Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 156
1. oldal

4H- Halmozottan Hátrányos Helyzetű Gyeremekek Hetes Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Kaffka M. u. 48.
képviselő: Békés Ilona
A 6-14 éves koru halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek felzárkoztatásának, a hetes iskolák ill. kollégiumok létesitése és e programban résztvevő pedagogusok továbbképzésének támogatása. ... >>

A Horvát Kisebbség Budapesti Gimnáziumáért és Általános Iskolájáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.
képviselő: Gál-Varga Edit
A horvát nemzetiségi hagyományok őrzése, ápolása, valamint a Horvát Általános Iskola Diákotthon és gimnázium iskolában folyó oktató és nevelő munka, nyelvi képzés emelése. ... >>

A Jövő Kollégiumáért Alapítvány "Pro Collegio Futuro"

(intézményi)

1141 Budapest, Mogyoródi út 128.
képviselő: Salamon Ferenc
A személyiség fejlődését hatékonyan biztositó kollégiumi nevelés feltételeinek megujitása, az ifjuság uj erkölcsi értékrendjének kialakitása. ... >>

A Magyar Vendéglátás és Kereskedelem Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1147 Budapest, Telepes u. 22.
képviselő: Sasvári Ákos
A 1106. Budapest, Maglódi út 8. szám alatti kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző anyagi támogatása. A vendéglátásnak és a kereskedelemnek megfelelő szakemberekkel történő ellátása, továbbképzése, ösztönzése a "régi" magyar vendéglátás és kereskedelmi szokások felelevenítésére. ... >>

A Mi Házunk a Mi Várunk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g.
képviselő: Kelemen Ildikó
A környezetvédelem és az egészséges életmód kiterjesztése óvodán belül és azon túl, programok szervezésével. Gyermekek számára szervezett műsorok, programok támogatása, elsősorban a szülők bevonásával. ... >>

A Sokoldalú, Kreatív Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1143 Budapest, Ida 6.
képviselő: Sebestyén Mihály
A Budapest, XIV. ker. Ida u.6.sz. alatti Óvoda oktató-nevelő munkájának színvonalasabbá tétele. ... >>

Alapítvány a Füredi Parki Óvodákért

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Füredi park 6.
képviselő: Berkiné Petró Krisztina
A Füredi parki óvodába járó gyermekek óvodai nevelésének támogatása, az óvodai élet és munkakörülmények javítása és az óvoda számára további, külső támogatók bevonása. ... >>

Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1149 Budapest, Egressy u. 71.
képviselő: Utassy Andrea
Az iskolai oktatás és nevelés feltételeinek jobb, korszerűbb biztosítása, támogatása. ... >>

Alapítvány Dr.Lengyel Márton és Janka Emlékére

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1145 Budapest, Laky Adolf utca 38-40.
képviselő: Kökényesi Ágnes, Orbán Tamás, Pammerné Zagroczky Ágnes, Sugár Sára
Támogatja és elősegíti a magyarországi zsidó fiatalok esélyegyen- lőségének megteremtését, a zsidó kulturális értékek megőrzését, a kulturális folyamatosság fenntartására, kulturális örökség megőrzésére irányuló tevékenységeket. Elősegíti ezen értékek felkutatását, megismerését és megismertetését, ápolását. Segíti és támogatja a művészeteket. Elősegíti és támogatja valamennyi művészeti ág azon képviselőit, akiknek tevékenysége és munkássága a fenti célokkal összhangban van. Pályázatok útján támogatja a Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjainak oktatását, külföldi csereprogramon való részvételét. Kutatási illetve tanulmányi céllal külföldön töltött idő alatt a diákok megélhetését szükség esetén támogatja. ... >>

Albert Schweitzer Zuglói Református Gondozóház Alapítvány

(intézményi,sport)

1146 Budapest, Hermina 51.
képviselő: Derencsényi Zsuzsa
Az időskoruak szociális gondjainak enyhítése, idősek otthona létesítésének elősegítése. ... >>

Álmos Vezér Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola Álmos vezér tér 9.
képviselő: Radnai Gabriella
Az Álmos vezér téri Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása, a tehetséggondozás segítése. ... >>

Alsórákosi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1141 Budapest, Egressy út 178/B.
képviselő: Hajnal György
A Budapest, XIV.ker.Egressy út 178/B. sz. alatti Általános Iskolában tanuló gyermekek testi és szellemi gyarapodásának elősegítése. ... >>

András és Júlia Alapítvány a Beteg Emberekért

(intézményi,egészségügyi)

1148 Budapest, Szervián utca 28. I./5.
képviselő: dr. Angyal Péter, dr. Bordás Ákos István, Zimborán Gábor elnök
a Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Szervián u. 28. I. em. 5. ) által fenntartott kórház pénzügyi támogatása, kizárólag a kórházban ápoltak gyógyításának elősegítése, a kórházban folyó gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, gondozás támogatása útján a kórházban ápoltak jobb körülmények között történő gyógyulásának elősegítése érdekében. ... >>

Aranyhegedű Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Fogarasi út 10-14.
képviselő: dr. Németh Attila
Az alapítvány célja anyagi eszközökkel támogatni: - a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítését, ezen belül hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkutatását, tehetségkutató versenyek szervezését, taníttatását, kórházakat, a beteg fogyatékos gyermekeket, idősebb embereket, - nyugdíjasokat, ténylegesen rászorultakat. kisebbségben élők, határon túliak integrálódásának az elősegítését, - valamint egy alapfokú zeneművészeti és tánctagozati szakiskola létrehozását. ... >>

Az Állatorvosok Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1143 Budapest, Hungária krt.21.
képviselő: Dobos-Kovács Mihály Dr.
A súlyos, maradandó, vagy tartós egészségkárosodást szenvedett, hosszan tartó kórházi ápolásra szorult állatorvosok egészsége helyreállításának vagy állapotuk stabilizálásának támogatása. ... >>

Az Uzsoki utcai Középiskolás Leánykollégium Tehetséggondozásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1145 Budapest, Uzsoki u.34/A.
képviselő: Kovács Z. Melinda
Az Uzsoki utcai Középiskolás Leánykollégium támogatása. ... >>

Barátság Nyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér park 5.
képviselő: Litkai Ferencné, Mihály Ottóné dr.
Az Ond Vezér Parki Általános Iskola diákjai részére a nyelvtanulás elősegítése. ... >>

Batthyány-Strattmann László Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1146 Budapest, Dózsa Gy. út 25-27.
képviselő: Oláh Mária, Vági Erzsébet
Az oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételeinek elősegítése, az országos ápolásetika konferenciák szervezésének támogatása, ápolásetika továbbképző bázis megteremtése, a betegek érdekvédelmének megszervezése, tanulók szociális és tanulmányi támogatása, diáksport ösztönzése. ... >>

Bene Géza Gyermekrajzverseny és Kiállítás- Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1147 Budapest, Telepes u. 32.
képviselő: Bugán Istvánné
Általános iskolai rajzverseny és kiállítás rendezések támogatása, alkotó tehetséges tanulók felfedezése:Bene Géza festőművész és rajztanár által megkezdett hagyomány folytatásaként. ... >>

Berczik Sára Alapítvány az Esztétikus Mozgásért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Kistelekiné Fajt Ágnes, Parizán Ildikó, Szemes Árpád
A ritmikus sportgimnasztika népszerűsítése és széleskörű elterjesztése, az ezzel kapcsolatos támogatás nyújtása.
Kulturális és művészeti bemutatók szervezése, lebonyolítása, valamint részvétel az esztétikus mozgás oktatásában az előadó-művészet terén.
Tanfolyamok, továbbképzések, külföldi tanulmányutak szervezése és támogatása révén szakmai segítségnyújtás, pályakezdő edzők és pedagógusok számára, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szerepelő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamok tartása, illetve a tanfolyamhoz kapcsolódó gyakorlati képzés megszervezése.
Kapcsolatok kiépítése és ápolása bel- és külföldi iskolákkal, kulturális és művészeti szervezetekkel, intézményekkel, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő ritmikus gimnasztika sportoktatói tanfolyamot lebonyolító szervezetekkel. ... >>

Bethesda Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1146 Budapest, Bethesda 3.
képviselő: Dr. Nagy László Gyula
A gyermekápolás, gyógyítás tárgyi és spirituális feltételeinek javítása. Házibeteg-gondozást szervező szolgálat támogatása, fejlesztése és ápoltjainak segítése. ... >>

BKF Hallgatókért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
képviselő: Andrássy Tamás Géza
Közreműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ( BKF) hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola hallgatóina szakmai, közéleti és kulturális tevékenységének támogatása, az egyesületei tagok képviseletének, érdekvédelmének ellátása, sport- és kulturális programok szervezése, a BKF hagyományinak ápolása és minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

BKF Kommunikációs Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Nagy Lajos király u. 1-9.
képviselő: dr. Kiss Pál István elnök
Elsősorban egy kommunikációs főiskola létrehozása és annak folyamatos üzemeltetése, működtetése ahol nagy hangsúlyt fektetnek a mindenkori korszerű szintű területi képzésre, a nemzetközi jellegre, beleértve az idegen nyelvek és kultúrák magas szintű oktatását is. Célja továbbá a közoktatásban, szakoktatásban való részvétel - szakközépiskola létrehozásával. Az alapítvány vagyonából pályázat vagy egyéni kérelem alapján részesülhetnek támogatásban az arra érdemes személyek. Olyan komplex oktatási rendszer létrehozása, amely különféle oktatási szintek egységes egymásra épülő rendszerét biztosítja. ennek érdekében az alapítvány más oktatási intézményt is tarthat fenn. ... >>

Bohócszínház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1149 Budapest, Handzsár utca 12.
képviselő: Lipták Tünde
A negatív környezetben lévő, hátrányos helyzetű, vagy beteg gyermekek számára gyermekszínházi előadások szervezése és színpadra állítása. ... >>

Bolyai Ifjúsági Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
képviselő: Dr. Bendzsel Miklós
Hozzájárulás a legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez, részükre általános emberi értékek ( tudás, kultúra, társadalmi érzékenység ) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. ... >>

Bolyai Műhely Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt./1.
képviselő: dr. Bendzsel Miklós
A legkiválóbb középiskolás és egyetemista fiatalok neveléséhez hozzájárulni annak érdekében, hogy mint kiválóságok alkalmassá váljanak országépítő feladatok elvégzésére. Részükre általános emberi értékek ( tudás, kultúra, társadalmi érzékenység ) közvetítése, pályaválasztásuk megkönnyítése. segíteni nekik közösen megtanulni, hogy miként lehet az életet élve saját maguk, családjuk és adott kisközösségük fejlesztésével alkotni és munkálkodni. ... >>

BONIFÁC Gyermektábor Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1146 Budapest, Thököly út 134/ a. 2./1.
képviselő: Illés László Zoltán, Kabai Tamás, Kárpáti Zoltán
Lehetővé tenni és segíteni az általános iskolás korú fiatalok iskolai szünidejének eltöltését, szervezett szünidei foglalkoztatását. ... >>

Brunszvik Teréz Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Kántorné sétány 9.
képviselő: Dr. Lukács Zoltán
A gyermek nevelés-oktatás színvonalának emelése. ... >>

Budapesti Divatiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1148 Budapest, Örs vezér tér tér 19. IV./17.
képviselő: Rose Gáborné
A Divat-Stílustervező Művészeti Szakközépiskola fenntartása és mű- ködtetése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, be- szerzése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Csanádi Árpád Központi Sportiskola Olimpiai Termek Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1143 Budapest, Őrnagy 5-7.
képviselő: Gárdonyi Péterné
A tanulmányi iskolában létrehozott Olimpiai Termek fenntartása, a "mini-múzeumok" fejlesztése, a Csanádi-díj anyagi eszközökkel történő támogatása. ... >>

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.
képviselő: dr. Hencsei Pál
Az olimpiai eszme népszerűsítése és terjesztése, élménybeszámolók, vetélkedők, iskolai rendezvények szervezése, hagyományőrző tevékenység ... >>

Csanádi Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.
képviselő: Kulcsár András, Vargáné Hajdú Mária
A Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium működésének támogatása, az iskolában tanuló fiatalok képességei kibontakoztatásának, fejlődésének segítése a sportban és a tanulásban. ... >>

Csanádi Kézilabda Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.
képviselő: Baló András, Szabó Lászlóné, Vargáné Hajdú Mária
Kézilabda sport utánpótlásának nevelése, új tehetségek felkutatása. A versenyzők munkájának szponzorálása, patronálása. Játékvezetők, edzők biztosítása, képzésük és továbbképzésük szervezése, munkájuk értékelése, ellenőrzése. Versenyek, bajnokságok rendezése, költségek finanszírozása. A tagok érdekképviselete. ... >>

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Örs vezér tér 11.fszt.1.
képviselő: dt. Balázs Géza, Kecskés István, Szayly József
A Magyar Köztársaságban, az ország iskoláiban működő diákrádióknak, diákújságoknak, a médiával foglalkozó fiataloknak nyújt szakmai, szervezési segítséget, összehangolja tevékenységüket, képviseli és védi érdekeiket. Célja az e területen történő alapfokú oktatás, ismeretterjesztés, információcsere, valamint bekapcsolódás a helyi és országos tömegkommunikációba, térítésmentesen szakembereket biztosít oktatási intézmények kommunikáció szakirányú képzéséhez. ... >>

Diplomácia és Protokoll Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1146 Budapest, Thököly utca 57. a.épület
képviselő: Ralovich Gábor András
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése; képzési programok és tananyagok kidolgozása; új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása; új pályaválasztási irányok megteremtése; az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében; olyan szakképzés megteremtésének a támogatása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési formában, amely magas szakmai színvonalú, gyakorlatorientált szakemberképzést biztosít; hátrányos helyzetű, valamint a kisebbségekhez tartozó munkaerőpiacról kiszorultak bevonásának elősegítése a legszínvonalasabb képzésekbe; szakemberek, valamint felnőttek képzési és továbbképzési lehetőségeinek megteremtéshez támogatás nyújtása; az élethosszig való tanulás népszerűsítése; kiegészítő jellegű szak- és felnőtt oktatás fejlesztéséhez történő hozzájárulás; továbbképzésre irányuló szak- és felnőtt oktatás népszerűsítése; más országok kultúrájának megismerése; mind szélesebb körű, színvonalas képzés, továbbképzés támogatása; a szakmai nyelvi képzés fejlesztéséhez, támogatásához, elsősorban a szakmai képzés, illetve továbbképzés idegen-nyelvi közegben történő megteremtéséhez és bővítéséhez segítség nyújtása; a szakképzés segítése korszerű szakképzési kiadványok, tananyagok kiadásának támogatásával; olyan hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és támogatása, amelyek a fentiekben megfogalmazott célok hatékony megvalósulását segítik elő; a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

Drámai Nevelési Színházi Társulás

(intézményi)

1145 Budapest, Róna utca 148. 4./1.
képviselő: Lóránt Krisztina
Egy új típusú - drámai nevelési - professzionális gyermek - és ifjúsági színház magyarországi működtetése, az ennek érdekében tevékenykedők szervezetbe tömörítése, közös érdekeik megfogalmazása, képviselete és védelme, a szakmai munka feltételeinek, területének bel- és külföldi biztosítása. ... >>

Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1141 Budapest, Tihany-tér 30.
képviselő: Flach Mihály, G. Nagy Béláné dr. ... >>

Egyensúly a gyermekek egészséges gerincéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1141 Budapest, Szegvári u. 7.
képviselő: Voczelka Éva
Gyermekkori gerincbetegségek (scoliosis, Scheuermann-betegsé, hibás testtartás) kezelése; egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyítás egészségügyi rehabilitáció; iskolákban, óvodákban a gerinc állapotának felmérése; diagnózis (szakember és röntgenbehelyettesítő diagnosztikai eszközök); mozgásfejlesztő eszközök, berendezések beszerzésének és tornatermi helyigény támogatása; felvilágosítás, tájékoztatás, oktatás az alapítvány tevékenységébe eső témákról (promóciós anyag, előadás, rendezvény, tanfolyam); felnőttkori gerincproblémák kezelése (discus hernia - gerincsérv - kezelése és megelőzése); masszázs; kineziológia kezelése; kiropraktika; homeopátia; neurológiai károsodásokban szenvedő gyermekek kezelése és ellátása; tartósan lélegeztetett gyermekek gyógykezelése és gondozása; szellemi és testi egészség fejlesztése; terápiás tánc, -mozgás, terápiás zene; mozgásművészeti bemutató szervezése ezen mozgások oktatása, terjesztése; az alapítványi célok megvalósításában részt vevő szakemberek továbbképzésének támogatása. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Nagy Lajos kir.u.92.
képviselő: Kovácsné Bartos Nóra
Az óvodai nevelőmunka tartalmi és tárgyi feltételeinek támogatása, korszerűsítése. ... >>

Együtt Alapítvány a Súlyos Epilepsziában Szenvedő Gyermekek Megsegítésére

(intézményi,egészségügyi)

1143 Budapest, Ilka 57.
képviselő: Radvánszky Katalin
A súlyos gyakori kórházi kezelést igénylő epilepsiás gyermekek életfeltételeinek javitása. ... >>

Életünk a Gyermekünk Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1148 Budapest, Bolgárkertész u. 12.
képviselő: Horváth Tamásné
A Budapest, XIV., Martos Flóra u. 12. szám alatti Napköziotthonos Óvoda működésének támogatása. ... >>

Első Tőzsde Klub (ETK) Egyetemi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1146 Budapest, Hermina út 17.
képviselő: Rotyis József
A pénzügyi kultúra megismertetése a jövő szakembereivel, gyakorlati ismeretek és tapasztalatok átadásával, a hallgatók megismertetése a különböző befektetési stratégiákkal és taktikákkal, valamint ezek gyakorlati alkalmazásával. Elméleti és gyakorlati ismeretterjesztés a porfolió kialakítás és a befektetési kockázatok terén, valamint a jogszabályok és intézményrendszerek megismertetése. Az alapítvány oktatási célját egyetemi és főiskolai klubok létreho- zásával valósítja meg. ... >>

ELTE - Ajtósi Dürer sori Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.
képviselő: Ásványi László
Az ELTE-nek az Ajtósi Dürer kollégiumában lakó mindenkori hallgatóinak a támogatása, továbbá az ELTE összes hallgatói számára művelődési, oktatási és ismeretterjesztési lehetőségek bővítésének az elősegítése. ... >>

ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.
képviselő: Kallós Erika, Ribling Tamás
Az egyetemi és kollégiumi közösség fejlesztése, támogatása, tanulmányi, szakmai, tudományos, kulturális, sport és közösségi tevékenységének támogatása, szervezése. ... >>

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1146 Budapest, Cházár A. 10.
képviselő: Dr. Mezey Károly
A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában a magas szintű oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Ép Testben Szép Lélek Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1147 Budapest, Kerékgyártó u. 35-39.
képviselő: Nagyné Jávori Zsuzsanna
Óvodáskorú gyermekek testi, érzelmi, értelmi fejlődésének elősegítése, nevelése-oktatási intézmények működésének segítése. ... >>

Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1144 Budapest, Ond vezér út 43. fszt./2.
képviselő: dr. Lippai Zoltán
Az alapítvány célja a budapesti X. és XVII. kerületben az érbetegek felmérése, az előfordulási gyakoriság vizsgálata ( Bajcsy-Zsilinszky kórház ellátási területén). A háziorvosok továbbképzése, a lakosság tájékoztatása háziorvosok segítségével. Betegségmegelőzési feladatok elvégzése oktatás keretében, tájékoztatás az akut ellátási lehetőségekről. Ismeretterjesztés az aktív rehabilitáció és a gondozás fontosságának megismerése. Retrospektív és prospektív vizsgálat készítése, melynek keretében a várható érbetegek számát az adott időszakra vetítve fel lehet mérni, ennek kapcsán az érbetegség társadalmi fontosságának vizsgálata orvosi antropológiai módszerekkel. Gyermek ?és ifjúságvédelmi program kidolgozása, szakemberek képzésének támogatása, rehabilitációs körülmények ? ezen belül az infrastruktúra és eszközfejlesztés ? javítása elemzések, előterjesztések készítése. ... >>

Erdei Kristály Bölcsi Ovi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1144 Budapest, Tihanyi utca 19. 2./8.
képviselő: Oláh Eleonóra elnök
bölcsőde és óvoda támogatása, valamint a bölcsődei, óvodai ellátást ás 2-6 év közötti életkorú gyermekek nevelését, képességfejlesztését végző intézmények támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal