Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

Állatmenhely Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1145 Budapest, Mexikói út 58/B.I.4.
képviselő: Jónásné Orosz Mária
állat- és környezetvédelem ... >>

Bogi-tó Természettudatos Életmód Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1147 Budapest, Fűrész utca 109. A.
képviselő: Salamon György, Semperger Lászlóné, Seresné dr. Prejer Katalin elnök
Az igény felkeltése az egészséges életmódra, alapvetően a természet-közeli és környezettudatos életmód lehetséges változatainak rendezésével, bemutatásával, néhány változatának gyakorlásához lehetőség biztosításával, a természetes biológiai fenntartású környezet kialakításával több hektáron a Délegyháza kerület 057/27 hrsz. alatt található Bogi-tónál. ... >>

Civil Zugló Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Gyarmat utca 6. 2./5.
képviselő: Várnai László
Általános célok:
- Zugló városrész hosszú távú fejlődésének elősegítése, értékeinek megóvása, a városrész fejlődésének figyelemmel kísérése, élhetőbb, emberközelibb élettér megteremtése, az ehhez szükséges fejlődési irányok feltérképezése, a lakosság igényeinek, problémáinak feltárása.
- Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése, információs kiadványok elkészítése.
- A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremtése.
- Civil szervezetek, a helyi közösség folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe, a helyi közösségek önszerveződésének segítése, közösségi érdekvédelem.
- A döntéshozók és a lakosság eredményes kommunikációja érdekében civil fórumok szervezése, kezdeményezése, az önkormányzat ezeken való részvételének ösztönzése, a helyi önkormányzat és egyéb döntéshozók felé a társadalmi kapcsolatok megtalálása a jogi szabályok keretein belül.
- A helyi önkormányzat és egyéb hatóságok felé a lakosság feltérképezett igényeinek, az ezek alapján kidolgozott lehetséges közép- és hosszútávú fejlődési irányoknak, lehetőségeknek és terveknek való közvetítése a civil személyes, írott és elektronikus fórumokon keresztül.
- Az érintett kérdésekben tartott önkormányzati nyilvános képviselő testületi üléseken való részvétel.

Konkrét célok:
- A természeti környezet megóvása.
- Élhető városrész megteremtése, a zöld területek megóvása.
- A Millfav végállomásra tervezett bevásárló központ ügyében a lakossági érdek képviselete.
- A közösségi terek, sportpályák megóvása.
- Az átmenő forgalom csökkentése, a közösségi közlekedés javítása.
- A lakosság, a kis közösségek képviselete a túlzott beépítések, ingatlanfejlesztések ellen. ... >>

F6 Fenntarthatóságért Egyesület

(környezetvédelmi)

1145 Budapest, Utász út 7.
képviselő: Horváth Zsuzsanna, Vincze Judit ... >>

FÁK és MI Alapítvány

(környezetvédelmi)

1147 Budapest, Argentína tér 11. fszt./1.
képviselő: Aszalai Imre
Hatásos program kidolgozása a magyarországi erdőkárosítók ellen. A faállomány szaporítása és növelése. Életterünkben lévő fák pusztulásának prevenciója, zöldterületek kialakítása. ... >>

Fauna Egyesület

(környezetvédelmi)

1140 Budapest, Tengerszem utca 6.
képviselő: Csom Szabolcs Levente
Az élővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása minden területen , amelyre az állatok védelméről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 2. §-a kiterjed. ... >>

Felsőoktatás és Gazdaság Együttműködéséért Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21 (Professzorok Háza)
képviselő: dr. Roóz József
A hazai felsőoktatás kutatási és fejlesztési eredmányeinek a gazdaságban történő hasznosítása. A fejlett piacgazdaság igényeinek, gyakorlati tapasztalatainak tükrözése a hazai felsőoktatási képzésben. A gazdaság által megfogalmazott kutatási-fejlesztési igények megfogalmazása. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzésének elősegítése. Az egyesület közhasznú tevékenységében megjelölt célok megvalósítása. ... >>

GEO Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1140 Budapest, Kacsóh Pongrácz 99.
képviselő: Rátonyi Gábor ... >>

Kisállatmenhely Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1147 Budapest, Telepes 2.
képviselő: Szalay Béláné
A kisállatok elhelyezésére menhely létesítése, balesetet szenvedett kisállatok orvosi kezelése. + 1997.01.21-től (12.végzés) : természet- és környezetvédelem, természet- és állatvédelmi szemlélet, emberi felelősségérzetre való ráutalás. ... >>

Magyar Azbesztmentesítők Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16.
képviselő: Czap Zoltán
az azbesztmentesítéssel , valamint egyéb szálló veszélyes anyagok kezelésével , eltávolításával foglalkozó , illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek érdekeinek védelme ... >>

Magyar Bullterrier Baráti Társaság Fajtamentő Egyesület

(környezetvédelmi)

1145 Budapest, Szugló utca 125/d. D. ép. A. lp.
képviselő: Szabó Ildikó
A Magyarországon lévő Angol Bullterrierek mentése, rehabilitációja, országos fajtaismertető napok, találkozók szervezése. ... >>

Magyar Környezetvédelmi Egyesület

(oktatási,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Thököly út 58-60.
képviselő: Bartos Nóra, dr. Petrányi Győző
Járuljon hozzá hazánk jobb környezetállapotának kialakításához, fejlesztéséhez, védelméhez. Támogassa tagjai környezetvédelmi tevékenységét, segítse a környezeti kultúra fejlesztését, a környezetvédelem társadalmi bázisának szélesítését. Működjön közre a környezetvédelmi oktatás - képzés - kutatásban, segítse annak kiteljesedését, képviselje a lakosság érdekeit a környzet terén, szakmailag segítse az önkormányzatok környezetvédelmi munkájának, tagjainak szükség esetén jogi védelmet ad. ... >>

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Dorozsmai utca 9/c. I./2.
képviselő: Mezei György
a gombászat iránt érdeklődők összefogása, a gombavilág egyre szélesebb körben történő megismertetése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Magyar Természetes Energia és Bioüzemanyag Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Uzsoki utca 50.
képviselő: Borosné Cservári Klára, dr. Rácz János
a mezőgazdasági, illetve egyéb, természetes úton képződő energiaforrások népszerűsítése, bemutatása, az ezekhez kapcsolódó termékek minőségének és a fogyasztók érdekeinek figyelemmel kísérése, a nyilvánosság és az elismertség megteremtése és fenntartása. Az egyesület tagjai tevékenységét ezen célra szervezi. ... >>

Malomtó Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

1144 Budapest, Vezér utca 71 /A.
képviselő: Thomann János
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; tagjai részére kedvező horgászlehetőségek biztosítása; a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

NIVO ART Alapítvány a Környezetkultúráért és az Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1141 Budapest, Vízakna u. 49.
képviselő: Rétiné Kővári Judit
A környezetkultúra és lakásművészet széles körben való terjeszté- se és az ezzel kapcsolatos oktatási feltételrendszer kialakítása, fejlesztése. Természetes és (mesterséges) épített környezetünk iránti igényesség fejlesztése. A lakás (otthonunk), mint közvetlen környezetünk iránti igényességre való nevelés. A vizualitás (látás- mód, nyelv, kifejező eszközök), a (vizuális kultúra) elfogadottan a kultúra részévé váljon. A képzőművészet mellett az építészet, a design megismertetése, szükségességének természetes elfogadása, a "szépség" iránti igény. A tárgyi környezet iránti fogékonyság, fon- tosságának felismerése, az ítélőképesség, az ízlés formálása. Kreatív szemléletmód, gondolkodás (kreativitás), az alkotó, terem- tőkészség fejlesztése, (tárgyformáló képesség). Különböző generáci- ók (fiatalok és felnőttek) vizuális kifejező nyelvének fejlesztése a számítógép és a hagyományos eszközök együttes használatával. A vizuális ábrázolás különböző formáinak megismerése, a verbális nyelvhez hasonlóan, mindennapos kommunikációs eszközzé válhat, mely közérthető közlésekre képes. Olyan iskola, (oktatási központ) lét- rehozása a cél, melyben a vizalitás különböző kifejezőeszközeivel ismerkedhetnek meg a hallgatók. Tanulmányaik során elsajátíthatják annak nyelvét, a legkorszerűbb számítógépes megoldások mellett a hagyományos manuális eszközöket is, például: rajz, festés, forma- képzés, makett, különböző anyagokkal való ismerkedés, stb. Az alkotó, teremtő fantázia révén fogékonyabbá, nyitottabbá válnak saját közvetlen környezetükre, kialakul egyfajta belső igényesség, melynek következménye a tágabb épített és természetes környezet iránti befogadás és tisztelet. A határainkon innen és túl élő ma- gyarság épített és tárgyi környezetének esztétikai fejlesztése, védelme, hagyományaink őrzése és széles körben való megismertetése. Nemzetközi kapcsolatok. Egy egységes, magas szintű magyar művészeti nevelés feltételrendszerének kialakítása és a fiatal alkotók művé- szeti életben való elindulásának segítése és alkotói feltételrend- szerének kialakítása, támogatása. Az euroatlanti integráció tükré- ben az európai nyelvek oktatásának támogatása. ... >>

Örökzöld Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Ungvár utca 24. A
képviselő: Dr. Tenk Miklósné, Hamza Ágnes, Simon Katalin, Vermes Istvánné
Közvetlenül vagy az Örökzöld Óvodán (1142 Budapest, Ungvár u. 24/a.) keresztül a gyermekek szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása, a természetvédelemre, környezetvédelemre való nevelés elősegítése. ... >>

Örs Vezér Téri Fák Környezetbarát Egyesület

(környezetvédelmi)

1148 Budapest, Örs vezér tere 12. X.41.
képviselő: Dr. Veszeli Gizella ... >>

Összefogás a Cházár András és az Abonyi Utcák Értékeiért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1146 Budapest, Cházár András utca 15. II./3.
képviselő: Halász Gábor
Természeti és épített környezet, kulturális örökség megóvása, egészségmegőrzés, környezetvédelem és közrend védelme. ... >>

S.O.S. WildLife Vadállatvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Kacsóh Pongrác út 135/C.
képviselő: Kis Viktor
a vadállatok védelem, a vadállatok életkörülményeinek javítása, valamint környezetvédelem, természet és állatvédelem ... >>

Tűzvédelemért Közalapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
képviselő: Elnök: Gál Tamás, Kiss Jánosné, Kuratóriumi tag: Barabás Ferenc, Kuratóriumi tag: dr. Bognár Zoltán, Kuratóriumi tag: Vay Gergely
A Budapest XIV. és XVI. kerületében élő lakosság és az itt működő vállalkozások tűzbiztonsági helyzetének és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XIV. és XVI. kerületi Parnacsnoksága anyag-technikai helyzetének javítása, valamint a helyi tűzvédelemről való gondoskodás. ... >>

Valkói Tópart Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

1141 Budapest, Szuglói körvasút sor 115.
képviselő: Vas Istvánné
Környezetvédelmi sporttevékenység. ... >>

Zöld Impulzus Környezetvédelmi, Közművelődési és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1145 Budapest, Varsó utca 13. IV./13.
képviselő: Boleváczné Tóth Judit
Környezeti nevelés, oktatás; a környezetvédelemmel és a honismerettel kapcsolatos ismeretterjesztés, természeti értékeink védelme, egészséges életmód népszerűsítése. A szabadidő hasznos eltöltésére és a rendszeres testedzésre történő igény felkeltése, megvalósításukhoz a feltételek szervezése. A Magyar kultúra és a Magyar népművészet társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Zöldövezet Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1142 Budapest, Öv u. 214.
képviselő: Kármánné dr. Herr Franciska
A lakókörnyezet megóvása, fejlesztése érdekében elsajátítható ismeretek terjesztése, előadások, kiadványok támogatása. A kerületi kulturális rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához kapcsolódó tevékenység. Zugló épített környezeti értékeinek megismertetése, megóvása. Csatlakozás helytörténeti hagyományápoló tevékenységekhez. Környezetvédelmi, valamint azzal összefüggő lakóhelyi feladatok, célok és megoldások elterjedésének segítése, támogatása. Felvilágosító tevékenység folytatása a lakossági jogok érvényesü- lése érdekében. Kapcsolatot biztosít a Zuglói Önkormányzat és az érdekelt állam- polgárok között, igyekszik a felmerülő köz- és magánérdeki ellen- téteknek, véleményeknek nyilvánosságot biztosítani. A civil lakosság biztonsága érdekében aktív részvétel támogatása a "szomszédok egymásért" szellemében. ... >>
1. oldal