Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 124
1. oldal

A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
képviselő: Dr. Harbula Gyula
A szolidaritás kialakítása a tagok között, valamint a tagok halálát követően a családtagok támogatása tanácsadással és mindenfajta segítségnyújtással, kivéve pénzezközök juttatását, és jogtanácsadást; A becsületrend, annak alapelvei és a tagok erkölcsi megbecsülésének növelése - a magyar-francia barátság jegyében - a magyar közvélekedésben; Jótékonysági akciók lebonyolítása és az ezeken való részvétel a fenti célok szolgálatában, különösen akciók és kiadványok formájáben. ... >>

Art Direktorok Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos utca 8. B.
képviselő: Gács Róbert Mihály, Halász Gyula, Sántha András
A hazai kommunikációs szakma kreatív oldalának képviselete, a kreatív színvonal minél magasabbra emelése. ... >>

Banki Károsultak Önvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Székács utca 12.
képviselő: dr. Telkes József
hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek megfelelő tájékozottság és információk alapján hozhassanak ésszerű pénzügyi döntéseket;
közreműködik a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek ügyfelei érdekérvényesítő tevékenységeiben, ezen belül célja a magyarországi ingatlanalapok befektetői kártalanításának elérésében segítséget nyújtani. ... >>

BAOBAB Afrikai Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1123 Budapest, Alkotás utca 13. I./12.
képviselő: Diallo Thierno Djakariaou, Kovács Nóra, Mboue Edouard, Ternyák-Sylla Éva Anna
Az afrikai emberek érdekvédelme, az afrikai kultúra ősi kultúra és hagyomány terjesztése. Az afrikai kultúrával foglalkozó személyek tevékenységének koordinálása Magyarországon. ... >>

Biztonsági Őrök és Biztonságszervezők Szakszervezete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Székács utca 27. 1.3.
képviselő: Osváth Péter
Dolgozók érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete XII. ker. Alapszervezete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Ráth György 18-20.
képviselő: Bognár Mihály, Nagy Csabáné ... >>

Budapesti Iparszövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Istenhegyi út 81.
képviselő: Dr. Havas Jenő, Kardos György
Tagjai gazdasági tevékenységének segítése, érdekeik képviselete. "A Szövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozóik szervezett, kedvezményes üdültetésének elősegítése. Az említett körbe tartozó természetes személyek művelődési-, kulturális-, művészeti, valamint sport tevékenységének segítése. Az élethosszig tartó tanulás, képzés elterjesztésének segítése. Igények szerinti oktatási- képzési lehetőségek felkutatása, a szakképzés és felnőttképzés szervezése. A magukat ellátni nem tudó időskorú, volt ipari szövetkezeti tagok gondozásának, szociális ellátásának segítése. ... >>

Csődjogászok Egyesülete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Maros 36.
képviselő: Aszódi Ilona dr. ... >>

Dunaparti Termékelőállító és Kézműves Céh

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Zircen J. u. 22.
képviselő: Kőmíves László Amália, Pletténé Nagy Julianna, Schiffer Margareta, Varjasi Szilvia, Zsiga László ... >>

Európai Horgász Fórum

(érdekképviselet,egyéb)

1124 Budapest, Korompai utca 17.
képviselő: Szalay Ferenc
a szövetség tagországai országos horgász szervezeteinek együttműködése ... >>

Farkasréti Baráti Kör

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Arató u. 20/a.
képviselő: Dr. Bácsy Zsolt ... >>

Határidős Piacok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1121 Budapest, Rácz Aladár út 26.
képviselő: Kasza Krisztina
Új határidős és ehhez kapcsolódó piacok létrehozásának és szerveződésének a támogatása és ösztönzése, valamint nemzetközi konferenciák szervezése, a határidős tőzsdék közti kommunikáció, a kapcsolattartás erősítése és a tapasztalatok átadása érdekében. Az egyesület törekszik arra, hogy a határidős tőzsdék részére szervezett nemzetközi fórumokon tagjai részvételét biztosítja. ... >>

Hazai Lovaspóló Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1122 Budapest, Krisztina krt. 7. IV/21.
képviselő: Almássy Antal önállóan
A lovaspóló sport folytatásához szükséges feltételek és a sportág szakmai fejlődésének biztosítása, versenyzők érdekvédelme, utánpótlás nevelés elősegítése.Társadalmi szervezetek: Magyar Póló Sport Mezőgazdasági és Lovasközpont korlátolt Felelőségű Társaság, székhely:1112 Budapest Krisztina krt. 7. IV/21. Cégjegyzékszám: 01-09-733551. Káli Lovaspóló SE, 1024 Budapest Rómer Flóris u.38. II/5. Pk. 12251. ... >>

Hegyivasút és Kötélpálya Üzemek Demokratikus Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.
képviselő: Beck László, Kálló László, Szimicsevics László ... >>

Hírlapterjesztők Szakmai Szövetsége

(érdekképviselet)

1120 Budapest, Krisztina krt. 6-8.
képviselő: Sinkovits Attila ... >>

Honda Hivatalos Márkakereskedők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Városmajor u. 41/b.
képviselő: Horváth Miklós elnök /önállóan, Simon Tihamér elnökhely./önállóan
A tagok részére szakmai támogatás nyújtása, kapcsolattartó és vita- fórum biztosítása. ... >>

I., XII. kerületi Hegyvidéki Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

1120 Budapest, Szendi árok 2-4.
képviselő: Karsai Róbert ... >>

Independent Press Agency

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Csaba 7/b.
képviselő: Kozma András, Letenyei László, Litkei József, Zamálnij Georgij ... >>

INKO Fórum Társaság a kontinenciáért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
képviselő: dr. Szüle Endre
A Társaság, mint nevében is jelzi elsősorban az inkontinenciában szenvedő betegek helyzetének feltárását, érdekképviseletét, az inkontinencia enyhítése és megszüntetése érdekében történő segítségnyújtást tekinti céljának, alapvetően tudományos, egészségügyi tevékenység céljával alakult meg. E cél érdekében mindenekelőtt felvállalja, hogy segítséget nyújt az inkontinenciában szenvedő betegek egészségüyi ellátásában, és elősegíti a társadalomnak a média útján történő tájékoztatását a betegség és annak kezelésére, gyógyítására vonatkozólag. Ezen céljai elérése érdekében az inkontinenciában szenvedő betegek számára egészségnevelő előadásokat és tájékoztatókat szervez, illetve ezek létrehozásához anyagi támogatást nyújt. Elősegíti az inkontinenciával foglalkozó orvosok és betegek közötti kapcsolat fejlesztését, és szakmai segítséget nyújt az inkontinenciában szenvedő betegek más érdekvédelmi szervezetének kialakításához. Pályázatok és ösztöndíjak kiírásával támogatja az inkontinencia gyógyítását elősegítő új megoldások és eszközök fejlesztését, illetve a betegséggel foglalkozó orvosok szakmai fejlődését. ... >>

Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetsége - Magyar Lovagjai Országos Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

1122 Budapest, Gldmark Károly utca 35.
képviselő: Popper György
a Máltai Lovagrend alkotmányos levelével és az eredeti alapítók szándékával összhangban a szűkölködők segítése az irgalmasság keresztényi elvének alkalmazásával országosan és nemzetközi szinten, valamint az újkori erkölcsi példamutatás. ... >>

Jogvédők az Emberi Méltóságért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 48/ b.
képviselő: Kiss Györgyi
A jogvédelem széles körben történő népszerűsítése, e célból képzések, tréningek, konferenciák, szabadidős programok szervezése, a tagság érdekképviselet és érdekvédelme. ... >>

Kairosz Katolikus Szerkesztők, Kiadók, Kiadványterjesztők Egyesülete

(érdekképviselet)

1120 Budapest, Nagy Jenö 5.
képviselő: Kamarás István, Somorjai Árpád Ádám dr. ... >>

KALÁSZ Szent József Alapítványa

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Hajnóczy József 10.I.em.9.
képviselő: Vojtek Katalin
A Katolikus Asszonyok, Lányok Szövetsége (KALÁSZ) munkájának anyagi támogatása, a katolikus nőnevelés és családi életre való felkészülés segítése, népi, nemzeti kultúránk, anyanyelvünk fejlesztése, elesettek megsegítése, központi iroda létrehozása. ... >>

Kárpát-medencei Magyar Kulturális Diákegyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1124 Budapest, Törpe u. 1/a. IV. 2.
képviselő: Botka Péter Pál
A határon túl élő magyarság érdekképviselete, érdekvédelme, oktatási, kulturális tevékenységének elősegítése, szociális támogatása. ... >>

Katolikus Aszonyok-Lányok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1122 Budapest, Hajnóczy 10.I.9.
képviselő: Vajda László Botondné
a lányok és asszonyok segítése abban, hogy a katolikus hit és a tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásukat a társadalomban, népi, nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása. ... >>

Katonák Érdekvédelmi János-hegyi Egyesület

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Budakeszi 99-101. (Magyar Hon
képviselő: Csetényi László ... >>

Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1123 Budapest, Alkotás u. 11 IV/6.
képviselő: Prácser László
Szabadidős és hobbi tevékenység. ... >>

Keresztény Egészségügyiek dr. Batthyány Stratmann László Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Dr. Salacz György / elnök /önállóan, Dr.Bécsi András/második elnökh./öá., Dr.Bujtásné dr.Ledó Mária/eln.h/öá., Dr.Fornádi Béláné/második titkár/öá
Dr. Batthyány Strattmann László szellemében végzett egészségügyi munka népszerűsítése, terjesztése, illetve az ilyen szellemben végzett szociális, oktatási, kultúrális tevékenység folytatása. Karitatív tevékenység a határon túli magyarság körében. ... >>

Keresztény Pedagógusok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 9/B.
képviselő: Zámbó Istvánné
Pedagógusok szakmai érdekképviselete. ... >>

Kereszténydemokrata Önkormányzati Képviselök Egyesülete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Nagy I. 5.
képviselő: Bánszky György, Inczédy János dr. ... >>

Kézbesítők Független Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.
képviselő: Hellenbart Tamás ... >>

Kisgazdapárt Országos Nöi Szövetség

(érdekképviselet)

1120 Budapest, Szoboszlai 2-4.
képviselő: Tóth Anikó ... >>

Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 9/b.
képviselő: Varga Tibor
Keretet biztosít a Közlekedési Munkástanácsok és egyéb, a közlekedés területén működő érdekvédelmi szervezetek közötti együttműködésre, a közösen kialakított vélemények érvényre juttatására. ... >>

KURIR (Szabad) Szakszervezet

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Hajnóczy 7-9.
képviselő: Szabó Bea ... >>

Külföldön Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Rácz Aladár 154/b.
képviselő: Oláh Antal ... >>

Magyar Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás Társaság

(érdekképviselet)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
képviselő: Dr. Vimláti László
A társaság célja, hogy az aneszteziológia és intenzív terápia területén felmerülő valamennyi szakmai és szakmapolitikai kérdés (beleértve az érdekfeltárást és érdekvédelmet), valamint tudomá- nyos kérdés művelése, figyelemmel kísérése, azoknak szűkebb vagy tágabb körű mewgvitatása és a vitás kérdésekben való állásfoglalás. ... >>

Magyar Anyagtudományi Egyesület

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
képviselő: Dr. Gyulai József elnök ... >>

Magyar Atroszkópos Társaság

(egészségügyi,érdekképviselet)

1123 Budapest, Alkotás u. 48.
képviselő: Dr. Hangody László
Az izületi Csőtükrözés (artroscopia) mint vizsgáló és egyben gyógyító módszer elterjesztése és fejlesztése a mozgásszervi sérülések és betegségek területén. ... >>

Magyar Bandy Szövetség

(érdekképviselet)

1124 Budapest, Fürj utca 29. b
képviselő: Ádámfi Attila Tamás ... >>

Magyar Bírói Egyesület

(érdekképviselet)

1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.
képviselő: Dr. Makai Lajos
A szervezet célja a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság megteremtésének elősegítése, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetésének kivívása és a bírói testületek önkormányzati jogainak törvényi biztosítása. ... >>

Magyar Bridzs Szövetség

(érdekképviselet)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
képviselő: Nádasi Tibor ... >>

Magyar Csoportanalitikus Egyesület

(érdekképviselet)

1121 Budapest, Bazin 9.
képviselő: Bokor László Dr. ... >>

Magyar Diáktűzoltó Szövetség

(tűzoltó,érdekképviselet)

1124 Budapest, Koszta József 36.
képviselő: Tábori József ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal