Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 159
1. oldal

A Konduktív Nevelési Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
képviselő: Horváth Dezsőné dr., Kozma Gyuláné ... >>

A Pszichiátria Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Szarvas G. út 41.
képviselő: Dr. Nagy Ákos
A pszichiátriai ellátás színvonalának emelése a Nyirő Gyula kórházban a kórházi ellátástól független szociális ellátási formák szervezésével, fejlesztésével, működtetésével. ... >>

A Rákbetegek Lelki Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

1122 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Muszbek Katalin dr. ... >>

A Sürgősségi Betegellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. SOTE AITK
képviselő: Dr.Élő Gábor elnök
Az intenzív betegellátás és oktatás színvonalának az emelése. ... >>

A Szent János Kórház Krónikus Belosztályán Kezelt Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok út 1.
képviselő: Csoóri Sándor
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházában a krónikus betegeket ellátó osztályon gyógyításra, ápolásra kerülő betegek korszerű ellátásának támogatása, és ezen ellátás színvonalának tartását, valamint emelését elősegíteni. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László a Szívsebészetért és Szívgyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Czinege Judit, Farkas Dominika, Havassy Péter, Havassyné dr. Farkas Márta, Vadnai József
A szívsebészet és szívgyógyászat ellátásához szükséges orvosi berendezések, műszerek (például EKG készülék, szívultrahang, stb) beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása kórházak és szakorvosi rendelők részére. ... >>

Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya u. 24./a.
képviselő: Dr. Bodoky György
A daganatos betegek gyógyításának és rehabilitációjának elősegítése, a halálos betegek életének utolsó szakaszának segítése, és az e területen működő szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a legkorszerűbb onkológiai gyógyításért

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hangya utca 24/ a.
képviselő: dr. Bodoky György, dr. Hamvas József, Rohánszky Magda
Az alapítvány fő célkitűzésének a magyar onkológia interdiszciplináris fejlődésének elősegítését tekinti. A mindenkori legújabb - szakmákat összefűző és átfogó - ismeretek gyors elérhetősége a hazai gyakorlat és mindennapi folyamatos szakmai továbbképzés számára alapkövetelmény. Ezen új ismeretek felismerése, értékelése és a hazai mindennapi gyakorlat számára való adaptálása, illetve ajánlása e fő célkitűzés elérésnek legfontosabb eszköze. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Kómasérültek Megsegítésére

(egészségügyi)

1126 Budapest, Beethoven u. 10/b. II/2.
képviselő: Gelybó-Pintér József
A tartós eszméletlenségben szenvedő betegek megsegítése és későbbi rehabilitációjuk támogatása. ... >>

Alapítvány a Mesterséges Táplálás Fejlesztéséért

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.
képviselő: Dr. Bodoky György
A táplálás és táplálkozás nehézségeivel küzdő betegek életminőségének javítása, szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Szent János Kórházért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1. Fövárosi János Kó
képviselő: Dr. Konc János, Szunai Miklós
A Fővárosi János Kórház és Rendelőintézetben gyógyító tevékenysége fejlesztésének, a korszerű, megelőző tevékenységnek és a betegellátás színvonalának javítása. A Szent János Kórház alkalmazásában álló munkatársak sporttevékeny- ségének támogatása, így többek között a Fővárosi Önkormányzat tu- lajdonában és az Intézet kezelésében lévő, a Bp. XII. belterület 10168/2. hrsz-ú, természetben az 1125. Budapest, Diós árok 1-3. sz. alatti házas ingatlan legfelső szintjén elhelyezkedő hárompályás teniszpálya működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez anya- gi támogatás biztosítása. ... >>

Alapítvány az Alvási Apnoe Korszerű Kezeléséért

(egészségügyi)

1126 Budapest, Márvány utca 48. fszt.
képviselő: Dr. Köves Péter, Dr.Szakács Zoltán
Az alvási apnoe zavarok korai diagnosztizálásának, a betegek kezelése, személyi és technikai feltételei megteremtésének elősegítése és támogatása. ... >>

Alapítvány az Érbetegekért

(egészségügyi)

1122 Budapest, Városmajor 68. /Semmelweis OTE
képviselő: Dr. Pécsvárady Zsolt
A magyar angiológia továbbfejlesztése, annak valamennyi részterületén. A tudományos munka ösztönzése és a Magyar Angiológiai Társaság működésének segítése. ... >>

Allergia Egészségvédelmi Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Petényi köz 1.
képviselő: Mohácsi Edit, Mohácsi Edit dr. ... >>

Aneszteziológia és intenzív terápia fejlesztéséért Alapítvány

(egészségügyi)

1126 Budapest, Szendrő u. 45.
képviselő: Dr. Magyar Erzsébet
Az alapítvány célja az aneszteziológia és intenzív terápiás osztályok kezelési-, ápolási eszközeinek, valamint műszerparkjának fejlesztése, bővítése, figyelembe véve a súlyos állapotban levő betegek gyógyításának szükségleteit a XXI. század igényei szerint. Segítséget kíván nyújtani a sürgösségi ellátás szervezése során felmerült igények kielégítésében. Támogatni szeretné az intenzív osztályok olyan gyógyszer- és anyagi igényeit, amelyet csak nagy anyagi teher mellett tudnak beszerezni. Támogatni szeretné az aneszteziológia és intenzív terápiás osztályok igényeinek kielégítését. ... >>

ARITMIA KUTATÁS-GYÓGYÍTÁS ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi)

1122 Budapest, Városmajor utca 68.
képviselő: Demeterné dr. Kiss Orsolya
Az aritmia (szívritmuszavar) kutatása, és betegellátása. ... >>

Az Egészséges Szép Fogakért Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Istenhegyi út 98/b.
képviselő: Dr.Albrecht Mária
Támogatja a magyar fogorvosok szakmai fejlődését annak érdekében, hogy a magas színvonalú szakmai munkán keresztül a betegellátás minőségét javítsa, a foghelyreállító szemlélet helyébe a fogmegtartó, a betegség megelőző szemléletet állítsa. ... >>

Barta Boglárka és társai gyógykezelésére Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Zirzen Janka u. 55.
képviselő: Jakabffy László
Barta Boglárka és hasonló leukémiában szenvedő gyermekek külföldi gyógykezelésének biztosítása. Hasonló célú alapítványok támogatása. ... >>

Boldogabb Jövőért Gyermekeket és Rászorulókat Segítő Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1121 Budapest, Tatárvirág utca 8897/007
képviselő: Vadiján Tamara
Létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi - szociális és rehabilitációs segítségnyújtás;
munkahelyteremtés;
tájékoztatás és tapasztalatcserék szervezése ... >>

Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
képviselő: Hetényi Péter
Megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció támogatása a Budapest XII. kerületi egészségügyi alapellátásban. Aktuális népegészségügyi feladatok megvalósulásának elősegítése, a kerület egészségügyi ellátottságának javítása. A XII. kerület sport programjainak támogatása, különös tekintettel a diák- és tömegsport szervezésének támogatására és finanszírozására. A diák- és tömegsport rendezvényeken tanúsított sportszerű magatartás elismerése, ilyen elnevezésű díj adományozásához való hozzájárulás. Gyermekáldást vállaló és gyermekeket felnevelő házaspárok, családok támogatása és megbecsülése, ennek keretében különösen pénzbeli és természetben történő anyagi támogatás finanszírozása a születendő és megszületett gyermekek és családjaik körülményeinek javítása, életszínvonaluk és életminőségük megfelelő biztosítása céljából. ... >>

Csemete Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Pinty utca 13.
képviselő: Andrea Snow, dr. Ormai Gabriella, Kovács Gábor, Nagy Judit Zsuzsanna, Robert Snow
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1121 Budapest, Rege u. 2., Kalóz u. 6. és Széchenyi emlékút 3-5. szám alatt elhelyezkedő gyermekotthonokban élő gyermekek bármilyen módon történő támogatásának elősegítése; az otthonokban élő gyermekek mentális és fizikális gondozásának elősegítése és jobbítása, különösen a krónikus beteg vagy fogyatékos gyermekeknél; a gyermekek fantáziájának, kreativitásának, tehetségének, ismeretanyagának növelése, kommunikációkészségének és életörömének az elősegítése; a meglévő berendezések korszerűsítése és további berendezések biztosítása az otthonokban élő gyermekek jólétének biztosítása, a kiegyensúlyozott, békés és barátságos légkör megteremtése az érzelmi és szellemi fejlődés elősegítése érdekében. ... >>

Csodakút Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Széchenyi emlékút 7.
képviselő: Czakó Éva elnökkel együtt, dr. Neumann Márta elnök, Kristyán Judit elnökkel együtt
Hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése, betegségmegelőzés. Képességfejlesztési programok szervezése. Nevelés-oktatási intézetek tárgyi feltételeinek ... >>

Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.
képviselő: Kocsis Beatrix, Lusztig Noémi, Márkus Mónika, Petri Sándor, Szabó Jilek Zsolt, Újfalusi Ildikó
Az alapítvány célja olyan, életet veszélyeztető betegségben szenvedő és a betegség miatt orvosi kezelés alatt álló 3 és 18 év közötti gyerekek egy-egy kívánságának teljesítése, akiknek családja megfelelő anyagi erőforrások hiányában nem teljesítheti ezeket a kívánságokat. ... >>

Depressziós Betegekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u. 1-3.
képviselő: Albert Györgyi, Szilágyi János
A depresszió (ideértve a hangulat és szorongásos zavarban szenvedőket is) megelőzésének és korai felismerésének elősegítése. Az ezirányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása, a hazai depressziós betegek gyógyulásáért, gyógyításáért folytatott tevékenység, mozgalom képviselete a különböző fórumokon, rendezvényeken. Az egészségügyi tevékenység társadalmi oldalának és a törvény szerinti betegjogok és kötelezettségek megismerése és ismertetése. ... >>

Disznó Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1122 Budapest, Gaál J. u. 16/a.
képviselő: Karvázy Katalin
Állatorvosok és agrár szakemberek szakmai továbbképzésének, a sertésegészségügy és- terjesztés területén tudományos elért eredmények gyakorlatba való átültetésének támogatása, a szakmai összetartozást elősegítő "Disznó" Klub támogatása. ... >>

Dr. Dimb László Alapítvány

(egészségügyi)

1120 Budapest, Ráth György 7-9.
képviselő: Dimb László dr. ... >>

Dr. Kunitzer István Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u. 1.
képviselő: Dr. Székely György
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza (1125 Budapest, Diósárok u. 1.) Gasztroenterológiai Osztályának támogatása. ... >>

Dr.Csucska Elek Kutatási és Fejlesztési Alapítvány

(egészségügyi)

1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29/33.
képviselő: Horváth Péter
Néhai dr.Csucska Elek elképzeléseinek megfelelően az elsősorban humin és fulvósav alapú, az emberi egészséget védő, a betegségeket megelőző gyógyhatású készítmények kutatását és gyógyszerré fejlesz tését elősegítse. ... >>

Dr.Kallay Ferenc Alapítvány a Fül-Orr-Gégebeteg és Hallássérült Gyermekekért (Rövid neve: Dr.Kallay Ferenc Alapítvány)

(egészségügyi)

1121 Budapest, Rácz Aladár u. 88.
képviselő: Dr. Katona Gábor
A magyar gyermek fül-orr-gégészet fejlesztése és a szurdopedagó- giai nevelés elősegítése. ... >>

Dr.Nyerges Gábor Alapítvány a Fertőző Beteg Gyemekekért

(egészségügyi,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János alt. utca 33/B.
képviselő: dr. Janitsáry Anna, Stipich Zsuzsanna
Az Alapító az Alapítvány létrehozásával egyben dr. Nyerges Gábor emléke előtt is kíván tisztelegni. Nyerges doktor úr az infectológia tudományának kiemelkedő egyénisége volt, mikrobiológusként, klinikusként, osztály-és tanszékvezetőként, könyvszerkesztőként, illetve oktatóként egyaránt bizonyított szakértelme és embersége a magyar orvostudomány nagyjai közé emelte. ... >>

Egészséges Életért Alapítvány

(egészségügyi)

1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3.
képviselő: Dr. Rubovszky Katalin
A szívinfarktus megelőzését szolgáló genetikai kutatások megindításának támogatása. ... >>

Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.
képviselő: Dr. Engel Pálné, Dr. Gombocz Judit, Dr. Lukács Eszter
Az egészséges emberek országos mozgalmának megszervezése a lakosság egészségének megőrzésére az egészséges életmódra neveléssel és a nemzetközileg elfogadott szűrési lehetőségek igénybevételére való szervezéssel, kapcsolódva a Népegészségügyi Programhoz. A cél megvalósítása érdekében országos szervezet kialakítása, élenjáró szakemberek részvételével szellemi műhely létrehozása. ... >>

Egészségügyi Forradalom Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/ A.
képviselő: Varga Gábor
oktatási, ismeretterjesztési tevékenység, elsősorban egészségmegőrzésre, és a rák kialakításának megelőzésére vonatkozóan,
- természettudományi kutatási tevékenység, ezen belül rákellenes gyógymódok és gyógyszerek kutatása, fejlesztése,
- egészségügyi-szociális tevékenység, rákbetegek támogatása, gondozása,
- szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység,
- nemzeti és nemzetközi együttműködés más hasonló célok és elvek alapján működő civil szervezetekkel.
Az Egyesület feladatai:
- az egyesületi tagok közötti együttműködés alapjainak (információ- és eszmecsere, a kezdeti bizalom erősítése stb.) biztosítása;
- a meglévő magyarországi és nemzetközi rákkutatási tradíciók alapján felmerülő kérdések szellemi műhelyének kialakítása.

Az Egyesület fő célja az apigenin egészségre gyakorolt jótékony hatásainak megismertetése a társadalom legszélesebb köreivel. ... >>

Egészségügyi, Sport és Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Gébics utca 14.
képviselő: Galiotti Gábor
A sport támogatása, szervezése, egészséges életmódra nevelés, európai és ázsiai gyógyászati terápiás módszerek közelítése, együttes alkalmazása és terjesztése, új iskolák és oktatási formák alapítása és bevezetése. ... >>

Égett Gyermekek Javára Alapítvány

(egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1.
képviselő: Bálint Isván Dr., Dr. Pelényi Attila
A gyermeksebészeti osztály égési sérültek ellátásával foglalkozó részlegek müszerezetségének javitása, az égési sérült betegek korszerü ellátásának biztositása. ... >>

Együtt a Családért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.
képviselő: dr. Becher Ákos, dr. Fehér Helga, dr. Gyöfi-Tóth Péter, dr. Hoffmann Rita, dr. Horváth Mónika, dr. Posztl András
Az Együtt a Családért Alapítvány legfőbb célja, hogy a kiszolgáltatott embertársaikon segítsen, vagyis a tartósan beteg és/vagy rászoruló gyerekeken, felnőtteken, az őket ellátó hozzátartozókon, családokon segítsen anyagi segítségnyújtás vagy tárgyi eszközök, szolgáltatások számukra történő finanszírozása útján. A támogatások és segítségnyújtások történhetnek közvetlenül, tehát egyenesen az adott személynek ill. ellátójának nyújtott alkalmi vagy rendszeres pénzügyi segélyezés formájában, vagy ápolás, ellátás célját szolgáló eszközök ( a gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyszerek etc.) vagy ápolási, ellátási szolgáltatások finanszírozása útján. ... >>

Együtt a Fertőző Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1124 Budapest, Thomán István u. 12.I/2.
képviselő: Dr. Császár Lajos
A fertőző betegségek tudományos kutatásának, illetve a fertőző betegeket kezelő egészségügyi személyzet szakmai továbbképzésének támogatása, a fetőző betegellátás körülményeinek javítása. ... >>

EMMAUS Alapítvány

(egészségügyi)

1121 Budapest, Karthauzi u. 20.
képviselő: Olasz Ferenc
Daganatbetegségben szenvedő gyermekek támogatása. ... >>

Értékek az Egészségről Való Gondoskodásban - Magyarország Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

1121 Budapest, Hajnalka utca 4. I./3.
képviselő: dr. Dósa Eörsné, Kovács Gitta alelnök, Lesku Eleonóra elnök
a szellemi értékek előnyeinek kutatása, azok megismertetése az egészségügyi, szociális, ifjúsági és esélyegyenlőségi területeken dolgozó szakemberekkel. ... >>

Erzsébetnővérek Szerzetesközössége

(egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Béla király út 4. a. f./2.
képviselő: Trunkhahn Judit
Sérültek nevelése, oktatása, idősek gondozása, betegek ápolása. ... >>

Esély a Gyógyulásra Alapítvány a Daganatos Betegek Gyógyításáért

(egészségügyi)

1124 Budapest, Fodor u. 89-91.
képviselő: Dr.Pápai Zsuzsanna
A rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő betegek korszerű gyógyszeres ellátásához szükséges gyógyszerek, eszközök, eljárások, módszerek kutatása, kidolgozása, fejlesztése, terjesztése, valamint a kezelés feltételeinek javítása. ... >>

Férfi Egészségőr Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1124 Budapest, Tamási Áron utca 18/b.
képviselő: Katona Tamás
Elsősorban a társadalom férfitagjainál jelentkező betegségek legyőzése a korai felismerésen, a gyógytás támogatásán, illetve a betegségekről való ismeretek bővítésén keresztül. ... >>

Fül-, Orr-, Gége- és Szájbetegek Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u.1. Szt.János Kórház
képviselő: dr. Hirschberg Andor
Az alapítvány székhelyén lévő kórház, illetve a kórház orvosainak segítése abban, hogy a kor követelményeihez igazodó körülmények között a fül-, orr-, gége- és szájbetegek gyógyulási esélyei növekedjenek, az orvostudomány e területeit érintő legújabb eredmények, a korszerű diagnosztizálási módszerek, gyógyítási eljárások, illetve gyógymódok honosodjanak meg és minél szélesebb körben legyenek ismertek, és hogy a korszerű és az eredményes gyógyításhoz szükséges orvosi berendezések és műszerek megvásárolhatók legyenek. ... >>

Gerincbetegek a Gerincbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

1126 Budapest, Nagy Jenő u. 8.
képviselő: Dr. Varga Péter Pál
A gerincbetegek ellátási körülményeinek a javítása. ... >>

Gerő Sándor Alapítvány

(egészségügyi)

1121 Budapest, Eötvös 12. (SOTE III.sz.Belgyó
képviselő: Romics László dr. ... >>

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete

(egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
képviselő: Szász Sándorné
A hemokromatózisos betegek érdekeinek képviselete, a betegség szövődményeinek megelőzése, a betegség kezelésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal