Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 95
1. oldal

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

3300 Eger, Almárvölgyi utca 3/1.
képviselő: enök Kovács József
Közúti, vízi balesetek megelőzése, tűzmegelőzés, természetkárosítások megelőzése, valamint a működési területén igény szerint azon kívül szervezett formában önkéntes tűzoltás, műszaki mentés, életmentés, speciális mentési feladatok végzése, közreműködés katasztrófavédelmi feladatokban. ... >>

Agria Universitas Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Váci Mihály u. 100.
képviselő: elnök Ráczné dr. Horváth Ágnes
A társadalomtudományok területén
tudományos kutatás megvalósítása, a legfrissebb kutatási eredmények magyarországi
meghonosításában való közreműködés.
- Társadalomtudományok oktatása.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák, előadássorozatok, nyilvános esetek szervezése.
- Hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, előadássorozatokon az egyesület képviselete.
- Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való részvétel.
- Kulturális értékek védelme.
- Igényes kulturális kiadványok szerkesztése.
- A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók, tudományos diákkörök támogatása az
elméleti valamit gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban.
- Tehetséges pályakezdő, illetve fiatal kutatók szakmai kibontakozásának segítése.
- Ösztöndíjak adományozásával lehetőség teremtése egy-egy fontos tudományos téma
elmélyültebb vizsgálatára, a legfrissebb kutatási eredmények tanulmányozására.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet biztosítása.
- Nők egyenjogúságának előmozdítása.
- A párbeszéd erősítése a közéletben, a közéleti személyek képzése.
- A kisebbségek, a civil társadalom szervezeteinek segítése érdekeinek hatékonyabb
képviseletében.
- A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Nonprofit szakmai valamint PR- és marketing tanácsadás.
- Egyéb kulturális egyesületekkel és alapítványokkal való kapcsolatépítés valamint hatékony
együttműködés megvalósítása.
- Az euroatlanti integráció elősegítése.
- Az innovációt szolgáló projektek kidolgozása, támogatása.
- A társadalmi felelősségvállalás és fenntartható fejlődés eszméjének és eszközeinek
terjesztése.
- Településfejlesztés.
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. ... >>

AGRICUM Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Keglevich u. 17.
képviselő: elnök Mester József
Az egyesület az egész ország területére kiterjedően, ezen belül pedig különösen az észak-magyarországi régióban törekszik a helyi kulturális és természeti értékek feltárására, számbavételére és a jelenkor követelményeinek is megfelelő megőrzési lehetőségeinek felkutatására. Mindezen belül figyelmét elsősorban egyrészt a kulturális örökségünk részét képező a hagyományosan sokszínű vidéki kultúra és agráriumhoz kapcsolódó tájgazdálkodás értékeire, másrészt a természeti környezet védelmére összpontosítja. ... >>

Agrienses Tabernarii Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Dobó tér 1.
képviselő: Domán Imre (titkár), Marján János (elnök) ... >>

Al-Gharnati Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Meder u. 2.
képviselő: kuratóriumi tag Kaknics-Ujhelyi István
A kultúrák, vallások, civilizációk közötti, egymás tiszteletén, egymás értékeinek elfogadásán, a több évezredes közös értékek erősítésén alapuló párbeszéd megteremtése, ennek keretében különösen
-együttműködés megteremtése és fenntartása a kultúra, az oktatás, a sport és a gazdaság területén azzal, hogy Magyarországon a kultúrák, vallások és
- a fent meghatározott célok szem előtt tartása mellett oktatási intézmény létrehozatala és fenntartása Eger városában. ... >>

Ancillae Christi Regis

(egyéb)

3300 Eger, Servita út 21.
képviselő: Horváth Terézia Gizella
Szerzetesek, egyházi személyek segítése. ... >>

"Az önkéntesség fejlesztéséért" Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Klapka u. 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Urvári Sándor
Az alapítvány azzal a céllal létesül, hogy támogassa az önkéntesség fejlesztését elsősorban Heves megyében, illetve az észak-magyarországi régió területén.
Forrásokat teremt önkéntes centrumok, információs pontok működésének segítségére, humán szolgáltatásokat nyújt a civil; az állami és a magánszektor szereplői, jogi és magánszemélyek részére. ... >>

Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Íj utca 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Keszeli Judit
Az alapítvány célja, hogy az anyukák, a kismamák és gyermekeik testi, lelki egészségét megőrizze, fenntartsa, fejlessze. ... >>

Békatutaj Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István u. 12.
képviselő: elnök Hajdú Dániel
Közvetlen és távolabbi környezet, a régió történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.
- Sporttevékenység folytatásával részt vállalás az egészséges életmódra való nevelésben, a szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében.
- Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.
- A vízi sportok népszerűsítése, nagy hangsúlyt fektetve a túrakenuzásra. ... >>

Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Béke u. 60.
képviselő: Balogh Éva (alelnök), elnök Horváth Gyula, Malacsik Tamásné (alelnök)
Eger város Felnémet városrésén élő roma lakosság komplex társadalmi integrációjának segítése. ... >>

Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Maklári út 77/ A. 1//2.
képviselő: Estók Péter (elnök) ... >>

Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya

(érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Széchenyi út 17.
képviselő: elnök Veres Árpád, ügyvezető elnök Dr. Molnár Miklós ... >>

Club Che Guevara

(egyéb)

3300 Eger, Galagonyás utca 32.
képviselő: elnök Franyó Zoltán
Teret nyújtani a fiatalabb és idősebb korosztályok számára, hogy korunk illetve történelmi korok társadalmi, politikai jelenségeiről eszmét cseréljenek, segíteni, hogy megértsék azokat s íly módon könnyebben eligazodjanak a világban. ... >>

Csillagkert Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Mikes Kelemen út 101/a.
képviselő: kuratóriumi elnök Mezei Sándorné
Eger városban lakó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. Szülők támogatása, illetve segítése a gyermekneveléssel kapcsolatban Önhibájukon kívül munkanélkülivé vált nők elhelyezkedésének segítése. ... >>

Csintámani - Életkő Ayurveda és IYENGAR Jóga Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István út 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Hajdúné Korózs Erika
Az emberi egészségmegőrzés és helyreállítás, a civilizációs betegségek leküzdése, betegségmegelőzés.
Az IYENGAR jóga tradíció állami elismertetése, továbbá a védikus hagyományok, gyógymódok és az európai ayurvéda és jóga kultúra megteremtése. ... >>

Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kovács Jakab út 102.
képviselő: elnök Fekete János, elnökhelyettes Fügedi József, titkár Rófusz Józsefné
Az Eger Felnémeti Városrészben élő nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása, továbbá Eger (Felnémeti Városrész) kulturális hagyományainak megőrzése, ápolása. ... >>

Dumdumgolyó Lövészegyet Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

3300 Eger, Albert Ferenc út 4.
képviselő: elnök Pócsik Elek György
A sportlövészet, mint szabadidős tevékenység megismertetése. -A sportolási tevékenység támogatása, versenyek szervezése. - A sportlövészetnél alkalmazott fegyverek használatának megismertetése. ... >>

Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete

(egyéb)

3300 Eger, Joó János u. 11.
képviselő: elnök Zalánki Krisztián
Egri magánszálláshelyek fejlesztése, koordinálása; Eger és közvetlen környezete idegenforgalmának fellendítése. ... >>

Eger Városőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3300 Eger, Sas út 88.
képviselő: elnök Kada Gábor, elnökségi tag Ligetfalvai János, elnökségi tag Ligetfalvi Jánosné
A bűnmegelőzés, ifjúságvédelem, a köztulajdon védelme, a közbiztonság fenntartása, fokozása és megőrzése, a temetői rend felügyelete és mevalósítása, az éjszakai járőrözés, a műemlékek védelme, a köztéri alkotások óvása. ... >>

Egri Borvidékért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3300 Eger, Dózsa Gy. tér 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Hirt Mihály
Különös tekintettel az Egri Bikavérre:
- a borvidék borainak hazai és nemezetközi ismertségének növelése,
- a borvidék borainak forgalmát és eladási mutatóit javító programok és stratégiai döntések előkészítése,
- a termőhely és a borvidék egyedi és egyéni jellegének megőrzése,
- tudományos és ismeretterjesztő szintű publikációk megjelentetése a borvidékről,
- a borvidéken jelentkező hiányosságok és a nem megfelelően kialakult gyakorlatok feltárása, és javaslat kidolgozása a még hatékonyabb minőségi bor előállítására,
- a keresleti és kínálati viszonyok feltérképezése a kereslet magas szintű kielégítése iránt, valamint a minőségi borkínálat ennek megfelelő támogatása,
- a borvidék boraihoz kapcsolódó bormarketing-koncepció kidolgozása,
- a borfogyasztó közönség igényeit kielégítő fogyasztóvédelmi kódex kidolgozása a termőhely védelme érdekében,
- a termelés és a forgalmazás marketingeszközökkel történő növelése.
Ezen túlmenően:
- az egri borvidék szőlő- és bortermelésének támogatása,
- az egri és Eger környéki minőségi bortermelés előmozdítása,
- a borvidéket, a szőlő- és bortermelést ösztönző pályázatokon való részvétel és a pályázatokon történő indulók számára segítő közreműködés nyújtása,
- a borvidék termelőinek ösztönzése a minőségi bor előállítására,
- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás hazai és nemzetközi szőlő- és bortermelőket tömörítő alapítványokkal, egyesületekkel és más, hasonló céllal működő szervezetekkel,
- előadások, szemináriumok tartása és szervezése a minőségi bortermelés előmozdítása érdekében,
- a mezőgazdasági és agrár-kormányzat támogatásának megszerzése az egri borvidék fejlődése érdekében,
- nemzetközi szintű és hazai konferenciákon, borbemutatókon való részvétel ösztönzése és segítése,
- a borvidéket és a borokat bemutató ismeretterjesztő kiadványok készítése,
- a borvidék borainak kedvező élettani hatásait bemutató termékek és előadások szervezése,
- az egri borvidéken bortermelő tevékenységet folytató személyek érdekeinek védelme,
- a szőlő- és bortermelők egységes, a termőhely érdekeit szem előtt tartó bemutatkozások ösztönzése,
- a borkultúra továbbfejlesztése. ... >>

Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

3300 Eger, Knézich Károly utca 8.
képviselő: alelnök Varga Miklósné, elnök Patkós Attila, titkár Fejes Anna Mária
Orvoslás, egészségvédelem, betegségmegelőzés, testi-lelki-szellemi környezetvédelem, ismeretterjesztés. ... >>

Egri Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Károlyi M. u. 12.
képviselő: Hegyesi Hudik Margit (elnök)
A nemzeti hagyomány ápolása, a polgárok bevonása a közéletbe, az agrár és környezetvédelmet érintő helyi problémák felmérése, a keresztény és nemzeti értékek megőrzése. ... >>

Egri Liberális Klub

(egyéb)

3300 Eger, Széchenyi u. 18.
képviselő: Csóka János, Mátra Ibolya ... >>

Egri Média Centrum Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Széchenyi u. 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gál Lajos
Eger Megyei Jogú Város lakossága korszerű tájékoztatása érdekében az alapítvány feladata Eger Város kommunikációs struktúrájának olyan megújítása, átalakítása, amely hatékonyan és komplex módon egységesíti a már meglévő városi média struktúrát. Feladatai közé tartozik az egri HírFórum kialakítása és működtetése Eger város lakosságának pontosabb, naprakészebb, pártatlan tájékoztatása érdekében. Új tartalmú városi Képújság megvalósítása, amely az önkormányzati hírek, tájékoztatók "nyomdakész" szerkesztését foglalja magába. Az országos írott és elektronikus médiával partneri kapcsolat kiépítése és fenntatása, ezekkel kapcsolatos programok, rendezvények szervezése. Az írott és elektronikus sajtó figyelése és archiválása. A városi önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációt segítő televíziós műsorgyártás. Az országos TV csatornák részére tudósítások szervezés és gyártása a helyi és térségi eseményekről. Városi tematikájú dokumentumfilmek gyártása. A város internetes honlap hír és információs tartalmának naprakész feltöltése. ... >>

Egri Nők a Családokért Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Cifrakapu út 122. II/8.
képviselő: elnök Kovács Jásnoné
Színvonalas szabadidős, kulturális, sport és oktatási-ismeretterjesztő jellegű közösségi programok és összejövetelek szervezése, lebonyolítása és támogatása, amelynek középpontjában a család, mint a társadalmi alapegysége áll. Az egyesület programjai között elsősorban tanfolyamok és oktatási-ismeretterjesztő előadások, kirándulások, kulturális és sportesemények szervezése szerepel. ... >>

Egri Olajos Hagyományőrző Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kovács János u. 17.
képviselő: elnök Jakab Alajos
A szénhidrogén ipar hagyományainak ápolása, az iparág fontosabb eseményeiről, meghatározó személyiségeiről történő megemlékezés, az iparág jelenének és jövőjének nyomon követése, valamint a közösségi élet fejlesztése, rendezvények, fórumok, találkozók szervezése. ... >>

Egri Szent Antal Alapítvány

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Dobó tér 6.
képviselő: Pawel Cebula (kuratóriumi elnök)
Eger városának nevezetes műemléke, a Dobó téri Minorita Templom működtetésének, fenntartásának elősegítése. A templom jelentős kulturális életének (koncertek, hangversenyek) segítése. ... >>

Egri Szőlő és Borkultúra Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Deák Ferenc u.51.
képviselő: Hegyi János (alelnök, önállóan), Thummerer Vilmos (elnök, önállóan)
Az egri borvidék szőlészeti és borászati kultúrájának emelése. A szőlőtermesztés, borkészítés, borkereskedelem egységének megteremtése, annak elősegítése, az ezzel összefüggő kiemelt feladatok és célok elérése érdekében védnöki tevékenység vállalása. A borászattal, borkereskedelemmel kapcsolatos marketing tevékenység elősegítése. A kulturált borfogyasztás megteremtése és elősegítése, a bor szerepének elősegítése a vendéglátásban, a bor és az egészség összefüggéseinek feltárása, a borfogyasztási szokások átalakítása, összefüggésben az alkoholizmus elleni küzdelemmel. Az egri szőlő és bor ágazat merketing tevékenységéhez kapcsolódó kiállítások megszervezésében, megvalósításában, az egri bor imagejának kialakításában és továbbfejlesztésében való részvétel. A szőlőtermesztéshez, borászathoz, borkulturához kapcsolódóan szakmai és népszerűsítő jelleggel publikációs tevékenység végzése, támogatása. ... >>

Egri Turisztikai Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Szálloda u. 1-3.
képviselő: alelnök Lakatos Péter, alelnök Ortutay Farkas Judit, alelnök Papp István, alelnök Szabó Katalin, elnök Harmati Péter
Eger város turisztikai desztináció marketingjének (TDM) ellátása, a térség vonzerejének növelése, a város turisztikai tevékenységének elősegítése révén a földrajzi környezet és az itt élők életminőségének a fejlesztése. ... >>

Egri Üzletemberek Klubja Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Legányi út 12.
képviselő: elnök Flaskay István
Ismeretterjesztés, képességfejlesztés, oktatás, a kulturális és sportélet szervezése, az egri gazdasági élet szereplőinek euroatlanti integrációjának segítése, a szakmaiság valamint a közösségi értékek mentén. ... >>

Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.
képviselő: alelnök Illés Gyuláné, alelnök Király József, alelnök Zsolczai József, elnök Misz József, főtitkár Mátyus Éva
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, a magyar és európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok és jogi személyek együttműködésének támogatása a nemzeti és európai értékrend képviselete és terjesztése a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Egri Veterán Vízilabda Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Cecey Éva u. 30.
képviselő: elnök Tietze Nándor Pál, titkár Denk János
Sportbaráti kapcsolat éltetése, ápolása. A rendszeres, évenkénti kétszeri találkozások alkalmával a vízilabda szeretetén túl a magyar-német történelmi, kulturális hagyományok megismerése, a családi kapcsolatok kialakítása és ápolása.
Az aktív sportéletből maradt mozgásigény kielégítése, mely egészséges életvitellel biztosítja az idősödő korosztály kondícióját. ... >>

Egri Zenekarok Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

3300 Eger, Kisvölgy u. 40.
képviselő: elnök Ferencz Gergő, elnökségi tag Dékány Szilveszter, elnökségi tag Oláh Róbert
Az egyesület tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme. Egri és Eger környéki hangszeres zenekarok támogatása, népszerűsítése, az előadók bemutatása, koncertkörülmények technikai fejlesztése, programok szervezése, megfelelő színpadtechnikai háttér biztosítása az egyesület által szervezett programokon, a produkciók népszerűsítése. ... >>

Egri Zsidó Emlékhelyek, Temető Megőrzéséért Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Breuer Tiborné
Eger, Attila utcában található zsidótemető állagának rendbetétele, különösen az életveszélyes kőkerítés újjáépítése, a ravatalazóház helyreállítása, a temetőben található utak, síremlékek helyrehozatala, az emlékfal felújítása. A jövőbeni működési feltételek biztosítása, az állagmegóvás elősegítése. ... >>

Egyre-jobban Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Széchenyi u. 50.
képviselő: elnök Lázár Géza
Az egyesület célja, hogy tevékenységével elősegítse minden tagja és pártoló tagja számára egy biztonságos, kiszámítható jövő elérését, az egészséges életmód kialakítását, továbbá, hogy a feltörekvő nemzedékeknek alternatívát nyújtson a pályaválasztás nehézségeiben. ... >>

Érsekkertért Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Kossuth L.u.4.
képviselő: Domán Imre (kuratóriumi elnök), Schmotzer András (titkár)
Az Érsekkert barokk-kert jellegének visszaállítása: a környezetbe illő kerti bútorok, világítóberendezések elhelyezése, a növények folyamatos ápolása, gondozása, pótlása; a város polgárainak, valamint az ide látogató vendégeknek, turistáknak kulturált pihenést nyújtó kert biztosítása. ... >>

Észak-Magyarországi Egészségturisztikai és Termálfürdő Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Frank Tivadar u. 5.
képviselő: elnök Szente János
Az Észak-Magyarországi gyógy- és termálfürdők valamint gyógyászati és turisztikai intézmények, társaságok között az együttműködési lehetőségek megteremtése, a hatékonyabb fürdőfejlesztés megvalósításáért és közös fellépéssel az érdekképviselet erősítése.
Közös és egyéni fejlesztési pályázatok megvalósításában és marketing munkában történő segítségnyújtás, tapasztalatcsere és együttműködés.
A minőségi fejlesztésbe bevonható EU források feltárása és megszerzése, a fürdőkultúra fejlesztése. ... >>

Észak-Magyarországi Gyógyturisztikai Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Koháry út 2/A.
képviselő: elnök Tóth Imre
A gyógyturizmus területén tevékenykedő intézmények, szervezetek, vállalkozások összefogásának, együttműködésének elősegítése. Magyarország természeti kincseire (gyógyvíz, mofetta, klíma) alapozott gyógyító, egészségmegőrző és rekreációs lehetőségek minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése itthon és külföldön egyaránt.
- Kutatás-fejlesztési tevékenység végzése, generálása és támogatása az eddig még nem ismert vagy szűk körben alkalmazott gyógymódok kifejlesztésére, a lehetséges célcsoportok elérésére és egyéb, a gyógyturizmus terén megjelenő újszerű kezdeményezések kibontakoztatására.
- A gyógyturizmus területén tevékenykedő munkavállalók számára képzési, továbbképzési lehetőségek biztosítása, szakmai tartalom kidolgozása.
- Szemléletformálás: a lakosság körében a környezettudatos és egészségtudatos életmód népszerűsítése.
- A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenység: szakmai együttműködések szervezése, Magyarország gyógyturisztikai hírnevének erősítése. ... >>

Észak-magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Tátra u. 37.
képviselő: alelnök Dr. Kiss Attila, elnök Balla Miklós, titkár Balláné Generál Andrea
Az egyesület tevékenységi körében feltárja, képviseli és védi a fogyasztói érdekeket. ... >>

Észak-magyarországi Turisztikai Kutatás-fejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Kossuth L. u. 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Nagy Imre
Segítse elő az Észak-magyarországi régió turizmusának a kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fenntartható fejlesztését, ezzel járuljon hozzá az ágazat versenyképességének javításához.
- Támogassa a régió szereplőinek bekapcsolódását a nemzeti és nemzetközi turisztikai innovációs és K+F rendszerekbe, programokba.
- Építsen kapcsolatot a kutatás-fejlesztés intézményrendszere és a régió turisztikai szereplői között annak érdekében, hogy a legkorszerűbb módszerek és eredmények segítsék a régió turisztikai potenciáljának minél jobb kihasználását.
- Tegye közkinccsé az ágazat számára és érdekében végezett hazai és nemzetközi kutatások, alkalmazott kutatások és projektek eredményeit.
- Javítsa a természeti értékek, és a kulturális örökség megőrzése és fenntartható hasznosítása közötti összhangot.
- Segítse hazai és nemzetközi szakmai cserekapcsolatok létesítését a különböző kutatási eredmények, a ?jó gyakorlatok? megismerése és népszerűsítése érdekében. ... >>

Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Eszterházy tér 1.
képviselő: Országh Ákos (elnök)
Az egyesület célja az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban Főiskola) hallgatói életének segítése, együttműködés a Főiskola hallgatói szervezeteivel. E cél megvalósítása érdekében az egyesület feladatai különösen: a) tanácsadás, információnyújtás, b) rendezvényszervezés, c) anyagi támogatás nyújtása, d) hallgatói ösztöndíjak kiírása. ... >>

Eszterházys Öregdiákok Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Barkóczy út 5.
képviselő: Szabó György (elnök)
Az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolájának és mindenkori diákközösségének az erkölcsi és anyagi támogatása. - Az "eszterházys" szellemiség ápolása, az Alma Mater" szellemi hagyományainak megőrzése, fenntartása. - Az eszterházys öregdiákok - a volt tanulók - egymás közötti és az Alma Mater közötti kapcsolatainak előmozdítása. ... >>

EU Partner Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Jankovics Dezső utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Turcsányi Dániel
Az alapítvány a fogyasztóvédelem szervezeteinek fejlesztését a fogyasztói magatartás vonatkozásában az Európai Unió és tagállamaiban már meglévő fogyasztóvédelmi viselkedés, kultúra fejlesztésének elősegítése és a már kialakult fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének elősegítése, fejlesztése, új fogyasztóvédelmi szervezetek és formák kialakításának előmozdítása érdekében fejti ki tevékenységét. ... >>

Európai-Nemzeti Segítségnyújtási Alapítvány

(egyéb)

3300 Eger, Törvényház u. 7. fsz. 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Bata Györgyné
Gyermek és ifjúságvédelem, élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, munkavédelem, jogsegélynyújtás. ... >>

Ezüstidő Szabadidős Egyesület

(kulturális,egyéb)

3300 Eger, Knézich Károly u. 8.
képviselő: elnök Fűrész János
Korosztálytól függetlenül a szabadidő hasznos eltöltésére kulturális hagyományőrző, életmódváltó programokat, előadásokat szervezzen. A testi-lelki egészség megőrzése érdekében környezettudatos gondolkodást terjesszen. Az öregedés lassítása érdekében az aktív időskor ideájának terjesztése, sokszínű bemutatása, az idősekhez kapcsolódó negatív társadalmi közfelfogás megváltoztatása. A generációk közötti párbeszéd segítése. Eger város, Heves megye és nemzetünk irodalmi, történelmi, művészeti és kulturális értékeinek megismertetése. Az élethossziglani tanulás elősegítése. A közösséghez tartozás érzésének kialakítása. Népdalok és a magyar zene népszerűsítése, szórakoztató programok szervezése, népi hagyományok ápolása. ... >>

Faatimah Keleti Mozdulatstúdió Hastánc és Rekreációs Egyesület

(egyéb)

3300 Eger, Bolyki Tamás u. 10.
képviselő: elnök Tóth Anikó
Egy egységes életmódszemlélet kialakítása, mely átöleli a hastánc (orientális tánc) és a rekreáció teljes területét. ... >>

Felsővárosi Általános Iskola Scola Diákegyesület

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Iskola u. 4.
képviselő: Scheiliné Varga Marianna (elnök)
A Felsővárosi Általános Iskolába járó tanulók iskolán kívüli programjának, szabadidős tevékenységének megszervezése. A tanulók közösségé válásának elősegítése, osztályközösségi és iskolaközösségi szinten egyaránt. ... >>

Grandis Captus Horgászegyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

3304 Eger, Sólyom u. 42.
képviselő: Nagy Mihály (elnök)
a) a tagság érdekvédelme, érdekképviselete, b) az egyesület tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, horgászati tevékenységének szervezése, c) a horgászat népszerűsítése, fejlesztése, ezáltal tagjai részére elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését, d) a horgászoknak a jogszabályok betartására, a horgászat szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és a környezet védelmére nevelése, e) a horgászatal, a vizekkel, a természeti környezettel kapcsolatos ismeretek terjesztése, oktatása, f) a természet és vízi környezet védelme, g) horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, h) a horgászközélet szervezése: közcélú munka, kirándulás, táborozás, i) horgászviek tulajdonjogának, haszonbérleti jogának megszervezése, j) horgászvizek hasznosítása, halgazdálkodási tevékenység végzése, k) a saját hasznosítású vizek halőrzési tevékenységének szervezése, végzése, l) az orvhorgászat megelőzése, felszámolása, m) a tagok horgászati okmányokkal , területi engedéllyel való ellátása, n) az új tagok, új horgászok vizsgáztatásának megszervezése, bonyolítása. ... >>

GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

(egyéb)

3300 Eger, Vallon u. 5. 1/3.
képviselő: elnök Kévés Zsuzsanna
Az egyesület ellátási területén élő siket és nagyothalló személyek, valamint minden kommunikációjában sérült, alternatív kommunikációt igénylő személy érdekinek szervezett és szakszerű segítése és támogatása, érdekeinek képviselete, a társadalomba való beilleszkedésükhöz szükséges kommunikáció elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal