok őrzés. Szerzői jog védelme. ... >>

Legány Dénes Zeneművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Apahida u. 11.
képviselő: Tóth Péter
A magyar zeneművészet hagyományainak ápolása, értékeinek fenntartása, a folyamatos utánpótlás biztosítása, tehetségkutatás Magyarországon és külföldön egyaránt. ... >>

Lenkey Társaság Kulturális Örökség Egyesület

(kulturális)

1112 Budapest, Meredek utca 10. III./8.
képviselő: Lenkey Péter
a Lenkey-család történelmi és kulturális örökségének őrzése, ápolása. ... >>

Liberális Fórum Alapítvány

(kulturális)

1112 Budapest, Oltvány árok 26.
képviselő: Bogár László
A magyarországi liberális demokrácia eszméinek és nemzeti történel- münk liberális és demokrata hagyományainak ápolása. ... >>

Liversing Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

1118 Budapest, Budaörsi út 21. I./1.
képviselő: Zoltán János
Kulturális tevékenység, a Liversing Zenekar megismertetése, tudományos kutatása és a zenekar emlékezetének megőrzésével kapcsolatos összes feladat indukálása és koordinálása, a Liversing Zenekar legendájának fenntartása, dokumentumainak felkutatása, kulturális örökségének megőrzése, népművészet, a rhythm and blues zenei hagyományok ápolása, hagyományőrzés. ... >>

LUNA Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

1117 Budapest, Fehérvári út 27. I./4.
képviselő: Krath Krisztián Bence
a fiatalok edzettségének, mozgáskultúrájának fejlesztése, egészséges életmódra nevelésének és személyiségfejlesztésének elősegítése. ... >>

Magán- és Alapítványi Felsőoktatási Intézmények Vezetői Kollégiuma Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1114 Budapest, Villányi út 11-13.
képviselő: Antal János elnök, Dr.Kun Tibor, Dr.Lukács Péter, Dr.Zárda Sarolta
A magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények alapító okirataiban és küldetésnyilatkozataiban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében közös képviselet biztosítása a felsőoktatási intézmények szakmai és érdekképviseleti szervezeteiben, valamint az országos felsőoktatási estületekben, és más fórumok előtt. Összehangolt támogatása az intézmények által közösen végzett nevelési és oktatási tevékenységnek, tudományos és kutatási tevékenységnek, szociális tevékenységnek, a hallgatók kulturális és sport tevékenységének. ... >>

Magyar Anyákért Alapítvány

(kulturális)

1115 Budapest, Csóka utak 5 fszt./8.
képviselő: Kéhl Tibor
A magyar kultúra minden területén a népi szokásokkal, népművészeti hagyományokkal, régi magyar mesterségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése és elsajátítás lehetőségének megadása azáltal, hogy az alapítvány ennek a célnak az érdekében olyan rendezvényeket szervez, mely rendezvényeken nemcsak az ismeretek bővítésére van lehetőség, hanem a gyakorlatban is mód van a résztvevőknek megismerkedni a kézi kötéssel és hurkolással, terítők megtervezésével, mintájának előre nyomásával, hímzett terítők készítésével, batikolással, szabás varrással, bábkészítéssel, szőnyegcsomózással, kosárfonással, korongozással. Az alapítvány olyan rendezvényeket is szervez, melyek megismertetik a hallgatókkal a régi magyar ünnepeket és azon történeti eredetét (tavaszi napéjegyenlőség, húsvéti népszokások, pünkösdi királyválasztás, nyári napforduló, Iván-napi tűzugrás, aratás ünnepe, Nagyboldogasszony Ünnepe, Új kenyér ünnepe, Szent Istvánra emlékezés, őszi napéjegyenlőség, Szent Mihály hava, Állatok behajtása a földekről, Szent Vendel napi megemlékezés a pásztorok védőszentjéről, Szüreti mulatságok, Luca napi népszokások, téli napforduló, Karácsonyi kerecsensólyom röptetés, Betlehemezés).
Az alapítvány kirándulásokat szervez kézműves vásárokra, a Margitszigeten futóversenyt szerves Boldogasszony tiszteletére, továbbá népi zenés és népi táncos rendezvényeket, valamint olyan rendezvényeket szervez, amelyeken nemcsak a népi javas hagyománnyal, hanem az egészséges életmód követelményeivel is meg lehet ismerkedni. Az alapítvány célja továbbá, hogy az alapítvány által szervezett szakkörökön megtanult munkák otthon történő elvégzéséhez segítséget nyújtson egyrészt azáltal, hogy az alapítvány megszervezi a munkák elvégzéséhez szükséges nyersanyagok és munkaeszközök biztosítását, másrészt piackutatás útján az otthon végzendő munkák termékeire megrendelőket keres. (kézi kötés, hurkolás, hímzett terítők készítése, terítők mintájának előnyomása, szőnyegszövés, batikolás, kosárfonás, kerámiázás). ... >>

Magyar Bibliatársulat Alapítvány

(kulturális)

1113 Budapest, Bocskai 35.
képviselő: Pecsuk Ottó
A magyar nyelvű Biblia ügyének szolgálata, különösen a Biblia magyar szövegének gondozása, a fordítás és kiadás, terjesztés segítése. ... >>

Magyar Csillagászati Egyesület

(kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13.
képviselő: Mizser Attila
A csillagászat népszerűsítése. ... >>

Magyar Design Kulturális Alapítvány

(kulturális,szociális)

1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 8/a.
képviselő: Lelkes Péter
A magyarországi látvány- és tárgyteremtő művészek, illetve teamok munkájának támogatása. ... >>

Magyar Festészet Napja Alapítvány

(kulturális)

1113 Budapest, Diószegi utca 43.
képviselő: Atlasz Gábor
A magyar festészet napjának megrendezése, képzőművészeti kiállítások szervezése. ... >>

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1. A.
képviselő: Lakatos Dóra
Hozzájáruljon széles látókörű,modern szemléletű, már a pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkező fizikusok képzéséhez a magyar tudomány színvonalának további emelése érdekében. Lehetőséget biztosítson az elméleti, kísérleti, fejlesztési, vagy oktatási munkával foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjére, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Támogassa és ösztönözze a tagság nyelvtanulását és lehetőséget biztosítson a nyelv gyakorlására, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és nemzetközi fórumokon. Tevékenyen részt vegyen minden szélesebb körű nemzetközi együttműködés kialakításában. Lehetőségeihez mérten támogassa tagjainak kulturális és sporttevékenységét. ... >>

Magyar Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 16. 3./18.
képviselő: Fehérvári Veronika, Jantyik Csaba, Kiss Attila ... >>

Magyar Hajózásért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1119 Budapest, Etele u. 57.
képviselő: Jáky Gábor
A magyar hajózás hagyományainak kutatása, rendszerezése. Ebben a körben ismeretterjesztés. A vízi járművekre vonatkozó környezetvédelmi ismeretek terjesztése. ... >>

Magyar Műhely Baráti Köre

(kulturális)

1118 Budapest, Minerva 3/a.
képviselő: Bujdosó Ildikó dr. ... >>

Magyar Művészkönyvalkotók Társasága

(kulturális)

1118 Budapest, Kaptárkő utca 2. 5./18.
képviselő: Szirányi István ... >>

Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 26. 1/7.sz.
képviselő: Dr. Hász Erzsébet ... >>

MAGYAR PÉKSZAKMÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

1117 Budapest, Dombóvári út 5-7.
képviselő: Váradi János
A magyar sütőipar fejlesztésének és a szakmával kapcsolatos kutatá- soknak a támogatása. ... >>

Magyar Szellemi Érték Egyesület

(kulturális)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt./3/A.
képviselő: Varga Tamás Péter
A magyar gondolatkörhöz tartozó szellemi értékek megmentése, megőrzése. Azok feltárása, valamint létrejöttük, létrehozataluk elősegítése és védelme. ... >>

Magyar Szentek Templomáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Magyar tudósók körútja 1.
képviselő: Kereszty Zoltán, Nagy Ernő
A Magyar Szentek Temploma felépítésének, valamint a mellette működő Egyházközség, illetve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyházi, kultúrális, karitatív, szociális, oktatási-nevelési tevékenységének a támogatása. Lelki támogatás nyújtása az arra rászorultaknak. ... >>

Magyar Zeneművészeti Társaság

(kulturális)

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 15. VII./1.
képviselő: Körmendi Klára
A magyar kortárs zene- kultúra fejlesztése. ... >>

Magyar-Angol Baráti Társaság

(kulturális)

1115 Budapest, Bartók Béla út 79.
képviselő: Kürtösi Gábor ... >>

Magyar-Gambiai Baráti Társaság

(kulturális)

1118 Budapest, Nagyszalonta utca 15.
képviselő: Gulyás Gáspár
A magyar és gambiai nyelv és kultúra ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal