Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest XIV. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 118
1. oldal

4H- Halmozottan Hátrányos Helyzetű Gyeremekek Hetes Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Kaffka M. u. 48.
képviselő: Békés Ilona
A 6-14 éves koru halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek felzárkoztatásának, a hetes iskolák ill. kollégiumok létesitése és e programban résztvevő pedagogusok továbbképzésének támogatása. ... >>

A Látássérült Gyermekek és Fiatalok Társadalmi Integrációját Segítő Országos Szülői Egyesület

(szociális)

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
képviselő: dr. Fábián Magdolna, Katona Krisztina elnök, Kuli Andrea, Mendlyné Szerbin Ágnes, Zsolnai Andrea
A látássérültek (vak és gyengén látók) és szüleiknek segítése a gyermek sérülésének felismerésétől az integrált munkába állásuk időpontjáig, úgy mint közérdekű kötelezettség teljesítése. ... >>

A Soproni Mozdonyvezetőkért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Bácskai utca 11.
képviselő: Nagy Béla
a soproni mozdonyvezetők szociális és egészségügyi helyzetének, életvitelének, életminőségének javítása. A mozsonyvezetői munkavégzés és életmód egészségkárosító hatásai következményeinek csökkentése. A szociálisan nehéz helyzetbe került soproni mozdonyvezetők és családtagjaik rendszeres segítése. ... >>

A XXI. század Magyarországáért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1144 Budapest, Füredi utca 5/D. IV/19.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium elnöke
Az európai integrációs folyamatokhoz szorosan kapcsolódó szakmai és nyelvi képzések elősegítése, az arra érdemes fiatal tehetségek segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, a hátrányos helyzetű magyar fiatalok segítése, hogy részesei és formálói lehessenek az európai folyamatoknak, Magyarország felemelkedését az ország integrációját és az európai együttműködést előmozdító egyéb programok támogatása. ... >>

Add a Két Kezed Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1141 Budapest, Bonyhádi út 98. fszt./1.
képviselő: Esti Nóra
Magyarország elmaradottabb térségeiben élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok és felnőttek élethelyzetének javítása, társadalmi integrációjának elősegítése oktatási, kulturális, művészeti tevékenységgel. ... >>

Agyérbetegek Zuglói Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
képviselő: Schlager Zoltánné, Seres Ambrusné
az agyi érbetegségekben (stroke-ban) és hozzávezető kórképekben szenvedő betegek minél alaposabb tájékoztatása szakemberek segítségével, betegségükről és kezelésükről. ... >>

"Ahol a szükség, ott a segítség" Alapítvány

(szociális)

1141 Budapest, Vezér utca 117. b. I./4.
képviselő: Farkasné Pusztai Mónika
A társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjait a társadalom szélére szorult vagy kirekesztett személyeket, különösen az időskorúakat és gyermekkorúakat, illetve bármely okból hátrányos helyzetű személyeket az életkörülményeik jobbításával, illetve a társadalmi életbe való beilleszkedésükhöz történő segítségnyújtással pártfogolja. ... >>

Alapítvány a Pályavasutasokért

(érdekképviselet,szociális)

1142 Budapest, Teleki Blanka utca 15-17.
képviselő: Szentgyörgyi Mihály
A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak és családtagjainak különösen súlyos körülményekben történő anyagi segítése. Az egészséges és kulturált körülmények elősegítése, a családi kötelékek erősítése, a gyermeknevelés támogatása, a pályavasúton dolgozók életszínvonalának emelése. ... >>

Albert Schweitzer Református Szeretetotthon Alapítvány

(sport,szociális)

1146 Budapest, Hermina út 51.
képviselő: Derencsényi Zsuzsa, Nagy Tibor dr.
Az Albert Schweitzer Református Szeretetotthon támogatása. ... >>

Alternatíva Oktatási Tanácsadó Alapítvány

(oktatási,szociális)

1144 Budapest, Füredi utca 15. B. VIII./206.
képviselő: Urszinyi Klára Lili
Hátrányos helyzetű elsősorban roma gyermekek társadalmi integrációjának, felzárkóztatásának, habilitációjának és rehabilitációjának elősegítése. ... >>

ANCSESZ Fitness Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Jerney utca 72. 6./40.
képviselő: Juhász Anikó /önállóan, Totola Gábor/Juhász Anikóval együtt
Az aktív fitnesz sportélet és az egészséges életmód, valamint a szabadidő társadalmilag hasznos eltöltésének terjesztése. Az ifjúság erkölcsi-fizikai neveléséhez, a testi-lelki jólét kialakulásához hozzájárulás azáltal, hogy megismerteti és terjeszti a fitnesz sportághoz kapcsolódó szemléletet és életformát. A sportágban, a fiatalok tehetségének kibontakoztatása és fejlesztése.
Aktív sportolási lehetőségek megteremtésével a Magyarországon működő drogellenes szervezetek munkájának támogatása, a testi-szellemi fogyatékos embereknek segítség nyújtása. ... >>

ANTIDROG Kábítószer-ellenes Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1145 Budapest, Őrjáró tér 5.
képviselő: Balogh István, dr. Kerekes Andrea, Nemes Dénes
A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása. ... >>

Aranyhajnal Alapítvány

(sport,szociális)

1143 Budapest, Hungária körút 65.
képviselő: Wagner Johannes
Az alapítvány célja, hogy támogassa a szociálisan rászoruló nagycsaládos gyermekek és fiatalok közösségbe és társadalomba való beillesztését, valamint segítse egészséges testi fejlődésüket a közösen végzett sportolási lehetőségek támogatásával. ... >>

Aranyhegedű Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1143 Budapest, Fogarasi út 10-14.
képviselő: dr. Németh Attila
Az alapítvány célja anyagi eszközökkel támogatni: - a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítését, ezen belül hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek felkutatását, tehetségkutató versenyek szervezését, taníttatását, kórházakat, a beteg fogyatékos gyermekeket, idősebb embereket, - nyugdíjasokat, ténylegesen rászorultakat. kisebbségben élők, határon túliak integrálódásának az elősegítését, - valamint egy alapfokú zeneművészeti és tánctagozati szakiskola létrehozását. ... >>

Aranyosok Alapítvány

(oktatási,szociális)

1149 Budapest, Vezér utca 149/E. fszt./7.
képviselő: Dr. Kelényi Zsuzsanna, Lengyel György, Makláry Szalontay András elnök
A fiatalok továbbtanulásának - elsősorban a felsőoktatásba való bekapcsolódásának, illetve annak sikeres elvégzésének - a támogatása, a fiatalok önálló életkezdése feltételeinek a megteremtése. ... >>

Assisi Szent Ferenc Cserkész Alapítvány

(szociális)

1142 Budapest, Szőnyi 29.
képviselő: Turba László
A keresztény világnézetű zuglói fiatalok nevelési feltételeinek elő- segítése. ... >>

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány

(szociális)

1145 Budapest, Amerikai út 14.
képviselő: Dr. Gruiz Katalin
Az értelmi fogyatékos, különösen a Down kórban szenvedő emberek életvitelének elősegítése. ... >>

Az Internet Terjesztéséért Alapítvány

(szociális,egyéb)

1142 Budapest, Tengerszem utak 28.
képviselő: Baló Attila, Hoffmann Géza, Nyírő András
Hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek beilleszkedésének elősegítése az információs társadalomba, a magyarországi és az európai cigányság esélyegyenlőségének biztosítása a digitális világban. ... >>

Baczakó Péter Alapítvány

(szociális)

1143 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
képviselő: Baczakó Péterné
Baczakó Péter volt magyar válogatott súlyemelő, a súlyemelés utolsó magyar olimpiai bajnoka gyógykezelésének támogatása. ... >>

Balázs Gyógyulásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1141 Budapest, Szugló utca 125/d. B.ép. III//36.
képviselő: Sasvári Sándor
A hypoxiás és betegsége következményeként halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztésének, önálló életvitelének segítése; családtagjaik támogatása. A hypoxiás betegek életesélyeinek javítása, a betegségükből adódó hátrányok csökkentése, jogaik, érdekeik védelme. Baleset során oxigén-hiányos állapot következtében agykárosodást szenvedett gyermekek külföldi gyógykezelésének finanszírozása. A betegség gyógyításában résztvevő szakemberek továbbképzésének, az általuk végzett kutatásoknak a támogatása. ... >>

Bét Orim Progresszív Zsidó Egyesület

(szociális,kulturális)

1145 Budapest, Szugló utca 53. III./11.
képviselő: Hajnal György, Kálmán Gábor
A zsidó hagyományok tanulása és ápolása, karitatív tevékenység folytatása. ... >>

Bohócszínház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1149 Budapest, Handzsár utca 12.
képviselő: Lipták Tünde
A negatív környezetben lévő, hátrányos helyzetű, vagy beteg gyermekek számára gyermekszínházi előadások szervezése és színpadra állítása. ... >>

Boross Elemér Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.
képviselő: Vasy Géza
A rászoruló írók és hozzátartozóik támogatása Boross Elemérné végrendeletei meghagyása értelmében. ... >>

Budaligeti Családi- és Gyermektábor Alapítvány

(szociális)

1145 Budapest, Titel 8-10.I.em.
képviselő: Borzássy Hajnalka
A rászoruló gyermekek és családok nyaraltatása. ... >>

Budapest-Zuglói Kolping Család Egyesület

(szociális)

1145 Budapest, Bosnyák u. 26.
képviselő: Balássy Tamás ... >>

CARITAS COLLECTIO Mozgássérülteket Támogató Egyesület

(szociális)

1141 Budapest, Zoborhegy tér 4/a.
képviselő: Hajnal György ... >>

Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület

(szociális)

1149 Budapest, Várna u. 28.
képviselő: Staskó Jánosné ... >>

Derűs Reggel Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(kulturális,szociális)

1141 Budapest, Szederkény utca 9. I./7.
képviselő: Papp Jánosné
a fiatalok bevonása a civil társadalom életébe, működésébe szociális és kulturális programok által. ... >>

Diákház Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1148 Budapest, Kerepesi út 30.III.em.46.
képviselő: Simon Gábor
Gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek érdekvédelmének, érdekképviseletének és érdekérvényesítésének elősegítése, támogatása. ... >>

Diplomácia és Protokoll Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1146 Budapest, Thököly utca 57. a.épület
képviselő: Ralovich Gábor András
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése; képzési programok és tananyagok kidolgozása; új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása; új pályaválasztási irányok megteremtése; az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében; olyan szakképzés megteremtésének a támogatása iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési formában, amely magas szakmai színvonalú, gyakorlatorientált szakemberképzést biztosít; hátrányos helyzetű, valamint a kisebbségekhez tartozó munkaerőpiacról kiszorultak bevonásának elősegítése a legszínvonalasabb képzésekbe; szakemberek, valamint felnőttek képzési és továbbképzési lehetőségeinek megteremtéshez támogatás nyújtása; az élethosszig való tanulás népszerűsítése; kiegészítő jellegű szak- és felnőtt oktatás fejlesztéséhez történő hozzájárulás; továbbképzésre irányuló szak- és felnőtt oktatás népszerűsítése; más országok kultúrájának megismerése; mind szélesebb körű, színvonalas képzés, továbbképzés támogatása; a szakmai nyelvi képzés fejlesztéséhez, támogatásához, elsősorban a szakmai képzés, illetve továbbképzés idegen-nyelvi közegben történő megteremtéséhez és bővítéséhez segítség nyújtása; a szakképzés segítése korszerű szakképzési kiadványok, tananyagok kiadásának támogatásával; olyan hazai és nemzetközi rendezvények szervezése és támogatása, amelyek a fentiekben megfogalmazott célok hatékony megvalósulását segítik elő; a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációja, a folyamatos információcsere biztosítása. ... >>

Egészséges Fővárosért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1148 Budapest, Lengyel utca 9-11. B. fszt./6.
képviselő: Dr. Tasáry Ilona
az ÁNTSZ. Bp. Fővárosi Intézete által bonyolított háziorvos továbbképzés támogatása.
hátrányos helyzetű fővárosi egészségügyi dolgozók, volt egészségügyi időskorú dolgozók, illetve családjuk szociális támogatása, helyzetének javítása, szociálisan rászoruló közegészségügyi alkalmazottak továbbképzésének támogatása. ... >>

"Együtt könnyebb" Alapítvány

(szociális)

1144 Budapest, Zsálya u. 53-55. fszt. 1/A.
képviselő: László Noémi
A fejlett országokban már kialakult és bevált, a mozgássérültekkel kapcsolatos rehabilitációs tevékenységek és szolgáltatások folyama- tos hazai meghonosítása; a mozgássérültek társadalmi beilleszkedé- sének és életvitelének könnyebbé tétele. A szociálisan hátrányos helyzetű családok segítése. ... >>

Életed, Jövőd, Sorsod Irányítója Alapítvány

(szociális)

1148 Budapest, Vezér u. 186.
képviselő: Kakaucsi Csaba
Hátrányos helyzetű emberek, különböző társadalmi csoportok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete Szociális Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

1140 Budapest, Tihany u. 8.
képviselő: Dr.Bertalan Zoltán, Gombos Istvánné, Madár János, Nagy Lászlóné, Stocker Zoltán
Az Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete tagjainak szociális támogatása. ... >>

Espiro Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1149 Budapest, Angol út 35 2/9
képviselő: Timár Gábor
Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése, nyugdíjas programok szervezése. Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Az eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Turisztikai és a Nemzetközi Vendéglátó Szolgálat szervezése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Idegennyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme. Nők, férfiak és a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység. Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció megszüntetése a nyelvek egyenjogúságának elősegítése és a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Természeti környezet védelme, épített környezet védelme. Településfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Fabula Alapítvány

(oktatási,szociális)

1148 Budapest, Lengyel 21. /Napköziotthonos O
képviselő: Eszenyi Dénes
A kisérleti ENGLISH FOR CHILDREN programban résztvevő, tehetséges hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. ... >>

Felelősséggel a Közösségért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1145 Budapest, Jávor utca 11. a. II./2.
képviselő: Székely Katalin Zsuzsanna
Elősegítse - kulturális, nemzeti, etnikai és felekezeti hovatartozástól függetlenül - az egészséges fiatalok számára a szociális viselkedési normák, az egymás iránti tolerancia megismerését, a közlekedési morált elősegítő oktatási, fejlesztési rendszerek kialakítását, a kimagasló tehetségű fiatalok képzéséhez kapcsolódó, magas szintű oktatást, a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, fogyatékossággal élők, halmozottan hátrányos térségben élő emberek szociális körülményeinek javítását és szervezését, valamint eszközökkel lássa el és támogassa a célcsoportokat annak érdekében, hogy ezen célcsoportok minél hasznosabb és elégedettebb tagjaivá váljanak a társadalmi közösségnek. ... >>

Fenyves 2005. Alapítvány

(szociális)

1143 Budapest, Ilka utca 31.
képviselő: Herczku Pál
A Sodexho Magyarország Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31., Cg.: 01-09-260385) és a ZÓNA Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 31., Cg.: 01-09-360479) munkavállalói pihenésének, üdültetésének, rekreációjának, egészséges életmódra nevelésének segítése, támogatása, szervezése, a munkáltató Sodexho Magyarország Kft. tulajdonában lévő 8646 Balatonfenyves, Mária u. 42. szám alatti 932. hrsz. vállalati üdülő felhasználásával, igénybe vételével.
További cél, hogy általánosságban a munkavállalók korszerű és kedvező árú üdüléshez, pihenéshez, rekreációs programokhoz jussanak, biztosított legyen a családok ? szülők és gyermekek ? együttes üdülésének, pihenésének lehetősége, kényelmes és megfelelőn kulturált körülmények között. ... >>

Fogd a Kezem, Fogyatékosokat Támogató Egyesület

(szociális)

1149 Budapest, Gyarmat utca 58.
képviselő: Dr. Zátonyi László elnök
Értelmileg akadályozott hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1145 Budapest, Etele út 59-61.fszt.47.
képviselő: Reich Gyula
A világhálózat, ezen belül a GWP KKE céljaival azonosul önálló magyarországi hálózatként, ennek megfelelően célja: - az Integrált Vízgazdálkodás elősegítése; - a vízi-környezetvédelem támogatása; - az árvizek és belvizek ellen védekezés javítása; - a Tisza és a Duna vízgyűjtő területén fekvő országok együttműködésének előmozdítása az Integrált Vízgazdálkodás érdekében; - Magyarország és a térség országai EU csatlakozásának elősegítése a víz szempontjából. ... >>

GYÉMÁNT Család és Gyermekvédő Egyesület

(szociális)

1147 Budapest, Gervay u. 124.
képviselő: Gyügyei Attila ... >>

HANDICAP Mozgássérültek Önsegélyező Alapítványa

(szociális)

1145 Budapest, Bácskai 25.
képviselő: Dávid Andrea
A szociális otthonokban élő mozgássérültek intézetbeli ellátási körülményeiknek és életvitelének javitása. ... >>

HAT Alapítvány

(szociális)

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 72.
képviselő: Kuremszki Andrea
bármely oknál fogva tartósan, vagy ideiglenesen hátrányos helyzetbe került embereket támogató projektek szervezése, támogatása. ... >>

Hazádnak Rendületlenül Alapítvány

(szociális,kulturális)

1141 Budapest, Lipótvár u.31.
képviselő: Dr.Szakonyi László, Marót János, Tóth Béla
A fiatalok továbbtanulásának elősegítése, karitatív támogatás és tevékenység és a hősi emlékműveink gondozása. ... >>

Help Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c.
képviselő: Stark János ... >>

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1141 Budapest, Cinkotai út 97/ a.
képviselő: Szabó Istvánné
A kommunális és közszolgálatban, a településüzemeltetésben dolgozók, az ipari-, szolgáltatási tevékenységet végzők, valamint a támogatott foglalkozásba bevont - megváltozott munkaképességűek, szociálisan rászorultak, illetve közhasznú munkások - és a különböző magánszemélyeknél szolgáltatást végzők, továbbá a munka világából ideiglenesen kiszorultak körében, önsegélyező és karitatív tevékenységet folytató gyűjtő szakszervezetként a tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek átfogó képviselete, védelme a munkavállalók érdekeinek érvényesítése, a munkahelyek megőrzése. ... >>

Herminamezei Kolping Család Egyesület

(szociális)

1140 Budapest, Kassai tér 2.
képviselő: Taufferné Angyal Enikő ... >>

Herz-Herbert Egon Alapítvány

(oktatási,szociális)

1148 Budapest, Kerepesi út 76/ B. I. 3./1.
képviselő: Blanckenstein Miklós
A Katolikus Egyház által fenntartott intézményben élő tehetséges, testi fogyatákos, hátrányos sorsú állami gondozott gyermekek és fiatalok támogatása. ... >>

Horizont Lions Club Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1141 Budapest, Kalocsai u. 41.
képviselő: Dr. Ercsey Szabolcs ketten együtt, Dr. Horváth Gergely ketten együtt, Szederjei Ákos
Az egyesület, mint a Lions Club-ok országos szövetségének tagja elsősorban a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgá- latának, ezen belül az egészségmegőrzésnek, baleset- megelőzésnek, egyéb egészségügyi tevékenységnek, a gyermek és ifjúságvédelemnek és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatását tekinti céljának, alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében vállalja, hogy összejöveteleket, előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez. ... >>

Ifjúságunk védelméért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1144 Budapest, Szentmihályi út 35.VII/49.
képviselő: Víg Lászlóné
Fiatalok, általános és középiskolások számára bűnmegelőzési oktatások szervezése, felvilágosítás, a drogmegelőzési program sikerességének támogatása érdekében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal