Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 133
1. oldal

A Csermely utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Csermely 8.
képviselő: Balaskó Zsófia, Fogarasi Szilvia sz. Molnár Szilvia, Raukó Zsuzsanna
A Csermely utcai óvodába járó gyermekek nevelésével, oktatásával és ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő feladatok és tevékenységek anyagi fedezetének kiegészítése. ... >>

A Fodor utcai óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Fodor u. 36.
képviselő: Sándor Gyuláné
A Budapest XII.kerület Fodor u.36.sz. alatti óvoda gyermekellátási, nevelési és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Minőségi Nyelvoktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.III.313.
képviselő: Légárdi Tamás
A magánnyelviskolákban folyó magas színvonalú nyelvoktatás elősegítése. ... >>

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Cinege út 8/C.
képviselő: Reinhardt Friederichs
A Német Általános Iskola és Gimnázium erkölcsi, anyagi és egyéb támogatása. ... >>

A Pszichiátria Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Szarvas G. út 41.
képviselő: Dr. Nagy Ákos
A pszichiátriai ellátás színvonalának emelése a Nyirő Gyula kórházban a kórházi ellátástól független szociális ellátási formák szervezésével, fejlesztésével, működtetésével. ... >>

A Szent János Kórház Krónikus Belosztályán Kezelt Betegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok út 1.
képviselő: Csoóri Sándor
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházában a krónikus betegeket ellátó osztályon gyógyításra, ápolásra kerülő betegek korszerű ellátásának támogatása, és ezen ellátás színvonalának tartását, valamint emelését elősegíteni. ... >>

A-Z Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Zsolna u. 2.
képviselő: Köles Katalin
Óvodai nevelés - oktatás folytatása két nyelven, magyarul és angolul.
szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, nevelési - oktatási intézmény alapítása, fenntartása, működtetése, szervezése. ... >>

Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1121 Budapest, Remete u. 12.
képviselő: Dr.Gerevich József
szenvedély- és egyéb betegségek megelőzése, dohányzás, gyógyszerabuzus, kábítószerfüggőség és AIDS megelőzése az iskolában, lakóhelyi közösségekben, kortárscsoportokban - szenvedélybetegek gyógykezelése, utógondozása és rehabilitációja, rehabilitációs foglalkoztatása - szenvedélybetegek szűrése, drogbetegek AIDS megelőzése, szűrése, AIDS tréningje - szenvedélybetegekre vonatkozó kutatások - modellkísérletek, akcióprogramok és értékelésük - szakemberképzés és továbbképzés a szenvedélybetegségek területén - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, külföldi tanulmányutak, külföldi konferenciákon való részvétel, szakembercsere hazai és külföldi szervezetek között - európai összehasonlító kutatásokban való részvétel - hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés kutatásban, gyógyításban, képzésben és megelőzésben, az euroatlanti integráció segítése - hazai és nemzetközi konferenciák szervezése - szakkiadványok szerkesztése, kiadása - kisebbségi-, emberi- és betegjogok érvényesítése - magyarországi etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság addiktológiai problémáinak segítése - gyermek- és ifjúságvédelem - kábítószer-, alkohol- és egy kémiai szerekkel kapcsolatos policy-jellegű kutatások és tevékenységek - gyógykezelés - egyéb gyógyító intézmény alapítványi formában való működtetése ... >>

Ágai Karola és Szendrey-Karper László a Szívsebészetért és Szívgyógyászatért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1122 Budapest, Csaba utca 10. V/43.
képviselő: Czinege Judit, Farkas Dominika, Havassy Péter, Havassyné dr. Farkas Márta, Vadnai József
A szívsebészet és szívgyógyászat ellátásához szükséges orvosi berendezések, műszerek (például EKG készülék, szívultrahang, stb) beszerzéséhez szükséges anyagi támogatás nyújtása kórházak és szakorvosi rendelők részére. ... >>

Alapítvány a Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumért

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy 15.
képviselő: dr. Ács Katalin
A Budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folyó középiskolai képzés korszerűsítése, az oktató-nevelő munka támogatása. ... >>

Alapítvány a Japán Nyelvű Oktatásért

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Virányos út 48.
képviselő: Ebuchi Yasuhis
A japán nyelvű iskola és iskolán kívüli képzés támogatása és fejlesztése Magyarországon. ... >>

Alapítvány a Szent János Kórházért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1. Fövárosi János Kó
képviselő: Dr. Konc János, Szunai Miklós
A Fővárosi János Kórház és Rendelőintézetben gyógyító tevékenysége fejlesztésének, a korszerű, megelőző tevékenységnek és a betegellátás színvonalának javítása. A Szent János Kórház alkalmazásában álló munkatársak sporttevékeny- ségének támogatása, így többek között a Fővárosi Önkormányzat tu- lajdonában és az Intézet kezelésében lévő, a Bp. XII. belterület 10168/2. hrsz-ú, természetben az 1125. Budapest, Diós árok 1-3. sz. alatti házas ingatlan legfelső szintjén elhelyezkedő hárompályás teniszpálya működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez anya- gi támogatás biztosítása. ... >>

Amerikai Nemzetközi Iskola - Budapest Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Kakukk 1-3.
képviselő: Andrew Terence Higgins
A nemzetközi megértés és együttműködés elősegítése az oktatás révén. ... >>

Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1122 Budapest, Városmajor utca 71.
képviselő: Lindner Zsuzsa
Az angol-tanítás fejlődésének elősegítése a következők szerint, szakmai összejövetelek szervezése, hazai és külföldi előadók felkérése az egyesület rendezvényeire; a tagok hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvételének anyagi támogatása, egymás munkájának segítése, tapasztalat és információcsere. Szakmai kapcsolatok teremtése és ápolása hasonló célú hazai és nemzetközi szervezetekkel; az ország iskolái számára információval segíteni a testvériskolai és cserekapcsolatok elindítását. Együttműködni állami és társadalmi szervekkel, köznevelési intézményekkel, iskolákkal, alapítványokkal, hogy céljai megvalósítását pártoló tagként segítsék. Szakmai anyagokat és információt és tárol, amelyeket a tagok rendelkezésére bocsát. ... >>

Angyalszem Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1125 Budapest, Istenhegyi út 76.
képviselő: Mihályfalvi Zoltán (2 együttesen!), Tar Zsombor (2 együttesen!), Tarné Szabó Csilla (2 együttesen!)
Önálló jövedelemmel nem rendelkező, elsősorban óvodás, ill. kisiskolás korú gyermekek óvodai, iskolai, ill. iskolán kívüli szociális ás kultúrális jellegű támogatása. ... >>

ARANYÉLET Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Meredek utca 1.
képviselő: Vitárius Balázs
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium (1124 Budapest, Meredek u. 1.) működésének támogatása. ... >>

Atlantis Tánc-Színházi Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1122 Budapest, Kissvábhegyi út 4-6.
képviselő: Horgas Ádám
Az Atlantis Tánc- Színház létrehozása és működésének támogatása. ... >>

AZ EST Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1125 Budapest, Rőzse köz 7.
képviselő: Bányai Tamás
Színházi előadások, kulturális rendezvények támogatása. ... >>

Bánffy Miklós Színházi Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1120 Budapest, Városmajor, Szabad tér .
képviselő: Koltay Gábor
A szabadtéri színjátszás támogatása. ... >>

Bázis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1123 Budapest, Nagyegyed u. 15/B. I.em.4.
képviselő: Horváth Róbertné
A Carl Rogers személyközpontú nevelési-oktatási elven alapuló alternatív pedagógiát folytató óvoda, majd ezen alapuló általános iskola létrehozásának elősegítése és támogatása. ... >>

Bibliaiskolák Közössége

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Remete 16/a.
képviselő: Szigeti Gábor elnök
A Biblia gondolati, eszmei tartalmának feltárására törekvő bibliatudomány művelése, fejlesztése, bibliai ismeretterjesztés, egészséges életvitel megvalósítását szolgáló ismeretterjesztés. ... >>

Bóbita Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Pelsőc utca 4.
képviselő: dr. Ódor Éva, Tölgyesi Zoltán, Verseghi-Nagy Balázs elnök
A 3-7 év közötti gyermekek számára olyan intézmény /óvoda/ biztosítása, amely a gyermeki személyiséget harmónikusan kibontakoztatja. ... >>

Boldog Gyermekből Boldog Felnőtt Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Rőzse utca 11. 1./4.
képviselő: Dr. Pomogáts Béláné
Az óvodáskoru gyermekek iskolára való felkészítésének és egészségük megóvásának támogatása. ... >>

Boldog Kisegyermekek Világa Nevelési-Oktatási, Kulturális és Személyiség Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/a.
képviselő: Tóth Balázsné
A Budapest, XII.ker. Orbánhegyi út 3/a. alatti Napköziotthonos Óvodában, a nevelés, az oktatás, a személyiségfejlesztési tevékenység támogatása, különös figyelemmel az egészséges családias életmódra, a környezetvédelemre való nevelésre. ... >>

Budai Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1122 Budapest, Csaba u. 16.
képviselő: Dóra Zoltán, Gere György, Kováts Tamás
A katolikus Iskola kialakításának és működtetésének támogatása. ... >>

Budai Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Márvány utca 32.
képviselő: dr. Ács Katalin
az érettségivel rendelkező magyar, illetőleg határon túli magyar fiatal és felnőtt korosztály szakmai végzettségének színvonalát emelje, az ahhoz szükséges feltételeket biztosítsa, hosszú távon javítsa a fiatal és felnőtt munkaerő piaci pozícióját, növelje elhelyezkedési esélyeit, hozzájáruljon a munkakultúra emelkedéséhez, biztosítsa mind szélesebb állampolgári kör szakképzésbe vonását. ... >>

Budapesti Német Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1121 Budapest, Cinege 8/c.
képviselő: dr. Stefan Okruch
A Thomas Mann Gimnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium létrehozása és fenntartása. ... >>

BUKTA Budapesti Középiskolások Találkozója

(intézményi,oktatási,kulturális)

1125 Budapest, Óra köz 2.
képviselő: Jávor Bence elnök ketten együtt, Kárpáti András titkár ketten együtt, Popovits Dániel elnh. ketten együtt
Az egyesület magyarországi középiskolások számára kíván olyan lehetőséget teremteni, amelyek művészeti és egyéb alkotó tehetségek bemutatkozását szolgálják. Az egyesület célja, hogy a középiskolások kreatívitását alkotó módon ösztönözze, a tehetséget felfedezze és gondozza, alkotásaikat, műveiket, eredményeiket terjessze és népszerűsítse. Célja továbbá a kreatívitást ösztönző kezdeményezések, projektek támogatása, figyelemfelhívás a kulturális sokszínűségre és a kulturális kifejezés új formáira. ... >>

Csillebérci Cseperedő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.
képviselő: Czibor Zsolt
Az alapítvány célja a gyermekek oktatása, nevelése, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. Ezen túlmenően célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életmódra való felkészítést, képességfejlesztést, a tehetséggondozást, és a személyiség legfőbb értékeinek kibontakozását. Az alapítvány a magyar, az angol és más anyanyelvű csalások gyermekei részére egyszerre teremti meg azokat a körülményeket, feltételeket, amelyek közt derűsen, kiegyensúlyozottan fejlődnek, és éretté válhatnak az iskolai életmódra akár itt Magyarországon, vagy bárhol a világon. ... >>

Csúcs Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1124 Budapest, Zsámbéki utca 13. fszt. 1.
képviselő: Borosnyay Balázs elnök
Segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésében, amelynek során egyaránt biztosítva van a testi és szellemi fejlődés, mind a gyermekek, mind a felnőttek részére a sport, a művelődés, a kulturális élet, a képzőművészet, a színház, a film- és a kultúra valamennyi, külön fel nem sorolt területének alkotásit megismertetni mindenkivel. ... >>

D.B. Alapítvány a Magyarországi Oktatási Intézmények Támogatására

(intézményi,oktatási)

1121 Budapest, Hengermalom u. 6/C. fszt. 31.
képviselő: Terták Ádám
A magyarországi oktatási intézmények munkájának, elsődlegesen az oktatás hatékonyságának és eredményességének előmozdítása. Az alapítvány támogatja az iskolaépületek fenntartását, új létesítmények építéséhez műszaki berendezések, bútorok, oktatási anyagok vásárlásához, oktatásához szükséges kellékek beszerzéséhez támogatást nyújt. Az alapítvány célja továbbá adományok gyűjtése és felkutatása. ... >>

Dr. Kunitzer István Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u. 1.
képviselő: Dr. Székely György
A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza (1125 Budapest, Diósárok u. 1.) Gasztroenterológiai Osztályának támogatása. ... >>

Dream Team Színház Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1126 Budapest, Böszörményi út 30-32. A/B.
képviselő: Tóth Imre ... >>

Egészség és Életút Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1124 Budapest, Stromfeld utca 30. II./11.
képviselő: Iloc Mária Mónika
A tanulási nehézségekkel, részképesség zavarral küszködő (ép értelmű, pl.: írás, olvasás, számolás, magatartási zavarok stb.), valamint a hátrányos szociális helyzetű gyermekek megsegítése, érdekeik védelme. A szülők, nevelők, pedagógusok, gyógypedagógusok munkájának összefogása, tanácsadás biztosítása.
Helyzetfelmérés, iskolai felzárkóztatás és terápiás foglalkozások megszervezése és lebonyolítása. Serdülő-korúaknak tanácsadás, tehetség-gondozás, részképesség-fejlesztés.
Tájékoztatás és tanácsadás a szülőknek és nevelőknek a gyermekek tanulási és beilleszkedési nehézségeiből eredő problémáik megoldásában. ... >>

Egészségfejlesztési - Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Diósárok 60/D.
képviselő: Domokos Erzsébet elnök, dr. Koncz Kornélia társelnök
A magyar egészségfejlesztés és oktatás előmozdítása LIA Alapítványi Szakképző Iskola néven nappali tagozatos szakképző létrehozása. ... >>

Egészségügyi, Sport és Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Gébics utca 14.
képviselő: Galiotti Gábor
A sport támogatása, szervezése, egészséges életmódra nevelés, európai és ázsiai gyógyászati terápiás módszerek közelítése, együttes alkalmazása és terjesztése, új iskolák és oktatási formák alapítása és bevezetése. ... >>

EGYSZER VOLT A MAGYAR GYERMEKKULTÚRÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. 1./112-113.
képviselő: Gáspár Sarolta, Gryllus Vilmos, Kapuváry Gábor, Katona József, Lackfi János
A magyar gyermekkultúra ápolása, egy kulturális értékekben is gazdag tudásanyag közvetítésével az Internet lehetőségeit is kamatoztatva, az óvodásoknak és a kisiskolásoknak. Egészséges életmódra nevelés. ... >>

EIRÉNÉ Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Németvölgyi út 16.III.em.2.
képviselő: Udvari Kerstin (!)
A Wesley János Lelkészképző és Teológiai Főiskola ciganológiai szekciója keretében végzett oktatás minőségének, illetve azoknak a szakmai feltételeknek az előmozdítása, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók és az egyház munkatársai minél jobb felkészülésben részesüljenek az evangélium terápiás és értékrendteremtő, társadalmi és egzisztenciális biztonságot, integrációs erőket sugárzó hatásainak közvetítésére. ... >>

ELTE TÓFK Hagyományőrző Alapítványa

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40.
képviselő: Döbrössy János
A magyarországi tanítóképzés emlékeinek felkutatása, ápolása, az összegyűjtött emlékek bemutatása, a budai képző történetének felelevenítése, hagyományainak ápolása, a főiskolán folyó képzés bemutatásával az intézmény szerepének, jelentőségének ... >>

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzatának Alapítványa

(intézményi,oktatási)

1124 Budapest, Kis János altábornagy u. 40.
képviselő: Barta Stefánia
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kara hallgatói tanulmányainak és előmenetelének támogatása. ... >>

Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1126 Budapest, Kiss János alt. 42-44.
képviselő: Mesterházy Ferenc
A Budapesti Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának támogatása.
Az iskolában folyó idegen nyelv oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A tanulók egészséges életmódra nevelésének, a környezetvédelmi munkának, valamint az erdei iskola létrehozásának támogatása. A tanórán és a tanórán kívül folyó művészeti nevelőmunka ? kiemelten az irodalmi és zenei nevelés valamint a vizuális kultúra feltételeinek további javítása. Oktatási intézményekben folytatott tanulmányok ösztöndíjjal történő támogatása. Az iskolában folyó számítástechnikai oktatás tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos javítása. A számítástechnikai oktatás módszerei tudományos kutatásának ösztöndíjjal történő támogatása. Az idegen nyelvi képzés ösztöndíjjal történő támogatása. Külföldi tanulmányút ösztöndíjjal történő támogatása. Általában az ELTE Gyakorló Általános Iskola működésének támogatása. ... >>

EURÓPA ÓVODA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1125 Budapest, Virányos út 30. III./4.
képviselő: Földi Zsuzsanna elnök
Speciális nevelési igényű "fogyatékos" és autista (továbbiakban SNI) gyermekek óvodai nevelése és iskolára történő felkészítése.
gyermekek, illetve szociálisan rászoruló gyermekek napközbeni ellátásával, étkeztetésével. ... >>

Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Kiss János alt. 40.
képviselő: Aranyi Sándor, Bodóczky István, Gaul Emil, Sándor Zsuzsa, Strohner József
A kollégium a vizuális nevelés széleskörű fejlesztésén munkálkodik és ellátja a szakterület felsőoktatási szakmai érdekképviseletét. ... >>

Fényes Elek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1126 Budapest, Márvány utca 32.
képviselő: Egyed Lívia, Giczi Imréné, Kormos Csaba
A Budai Középiskola oktató - nevelő munkájának támogatása. ... >>

Fül-, Orr-, Gége- és Szájbetegek Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok u.1. Szt.János Kórház
képviselő: dr. Hirschberg Andor
Az alapítvány székhelyén lévő kórház, illetve a kórház orvosainak segítése abban, hogy a kor követelményeihez igazodó körülmények között a fül-, orr-, gége- és szájbetegek gyógyulási esélyei növekedjenek, az orvostudomány e területeit érintő legújabb eredmények, a korszerű diagnosztizálási módszerek, gyógyítási eljárások, illetve gyógymódok honosodjanak meg és minél szélesebb körben legyenek ismertek, és hogy a korszerű és az eredményes gyógyításhoz szükséges orvosi berendezések és műszerek megvásárolhatók legyenek. ... >>

Hetedhét Ország Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1124 Budapest, Fodor utca 36.
képviselő: Jones Peter Frank
A már működő Happy Kids Nemzetközi Óvoda és Bölcsőde ( 1124 Budapest, Fodor u. 36.) fenntartása és további működtetése. ... >>

Hetényi-Hirsch Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1125 Budapest, Kútvölgyi 4.
képviselő: dr. Szócska Gábor
A Központi Állami Kórház gyógyító-megelőző tevékenysége színvonalának emelése. ... >>

Hummel Kornél Látássérülteket Támogató Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Mátyás király út 29.
képviselő: Fehér Anna
A Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon Óvoda, Általános Iskola működésének támogatása különös tekintettel az iskolát elhagyó látássérült fiatalok életkezdésének elősegítésére. Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium látássérült tanulóinak támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal