Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XI. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 302
1. oldal

43.sz. Építők Sportköre

(sport,kulturális)

1116 Budapest, Fegyvernek utca 8. II./20.
képviselő: dr. Hevesi György, dr. Hevesi Tamás
Az öntevékeny sport támogatását tekinti céljának, alapvetően sport, szociális, kulturális céllal alakult meg. Felvállalja, hogy segít a szabadidő megszervezésében, sport és kulturális programok szervezésében. ... >>

7+ Sport club Egyesület

(sport)

1118 Budapest, Homoród u. 17.
képviselő: Almási László ... >>

A "BOLYGÓ" Nevű Vitorláshajó Megóvásáért és Sikeres Sporttevékenységéért Alapítvány

(sport,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi undefined 14 A I/4
képviselő: Takács Kristóf elnök
A " BOLYGÓ" nevű vitorláshajó eredeti állapotban való megőrzése, a jövő nemzedékek számára folyamatos javítása és állagmegóvása, annak érdekében, hogy a jelen és a jövő nemzedékek megismerhességk a hagyományos építésű hajók szerkezetét, tulajdonságait, és kezelésének módját. ... >>

A Jobb Életért, A Jobb Emberért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 17.
képviselő: Koncz Balázs
Emberi értékek: kultúra, oktatás, művészetek, sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása, tudomány népszerűsítése, terjesztése, minden korosztály számára. ... >>

A Magyar Labdarúgásért Nyílt Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Gazdagréti tér IV/27.
képviselő: Varga Zoltán
A magyar Labdarúgás támogatására. ... >>

A Magyar Olimpiai Sikerekért Alapítvány

(sport)

1118 Budapest, Balogh Tihamér 4.
képviselő: Dr. Istvánfi Csaba
Az alapítvány célja elősegíteni a magyar olipiai csapat felkészülését és részvételét az olimpiai játékokon. ... >>

A Schönherz Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport)

1117 Budapest, Irinyi József 42.
képviselő: Illésy Pál, Sándor László, Stomp Balázs
A BME Schönherz Zoltán Kollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása. ... >>

Acta Urbis Belvárosi Városvédő Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

1118 Budapest, Csiki-hegyek utca 22. 5./13.
képviselő: Megyesi Mózes
Budapest belvárosának, főleg az V., VI., VII., VIII., IX., erősen beépített kerületek környezeti és élhetőségi viszonyainak a javítása.
- Az egységes urbanisztikai struktúra védelme;
- A kerületek műemléki jellegének megőrzése;
- Az érintett területek közlekedési viszonyainak a javítása;
- A városfejlesztés ésszerű és emberi léptékű megvalósítása, élhető belváros kialakítása;
- A közösségi élet gazdagodásának az előmozdítása, küzdelem a korunk nagyvárosi társadalmára jellemző ?elmagányosodás? ellen;
- A negatív szociológiai tendenciák megfordítása, különös tekintettel a kiköltözésre, a fiatalok elvándorlására, az erős fluktuációra és az elöregedésre;
- Budapest és főleg az említett belvárosi kerületek, és erősen beépített belvárosias lakókörnyezetek minden vonatkozást érintő környezetvédelme. Úgy mint: vízügy, levegő szennyezés, hulladéktárolás/gyűjtés, közterületi szemét eltávolítás, stb.;
- A belváros lakosságának általános egészségügyi állapotának védelme, javítása;
- Az egészséges életmód lehetőség szerinti propagálása, sport- és szabadidős tevékenység megvalósítása;
- Az egységes ?Budapesti-identitás? kialakításának az előmozdítása és erősítése;
- A szűkebb lakókörnyezetre/városrészre vonatkozó ?helyi-identitás-tudat? formálása, közösségépítés.
- A Budapest-Belváros és az ehhez tartozó szűkebb lakókörnyezetek/városrészek egyedi kulturális miliőjének és kulturális értékének a megragadása kulturális rendezvények szervezése által. ... >>

Adrenalin Barlangkutató Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1116 Budapest, Karcag utca 3. fszt./1.
képviselő: Kocsis György
A hazai barlangkutatással sport, hobbi barlangászattal foglalkozó magánszemélyek, csoportok tevékenységének elősegítése, oktatása, továbbképzése. Célja továbbá az ezekben való aktív részvétel, a hazai barlangkutatás elősegítése, valamint a nemzeti parkokkal és vízügyi hivatalokkal együttműködve a környezetvédelem és természetvédelem fontosságának tudatosítása, oktatása, illetve ebben az szellemben való utánpótlás nevelése és képzése. ... >>

AHT Sportegyesület

(sport)

1117 Budapest, Budafoki út 60
képviselő: Méry Tibor
A szabadidős- és sporttevékenység elősegítése, szervezés és a tevékenység anyagi- és tárgyi feltételeinek megteremtése, illetve támogatása. ... >>

Akarat Diáksport Egyesület

(sport)

1116 Budapest, Alabástrom u. 8.
képviselő: dr. Gyene István
Az orvosi beutalóval érkező gyermekek gyógyúszó foglalkoztatása. ... >>

Alapítvány a Kreatív Gyermekekért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1112 Budapest, Menyecske u.2.
képviselő: Szaniszlóné Marinecz Csilla
Az óvodás gyermekekben kreativítást megfelelően fejlessze és az igy kiválasztott gyermekek további szellemi fejlődését különleges eszközökkel, segítséggel biztosítsa. Lisztérzékeny, allergiás gyerekeket befogadó csoportok létrehozása. A gyermekek kreativítását fejlesztő játékok, felszerelések / sportszerek, udvari és csoportszobai berendezések beszerzése, illetve a megfelelő állomány bővitése. az allergiás betegségben szenvedő gyerekek - egészséges társaik között az egészségeseknek megfelelő körülményekben magukat nem érezve betegnek - vehessenek részt egész napos kreatív óvodai programokban. A jó minőségű foglalkozási anyagok beszerzése /természetes anyagok, nyelvi kommunikációs eszközök stb./ alapítványi támogatással. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi neve: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. Támogatása, az óvoda audiovizuális eszközökkel való bővítése. A Napköziotthonos Óvoda (jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) 1112 Budapest Menyecske u. 2. könyvtrárnak bővítése, szakkönyvek, mesekönyvek, folyóiratok beszerzésének támogatása. A gyermekek kulturális fejlődését, a környezet megismerését segitő programok (rendezvények, hagyományőrző ünnepségek, kirándulások, egyéb csoportos foglalkozások stb.) költésgeinek fedezése, biztosítása. A Napköziotthonos Óvoda (Jelenlegi nevén: Napsugár Óvoda) pedagógusainak ez irányú továbbképzésének biztosítása alapítványi támogatással. Az óvoda munkájához szükséges korszerübb technikai eszközök beszerzése. A szociálisan rászoruló, kiemelkedő képességü gyeremekek képzésének (pl: tanfolyami részvételi dijjal való támogatása. ... >>

Albertfalva Lövészek Sport Klub

(sport)

1116 Budapest, Sáfrány u. 40.
képviselő: Hidvégi Attila ... >>

Albertfalvi Keresztény Társas Kör

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1116 Budapest, Gyékényes utca 45-47.
képviselő: Kellner Dénesné, Kristóf József, Vas László
Az érdekképviseleti tevékenység mellett oktatás, nevelés, kulturális, sport, szociális és karitász tevékenység. ... >>

Alfa Romeo Motorsport Club Hungary Sportegyesület

(sport,oktatási)

1118 Budapest, Regős utca 2.
képviselő: Fekete András
Alfa Romeo és más olasz gépkocsik indítása versenyeken autóversenyző- és utánpótlásképzés. ... >>

ALTAMIRA Alpin és Túraszervező Klub

(sport)

1112 Budapest, Brassó 34.
képviselő: Pécsköri Tibor ... >>

Altisz Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.
képviselő: Szabó Imre, Szalóki András
A sportben kiemelkedő eredményt elért, hivatásos vagy amatőr alapfokú oktatás után lévő fiatal sportolók részére középfokú oktatási intézmény létrehozása, amely az ebben résztvevő sportolók életviteléhez igazítottan kerül megszervezésre kollégiumi ellátásukkal együtt.Az alapítvány céljának tekinti a Magyarországon működő sportegyesületek élsportolóinak támogatását, amelynek keretében az Alapítvány biztosítani kívánja a hazai sportban kiemelkedő eredményeket elkért sportolók belföldi és külföldi versenyekre történő felkészüléséhez és az azokon való részvételhez szükséges feltételeket, így biztosítja különösen sportfelszerelések vásárlásával, az utazással és szállással, edzőtáborozással, oktatással, valamint a versenyeken történő részvételekkel kapcsolatos költségek finanszírozását. Vállalja továbbá az alapítvány edzőtáborok önálló szervezését, illetőleg elő kívánja segíteni a hazai sportegyesületek színvonalas utánpótlásképzését. ... >>

Alu SE. A Vitorlássportért Alapítvány

(sport)

1116 Budapest, Fehérvári út 144.
képviselő: Farkas Attila, Gillemot László dr., Kurucz János
A vitorlássport támogatása. ... >>

Angolna Úszó- és Gyógyúszóiskola Oktatási és Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1118 Budapest, Tüzkő u. 6.
képviselő: Molnárné Kecskés Edit
Gyermekek, fiatalok, mozgássérültek, és egyéb önhibájukon kivül fogyatékos személyek támogatása. ... >>

ArtGroup Kulturális Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1114 Budapest, Bartók Béla út 66 fsz./5.
képviselő: Dr. Fárbásné Tóth Eszter főtitkár, Selmeczy Dalma gazdasági vezető, Szűcs Balázs elnök
A kulturális zenei, színházi és egyéb programok rendezése a Magyar Köztársaság területén. Az egyesület célja a kulturális programok szervezésén túl, hogy arra érdemesnek tartott darabokat színpadra állítson, és közvetítse a kultúrát és a kulturális értékeket. ... >>

ARTHUR Autó-Motorsport Egyesület

(sport)

1116 Budapest, Túrkeve utca 11.
képviselő: ifj. Szőllősi Péter
Az egyesület tagjai vallják, hogy a sport fejlődéséért, különösen az autó- motorsport elterjesztéséért sokat kell tenni Magyarországon. Célja a magyar és nemzetközi autóversenyeken való részvétel, illetőleg ilyen versenyek szervezése, lebonyolítása, népszerűsítése. ... >>

ÁSZ Tenisz Sport Klub

(sport)

1112 Budapest, Mikes K. u. 20.
képviselő: Dancs Tamás ... >>

Asztalitenisz Baráti Kör

(sport)

1116 Budapest, Mohai u. 56.
képviselő: Csaba Elemér ... >>

Autó Motor Sport Mesteriskola GO-KART Suli

(intézményi,sport,oktatási)

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
képviselő: Klein Imre, Szilágyi Árpád ... >>

Autósarok Sport Egyesület

(sport)

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
képviselő: Vadnai Gábor ... >>

AVIS Sportegyesület

(sport,oktatási)

1117 Budapest, Kecskeméti József utca 40.
képviselő: Bimbó Beáta
Sporttevékenység biztosítása, oktatás, nevelés, a vitorlázás népszerűsítése. ... >>

B-12. Postagalambsport Egyesület

(sport)

1110 Budapest, Bükköny 26.
képviselő: Kálózi László ... >>

Bajmóci Autós Honismereti Egyesület

(sport,oktatási)

1118 Budapest, Bajmóczi út 11-13.
képviselő: Schumitsch Gábor
A technikai, autós sportot kedvelő tagok képességfejlesztése, oktatása. Túra jellegű, honismereti versenyek és rendezvények szervezése. ... >>

Balatonudvari Komfort Csónakos Egyesület

(sport)

1119 Budapest, Fogócska u. 1.
képviselő: Hetesi László elnök ... >>

Baráti Bőrlabda Football Club

(intézményi,sport,oktatási)

1118 Budapest, Előpatak u. 18.I./2.
képviselő: Garami József, Somodi László
Az egyesület tömegsporttal és a versenysporttal foglalkozó szakirodalom megjelenését támogatja az eredeti célok mellet, amelyek a következők: Foci iskola nyitása óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak utánpótlás képzése. Rendszeres iskolai kereteken belül és iskolai kereteken kívüli sporttevékenység biztosítása alapvetően futball szakágban. Tömegsport felkarolása. ... >>

Bartók Béla úti Fiatalok Művelődési Egyesülete

(sport,szociális)

1114 Budapest, Bartók Béla 61.
képviselő: Pálinkás Ildikó
A XI. kerületi fiatalok és idősebb korosztály sport és szabadidős tevékenységének, művelődésének, kulturált szórakozásának elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre. ... >>

Benefit Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1115 Budapest, Etele út 68.
képviselő: Reményi Gábor
A munkavállalás elősegítése, pályakezdő fiatalok és munkanlküliek átképzése és anyagi támogatás nyújtása a szociálisan rászorultaknak, a sport- és kultúrális élet és a müemlékek védelmének támogatása. ... >>

Bercsényi Lovas Club

(sport)

1112 Budapest, Dajka S. 85.
képviselő: Moczár István ... >>

Bibó István Szakkollégium a Felelős Értelmiségért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1118 Budapest, Ménesi út 12.
képviselő: dr. Pozsár-Szentmmiklósy Zoltán
Az 1983. őszén alapított ELTE Bibó István Szakkollégium (a továbbiakban Szakkollégium) céljával azonosan a tömegessé vált jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez képest többletlehetőségeket és ?tudást nyújtson a Szakkollégium hallgatóinak. Előadássorozatok, tutoriálok, konferenciák, viták, speciális képzési formák segítségével a szakkollégistákból felkészült, a szakma és a munkaerőpiac elvárásainak és kihívásainak megfelelni képes ifjú jogászokat és politológusokat képezzen az egyetemi és a szakkollégiumi évek alatt. Segítse a Szakkollégium minden olyan programját, amelyek az annak működését meghatározó alapelvek, így a szakmaiság tájékozottság, önállóság, kezdeményezés, felelősség, önkormányzatiság, nyilvánosság, egyenlőség és közösségiség mentén szerveződnek és a szakkollégisták fejlődését szolgálják. Segítse a szociális érzékenység kialakulását célzó programok megvalósítását. Segítse más szakkollégiumokkal és a volt szakkollégistákkal való kapcsolattartást és együttműködést. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítse a Szakkollégium tagjai tudásának bővítését, továbbá arra törekszik, hogy a szakkollégium diákjaiból művelt, tájékozott, idegen nyelveket beszélő, széles látókörű, szociálisan érzékeny jogászok és politológusok legyenek. A szakkollégium tagjai fejlődésének érdekében szervezze és támogassa a Szakkollégium kulturális és sportéletét, támogassa a szabadidős és hobbitevékenységeket. Támogassa a szakkollégiumban folyó nevelési, oktatási és tudományos tevékenységet, valamint képességfejlesztést. Támogassa a Szakkollégiumban folyó összefogott, kutatócsoport formájában működő vagy egyéni kutatási tevékenységeket. Támogassa a Szakkollégium kulturális életének szervezését, lehetőség szerint olyan módon, hogy az ELTE többi hallgatójának is lehetősége legyen az abba való bekapcsolódásra. Támogassa Bibó István szellemi emlékének, hagyatékának ápolását, önállóan és más szervezetekkel együttműködve is. A gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet jegyében különböző programokat, így különösen állampolgári nevelés témájú táborokat szervezzen a Szakkollégiummal kapcsolatban álló gyermek és ifjúsági szervezeteknek. Támogassa az emberi és állampolgári jogok védelmének megvalósítását, különösen jogsegély-szolgálat működtetésével, képzésben, felvilágosításban való aktív részvétellel, illetve az emberi és állampolgári jogok védelme gyakorlati megvalósítási lehetőségei témakörben végzett kutatásokkal. ... >>

BKV-BHÉV Dolgozóinak Horgász Egyesülete

(sport)

1116 Budapest, Koboz utca
képviselő: Novák Károly
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai horgászérdekeinek képviselete. ... >>

Black Dog Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1111 Budapest, Lágymányosi 12. alagsor 2.
képviselő: Apáti Zoltán elnökségi tag, Kovács Róbert elnökségi tag, Melher József elnökségi tag, Sira László elnök
elősegítse a szabadidős sport fellendítését, a hagyományok őrzését, a kultúra terjesztését, helyet adjon az időtöltésként végzett sportolás és szellemi gyakorlat folytatásának, tevékenységében propagálja és segítse a kulturális javak minél szélesebb körben történő megismertetését, különös hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre és a művészet ágainak a mindennapokba történő beemelésére, a természetes és az épített környezet védelmére. ... >>

BOBCAT Diving Club

(sport)

1117 Budapest, Baranyai tér 10.
képviselő: Sándor Tibor ... >>

Bogdánfy utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/ b.
képviselő: Juhászné Jankó Andrea
A gyermekek szellemi és testi fejlődését előmozdító, az oktatási-nevelési tevékenységet segítő eszközök beszerzése. A gyermekek egészségét szem előtt tartó óvodai körülmények biztosítása (pl. udvari, foglalkoztató termi fejlesztések). A gyermekek sporttevékenységének, kulturális és egyéb programjainak (pl. kirándulások, szüretek) támogatása. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása. Gyermekek és pedagógusok jutalmazása. Az oktató-nevelő munkát elősegítő kiadványok és irodai eszközök beszerzése, illetve az utóbbiak karbantartása. Az óvodában folyó logopédiai fejlesztést segítő tárgyi körülmények folyamatos javítása. ... >>

Budai Bocsok Jégkorong Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1117 Budapest, Sopron út 19.
képviselő: Krauss Tamás
A Non-profit közhasznú sportegyesület, amelynek fő célja 5 éves kor feletti, óvodás - és kisiskolás gyerekek számára jégkorong és korcsolya sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, rendszeres szabadidős és versenyszerű sportolás és testedzés biztosítása. Utánpótlás-nevelés, a szakmai és edzői háttér biztosítása, továbbképzési lehetőségek felkutatása és ezeken való részvétel. Magyarország és az EU tagállamok hasonló nonprofit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartása, sport és egyéb kulturális rendezvényeken közös részvétel. ... >>

Budai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15.
képviselő: Jakobszen Tamás
A Budai Sport Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, sport- és edzőtábor, versengési-, és versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

Budai Hízók Sport Egyesület

(sport)

1119 Budapest, Rozsnyó köz 5.
képviselő: Bartos Tamás ... >>

Budai Tamburello Sportegyesület

(sport,oktatási)

1112 Budapest, Baradla köz 6. A. 1./1.
képviselő: Nagy Andrea, Schlägl Ágota elnök, Staub Anett
A Tamburello sport magyarországi képviselete, sporttevékenység szervezése, a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a sportág megismertetése, versenyek szervezése, játékosok képzése, utánpótlás nevelése. Az egyesület tagjainak edzéslehetőség, oktatás, külföldi versenyen való részvétel biztosítása. A sportágban a sportkedvelő, tehetséges fiatalok összefogása, segítése a felkészülésben, edzésben ? a lehető legjobb sporteredmény elérése érdekében. A versenyzők részére a felkészülési időszakban, edzéseken és versenyeken a háttér biztosítása felszerelések, eszközök beszerzésével és edzőtáborok szervezésével. További kiemelt cél a magyarországi, európai és világversenyeken való aktív részvétel. ... >>

Budai XI. Sportegyesület

(sport)

1110 Budapest, Hadak 6.
képviselő: Bernárd János ... >>

Budakeszi Labdarúgó Akadémia Sportegyesület

(sport)

1118 Budapest, Budaörsi út 13. III/10.
képviselő: Kiss Baranyi Sándor elnök
rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása ... >>

Budaörsi Amatőr Sport Egyesület

(sport)

1116 Budapest, Budaörsi út 24.sz.
képviselő: Lénárt László titkár, Obreczán Zoltán elnök ... >>

Budapest Kondi-Box Sport Club

(sport)

1119 Budapest, Mérnök 39.
képviselő: Jónás László ... >>

Budapest Lidó Evezős, Kajak-Kenu és Szabadidősport Club

(sport,oktatási)

1113 Budapest, Zsilip u. 8-10. Népsziget
képviselő: Frey Oszkár, Kelemen József
A társadalmi szervezet célja a rendszeres sportolási, versenyzési, testedzési, felüdülési igények felkeltése és biztosítása, vlamint a társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása. A club gondoskodik tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, a gyerekek részére vízisport oktatásáról, a lakosság testnevelési sportolási tevékenységét szervezi, továbbá nyári táborokat szervez gyermekeknek és felnőtteknek. ... >>

Budapesti 4 és 5 Labda Sport Egyesület

(sport)

1115 Budapest, Barackmag utca 1481/2
képviselő: Deák Péter
Az ifjúság fizikai és erkölcsi nevelésének elősegítése a sportolási lehetőségek biztosításával,
közösségek egészséges életmódjának előmozdítása,
az ifjúság személyiségformálásának elősegítése,
a racketlon, mint új sportág közösségekkel történő megismertetése és elfogadtatása,
sportrendezvények tartása, szabadidős sportesemények rendezése
amatőr sportversenyek szervezése, versenyeken való részvétel ... >>

Budapesti Búvár Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1114 Budapest, Orlay utca 3.
képviselő: Medek Miklós
A szövetség Budapest területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a búvár sportot és egyéb célú búvár tevékenységet, népszerűsíti, valamint fejleszti azt. Közreműködik a jogszabályokban meghatározott állami és önkormányzati sportfeladatok ellátásában. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. Szervezi a budapesti búvár sport tevékenységét a MBSZ ajánlásainak és szabályzatainak megfelelően az állami, helyi önkormányzati és más társadalmi szervektől elvárt módon. Minden alkalmas eszközzel fejleszti és elősegíti a víz alatti világ megismerését, a víz alatti világ, valamint a part környezetvédelmét és a víz alatti sporttevékenységet. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal