Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Eger sport civil szervezetek


Találatok száma: 210
1. oldal

3375. sz. Egri Civitan Club Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
képviselő: Őszi Vencelné
Sérült emberek támogatása, ezen belül értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok támogatása, a gondozás megszűnte után a családi beilleszkedés segítése, értelmi fogyatékos fiatalok részére speciális sport és egyéb rendezvények szervezése. ... >>

A Heves Megyei Judo Sportért Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Kovács Jakab út 110.
képviselő: Zakar Csaba (kuratóriumi elnök)
Az egri és a megyei judo sportot népszerűsíteni és újraéleszteni. Utánpótlást nevelni az élsport számára. A sportág szeretetén keresztül egészséges életmódra nevelni a sportoló fiatalokat. ... >>

A Labdarúgás Jövőjéért Utánpótlás Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Dobó tér 6/a.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Dobos József
Pénzügyi támogatás nyújtása, utánpótlás a labdarugás fejlesztése érdekében. Ezenbelül az életkori sajátosságoknak megfelelő időbeni képzés, versenyeztetés, a személyi feltételek javítása, tárgyi feltételek javítása, egyesületi szemlélet javítása. Az utánpótlás minőségének fejlesztése, rendezvények biztosítása, utánpótlás-korú labdarugókkal történő folyamatosan és eredményesen foglalkozó edzők elismerése, sportfelszerelések vásárlása és az utánpótlást figyelő hálózat kiépítése. ... >>

A Tehetséges Dobósokért Tehetséggondozó és Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Széchenyi u.19. (Gimnázium)
képviselő: Fülöp Gábor (kuratóriumi elnök)
A Dobó István Gimnázium kiemelkedő teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló tanulóinak egyéni és csoportos támogatása, és a szabadidő kulturált és tartalmas eltöltéséhez szükséges működési feltételek javítása.
a) kiemelkedő egyéni tanulói teljesítmények elismerése az Oktatási Közlönyben meghirdetett tanulmányi versenyeken, műveltségi, kulturális és sportversenyeken elért eredmények könyvjutalommal vagy vásárlási utalvánnyal aló elismerése.
b) Az alapítvány félévre vagy egy tanévre szóló tanulmányi ösztöndíjat ajánl fel szociális rászorultság alapján azon tehetséges tanulók részére, akik tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő, valamint egyszeri szociális támogatásban részesítheti az arra rászoruló tanulókat.
c) Az intézmény példamutató tanulói számára alapított címek anyagi elismerése: Kiváló Dobó Diák, Jó tanuló, Jó sportoló, Kiváló Diákvezető, Moys Klára irodalmi, előadói díj.
d) Az iskola önképzőköreinek, művészeti szakköreinek, sportköreinek támogatása, különösen:
-a rajzszakkör technikai igényének biztosítása, hogy a tehetséges tanulók a technikák minél szélesebb körét (sokszorosított grafikák, agyagozás, batikolás stb.) megismerhessék.
A kuratórium pénztámogatást biztosít arra, hogy munkáiból évi egy alkalommal, a tanév végén kiállítást rendezhessenek.
Az énekkar támogatása fellépéseinek megszervezéséhez, utaztatásához.
A környezet- és egészségvédelmi szakkörei számára eszközök beszerzésével biztosítja nemzetközi, országos vagy városi szintű környezetvédelmi programokba való bekapcsolódást.
e) A nyelvtanulás elősegítése érdekében támogatja a szociálisan rászorult tanulók tanulmányútját a célnyelv országába.
f) A minél magasabb színvonalú tehetséggondozó munka tárgyi, technikai feltételeinek javításához való hozzájárulás, szemléltető-, kísérleti eszközök, könyvtárgyarapítás. ... >>

A Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete

(sport)

3300 Eger, Bartakovics utca 3.
képviselő: Tóthné Kiss Orosz Mária (elnök)
Az egyesület fő feladata a látássérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése elsősorban a sporton keresztül. Célja a látássérült embereknek sportolási, edzési, versenyzési alkalmakat biztosítani, korlátozott mozgási lehetőségeiket tágítani, a szabadidejük hasznos eltöltését elősegíteni. Az egyesület további célja a rehabilitáció és az egészségmegőrzés. Az egyesület törekszik különféle újabb, a látássérült emberek által is űzhető sportágak felkutatására és meghonosítására. ... >>

Agira Motoros Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Ágas út 1.
képviselő: elnök Dojcsák Tibor, elnökségi tag Molnár Szabolcs, elnökségi tag Szabó Dezső Attila, titkár Tóth László Krisztián
A tagság által a motorozás hagyományainak ápolása, kulturális programok szervezése, a fiatalok megismertetése a motorozással.
A rendelkezésre álló technikai és emberi erővel a veszélyhelyzetek, katasztrófa helyzetek felszámolásának elősegítése, különleges technikát igénylő feladatok megoldása.
Bemutatók, rendezvények szervezése.
Hasonló tevékenységet végző szervezetekkel nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szakmai konferenciák szervezése. A hátrányos helyzetű fiatalok felkarolása, segítése, szakmai programok szervezése.
Különböző ismeretterjesztő és egészségvédő oktatások szervezése, tömegsport tevékenység szervezése, oktatási anyagok, segédletek készítése. ... >>

Agria Autósport Club

(sport)

3300 Eger, Maklári út 95.
képviselő: Él István (elnök) ... >>

Agria Balance Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

3300 Eger, Mátyás király út 24.
képviselő: elnök Antal Erika
a) Testmozgás különböző formáinak népszerűsítése, megismertetése, hagyományok ápolása, fejlesztése.
b) Egészségügyi állapotfelmérés szervezése, táplálkozási tanácsadás.
c) Egészségügyi (betegségmegelőző és gyógyító) feladatok ellátásának fejlesztése, egészség-rehabilitációs programok (gyógytorna), tevékenységek és foglalkoztatások szervezése.
d) A város idegenforgalmi vonzáskörének bővítése az egyesület által szervezett rendezvények és versenyek révén.
e) Helyi bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása, hazai és nemzetközi versenyek szervezése, versenyeken, rendezvényeken való részvétel. ... >>

Agria Kerékpár és Triatlon Klub

(sport,oktatási)

3300 Eger, Vörösmarty M. út 43. 2/3.
képviselő: elnök Dr. Bátorfi Béla
Az egészséget, sportot szerető életmódra nevelés.
- Megteremtetni Eger város és környékén élő kerékpár, túrakerékpár és triatlon sportágakban versenyzők részére a klub keretein belül történő versenyzés lehetőségét.
- A szabadidő egészséges eltöltésének elősegítése.
- A kerékpár, mint közlekedési alternatíva népszerűsítése.
- Versenyeken való részvétel.
- Versenyek szervezése.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása.
- Tanfolyamok, előadások, szellemi összejövetelek szervezése. ... >>

Agria Lovasklub Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Alvégi u. 32.
képviselő: elnök Thummerer Ildikó
A lovas oktatás megvalósítása, fogyatékosok rehabilitációjának lovas oktatással történő segítése, közoktatási intézményekben alternatív foglalkozás jelleggel a ló anatómiájának, élettanának, a lovas-történelemnek a megismertetése, a lovaglás alapjainak oktatása, és minél szélesebb körben történő elterjesztése, a lovas hagyományok megőrzése, lovas felvonulások, sportrendezvények versenyek megszervezése, azokon való részvétel. ... >>

Agria Park Szabadidő és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Törvényház u. 4.
képviselő: elnök Bódi Tamás
Az egyesület elsődlegesen a sakk és más táblajátékok minél szélesebb körű társadalmi népszerűsítését hivatott szolgálni.
- Szervezett keretek között minél több helyen, de elsősorban óvodákban, különböző szintű iskolákban oktatás nyújtása, szakkörök tartása.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központban ingyenes és nyilvános sakkfoglalkoztatás szervezése, a szabadidő hasznos eltöltése, a tehetségkutatás és tehetségfejlesztés érdekében.
- Az Agria Park Bevásárló és Szórakoztató Központ területén olyan közösségi tér létrehozása és folyamatos felügyelete, amelyet bárki szabadon használhat, képezheti magát, versenyeken vehet részt.
- Városi, regionális és országos versenyek szervezése, így például: a Heves Megyei Sakkszövetséggel közösen a Nógrád-Heves Megyei Sakk Ifjúsági és Felnőtt Csapatbajnokságot, Eger Város Sakk Csapatbajnokságát, Eger Város korcsoportos egyéni és csapat versenyeit. Havonta nyílt országos sakkverseny szervezése az Agria Park és Bevásárló Központban. Igény szerint más táblás logikai játékok versenyének szervezése.
- Kiemelt cél a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sportolási lehetőséghez juttatása. Sakkterápiás foglalkozások nyújtása elsősorban látássérült, hallássérült, mozgássérült és autista gyermekek és felnőttek részére, abból a célból, hogy egyenlő felekként mérkőzhessenek meg a bajnokságokon a nem sérült játékosokkal.
- Hazai és külföldi sportkapcsolatok létesítése, meglévők ápolása, fenntartása.
- A tehetséges és eredményes tagok menedzselése, támogatása. ... >>

Agria Rallyesport Club

(sport)

3300 Eger, Maklári utca 95.
képviselő: elnök Él István
A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek autó-motorsportban való részvételének biztosítása. Biztosítja tagjainak és az általa támogatott személyeknek, szervezeteknek a hazai és nemeztközi versenyeken és kupákon való versenyzés és részvétel lehetőségét. ... >>

Agria Repülőklub

(sport)

3300 Eger, II. Rákóczi F. utca 8 III/42
képviselő: Pongrácz Sándor ... >>

Agria Röplabda Club Eger

(sport)

3300 Eger, Stadion u. 8.
képviselő: elnök Bodnár Pál, Gáspárdy György (ügyvezető elnök)
A röplabdasport minél szélesebb körű megszerettetése, az utánpótlás széles bázisának kiépítése, a meglévő rendszer megerősítése, bővítése, korszerűsítése, Egészséges életmódra nevelés. ... >>

Agria Senior Sportalapítvány

(sport)

3300 Eger, Szvorényi út 5.
képviselő: Fodor Béla (kuratóriumi elnök)
A senior úszó- és azt kiegészítő sportok támogatása Heves megyében; ennek keretében: - a megyei úszósport népszerűsítése, - rehabilitáció, - seniorok számára versenyek, tömegsport-rendezvények szervezése, támogatása, - sportfelszerelések vásárlásának támogatása. ... >>

Agria Taekwondo és MMA Sportegyesület

(sport,oktatási)

3300 Eger, Kodály Z. u. 6. 3/3.
képviselő: elnök Pogar Marius
a sportegyesület nevében megjelölt sportágak oktatása;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; - tagjai részére a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- a sportegyesülettel kapcsolatba kerülő magánszemélyek részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Agria Táncsport Egyesület

(sport)

3300 Eger, Görög u. 17.
képviselő: Szamos Attila (elnök) ... >>

AGRIA Túrakerékpáros Egyesület

(sport)

3300 Eger, Eszterházy tér 2.
képviselő: Kuzsella Gyula ... >>

Al-Gharnati Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

3300 Eger, Meder u. 2.
képviselő: kuratóriumi tag Kaknics-Ujhelyi István
A kultúrák, vallások, civilizációk közötti, egymás tiszteletén, egymás értékeinek elfogadásán, a több évezredes közös értékek erősítésén alapuló párbeszéd megteremtése, ennek keretében különösen
-együttműködés megteremtése és fenntartása a kultúra, az oktatás, a sport és a gazdaság területén azzal, hogy Magyarországon a kultúrák, vallások és
- a fent meghatározott célok szem előtt tartása mellett oktatási intézmény létrehozatala és fenntartása Eger városában. ... >>

Animus Egyesület

(sport,kulturális)

3300 Eger, Szüret u. 16.
képviselő: elnök Libertiny Mária
Az országos hatáskörű egyesület célja -a társadalom érdekeivel összhangban- minden korosztály mozgósítása, valamint hagyományőrző, értékteremtő szerepük növelése, a kulturális értékteremtés elősegítése, támogatása. Ennek érdekében az egyesület kulturális műhelyként biztosítja a nevelőmunka feltételeihez szükséges anyagi és szellemi bázist, és lehetőségeihez mérten tudományos-, drámapedagógiai-, gyermek-, ifjúságvédelmi-, és sporttevékenységet végez, továbbá figyelmet fordít a határon túli magyarsággal való rendszeres kapcsolattartásra, hogy elősegítse honfitársainknak a nemzeti kultúrához való kötődést. Az egyesület egyúttal emelni kívánja a gyermek-, és fiatal korosztály ezirányú érdeklődését és kulturáltságát, valamint szükségesnek érzi, hogy tevékenységén keresztül bekapcsolódjék az eoroatlanti integráció elősegítését célzó tevékenységbe. ... >>

Antal István Rendőrárvákat Segélyező Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Szabadság tér 2. (Rendőrkap.)
képviselő: Petrovics János dr.
A Heves megyében szolgálatot teljesített rendőrök árváinak támogatása. A gyermekeknek rászorultság esetén - szociális helyzetük javítása, tanulmányaik segítése, sporttevékenység fokozása, stb. érdekében - anyagi segítség nyújtása. ... >>

Az Egri Atlétikáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Stadion út 8.
képviselő: Budai Gyula (kuratóriumi elnök)
Eger város atlétikai versenysportjának támogatása. Ezen belül: felszerelések, sporteszközök vásárlása, rendezvények szponzorálása, tehetségek anyagi elismerésének elősegítése, együttműködés más országos és helyi hasonló célú alapítványokkal. ... >>

Az "Egri Bárány Uszodáért" Közalapítvány

(sport,oktatási,környezetvédelmi)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: k.elnök Dr. Halmos R. Péter
Az épített környezet védelmével összhangban az egri "Bárány" uszoda teljes rekonstrukciója, különös tekintettel az épületegyüttes jellegének megóvására, a városképi szempontok messzemenő figyelembevételével. Az épületegyüttes rekonstrukciója által Eger szabadidő és versenyjellegű úszósportjának elősegítése, különös tekintettel az ifjúsági úszásoktatásra. Hozzájárulás a város idegenforgalmának, ezáltal nemzetközi ismertségének növeléséhez. ... >>

Az Egri Kyokushinkai Karate Fejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Almási Pál utca 79.
képviselő: kuratóriumi elnök Borza József
A magyarországi, de különösen a heves megyei Kyokushinkai Karate népszerűsítése, a szakág sportolóinak képzése, versenyeken való részvétel támogatása, illetve a karate szellemiségének terjesztése, a karate mint életforma kialakításának elősegítése régiónkban. Cél, hogy a fiatal sportolók mind nagyobb számban kapcsolódjanak az egri központú Oyama Karate Kyokushin Hungary szervezetéhez (mely az European Karate Organisation hazai szervezete), s belőlük részint edzett, egészséges egyén, részint eredményes versenyző váljék. ... >>

Az Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kalcit köz 10.
képviselő: Harmati Judit (elnök)
Az Eger és vonzáskörzetében élő leukémiás, daganatos és immunhiányos betegségben szenvedő gyermekek támogatása, melynek keretében az alapítvány támogatja a gyermekek képzését biztosító óvoda működését. Segíti az iskoláskorúak magánúton történő tanulását, képzését, oktatását. Feladatának tekinti a gyermekek orvosi és gyógyászati kezelésének finanszírozását. Sport, kulturális rendezvényeket, kirándulásokat szervez a beteg gyermekek részére. Segíti, támogatja és szervezi mindazon rendezvényeket és programokat, amelyek a beteg gyermekek közösségbe illeszkedését szolgálja. ... >>

Az Egri Némó Úszóegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Tizeshonvéd út 15.
képviselő: elnök Faragó Edina, ügyvezető alelnök Faragó Erzsébet
Az egyesület fő célja: úszásoktatás. Az egyesület a fő célja keretei között az alábbi célok megvalósításában vállal szerepet, a helyi igények, a lehetőségek, egyesület rendelkezésére álló erőforrások keretein belül:
- a sport népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése,
- a sport hagyományainak megőrzése és ápolása,
- fiatal tehetségek pályafutásának támogatása,
- együttműködés más szervezetekkel a fenti témákban. ... >>

Az Egri Ritmikus Gimnasztikáért Közhasznú Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Joó János u. 7.
képviselő: kuratóriumi tag Fügediné Szabó Tímea
Egerben és a város vonzáskörzetében élő gyermekek és fiatalok rendszeres sportolásra nevelése.
A ritmikus gimnasztika sport népszerűsítése, sportolói bázis kiszélesítése; edzéslehetőség, versenyeztetés biztosítása. Versenyzők menedzselése. ... >>

Békatutaj Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

3300 Eger, Vályi István u. 12.
képviselő: elnök Hajdú Dániel
Közvetlen és távolabbi környezet, a régió történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismerése, megismertetése és megóvása.
- Sporttevékenység folytatásával részt vállalás az egészséges életmódra való nevelésben, a szabadidő aktív eltöltésének népszerűsítésében.
- Az egyesület tagjainak a közösségi életre való nevelése, öntevékenységük kibontakozásának segítése.
- A vízi sportok népszerűsítése, nagy hangsúlyt fektetve a túrakenuzásra. ... >>

Berva Modellező Sport Egyesület

(sport)

3301 Eger, Finomszerelvénygyár
képviselő: Fónad József (elnök), Füstös Sándor (ügyvezető elnök) ... >>

Biosziget Rehabilitációs Alapítvány

(sport,kulturális)

3300 Eger, Verőszala u. 63-65.
képviselő: Mandák Attila (kur. elnök)
Megváltozott munkaképességű, illetve értelmi vagy más fogyatékossággal bíró fiatalok, fiatal felnőttek munka- és társadalmi rehabilitációja biokulturális mezőgazdasági tevékenységeken, különféle kreatív művészeti- és sportjellegű tevékenységeken keresztül. Az alapítvány kettős célt szolgál: egyrészt rehabilitációs feladatokat lát el az arra rászoruló állampolgárok esetében, másrészt szélesebb körben ismerteti és népszerűsíti a biogazdálkodást és annak előnyeit környezetvédelmi és táplálkozástani szempontokból. ... >>

Bornemissza Gergely Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3300 Eger, Kertész u. 128.
képviselő: Borbély András (kuratóriumi elnök)
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, (tanulók) kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás. Tanulmányi és egyéb más versenyeken, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális szabadidős programok támogatása (osztálykirándulások, sportversenyek). Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Pk.60077/1992/12. végzéssel kiegészül: Az alapítvány felvállalja az Intézet a- lapfunkcióinak folyamatos segítését, lé- péseket tesz a diákétkeztetés megvalósí- tására. Az alapítvány kezdeményezően működik közre a város szociálpolitikai irányel- veinek kimunkálásában, illetve a kitű- zött célok megvalósításában az intézeti profilnak megfelelően. Az alapítvány maga szellemi és anyagi eszközeivel aktívan vesz részt a város civil társadalmának építésében a kultu- rális és tárgyi történelmi emlékek meg- őrzésében és ápolásában. Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális képzési formák kimunkálá- sát, bevezetését mind intézeti körben, mind a térségben, amelyek elősegítik a munkaerőpiaci helyzetkép javulását, csökkentik a munkanélküliséget, illetve hozzájárulnak a pályákezdő szakmunkás fiatalok biztosabb elhelyezkedéséhez. E célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a megvalósításban érdekelt intézményekkel. Pk.60077/1992/32. végzéssel kiegészül: Szorgalmazza és segíti azon graduális és posztgraduális (új) képzési formák ki- munkálását, bevezetését úgy intézeti, mint térségi szinten; ezen belül a mun- kaerőpiaci helyzet javítása érdekében, a tanórán kívüli oktatás ellátásával és tanfolyami képzéssel, továbbá ezek szer- vezésével hozzájárul a térségi munkanél- küliségi ráta csökkenéséhez, a pályakez- dő fiatalok, a munkanélküliek és pálya- tévesztettek át- és továbbképzésével jozzájárul ezen rétegek elhelyezkedési lehetőségeinek javításához.
Pk60077/1992.sz. végzéssel célkiegészítés: aktívan elősegít a környezet védelmét, ápolását szolgáló tevékenységeket. ... >>

Búvár- és Vizisport Klub Eger

(sport)

3300 Eger, Diófakút u. 1.
képviselő: Holló Győző (elnök) ... >>

Bükki Vörös Meteor Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

3300 Eger, Faiskola u. 6. 4/53.
képviselő: Jakab Béla (elnök)
Szervezett természetjárás, kerékpározás, szabadidős sporttevékenység ... >>

Collegium Ecclesiae Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Malom út 11.
képviselő: Lukács Tamás dr.(kuratóriumi elnök)
A hátrányos helyzetű tanulók segítése; az egyházi oktatási intézetek működési feltételeinek javítása; lelkiségi irányzatok és egyházi közösségek támogatása; európai nyelvek elsajátítása; az európai csatlakozás elősegítése és az egészséges életmód, valamint a diáksport támogatása. Az alapítvány politikai tevékenységet és pártokat nem támogathat. ... >>

Csányi Barna Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

3300 Eger, Csiky S.u.26.
képviselő: Kovalkovics István (elnök), Nagy István (titkár)
A vívó sport népszerűsítése, tehetséges ifjú versenyzők menedzselése, támogatása, edzői továbbképzés támogatása, hazai és külföldi kapcsolatok támogatása, hátrányos helyzetű sportolók (volt sportolók) támogatása. ... >>

Cseresznyevirág Egri Mentálhigiénés Egyesület

(sport,egészségügyi)

3300 Eger, Arany János u. 2/a.
képviselő: elnök Dr. Kovácsné dr. Antal Márta Hedvig
Pszichés problémákkal küzdő gyermekek és felnőttek korai kezelésbevétele, fejlesztése, korszerű diagnosztikai módszerekkel és terápiával való ellátásul, állapotuk hosszú távon való nyomon követése. Pszichiátriai rehabilitációs programok alkalmazása, ehhez szükséges eszközbeszerzés.
- Együttműködés a testi-lelki egészségmegőrzéssel, pszichés problémákkal küzdő gyermekek sportolásának elősegítése, együttműködés erre szakosodott testnevelőkkel, betegség megelőzéssel foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel.
- A lelki egészségvédelem alap- és szakellátási szinten történő működésének támogatása. ... >>

Diabétesz Generációk Magyarország Alapítvány Heves megyében és Budapesten élő cukorbeteg gyermekek és felnőttek gondozását támogató alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

3300 Eger, Rákóczi út 67.
képviselő: kuratóriumi elnök Keller Richárd, kuratóriumi tag Kolonics Imre
Heves megyei cukorbetegek életkorának meghosszabbítása, egészségük megóvása, szövődmények kialakulásának megakadályozása. Támogatás a cukorbetegek találkozóin, továbbképzésein, sportolásban, kiránduláson való részvételükhöz. Támogatás a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök megvételéhez. Heves Megyei Diabetesz Szövetség tevékenységének elősegítése. ... >>

Diák és Szabadidősport Egyesület Hungária

(sport)

3300 Eger, Torok köz 1/b.
képviselő: Pál György (elnök) ... >>

Diáksportért Asztalitenisz Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
képviselő: Estefán Géza dr. (kuratóriumi elnök, Pálok György (kuratóriumi titkár)
Eger városban megrendezett versenyek finanszírozása, - kiemelkedő, tehetséges diák sportolók menedzselése, az utánpótlás nevelés ösztönzése, - diáksport rendezvényeket lebonyolító létesítmények működésének támogatása, - reklám és szervező munka koordinálása. ... >>

Dobó Katica SE

(sport)

3300 Eger, Bükk sétány 4.
képviselő: Őrsi János (ügyvezető elnök), Varga István (elnök) ... >>

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3300 Eger, Kodály Zoltán út 5.
képviselő: elnök Kocsisné Nagy Erzsébet, Fejes Adrian (elnökhelyettes) (!) ... >>

Dr. Tandari János Rallyesportért Közhasznú Alapítvány

(sport)

3300 Eger, Deák F. utca 47.
képviselő: kuratóriumi elnök Ferjáncz Attila
Az alapítvány emléket kíván állítani az örökös magyar bajnok rallye versenyző dr. Tandari Jánosnak a róla elnevezett díj alapításával és évenkénti kiadásával.
Támogatást nyújt az esetlegesen balesetet szenvedett, vagy élethelyzete tartós és súlyos elnehezülése miatt rászoruló versenyzők számára.
Segélyezi a versenyek során esetlegesen balesetet vagy károsodást szenvedett személyeket.
Támogatást nyújthat a versenyek megrendezéséhez. ... >>

Dumdumgolyó Lövészegyet Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

3300 Eger, Albert Ferenc út 4.
képviselő: elnök Pócsik Elek György
A sportlövészet, mint szabadidős tevékenység megismertetése. -A sportolási tevékenység támogatása, versenyek szervezése. - A sportlövészetnél alkalmazott fegyverek használatának megismertetése. ... >>

EASYDANCE Táncsportegyesület

(sport,szociális,érdekképviselet)

3300 Eger, Görög utca 17
képviselő: elnök Szamos Attila
Sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék,
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének, valamint a társastánc alapfokú és versenyszerű művelésésnek biztosítása,
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, szabadidő kulturált, drogmentes eltöltése,
- sportkapcsolatok léteítése és fejlesztése, felkérés alapján táncbemutatók megszervezése, igazolt versenyzői részére a Szakági Szakszövetség keretén belüli versenyrendszerben való részvétel elősegítése. ... >>

EGER ESZTERHÁZY Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

3300 Eger, Szüret u. 14. II/1.
képviselő: elnök Szarvák Zsolt, ügyvezető Kékesi László ... >>

Eger Heroes Amerikai Futball Egyesület

(sport)

3300 Eger, Bercsényi M. utca 51/ b.
képviselő: elnök Herke Zsombor
Az amerikai futball sportág népszerűsítése, és az egészséges életmód részét képező szabadidősport rendszeres és eredményes folytatása, e cél érdekében edzések, versenyek, tanfolyamok, előadások, edzőtáborok, szabadidős foglalkozások szervezése és lebonyolítása. Céljai között szerepel a csoporttréningek, személyiségfejlesztés és sportkultúra kialakítása. ... >>

Eger Kosárlabdasportjának Utánpótlásáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Pacsirta út 30.
képviselő: Varga György (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány célja a kosárlabda sport támogatása és továbbfejlesztése, annak ifjúsági és tömegsport jellegének erősítése, a szabadidő tevékenység jobb, hasznosabb eltöltése, kosárlabda játék oktatása. ... >>

Eger Sakksportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Kossuth L. u.9.
képviselő: Rauch Ferenc (kur. elnök), Sándor Tamás (kuratóriumi titkár)
Eger városban megrendezett versenyek finanszírozására, kiemelkedő tehetségek managelése, az utánpótlás, az utánpótlás-nevelés ösztönzése. A reklám és szervező munka koordinálása. ... >>

Eger Sportrepüléséért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Dobó tér 2.
képviselő: Kovács Gyula
Egerben és körzetében élő fiatalok egyéni és közösségi támogatása sportrepülésük elősegítése céljából az Egri Repülőklub keretében. Ehhez képest célja különösen az Egri Repülőklub folyamatos működésének biztosítása. A repülő-technika üzemeltetése, felújításának anyagi bizosítása, utánpótlása, az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Eger Város Birkózó Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

3300 Eger, Finomszerelvénygyár
képviselő: k.tag Nagy Róbertné sz. Korózs Márta, kuratóriumi elnök Gyöngy Attila, kuratóriumi titkár Lakatos András
A diáksport népszerűsítése érdekében szaktanfolyamok létrehozása, tehetségek széleskörű felkutatása. - A duáksport-mozgalom keretén belül lehetőséget biztosítani a birkózó sportág megismeréséhez és céljai megvalósításához. - Tehetséges ifjúsági korú versenyzők menedzselése, nemzetközi viadalokon való részvételének támogatása. - Színvonalas oktató és nevelő tevékenység lehetővé tétele, megfelelő szakemberek bevonásával. Az edzői tevékenység továbbképzésének támogatása. - A sportegyesületek és a helyi szervezetek kapcsolatrendszerének bővítése, hazai és külföldi kapcsolatok kiépítésének támogatása. - Hátrányos helyzetbe került sportolók és volt sportolók támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal