Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Edelény intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Az "EDELÉNYI SAKKÉLETÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3780 Edelény, Borsodi u. 7.
képviselő: Galkó Tibor
-Edelény minőségi sakksportjának támogatása -TEhetséges ifjúsági sportolók felnevelése és megtartása az Edelényi Sakkosztályon belül -Az alaptőke gyarapítását szolgáló propaganda tevékenység kifejlesztése, mely a hatékonyabb működést szolgálja a jogszabályok által megengedett körben (szponzorok kutatása, pályázatokon történő aktív részvétel) -Tárgyi eszközök, utazási feltételek biztosítása -Chessebase-állománnyal is rendelkező számítógépes információs háttér megteremtése -A sakkozók testi edzettségének fejlesztése sporttáborok és egyéb sportprogramok révén -Edelény ifjúsági sakkjának támogatása -A sakkoktatás beindítása az alapítók által később kijelölendő edelényi általános iskolában, illetve a tehetséges gyermekek fokozott támogatása (kiemelten a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeit) -A tehetséges gyermekek "beépítése" az Edelényi VSE SAkkszakosztályába -Nyári ifjúsági táborok szervezése -A fiatal sakkozók versenyeken való részvételének támogatása -A megfelelő edzők státusának megteremtése és fenntartása -A sakk-sport- szimultánok, valamint egyéb rendezvények megszervezése útján történő- népszerűsítése, -A CSeppkő Open Aggtelek nemzetközi sakkverseny támogatása -Edelény vonzáskörzete sakkéletének segítése és információval történő ellátása ... >>

Edelényi Görögkatolikus Lelkiségi Mozgalom Közhasznú

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3780 Edelény, Újtemplom út 24.
képviselő: Girhiny Jánosné
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - cursillok és más kiscsoportok kialakítása, támogatása. - lelkigyakorlatok szervezése, finanszírozása - lelkigyakorlatok útiköltségei, szállás, étkezés finanszírozása - zarándoklatok útiköltségeinek finanszírozása - az egyházhoz tartozók erkölcsi nevelése - időskorúak és ápolásra szorulók felkarolása, szociális gondozásának elősegítése - rendezvények szervezése - a régióban található egyházközségek és egyházi gyülekezetek számára a pap- és lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lelkészképzés támogatása. A négy történelmi egyház tevékenységének támogatása a lakosság erkölcsi nevelése érdekében. - Görögkatolikus Kórus fellépésének, utazásának, fellépőruhájának támogatása - Görögkatolikus Énekkar fellépésének, utazásának ruhakészítésének támogatása - irodai felszerelések beszerzése, javítása, üzemeltetése - telefon, fax, számítógép, Internet üzemeltetése - Görög Katolikus Egyház működésének támogatása, épületek, fűtés világítás fejlesztése - egyházközösségek berendezéseinek (bútorok stb.) fejlesztése, állagmegóvása - templom műszaki berendezéseinek fejlesztése, karbantartása - templom park építése csinosítása, fejlesztése, karbantartása (díszcserjék, fák telepítése, füvesítés, parkolási gépek beszerzése, üzemeltetése) - egyházközösség lelki támogatása előadások, kiadványok segítségével - a célok megvalósításához szükséges fuvardíjak, autóhasználat finanszírozása - Edelény városában a szellemi, a kultúrális, a vallásos, a keresztény értékrendet követők támogatása, ehhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása - óvodások keresztény módon történő nevelése - nagycsaládosok támogatása - egészségvédelem, prevenció megteremtésének anyagi biztosítása - kirándulások, táborozások szervezése mindenki számára - táborozások anyagi finanszírozása - egészséges életmódot tanító, sportolási lehetőségeket biztosító ifjúsági és gyermekprogramok, táboroztatás szervezése, életmód programok szervezése az egészségvédelem, és betegségmegelőzés keretében - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a cigány kisebbség társadalmi felzárkóztatásával, cigány fiatalság oktatásának elősegítésével kapcsolatos tevékenység - sajtóorgánum megjelenésének finanszírozása - a régióval kapcsolatos történelmi ismeretek terjesztése rendezvények szervezésén és kiadványok megjelentetésén keresztül, ... >>

Edelényi Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.
képviselő: Dr. Daher Pierre elnök
Az edelényi Koch Róbert Kórház műszerparkjának korszerűsítése, illetve a beszerzések támogatása, ezzel kapcsolatos külföldi és belföldi kapcsolatteremtések kiépítésének finanszírozása. A kórházi dolgozók továbbképzésének támogatása. ... >>

Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi utca 34
képviselő: Krajnyák Tibor
a./ Az alapítvány célja, hogy a hátrányos helyzetű tanulók egyéni támogatásával részükre esélyegyenlőséget biztosítson.
b./A sport, a művészetek és a kulturális tevékenység, valamint a tanulmányi eredmény tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók elismerése (díjazottak, pályázatok, Karácsony, ballagás, évzáró).
c./ Az alapítvány az iskola tanulóinak - felkészítő, kísérő tanárok - tanulmányi versenyeken, illetve egyéb versenyeken való részvételét anyagi eszközökkel támogatja, különös tekintettel a nevezési díjak, utazási és szállásköltség, valamint az installációs költségek fedezésére.
d./ Az alapítvány kezdeményezi külföldi és felföldi iskolákkal cserekapcsolatok, valamint ezen intézményekkel való együttműködés támogatását.
e./ A tagok és a támogatók által juttatott anyagi eszközök felhasználásával iskolai rendezvények (iskolabál, szalagavató, művészeti kiállítások, az iskola által szervezett versenyek), valamint egyéb - iskolán kívüli - rendezvények szervezését támogatja.
f./ Az iskola céljaival összefüggő - tájékoztató és szakmai - kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, iskolaújság megjelentetése, illetve megjelenésük támogatása.
g./ Az alapítvány anyagi eszközökkel támogatja a kiemelkedő pedagógiai munkát végző tanárokat (díj adományozása).
h./ Az alapítvány támogatja az iskolán kívülről érkező előadók, előadások, műsorok, valamint egyéb rendezvények megrendezését, illetve fedezi azok költségeit, vagy a költségekhez hozzájárul.
i./Az alapítvány anyagilag is támogatja a tehetséges diákokat, nemcsak a középiskolai tanulmányok folytatása terén, hanem a továbbtanulásra való felkészülésben és a felsőfokú tanulmányok során is.
j./Az alapítvány feladatának tekinti az intézmény minden területére kiterjedő fejlesztésének segítését. Ennek érdekében lehetőségei szerint vagyoni juttatással támogatja az ingatlant, a berendezések, felszerelések fejlesztését, a személyi feltételek javítását, az alkalmazottak anyagi elismerésének javítását.
k./Az alapítvány- figyelemmel a Városi Oktatási Központ létrehozására ? az alapítványi célok megvalósítását, a támogatások tekintetében kiterjeszti a Városi Oktatási Központra és az ehhez tartozó edelényi intézmény egységeire. Ennek megfelelően a fentiekben meghatározott célok a Városi Oktatási Központra és edelényi intézmény egységeire is kiterjedően értendők.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés. ... >>

"Edelényi Lakosokért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3780 Edelény, István király útja 25.
képviselő: Laki-Lukács László tag
1./ Az alapítvány részt vesz a helyi munkanélküliség enyhítésében, elsősorban fiatalok, pályakezdők, megváltozott munkaképességűek számára állást segítő szervezésekkel. Igy pl.: --átképzésre rászorulók megtalálásában közreműködés, --létrehozza a fiatalok álláskeresők klubját, --bedolgozó, részmunkaidős foglalkoztatást szervez -ennek érdekében kapcsolatot tart üzemekkel, kft-vel, egyéni vállalkozókkal, --nonprofit vállalkozást létesít. 2./Helyi egészségügyi dolgozókkal közösen egészségnevelő programokat készít,pályázatokat állít össze. 3./Óvodapótló játszóházak szervezését segíti, Edelény peremi részén,továbbá Edelénytől Különvált, városkörnyéki kistelepüléseken /Abod, Damak,stb./. 4./Eseti gyermekmegörzést biztosít, egészséges kisgyermekeknek,néhány órában intézményében - előzetes bejelentés alapján, nyugdíjas védőnő, óvónő bevonásával. 5./Általános iskolásoknak: --nyáron szabadtéri programot szervez, --játékos felzárkóztatást biztosít, nyári terepgyakorlatként a miskolci Kossuth Óvónőképző és Gimnázium pedagógus szakos tanulói bevonásával, --tanulmányi időben iskolásoknak-osztályfőnöki órához kapcsolódóan- egészségnevelő programot alánl fel, --speciális tantervű munkaiskola bevonja külünféle programokba. 6./Középiskolásoknak: --nyári és szabadidős,illetve sport programszervezésekhez ajánlások /külön pályázatokkal/. --ösztöndíj ügyek intézése, --lemorzsolódók sorskövetése 7./Az idősek klubja korszerűsítése, működési, ellátási feltétewleinek javítása. Idősek Klubjának programbővítése: --Városi Könyvtár programjaihoz kapcsolódni kíván, --"Életet az éveknek"c.országos szervezettel kapcsolatfelvétel,érdekükben, --vallásos félórák az idősek klubbjában, --programszervezés idősek érdekében,fiatal munkanélküliek bevonásával. Idős,rászoruló klubtagoknak átmeneti időre szállás biztosítása 8./Kisközösségek, egyesületeklétrehozásában segítséget nyujt /különös tekintettel marginális helyzetű rétegekre, pl. fiatalok, nyugdíjasok, cigányok/. 9./Átmeneti szállást létesít-külön pályázattal/!/,gondnoki megoldással/!/külön épületben: --alkoholista apától menekülő gyermekes családnak, néhány napra, --volt állami gondozottaknak, átmeneti időre, --hétvégekre kisebb iskolás természetjáró turista csoportoknak szálláslehetőség biztosítása/Edelény és környéke természeti,tájvédelmi, műemléki értékeinek népszerűsítése érdekében/, ugyanis Edelényben nincs szálloda. --Kreatív célú ruha gyüjtés, elosztás, értékesítés. 11./Nyáron non-profit vállalkozásként az intézmény udvarán,kemping lehetőséget biztosít országjáró diákszervezetek,továbbá a Tályak-korok-Muzeumok mozgalom tagjainak, /Edelényben ugyanis nincs szálloda, sem kemping lehetőség sincs/. 12./Külföldre kivándorolt Honfitársaink városunkhoz kötődésének elősegítése. ... >>

" Esély a kiteljesedésre " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Borsodi u. 36/b.
képviselő: Tóthné Gál Judit
Az Edelényi Városi Oktatási Központ I. sz. Általános Iskolában:

idegen nyelvek oktatási színvonalának fejlesztése,
az iskolába járó gyermekek üdültetésének támogatása,
az intézmény hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulóinak szociális támogatása,
az iskolában szakköri foglalkozások működtetése a tehetségek felkarolása érdekében,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Esély az Egészséges Felnőtté váláshoz

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

3780 Edelény, Kölcsey út 6
képviselő: elnök Svecz János
Iskolatej program keretében a rászoruló gyermekek napi tejadagjának megteremtése, közvetlen kiszállítása, egészségmegóvás. A rászoruló emberek munkához segítése. Minden célkitűzés országos viszonylatban értendő.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértvea munkaerő-kökcsönzést is- és a kapcsolódó szolgáltatások.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ide érteve a munka-erőkölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, betegszállítás. ... >>

Esélyteremtő Szolgáltató Központi Oktatási Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3780 Edelény, Bányász utca 23
képviselő: Varga Zsolt Béla
Az egyesület célja az esélyegyenlőség elősegítése. Célja továbbá egy olyan esélyteremtő oktatási és szolgáltató központ létrehozása és működtetése, amely feladatának tekinti az egyének, csoportok, civil kezdeményezések segítését hátrányos helyzetük csökkentését.

További céljai:

Hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása, felzárkóztatása, napközi, tanoda létrehozása.
- Foglalkoztató csoportok szervezése, gyermekeknek és felnőtteknek
- Foglalkozások és programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére.
Megelőző és felvilágosító tevékenység mentálhigiénés és higiénés körében, egészséges életre nevelés, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek szervezése a rászorulóknak.
- Általános életviteli és adminisztrációs segítségnyújtás.
A környezet-tudatos nevelés elősegítése, megújuló energiaforrások hasznosítása, erdei iskolai, illetve életmód programok, táborok szervezése.
Képesség kibontakoztató és felzárkóztató tevékenység az oktató-nevelő munka eszközeivel életkori kötöttségek nélkül. Az élethosszig tartó tanulás elősegítése a társadalmi integráció érdekében. (Felnőttoktatás, digitális középiskola, stb.)
- Jogi tanácsadás és segítségnyújtás a hátrányos helyzetű embereknek.
Korszerű technikai eszközökhöz való hozzáférés biztosítása, elektronikus ügyintézés biztosítása azon hátrányos helyzetű egyéneknek, akik nem rendelkeznek hozzáféréssel.
- Tanulmányutak szervezése és cserekapcsolatok ápolása.
- Kirándulások, egyéb programok szervezése.
- Hiánypótló kulturális események szervezése, a rétegigények kielégítésére.
- Tudományos tevékenységek segítése, együttműködés. ... >>

"Gyermekeinkért" Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, István király útja 52.
képviselő: Olajos Gyuláné
Az 1990.évi LXV.törvény 8.szakasz (1) bekezdés, valamint az Oktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.törvényben és a 11/1994. (VI.08.) MKM.sz. rendeletben foglalt feladatok és célok megvalósítása, különös tekintettel: - az oktatás technikai színvonalának fejlesztése, - az oktatási tevékenységet könnyítő műszaki cikkek beszerzése, - az iskolai sportszakosztályok támogatása, - a tanulók körében kiírt pályázatok díjazása, - a tehetséges tanulóknak szervezett szakkörök működésének elősegítése. ... >>

Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3780 Edelény, Mátyás K.u.7/a.
képviselő: Bartók Jánosné
Az edelényi Mátyás Napközi Otthonos Óvoda minddenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztése, ezen belül különösen: - az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása és fejlesztése, - az alapfeladatokon tűli szolgáltatások szervezése - az óvodában külömböző foglalkozások megszervezése és működtetése a tehetségek felkarolása érdekében -a gyermekekkel a szűkebb és tágabb környezetük megismertetése, gyermekprogramok szervezése - egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás életmódhiány fejlesztésére, ezzel összefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása. ... >>

"Munkaiskola" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Bányász u. 27.
képviselő: Komjáti Miklós, Toma István a kuratórium elnöke, Tóth Attila
Egy olyan speciálisan (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigánygyeremekek általános iskolai képzésében és nevelésében, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerébe, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egésznapos foglalkoztatást biztosít,- a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - módot ad a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás és nevelés folyamatába s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát. Ellátja a 8011.sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe és középfokú sérülteknek. 3./ Az alapítvány célja egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti iskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban: - részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigány gyermekek általános iskolai képzésében, szakiskolai oktatásában, nevelésében és pszichológiai tanácsadásában, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerében, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egész napos foglalkoztását és tanórán kívül oktatást biztosít, - a fent megjelölt oktató-nevelő munkát a gyermekeken kívül felnőtt oktatás keretében is el kívánja látni, - a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - ellátja a 8011. sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe-, középfokú sérülteknek, - módot ad szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás-nevelés folyamatába, valamint a gyermekek részére pályaválasztási tanácsokat ad, s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát, - az oktatási munka folytatására saját iskola feléplítése e tevékenység kapcsán önálló építőipari tevékenység, mely tevékenységet kizárólag az elkészült intézmény használatba vételi engedélyének megszerzéséig folytatja. Ezen tevékenységeket a TEÁOR 4510., 4531., 4532., szerint végzi." Egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, amely Edelény városban már megvalósult Alapítványi Óvoda és Általános Iskola intézményét fenntartja." "Általános iskolai oktatás: a tanköteles korú, nem fogyatékos gyermekek számára szervezett, 8 évfolyamos oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra (8012.) - Alapfokú zeneoktatás: iskolarendszerű oktatás, amelynek elsődleges célja az alapfokú zenei ismeretek oktatása a zenei képességének, készségének kifejlesztése (8013). - Speciális szakiskolai oktatás: fogyatékos tanulók, általános iskolában végzett fiatalok részére szervezett oktatás, amely az életkezdésre és a családi életre készít fel (8024). - Felnőttek alapfokú iskolai oktatása: alapfokú végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron felüli személyek alapfokú ismeretekre való oktatása, ill. felkészítése az alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére (8042). - Tanórán kívüli oktatási ellátás: alapfokú iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátása: az alapfokú iskolákban tanulók tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, az iskolai munkára való felkészülés szakszerű segítése (8051). - Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható (8059). A Munkaiskola Alapítvány által fenntartot intézmény új neve: Alapítványi Oktatási Központ." ... >>

NEFELEJCS OKTATÁSI MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3780 Edelény, Miklós Gyula u. 22.
képviselő: Tóbiás Lászlóné sz. Marcinkó Katalin
az Edelény város területén működő Nefelejcs óvodába járó gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása - az óvodai nevelés és oktatás tárgyi feltételeinek javítása: szemléltető eszközök, valamint mozgásfejlesztő és sportszerek beszerzése - esztétikus környezet kialakításának támogatása - a gyermekek kirándulásokon, szinház- és mozilátogatásokon és egyéb kultúrális programokon való részvételének elősegítése - a gyermekeknek a természettel való megismerkedésének elősegítése, annak megszerettetése és a természetvédelemre történő nevelés előmozdítása - a nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása - az asztmatikus csoport működésének, barlangterápiájának a támogatása. ... >>
1. oldal