Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XII. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 163
1. oldal

A Jó Közösségért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
képviselő: Kertész Gábor
Az alapítvány célja arra irányul, hogy közösségi, szabadidős, egészségmegőrzési, sport és ismeretterjesztő programok, szakmai képzések, rendezvények szervezését, lebonyolítását támogassa. ... >>

A JÖVŐ Sport Club VEOLIA

(sport)

1121 Budapest, Hangya lépcső 6.
képviselő: Dr. Verrasztó Zoltán ... >>

ÁFOR SC.

(sport)

1121 Budapest, Szállítók 3.
képviselő: Tóth Mihály ... >>

Alapítvány a Szent János Kórházért

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi)

1125 Budapest, Diósárok 1. Fövárosi János Kó
képviselő: Dr. Konc János, Szunai Miklós
A Fővárosi János Kórház és Rendelőintézetben gyógyító tevékenysége fejlesztésének, a korszerű, megelőző tevékenységnek és a betegellátás színvonalának javítása. A Szent János Kórház alkalmazásában álló munkatársak sporttevékeny- ségének támogatása, így többek között a Fővárosi Önkormányzat tu- lajdonában és az Intézet kezelésében lévő, a Bp. XII. belterület 10168/2. hrsz-ú, természetben az 1125. Budapest, Diós árok 1-3. sz. alatti házas ingatlan legfelső szintjén elhelyezkedő hárompályás teniszpálya működtetéséhez, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez anya- gi támogatás biztosítása. ... >>

Alapítvány a Telesport Szakmai Tevékenységének Támogatására Alapítvány

(sport)

1126 Budapest, Hollósy Simon u. 5.
képviselő: Argyelán Gábor
A Magyar Televízió Telesport szerkesztőségének szakmai és műsorkészítési tevékenységének támogatása. ... >>

ALAPVONAL Ifjúsági- és Kulturális Értékközvetítő Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 21. III. 19.
képviselő: dr. Kiss Dóra
A magyar társadalom egyes rétegei közötti összhang megteremtése, különös tekintettel a fiatalok céltudatos, erkölcsös és egészséges életminőségi feltételeinek kialakítására. A társadalom életformájának, életszemléletének megújítása: a tudatos jövőtervezés, az élethosszig tartó tanulás, az otthonteremtés alapelveinek széles körű elterjesztése. A társadalom fiatal, vagy fiatalos lelkületű tagjai egészséges életmódjának elősegítése: elsősorban sportversenyek rendezésével, valamint sporteszközökhoz való hozzájutás támogatásával. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán az Uniós életszínvonal elérésének elősegítése, tájékoztató rendezvények szervezésével, tanácsadó központ működtetésével. Kulturáli rendezvények szervezésével, támogatásával az alternatív, kulturális irányzatok értékeinek széles körű megismertetése. Elektronikus tartalmak e-learning, mint oktatási integrációjuk, esélyegyenlőségük támogatása. A gyermekek környezettudatos gondolkodásának elősegítése, környezetvédelem. ... >>

Balatonlelle Vitorlás Egyesület

(sport)

1123 Budapest, Greguss u. 12.
képviselő: Kenyeres Miklós ... >>

Barracuda Sportegyesület

(sport)

1123 Budapest, Alkotás u. 43.
képviselő: Felcsutiné Lenkei Katalin ... >>

Bérc Sport Egyesület

(sport)

1121 Budapest, Őzike 28.
képviselő: Dr. Farkas Balázs ... >>

Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

1121 Budapest, Mártonhegyi út 31. /c. A2.
képviselő: Szollás Erzsébet
Berczik Sári Néni mozdulatművészeti rendszerének a rendelkezésre álló anyag feldolgozása, a felbukkanó írásos-, mozgásanyagbeli-, illetve emlékezeti anyag összegyűjtésén keresztül rendszerezett és egységes szerkezetbe foglalt megőrzése. A Berczik-rendszer továbbadását szolgáló munkásság - beleértve a továbbadás érdekében kifejtett pedagógusi, előadóművészi és gyűjtő tevékenységet is - támogatása, Berczik Sári Néni mozdulatművészeti rendszere emlékeinek továbbélését szolgáló rendezvények, emlékünnepségek, bemutatók szervezése, illetve támogatása. ... >>

Berkes Team Sportegyesület

(sport)

1123 Budapest, Alkotás utca 7/A. fszt./3.
képviselő: Berkes Eszter, Berkes László
A testépítés megismertetése és népszerűsítése minél szélesebb körben Magyarországon. A sportolás iránti igény és az egészséges életmód kialakítása minden korosztály számára. Találkozók, rendezvények, versenyek szervezése, a sporthoz, testépítéshez kapcsolódó közösség kialakítása. Utánpótlás-nevelés, és versenyzők versenyre való felkészítése. ... >>

"Bírák az Igazságszolgáltatásért" Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.
képviselő: dr. Makai Lajos
A Magyar Köztársaság területén működő bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális, sporttevékenységének támogatása. ... >>

Blue Vikings Bandy Egyesület

(sport)

1124 Budapest, Fürj u. 29/b.
képviselő: Ádámfi Attila ... >>

BMW Motoros Túraklub Magyarország

(sport)

1126 Budapest, Kléh István u. 3./b.
képviselő: Petrich Ákos ... >>

BOM

(sport)

1122 Budapest, Városmajor utca 44.
képviselő: Szalay-Berzeviczky Attila
A Budapesti Olimpiai Mozgalom azokat a civil erőket fogja össze, akiknek meggyőződése, hogy a 21. század első negyedére Magyarország a nyári Olimpiai és Pararolimpiai Játékok - egy civil kezdeményezés alapján létrejött, valós nemzeti egység alapján és a döntéshozók pozitív részvételével -megrendezhetőek, és Budapestnek a lehetséges első nyári Olimpiai és Paraolimpiai Játékok ( 2016) megrendezésére pályáznia kell. Az egyesület tagjainak meggyőződése, hogy az olimpia megrendezése a főváros és az ország érdekeit szolgálja, és messze ható pozitív kihatással lesz további fejlődésükre. Az olimpia, mint a magyar szelem, gazdaság és sport grandiózus vállalkozása példát mutat az új generációnak és a nemzetközi figyelem középpontjába állítja az országot. ... >>

Budai Pedagógus Sportkör

(sport)

1121 Budapest, Költő 30.
képviselő: Umbrai Katalin
A pedagógusoknak és családtagjainak, valamint a környék lakóinak sportolási lehetőség biztosítása, szabadidősport jelleggel. ... >>

Budai Vívósport Támogatására Alapítvány

(sport)

1125 Budapest, Acsády I.3.
képviselő: Rymorz Pál
Az ifjúsági-, diák- és tömegsport támogatása, a vívósport fejlődésének elősegítése. ... >>

Budapest Hegyvidék Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
képviselő: Hetényi Péter
Megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció támogatása a Budapest XII. kerületi egészségügyi alapellátásban. Aktuális népegészségügyi feladatok megvalósulásának elősegítése, a kerület egészségügyi ellátottságának javítása. A XII. kerület sport programjainak támogatása, különös tekintettel a diák- és tömegsport szervezésének támogatására és finanszírozására. A diák- és tömegsport rendezvényeken tanúsított sportszerű magatartás elismerése, ilyen elnevezésű díj adományozásához való hozzájárulás. Gyermekáldást vállaló és gyermekeket felnevelő házaspárok, családok támogatása és megbecsülése, ennek keretében különösen pénzbeli és természetben történő anyagi támogatás finanszírozása a születendő és megszületett gyermekek és családjaik körülményeinek javítása, életszínvonaluk és életminőségük megfelelő biztosítása céljából. ... >>

Budapest Maccabi Sport Club

(sport)

1125 Budapest, Patkó 5.
képviselő: Tasnádi Péter ... >>

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club-Országos Biatlon és Tenisz Akadémia Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

1124 Budapest, Hegyalja út 135. 1./7.
képviselő: Dr.Kökény Balázs önállóan, Székely-Doby András önállóan ... >>

Budapesti Iparszövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1125 Budapest, Istenhegyi út 81.
képviselő: Dr. Havas Jenő, Kardos György
Tagjai gazdasági tevékenységének segítése, érdekeik képviselete. "A Szövetség érdekképviseleti körébe tartozó vállalkozások tulajdonosai, alkalmazottai, nyugdíjasai és hozzátartozóik szervezett, kedvezményes üdültetésének elősegítése. Az említett körbe tartozó természetes személyek művelődési-, kulturális-, művészeti, valamint sport tevékenységének segítése. Az élethosszig tartó tanulás, képzés elterjesztésének segítése. Igények szerinti oktatási- képzési lehetőségek felkutatása, a szakképzés és felnőttképzés szervezése. A magukat ellátni nem tudó időskorú, volt ipari szövetkezeti tagok gondozásának, szociális ellátásának segítése. ... >>

Budapesti Német Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1121 Budapest, Cinege 8/c.
képviselő: dr. Stefan Okruch
A Thomas Mann Gimnasium-Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium létrehozása és fenntartása. ... >>

CSERKELŐ Express Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 28.
képviselő: Dr. Szerdahelyi Péter ... >>

Csúcs Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

1124 Budapest, Zsámbéki utca 13. fszt. 1.
képviselő: Borosnyay Balázs elnök
Segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésében, amelynek során egyaránt biztosítva van a testi és szellemi fejlődés, mind a gyermekek, mind a felnőttek részére a sport, a művelődés, a kulturális élet, a képzőművészet, a színház, a film- és a kultúra valamennyi, külön fel nem sorolt területének alkotásit megismertetni mindenkivel. ... >>

DEFEND Sportegyesület

(sport)

1121 Budapest, Zugligeti út 10-12. C.ép. I/1.
képviselő: Iszák György ... >>

Dél-Budai Vendéglátó Vállalat SE.

(sport)

1126 Budapest, Böszörményi 20-22.
képviselő: Gombai László ... >>

Delfin Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1126 Budapest, Németvölgyi út 24.
képviselő: Egressy János
A fiatalok egészséges, harmónikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport, különösen az úszósport, és a versenysport támogatása. ... >>

DIANA Sportegyesület

(sport)

1125 Budapest, Diana 35-37.
képviselő: Kertész István ... >>

Dream and Beauty Sport Club

(sport)

1126 Budapest, Dolgos utca 2.
képviselő: Bódi Tamás
Tagjai részére a rendszeres röplabda tevékenység megteremtése. Tagjai részére egyéb testedzés és más sportolási lehetőség biztosítása. A sporteseményeken való részvétel lehetőségeinek és feltételeinek biztosítása. Hazai és nemzetközi sporteseményeken, bajnokságokon való részvétel. ... >>

Duna Szabadidő-és Tömegsport Klub

(sport)

1125 Budapest, Dunapart utca 24.
képviselő: Fábián István ... >>

Egészségügyi, Sport és Oktatási Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1125 Budapest, Gébics utca 14.
képviselő: Galiotti Gábor
A sport támogatása, szervezése, egészséges életmódra nevelés, európai és ázsiai gyógyászati terápiás módszerek közelítése, együttes alkalmazása és terjesztése, új iskolák és oktatási formák alapítása és bevezetése. ... >>

Élet Játéka Alapítvány

(sport)

1126 Budapest, Márvány utca 33. IV./2.
képviselő: Komáromi Dániel
Táborok, sporttáborok támogatása, egészség- és környezettudatos életmódra nevelés támogatása, egyéni és közösségi sportolásuknak, mint az egészségmegőrző és prevenció eszközének támogatása.? ... >>

Életcél Szabadidőkör

(sport,egyéb)

1126 Budapest, Ugocsa utca 11.
képviselő: Antalffy Emőke, Gyurity István, Kiss Sándor, Novák Tibor
Az egészségmegőrzés módszereinek tanítása, elsősorban a rendszeres szabadidős (sport) tevékenységek biztosításával. A szabadidő eltöltésének aktív és értékes formáinak népszerűsítése. Az európai normáknak megfelelő környezettudatos magatartásformák elterjesztése. ... >>

Első Magyar Tollas Dárda Gárda

(sport)

1121 Budapest, Öröm 22.
képviselő: Radzik Kálmán ... >>

Endresz György - Magyar Sándor Sportrepülést Támogató Alapítvány

(sport)

1123 Budapest, Györi 4.
képviselő: Adamy Oszkár
A magyar nemzeti sportrepülés támogatása, a fiatalok sportrepülő szabadidő sportjának megszervezése. ... >>

Esze Tamás Sportkör

(sport)

1125 Budapest, Rözse utca 22.
képviselő: Luzsi András ... >>

EURO GUN Sportlövő Egyesület

(sport)

1123 Budapest, Alkotás u. III/45
képviselő: Halász Sándor ... >>

Farkasréti Triatlon Sportegyesület

(sport)

1124 Budapest, Ormódi u. 4/B. fsz.1.
képviselő: Pávai Ákos ... >>

Folyóiratok Ligája Egyesület

(sport)

1122 Budapest, Kissvábhegyi u. 4-6.
képviselő: Horgas Béla önállóan, Papp Gábor együtt, Szilágyi Ákos együtt ... >>

Freestyle Sí Egyesület

(sport)

1121 Budapest, Krisztina körút 3.
képviselő: Sipos András
A hazai freestyle sí élet segítése, a sportág hazai fejlődésének és szélesebb körű elterjedésének biztosítása. Tagjai részére rendszeres felkészülés és versenyzés lehetőségeinek biztosítása az eredményes sporttevékenységhez, azok feltételeinek megteremtése. ... >>

Freetime Kulturális, Szabadidő és Táncsport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1121 Budapest, Költő utca 1 /a
képviselő: Turcsány Gergely
az egyesület célja a táncsport és a szabadidő hasznos eltöltésének népszerűsítése, melynek keretében az egyesület mind tagjainak, mind a tagi körön kívüli természetes és jogi személyeknek a táncsport műveléséhez szükséges lehetőségeket felkutatja, segítséget nyújt a táncsport rendezvényeken történő részvételhez a szükséges információk átadásával, és valamennyi rendelkezésére álló eszközzel. ... >>

Funsports Surf Club

(sport)

1120 Budapest, Orbán tér 6.
képviselő: Uhlár László ... >>

Gladiátor Magyar Fiatalok Sportegyesülete

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1122 Budapest, Városmajor utca 33. I./1.
képviselő: dr. Erdei Zsolt önállóan, Dr.Ferenczy Balázs József/önállóan, Dr.Molnár István János/önállóan
Az egyesület törekszik megteremteni az egészséges életmódhoz nél- külözhetetlen sportolási lehetőségeket, és az emberi méltósághoz hozzátartozó egyéb testi és szellemi jóléti lehetőségeket, valamint az alapvető szociális és kulturális körülményeket. E cél érdekében felvállalja, hogy segít tagjainak a szabadidő ennek megfelelő meg- szervezésében, sport oktatási és kulturális programok szervezésé- ben, valamint az arra rászoruló családok és állampolgárok részére vállalja a tanácsadást, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzések, előadások szervezését, kiadványok megjelentetését és ter- jesztését. ... >>

GOLDANCE Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

1121 Budapest, Arató utca 25/ b.
képviselő: Kreiter Dávid, Szaka Krisztina
A tánc, mint kulturális és sporttevékenység minél szélesebb körben való elterjesztése, népszerűsítése, versenyzők nevelése, amely által Magyarország a világ élvonalába kerül, a tánccal kapcsolatos sporttevékenység megszervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Graffiti Vitorlás Sport Klub Egyesület

(sport)

1126 Budapest, Bartha u. 5.
képviselő: Noéh András
A tengeri vitorlázás népszerűsítése. ... >>

Haldorádó Feeder Sporthorgász Egyesület

(sport)

1121 Budapest, Normafa utca 18. II./2.
képviselő: Döme Gábor elnök, Pintér Zoltán
A feederbotos horgászmódszer népszerűsítése és a sportszerű , kulturált horgászsport mind szélesebb körben történő elterjesztése , horgászversenyek rendezése. ... >>

Hangya Szabadidősport és Környezetvédő Egyesület

(sport)

1121 Budapest, Hangya u. 20.
képviselő: Dosek Ágoston dr. / kettő egyyüt, Hegedűs Zoltán / kettő együtt, Kocsis Péter / kettő együtt, Marosffy Dániel / önállóan, Mets Miklós / kettő együtt, Nagy Orsolya / kettő együtt ... >>

HARMONIKUS ÉLETÉRT EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

1122 Budapest, Bíró út 6/b. I/1/a.
képviselő: Dr. Serestyén Klára
Közép-Magyarországi és Közép-Dunántúli régióban kulturális, sport és szabadidős, valamint hobby tevékenység szervezése. Az egészséges életmód oktatása érdekében ismeretterjesztés. A vállalkozók, munkavállalók szakmai, gazdasági és jogi érdekképviseletének segítése, nyitott szellemi műhely biztosítása e két régió civil szervezetei részére. ... >>

Hazai Lovaspóló Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1122 Budapest, Krisztina krt. 7. IV/21.
képviselő: Almássy Antal önállóan
A lovaspóló sport folytatásához szükséges feltételek és a sportág szakmai fejlődésének biztosítása, versenyzők érdekvédelme, utánpótlás nevelés elősegítése.Társadalmi szervezetek: Magyar Póló Sport Mezőgazdasági és Lovasközpont korlátolt Felelőségű Társaság, székhely:1112 Budapest Krisztina krt. 7. IV/21. Cégjegyzékszám: 01-09-733551. Káli Lovaspóló SE, 1024 Budapest Rómer Flóris u.38. II/5. Pk. 12251. ... >>

Hegyen - Vizen az Egészségért Alapítvány

(sport)

1126 Budapest, Böszörményi út 9-11.
képviselő: Nyárádiné Belényesi Gabriella
Bármely érdeklődő sporttevékenységének az elősegítése, amely a hegyekhez, vizekhez kapcsolódik. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal