Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zsigmondy V. u. 10/a.
képviselő: Sárvári Andrásné
A magyarországi környezetvédelmi kultúra ösztönzése. ... >>

Amina Állat- és Természetvédelmi Központ Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 24. II./2.
képviselő: Reymeyer Zsuzsa
Az állat, a természet és környezet védelmének elősegítése. ... >>

Ebvédelmi Regisztrációs Egyesület

(környezetvédelmi)

1122 Budapest, Városmajor u. 7-9.
képviselő: Gaál Péter ... >>

Egyesület Csillebércért

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Magas út 30.
képviselő: Dr.Fahidi Gergely/kettő együtt, Guttmayer József/ kettő együtt, Haraszti Kinga/ kettő együtt, Kiss Miklós/kettő együtt, Szigeti Andrásné/kettő együtt ... >>

Élet-Cél-Indító Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Zugligeti 113.
képviselő: Szabó Károlyné
Iványi Éva pedagógus emlékének az őrzése a hozzá lelkivilágában közelálló természetszerető és állatokat védő tanuló anyagi támogatása révén. ... >>

Élhető Hegyvidékért Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Márvány utca 23. fszt./7.
képviselő: Tulcsik Edit
A Hegyvidék-Budapest XII.kerülete-természeti és épített környezetének védelme. A Hegyvidéken élők egészséges környezethez való alkotmányos alapjog védelme. ... >>

Kékgolyó - Nagyenyed Lakókörnyezeti Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1123 Budapest, Ráth György utca 1/b. 5./2.
képviselő: Vincze Géza
Az épített és természeti környezet értékeinek megóvása, a lakókörnyezet értékeinek megóvása, a helyi sportélet támogatása, előmozdítása. ... >>

Kútvölgyi Környezetvédők Köre

(környezetvédelmi)

1125 Budapest, Galgóczy út 5.
képviselő: Kammel László ... >>

Kutya-segélyszolgálat Alapítvány

(környezetvédelmi)

1124 Budapest, Thomán István utca 14/II.
képviselő: Csaba Péter Aképviselők képviseleti joga együttes, Oravecz Sarolta Aképviselők képviseleti joga együttes
Az alapítvány célja gazdátlan, menhelyen levő illetve kóbor kutyák védelme, életkörülményeik javítása. Az alapítvány célja elérése érdekében az ilyen kutyák számára megfelelő, gondos gazdát keres, aki felelősséget tud vállalni a befogadott kutya megfelelő tartásáért. ... >>

"Kutyabaj" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1126 Budapest, Németvölgyi út 32/b.
képviselő: Balogh Anikó
az alapítvány célja a beteg, kidobott, altatásra váró, kóbor ebek megmentése, felelősségteljes gazdához juttatása. Az alapítvány a kutyákat kizárólag leellenőrzött, később is nyomon követhető helyekre, chippel ellátva, beoltva, örökbeadási szerződés aláírás ellenében adja át.
Az alapítvány létrehozatalának a célja a kidobott állatok megmentése, akiknek esélyük sincsen a túlélésre segítség nélkül, mivel a gyepmesteri telepeken helyhiány miatt elaltatják a begyűjtött állatokat. Az alapító szándéka, hogy lehetőségéhez mérten igyekezzen nemtől, kortól, állapottól függetlenül megmenteni minden bajba jutott állatot.
Az alapítvány célja az, hogy az alapítvány által megmentett állatok állatbarát, felelősségteljes gazdikhoz, családokhoz kerüljenek. ... >>

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Költő 21.
képviselő: dr. Bankovics Attila, Frenyó Gábor, Halmos Gergő
A természet, különösen a madárvilág védelmének társadalmi támogatása. A célja elérése érdekében elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, népszerűsítését, valamint feladata a látogatók és támogatók körének növelése, kutatások, védelmi programok szervezése és végrehajtása. ... >>

Magyar Reneszánsz Alapítvány az Épített Környezetért

(környezetvédelmi)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 8. II./7.
képviselő: Graham Bell, Miszné Korenchy Anikó, Vámos-Hegyi Attila
Magyarország épített környezetének megóvása és támogatása - beleértve a műemlékvédelmet is -, a veszélyben lévő ingatlanok felújításával. ... >>

Menschen Für Tiere Emberek az Állatokért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1121 Budapest, Normafa út 23/a.
képviselő: Klapka György, Kövári Amarylla ... >>

"naturArt" Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1123 Budapest, Táltos u. 15/B. I. em.
képviselő: Berta László, elnökségi tag, Dr.Fodor Ferenc elnökségi tag, Haarberg Orsolya, elnökségi tag, Násfay Béla, elnökségi tag, Radisics Milán elnökségi tag, Zsila Sándor titkár
Tagjai tevékenységének összehangolása, információ- és tapasztalatcsere, nemzetközi és hazai kapcsolatok kiépítése, környezet- és természetvédelmi tevékenység. ... >>

Országos Tacskó és Kotorék Klub

(környezetvédelmi)

1124 Budapest, Pagony 22.
képviselő: Ruzsics Károly ... >>

Öko Urbana Egyesület

(környezetvédelmi)

1122 Budapest, Maros utca 13. 2./10.
képviselő: Havancsák Izabella
Egy élhető Budapest megteremtése, a figyelem felkeltése a nagyvárosi környezetvédelemre. ... >>

ÖKO-RÁCIÓ Alapítvány

(környezetvédelmi)

1122 Budapest, Városmajor utca 10. fsz./3.
képviselő: Stekler Ottó
Olyan környezetbarát technológiák meghonosdásának elősegitése az ipar és mezőgazdaság területén, melynek rövid távon nem kifizetődnek, de amelyek várhatóan a jövő századok más szemléletére épitő gazdaságpolitikájának alapját jelentik. ... >>

Ösvény Tudományos Egyesület a Fiatalokért és a Környezetért

(sport,környezetvédelmi)

1123 Budapest, Nagyenyed u. 5. fsz.5.
képviselő: Kerekes György elnök/önáll.v.együtt, Ónodi Ágnes tag/elnökkel együtt, Rohr Péter tag/elnökkel együtt
A fiatalokat és a felnőtt korúakat a környezeti- és az egészséges életmódra nevelés eszközeivel (tanácsadás, sport, ökoturizmus) igyekszik bevonni a környezet aktív védelmébe, tagjainak tudományos tevékenységével pedig Magyarország környezeti állapotának javulásá- hoz járul hozzá. ... >>

Társaság a Felelős Környezetbiztonságért Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1124 Budapest, Lejtő út 12/a.
képviselő: Hegedűs Sándor
országos és helyi társadalmi csoportok, állami- és közigazgatási szervezetek, valamint gazdasági társaságok környezetbiztonsági (környezetvédelem, katasztrófavédelem, munkabiztonság és egészségvédelem, tűzvédelem) felelősségérzetének ösztönzése.
Közreműködés a környezetbiztonsági szakmai és jogi terület színvonalának, az ezzel összefüggő tevékenységek eredményességének és hatékonyságának növelésében.
Segítségnyújtás a konfliktusmentes párbeszéd kialakításában és fenntartásában a vállalatok, valamint a munkavállalóik, a helyi közösség és egyéb érdekvédelmi csoportok között.
Felelős környezetbiztonsági szemlélet kialakítása érdekében tudományos kutatási és fejlesztési feladatok ellátása, ismeretek terjesztése, konferenciák, tapasztalatcserék, tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése.
Felkérésre környezetbiztonsági, ellenőrzési, vizsgálati, elemezési, tervezési, oktatási és egyéb szakértői feladatok ellátása, illetve társadalmi és gazdasági szervezetekkel együttműködés a feladatok megoldása érdekében. ... >>

Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete

(környezetvédelmi)

1123 Budapest, Győri út 6/b. III.em.2.
képviselő: dr. Haraszti Anikó, Gulyás Emese, Horváth Gergő, Szilágyi Dóra
A tudatos vásárlói magatartás népszerűsítése és támogatása Magyarországon. Az emberek megnyerése az iránt, hogy a vásárlói döntéseit körültekintően, az ár - minőség szempontjait mérlegelve hozza meg, figyelembe véve az adott termék gyártójának környezeti, társadalmi eredményeit, a termék ökológiai jellemzőit, hatását a fogyasztó egészségére. A vásárlói magatartás alapszabályban említett eszközökkel (pl. ismeretterjesztés, információk gyűjtése, konferenciák szervezése, együttműködés a fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi szervezetekkel, szakmai és társadalmi szervezetekkel) való befolyásolása, újfajta vásárlói értékrend kialakítása. ... >>

Uniós Zöldenergia Alapítvány

(környezetvédelmi)

1126 Budapest, Kiss János alt. utca 38. 2./10.
képviselő: Várkonyi Sándorné
A megújuló energiák, mint zöldenergia felhasználási lehetőségeinek népszerűsítése, pályázati támogatások felkutatása és ismertetése a magyar lakosság körében, az energiatakarékosság, valamint a fenntartható fejlődés elvein alapuló környezettudatos életmódra nevelés érdekében, összekapcsolva a magyar térségbeli sajátosságokkal. ... >>

Vadvíz (Hungarian Wetland Foundation) Alapítvány (51924/2002)

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Költő u. 21.
képviselő: Szabó Balázs kuratórium elnöke
Természetvédelem. Hozzájárulni a honi természeti értékek feltárásához, jelenlegi állapotának megőrzéséhez, fenntartásához és védelmük elősegítéséhez. ... >>

Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány

(természetvédelem,szociális,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Trencsényi utca 48.
képviselő: Lengyelné Nádasi Andrea
Azoknak a gyermekeknek és gyermekközösségeknek az erkölcsi és anyagi támogatása, akiknek a társadalmi beilleszkedése, testi-lelki fejlődése a környezetünkben súlyos gondokkal. Az egészséges életmód elterjesztése, a mentálhigiéné hazai és nemzetközi tapasztalatainak elterjesztése, adaptálása különös figyelemmel a hátrányos helyzetű: településeken, vagy veszélyeztetett élethelyzetekben élő gyerekekre. A pozitív környezetvédelmi szemléletformálás eszközeivel segíteni a természeti környezet megóvását, az ember és a természet harmonikus kapcsolatának kiépítését. ... >>

Zöld Szektor Környezet, Természetvédelmi és Képzőművészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1121 Budapest, Tatárvirág utca 8897/0007. hrsz.
képviselő: Sikedancz Katalin
Támogatás nyújtása a környezet szempontú fenntarthatóság elveinek megfelelő környezettudatos magatartás kialakításához; a környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek támogatása, a környezeti nevelés, a természeti és humán környezet értékeinek, védelmének támogatása; megelőző jellegű környezetvédelmi feladatok megvalósítása. ... >>
1. oldal