Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 169
2. oldal

"Győr-Újvárosi Gyerekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 13.
képviselő: Németh Zoltán
A hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkájának, táborozásának támogatása, a kiemelkedő munka jutalmazása, diáksportkörök eszköztámogatása, tehetségejlesztő szakkörök, fakultációk segítése, eszközigényük kielégítése. ... >>

Győri Állam-és Jogtudományi Doktori Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Áldozat u. 12.
képviselő: Dr. Verebélyi Imre
Az alapítvány célja: a győri Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola tevékenységének, hallgatóinak támogatása, a doktorandusz hallgatók tudományos és szakmai tevékenységének fejlesztése, az elitképzésben való részvétellel és a győri jogi doktori képzés előremozdításával. (Oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység.) ... >>

Győri Általános Iskolai Igazgatói Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Kutasi Károly
Győr város alapfokú oktatási intézményeiben munkáltatói feladatokat ellátók kollektív és egyéni érdekképviselete. Az oktatás érdekeinek védelme a nyilvánosság előtt, várospolitikai szervezetekben, közoktatási irányítónál és ... >>

Győri Balett és Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9022 Győr, Teleki L. u. 34.
képviselő: Dr. Németh Mária - titkár, Tárnoki Tamás - elnök ... >>

Győri Brunszvik Teréz Német Nyelvi és Nemzetiségi Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Cuha u. 16.
képviselő: Litkei Erika, Strausz Lajosné
A Brunszvik Teréz Óvodába beiratkozott gyerekek, illetve az óvoda működési köréhez kapcsolódó óvodáskorú gyerekek német nyelvi fejlődésének segítése, ösztönzése, a gyermekek nyelvi, kétnyelvi kultúrájának fejlesztése. Az óvoda nyelvi szakos dolgozói nyelvi továbbképzése, jutalmazása. ... >>

Győri Diák Röplabda Club

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Tihanyi Á. u. 38.
képviselő: Farnady Ernő
A diák röplabdacsoportok - elsősorban Ady-városiak - összefogása, utánpótásnevelés szintjének emelése, iskolai csoportok szervezése, versenyeztetés, a gyermek- és szabadidősport feltételeinek biztosítása. ... >>

Győri Egészségnevelési Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Szent Imre u. 16.
képviselő: Dr. Schmidt Péter
A fiatalkorúak, elsősorban a 12-18 év közötti korosztály helyes életmódra nevelése és egészségügyi felvilágosítása az egyes káros szenvedélyek egészségromboló hatásáról (dohányzás, alkoholfogyasztás, drogveszély, AIDS, stb.). Ugyanennek a korosztálynak az egészségmegőrzésének és a helyes életmódra való nevelése és az ezzel kapcsolatos oktatási és egészségügyi elvilágosítás végzése. Ugyancsak az Egyesület célja a dohányzásellenes rajzpályázatok meghirdetése, értékelése, és bemutatása a város óvodáiban, iskoláiban, oktatási és nevelési intézményeiben. Célja ugyancsak a kiemelkedő egészségügyi emléknapok és évfordulók megünneplése: a városi Semmelweis nap, WHO-nap, Rokkantak Nemzetközi napja, AIDS Ellenes Világnap, Betegek Világnapja. ... >>

Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Rámháp Szabolcs
A Gyermek- és Ifjúságvédelem. A diákság kulturális életének fellendítése, nevelése, oktatás, képességfejlesztés, illetve hagyományteremtő kulturális és szórakoztató rendezvények szervezése, a tehetséges diákok jutalmazása, bemutatása. Az ifjúság figyelmének felhívása a helytelen életmód, magatartási formák és egyéb egészségkárosító hatások veszélyeire,fórumok, előadások tervezése, tartása. A szociálisan rászorult diákok segítése. A főiskola egyetemmé válásának elősegítése. ... >>

Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Városház tér 1.
képviselő: Szente István
Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében anyagilag támogassa a városban élő mozgás - vagy érzékszervi fogyatékosságban szenvedő fiatalok iskolai és iskolán kívüli oktatásban való részvételét, ezátal is elősegítve társadalmi beilleszkedésüket. ... >>

Győri Hittudományi Főiskola

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Káptalandomb 7.
képviselő: Lukácsi Zoltán rektor
Oktatási, tudományos ... >>

Győri Kórház Ápolási Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Zrínyi u. 13.
képviselő: Dr. Kóbor László - kuratóriumi elnök, Kékesi Zoltán - titkár, Németh Andrásné - kuratóriumi tag
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Győr Ápolási Osztályát: ápolási eszközök, berendezések és anyagok beszerzésével, vagy ezek részbeni támogatásával, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb szakmai tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzését, az ápoltakkal foglalkozó munkatársak továbbképzéséhez támogatja a szakképzett munkatársak továbbképzését, különösen az ápolási tevékenységgel összefüggő korszerű és nemzetközileg is elismert minőségbiztosítási rendszer kialakításával, továbbá tudományos rendezvények, előadások, tanfolyamok rendezésével, ilyenek támogatásával segíti az eszközigényes ápolási feltételek magasszintű megvalósítását. A betegellátás feltételeinek javításával, az ott ápolt idős emberek részére komfortosabb, otthonosabb körülmények kialakításával. Az épületek állagmegóvási, karbantartási, felújítási költségeinek teljes, vagy részbeni átvállalásával. ... >>

GYŐRI KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Antreterné Kara Zsuzsanna - tag, Csordás Adrienn - titkár, Dr. Skaliczky Zoltán - tag, Dr. Tamás László János - elnök, Prof. Dr. Oláh Attila - tag
A Győri Petz Aladár Megyei Kórház részére gép, műszer és technikai műszerek beszerzésének, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges további tárgyi feltételek megteremtésének és fejlesztésének, az egészségügyi technológia fejlesztésének, - az informatikai rendszer bővítésének, - az orovsainak egyéb egyetemi végzettségű munkatársainak és szakképzett dolgozóinak, továbbképzési költségeinek biztosítása. ... >>

Győri Mérnökhallgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Borsos Balázs
A fiatalok programjainak koordinálása, programok szervezése a főiskolás diákok és felnőttek részére, információ-szolgáltatás az egyesület életéről az Interneten. az egyesület tagjai számára a kölcsönös segítségnyújtás megteremtése a tanulásban és munkában. az egyesület feladatai: a klubhelyiség kialakítása és berendezése. a programok szervezésének vállalása, vagy segítségnyújtás mások által szervezett rendezvényeken. Pályázatok beadása és támogatók keresése az egyesület működésének finanszírozásához. A megteremtett, beszerzett eszközök és egyéb javak közcélra történő hasznosításának felügyelete. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében együttműködik működési területének önkormányzati, oktatási, társadalmi és gazdasági szerveivel. ... >>

"Győri Nemzeti Színházért - KÉSZ Alapítvány"

(intézményi,kulturális)

9021 Győr, Aradi vértanuk u. 19. fsz. 2.
képviselő: Hefter Lászlóné
A győri Nemzeti Színházban folyó alkotó munka támogatása, a magasfokú művészi teljesítmény elismerése, rendezvények anyagi támogatása. ... >>

Győri Nemzeti Színházért Kisfaludy Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Czuczor G. u. 7.
képviselő: Gasztonyi László
A Győri Nemzeti Színház fiatal, tehetséges művészeinek anyagi, erkölcsi támogatása. A színház bemutatóinak támogatása, ezzel a bemutatók színvonalának emelése, művészi értékeinek növelése. A színház művészeti folyóiratának, a "Múzsa"-nak támogatása. A Kisfaludy terem alapításának támogatása. ... >>

Győri Nyújts Feléje Védő Kart Karitatív Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Golubkovics Péterné
A győri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda diákjainak, azok szüleinek, a tanároknak és a dolgozóknak, valamint azoknak, akik korábban jogviszonyban álltak ezen intézményekkel; pénzbeli és egyéb támogatás (étkeztetés, korrepetálás, tanulmányok segítése, étkeztetés, stb.) nyújtása. Az iskolai és óvodai nevelést segítő eszközök és felszerelések kiegészítése. Az oktatás, tehetséggondozás színvonalának emelése és a nevelési körülmények javítása érdekében szükség esetén épület felújítása, bővítése, építése, valamint a szabadidő eltöltésének javítása érdekében udvar rendezése, játszótér létrehozása, karbantartása és fejlesztése. A gyermekek körülményeit javító eszközök cseréje; az iskolai és óvodai kirándulásokon, kulturális- és sportrendezvényeken a részvételi költségekhez történő hozzájárulás; véradás szervezése; Kárpátalján Aknaszlatinára Butsy Lajos atyához ruha, játék, takarók és lábbelik gyűjtése; a határon túli magyar gyerekek (pl. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és az aknaszlatinai gyerekek) fogadása családoknál, és nekik program szervezése; csángó magyaroknak könyv gyűjtése. ... >>

Győri Pannon Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9025 Győr, Bercsényi liget 1.
képviselő: Gáborfalvi László
Elsősorban az atlétika, ökölvívás, birkózás és labdarúgás sportágakban a tehetséges fiatal sportolók felkutatása, ezen sportolóknak szakmai, erkölcsi és egyéb segítség nyújtása. Az utánpótlás-nevelést végző sportszakemberek munkájának segítése, tehetséges fiatal sportolók felkutatását elősegítő sportrendezvények szervezése, sportoktatás. Más társadalmi szervezetekkel törétnő együttműködés. A sportegyesüelt működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása, gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is. ... >>

Győri Szent Margit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Jungi Csaba
Egy nyitott létesülő keresztény óvoda szervezésének támogatása, az óvodát látogató hátrányos helyzetű gyermekek szociális segítése. Keresztény és magyar hagyományokat őrző tevékenységek ápolása, támogatása. Az óvodában működő pedagógusok anyagi segítése, szakmai továbbképzése, szakirodalmi anyag beszerzése. A határokon túl élő magyarsággal való kapcsolatteremtés. ... >>

Győri Vesebeteg és Hypertónia Ellátásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Ugróczky Tamás
Az Alapítvány segíti a Petz Aladár Megyei Kórház Nephrológiai Osztályát: gépek, műszerek berendezésében, azok üzemeltetésének biztosításában, informatikai rendszer megteremtésében, üzemeltetésében, orvosai, egyéb egyetemi végzettségű munkatársai és szakdolgozóinak képzésében, továbbképzésében, tudományos rendezvényeken való részvételében, szakkönyvek, folyóiratok és egyéb, a szakmai, tudományos munkában segítséget nyújtó anyagok beszerzésében, tudományos rendezvények, továbbképző előadások, tanfolyamok rendezésében, beleértve a meghívott előadók költségeinek (utazás, szállás, étkezés) térítésében. ... >>

Győri Waldorf Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Madách u. 10.
képviselő: Dóbiás Tamás
Ismeretterjesztő céllal kulturális eseményeket szervez és támogat, a céloknak megfelelő oktatási formák és módszerek működését elősegíti, művészeti tevékenységet folytató csoportokat szervez és támogat. A közoktatásról szóló törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint alap-és középfokú képzést nyújtó Waldorf-iskolát tart fenn. ... >>

Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9011 Győrszentiván, Vajda J. út 25.
képviselő: Dr. Bánhalmi Zsoltné, Fátrainé Csanaki Éva
A Móricz Zsigmond Általános Iskola oktató és nevelő munkájának segítése, az oktatás anyagi, technikai feltéeleinek javítása, az általános iskolások szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek biztosítása. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében történő tevékenységek: műszaki-, technikai berendezések beszerzése, hatékonyabb nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi, kulturális és sportversenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazásához anyagi fedezet biztosítása, iskolai szervezésű szabadidős programok (tanulmányi kirándulások, túrák, kulturális rendezvények) támogatás, az iskolában működő művészeti csoportok támogatása, szakmai rendezvényeken való részvételük elősegítése, az eredményes tanulást segítő, elismerő anyagi ösztönzés (egyéni jutalmazás, pályáztatás). ... >>

Holeda Barnabás Matematika Alapítvány a logikáa épülő matematikai gondolkodás fejlesztéséért a tehetséggondozás támogatására

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.
képviselő: Koppány László
Kisiskolás tanulók matematikai és logikai képességének fejlesztése, szakkörök, verseny-felkészítés, versenyek rendezése, pályázatok díjazása, anyagi támogatások, ösztöndíjak odaítélése, nyári táborok szervezése stb. ... >>

Holnap Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9025 Győr, Simon püspök tér 22.
képviselő: Jon A.Palmer
Fenntartja és működteti a Holnap Iskolája Alapítvány iskoláit. Nemzetközi ACE oktatási program terjesztése Magyarországon, közreműködés a nemzetközi ACE tananyag magyarra fordításában és terjesztésében ... >>

Horváth Ede Emlékalapítvány

(intézményi,oktatási)

9012 Győr, Győzelem u. 45.
képviselő: özv. Horváth Edéné
Az alapítvány célja nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása, ennek keretében különösen: Azon szakmunkástanulók továbbtanulását, szakmai előmeneteli lehetőségeit segíteni, őket közhasznú ismeretekkel ellátni, akik szakmájukat magas szinten kívánják elsajátítani és művelni, a szakmunkás versenyeken eredményesen szerepelnek, magatartásuk, szakmai érdeklődésük, előmenetelük példamutató, iskolájuk és tanulótársaik iránt felelősen elkötelezettek. Azon főiskolások, illetve egyetemisták szakmai előmentelének elősegítése akik: a tudományterület iránti kiemelkedő fogékonyságról, új gyártástechnológai módszerek kidolgozása iránti különleges érdeklődéséről, ilyen tanszéki kutatómunkában való aktív és eredményes részvételről tesznek tanúbizonyságot. Horváth Edének, a RÁBA Magyar Vagon és Gépgyár volt vezérigazgatójának, mint a magyar járműipar fejlesztése mellett elkötelezett személynek példaképül állítása mellett, erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni olyan, Győr-Moson-Sopron, illetőleg Vas megyei születésű, többgyermekes családból származó, magukat tovább képezni kívánó fiatalokat, akik járműgépész illetőleg gépgyártás-technológus szakterületeken iskolájukban kiemelkedő eredményeket értek el. ... >>

HUMÁN INFORM Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Budai u. 5/A.
képviselő: Laczi Péter, Palkovits Andrea, Zborovján Gábor
16-26 év közötti fiatalok tájékoztatása kulturális programokról, továbbtanulási lehetőségekről, munkalehetőségekről, iskolarendszeren kívüli képzési lehetőségekről, ifjúsági szervezetek létéről, azok céljairól, programjairól, ifjúságot érintő rendeletekről, törvényekről annak érdekében, hogy ez a korosztály minél sokoldalúbb tájékozottságával jobb életlehetőséghez jusson pályája elején. A HUMÁN INFORM felvállalja fiatal újságíró tehetségek felkutatását, képzését is. ... >>

HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9027 Győr, Tárna u. 28.
képviselő: Gömöryné Mészey Zsuzsanna
Az alapító tagok - továbbá az egyesületbe később tagként belépő személyek - kijelentik, hogy határozott céljuk a nevelés, oktatás, és az ifjúság kulturális nevelése, hatékony megújításának segítése a Dalton-terv és egyéb pedagógiai innovációk gyűjtésével, kifejlesztésével, terjesztésével, továbbá Helen Parkhur szellemi örökségének ápolásával. Mindezekre tekintettel az előbb említett személyek azzal a határozott céllal hozzák létre a HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesületet, hogy az egyesületi forma szervezett kereti közt segítse elő- az élethosszig tartó tanulás jegyében - az iskolai és egyéb szervezett keretek közt folyó oktatást,felnőttoktatást, és egyéb szakképzést, különös tekintettel az esélyegyenlőség megvalósítására, a tehetséges személyek, és a sajátos nevelési igénnyel rendelkező célcsoportok igényeinek kielégítésére. ... >>

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics M. u. 9.
képviselő: Wenhard Andrea
Az iskola-egészségügyi hálózat szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek biztosítása. Országos szintű módszertani bázis létrehozása, minőségbiztosítási paraméterek kialakítása. A szakmai fejlesztéssel kapcsolatos oktatási tevékenység végzése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozott gyermekek és fiatalkorúak, középiskolások széleskörű egészségnevelése, egészségének megőrzése, betegségmegelőzés. (ismeretterjesztő előadások, kiadmányok stb. útján)
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak mozgásszeretetének kialakítása. Sport és szabadidő tevékenységük biztosítása. (az ehhez szükséges eszközök vásárlása, beszerzése) Versenyek, tömegsport rendezvények szervezése.
Az iskola-egészségügyi hálózat által gondozottak köréből a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű rétegek testi-lelki-szociális egészségének javítása (szociális segítés, anyagi támogatás). ... >>

Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Batthyányi tér 15.
képviselő: elnök Dr. Szakácsné Foki Katalin
Az óvodai - iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések működtetése és támogatása; a hátrányos helyzetű emberek - különösen a roma fiatalok - munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása. Az egesület együttműködik minden olyan társadalmi tényezővel, melynek célkitűzései nem ellenkeznek saját célkitűzéseivel. ... >>

Jedlik Ányos Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Horváth Péter
Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskolában tanulmányokat folytató, különösképpen a számítástechnika, informatika iránt érdeklődő tanulók támogatása. ... >>

"Jegenye-fényben" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9011 Győr, Váci Mihály út 1-3.
képviselő: Zsupán Renáta
A rászoruló, hátrányos anyagi helyzetű gyermekek támogatása, a tehetséges tanulók előmenetelének segítése, illetve jutalmazása, táborozások támogatása, a gyermekek tudásának gyarapítására szolgáló tárgyi eszközök felújítása, kimagasló eredményeket elérő, az iskola hírnevét öregbítő tanulók jutalmazása. ... >>

"Jezsuita Könyvtár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
A jezsuita könyvtár bemutatása. A Győri Bencés Rendház könyvtárának (az un. "jezsuita könyvtárnak") a története 1627-re nyúlik vissza, amikor a jezsuita szerzetesek iskolát nyitottak a városban. A gyűjtemény számos kötete ettől az időponttól kezdve folyamatosan a könyvtárban van. A jezsuita szerzetesek sokoldalú oktató-nevelő-lelkipásztori-orvosi stb. munkájuk kapcsán a legkülönbözőbb témájú köteteket szerezték be. 1802-ben a jezsuiták győri intézményét a bencés rend kapta meg. Ettől kezdve a jezsuita könyvtár a bencések gyűjteményével egészült ki. A könyvtár jelenlegi kb. 7000 kötete, amelyből kb. 3000 kötetnyi barokk, vagy ennél réebbi anyag, több gyűjteményre tagolódik. ... >>

JOBBKÉZ Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9030 Győr, Heltai J. u. 3.
képviselő: Huszár Jenő
A Bácsai Egyházközség hitélete nívójának emelése, rendezvényei sikerességének előmozdítása, intézményei fejlődésének és ingatlanai fenntartásának a támogatása, és enne érdekében a gyermekek, az ifjúság és a felnőttek hitbéli ismereteinek bővítése, a hitbéli ismeretek színvonalas terjesztése és mindezek technikai feltételeinek megteremtése és fejlesztése, az egyházközség egyházi eseményeinek és kulturális rendezvényeinek támogatása, illetve az egyházi és nemzeti ünnepek és évfordulók méltó megünneplése érdekében kulturális rendezvények szervezése, a bácsai régi hagyományok felelevenítése, kiállítások, bemutatók szervezése, egyházközségi könyvtár, hangtár, videótár létrehozása, az egyházközségi hitéleti kiadványok támogatása, kiadványok szerkesztése és terjesztése, az egyházközség által szervezett zarándoklatok, kirándulások, utazások támogatása, ilyen utazások szervezése, az egyházközség helyi építészeti emlékként nyilvántartott templomának, az egyházközség közösségi házának, ingatlanainak a megóvása, felújítása, szépítése és korszerűsítése, az egyházközség tagjaiból szerveződő kisközösségek működésének támogatása, tevékenységük előmozdítása. ... >>

Kaméleon Ifjúsági Színjátszó Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba u. 8.
képviselő: Bank Zsuzsanna
Az egyesület célja, hogy szervezett keretet biztosítson azon gyermekek és fiatalok számára, akik a színjátszáshoz kedvet és tehetséget éreznek. Az egyesület célja továbbá, hogy színpadi előadások létehozásával megismertesse és megszerettesse a felnövekvő nemzedékkel a színházművészetet és ezzel párhuzamosan a társművészeteket: a komolyzenét, a festészetet, az irodalmat. Mindemellettt a színpadi szerepek betanulása közben kiemelt hangsúlyt fektet a magyar nyelv művelésére, a szókincs bővítésére, a szép és helyes magyar beszéd elsajátítására. Ezen célokkal kíván hozzájárulni a kultúrált, művelt, művészetekben jártas generáció felneveléséhez. ... >>

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9027 Győr, Budai út 12.
képviselő: Farkas Péter
A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tevékenységének, hallgatóinak támogatása, az egyetemi hallgatói tudományos és kulturális tevékenység fejlesztése az elit közgazdászképzésben való szakkollégiumi részvétellel, a győri szakkollégiumi mozgalom előremozdításával. Célja továbbá a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium tagjainak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása. Az alapítvány célja mindezeken kívül, hogy szellemi és anyagi alapokat gyűjtsön a kollégium tagjainak tudományos, szakmai tevékenységének támogatásához, a szakmai munka folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
Az alapítvány támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos kutatások folytatását, a környezeti problémák gazdasági szemléletű vizsgálatát. E tevékenységével összhangban támogatja a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium e területen már működő kutatásait és igyekszik hozzájárulni Győr és a környező települések környezettudatos szemléletmódjának kialakításához, erősítéséhez.
Az alapítvány az általa és a Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumon fiatal egyetemistái által szervezett programokon keresztül célul tűzi ki a hátrányos helyzetű csoportok, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság problémáira is érzékeny felelős értelmiségi réteg nevelésének előmozdítását. Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokhoz mérten részt vesz az ezen problémák vizsgálatát célzó szakkollégiumi kutatások finanszírozásában.
A véleményformáló értelmiségi bázis szellemi fejlődése mellett az alapítvány célul tűzi ki ezen csoportok fizikai fejlődésének elősegítését is, s lehetőségeihez mérten felkarolja a felsőoktatási, illetve szakkollégiumi mozgalomhoz kapcsolódó sporttevékenységet. ... >>

"Kereskedők a Jövőért-Keri" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.
képviselő: Dr. Kiss Jánosné
A Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézetben Győr folyó kereskedelmi szakképzés tartalmának korszerűsítése, színvonalának emelése, eredményesség fokozása. ... >>

Kincskereső Gyermekjóléti és Segítő Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Tárogató út 2.
képviselő: elnök Szalai Ferencné, kuratóriumi tag Dr. Rázsóné Szórády Csilla, kuratóriumi tag Németh Karolin
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életkörülmények, az egészséges életmód kialakításához. Segítség a kisgyermekek művelődésének, szórakozásának, sportolási, testedzési lehetőségének biztosításában. Segítség abban, hogy a gyermekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Környezettudatos magatartásuk kialakításának, környezetvédő tevékenységüknek elősegítése. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek, szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközöknek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. A kisgyermeket nevelő családok rászorultság esetén történő közvetlen és közvetett támogatása, családsegítő programok kialakítása, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

KISALFÖLD VOLÁN Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: Villám István
Szakmunkásképzés színvonalának emelése, gyakorlati oktatást végző szervezet kialakítása, együttműködés szakmunkásképző intézetekkel és szakközépiskolákkal. ... >>

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Baross Gábor u. 4.
képviselő: Szabó Judit
Az egyesület célja, hogy részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. Bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit erősítse a tagok hivatástudatát, képvisleje és védje a könyvtárosok és könyvtárak érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél és azt országos szintű szerveknél. Kapcsolatokat építsen ki és ápoljon Győr-Moson-Sopron megye, a városok és községek testvérmegyei, testvérvárosai és községi hasonló jellegű intzéményeivel. ... >>

"Kisalföldi Szakképzésért" Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

9028 Győr, Pándzsa u. 7.
képviselő: Horváth László, Vukovics István
Az alapítvány célja a minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú szakképzés támogatása, fejlesztése.
Az alapítvány célja továbbá új, a jelenlegi szakképzési rendszerben nem szereplő szakképesítések regisztrációjának kezdeményezése, a képzési programok és tananyagok kidolgozása, új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és a specializált végzettséget adó felnőttképzés továbbfejlesztése; a csökkent munkaképességű munkavállalók, illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése az oktatási rendszer fejlesztésével, olyan szakmai műhely létrehozása, mely keretet ad a szakképzésben érdekelt munkáltatók és az oktatási rendszer intézményei, szervei összefogásának a minőségi szakképzés megvalósítása és továbbfejlesztése érdekében. A fenti általános célon belül az alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének megteremtése (OKJ középfok, OKJ felsőfok, főiskolai diploma) többféle képzési forma párhuzamos bevezetésével (nappali tagozatos szakközépiskolai képzés 4+1 osztályos rendszerben) és felnőttképzési formák (esti, levelező tagozatos, intenzív, illetve távoktatási program bevezetésével).
Az alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint a közös szakképzés megvalósítását.
Az alapítvány támogatja az ifjúsági sport és szabadidő tevékenységet, annak infrastrukturális fejlesztését. ... >>

KÓPÉK Gyermekalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Gyepszél u. 2.
képviselő: Kovácsicsné Peredi Mária
Az alapítvány célja az Eötvös József Általános és Szakiskola oktatási anyagának ? technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzésének elősegítése; tanulmányi és egyéb kulturális versenyek, vetélkedők szervezéséhez, finanszírozásához hozzájárulás biztosítása, a nyertesek díjazása; kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatás; a rendszeres testmozgás ösztönzése, a diák és tömegsport támogatása, versenyek szervezéséhez anyagi hozzájárulás biztosítása; a hátrányos helyzetű gyermekek segítése; tehetséggondozás, roma gyermekek tanulmányi eredményének javítása; kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanúsító gyermekek elismerése és díjazása; tanulók nyári táboroztatásának elősegítése; pedagógus szakmai programok kialakítása, a programokhoz igazodó módszertani képzés; az ?Év dolgozója? választás; az ?Év diákja? választás.

Az alapítók kijelentik, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Kaukerné Kovács Edit
Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 4. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatás; kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása; kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében; iskolai és szabadidős programok támogatás (osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok); a nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése; hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása; a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése; az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás; a szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése; közhasznú célja nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Kovács Margit Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 2.
képviselő: Szegediné Bozzay Katalin
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása. Diák sportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. A célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számra. Rossz szociális körülmények között élő jó tanuló diákok támogatása. Az oktatás anyagi, technikai feltételek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. ... >>

"Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Répce u. 8/A.
képviselő: Knausz Lászlóné
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Szemléltetőeszközök, a működést szolgáló technikai eszközök korszerűsítése, beszerzése, fejlesztése, bővítése. Segítség az egészséges életmód kialakításához, sportolási lehetőségek biztosításával. Az óvoda játék- és sporteszközei bővítésének elősegítése. Kulturális és sportprogramok valamint kirándulások támogatása. Az alapfeladaton túli játékos foglalkozások szervezése, működtetése, e tevékenységben résztvevő óvodapedagógusok jutalmazása. Családsegítő programok szervezése, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

"Kölcsey-Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Szent Imre u. 33.
képviselő: Jámbor László ... >>

"Közösen a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4.
képviselő: Királyné Simon Tünde - elnök, Molnár Brigitta - titkár
Az óvodai nevelés során szükségessé váló eszközellátottság bővítése, karbantartása. Az óvodai nevelés, ezen belül különösen az iskolára való felkészítéssel kapcsolatos nevelési tevékenység fejlesztése. Az óvodai neveléssel, kulturális tevékenységgel kapcsolatos önálló rendezvények szervezése. Az óvodai testnevelés színvonalának fejlesztése, ezzel kapcsolatban önálló sportrendezvények szervezése, az úszásoktatás támogatása. A Sün Balázs Óvoda által szervezett óvodai rendezvények színvonalának további fejlesztése. ... >>

KTMF Stúdió Alapítvány

(intézményi,kulturális)

9027 Győr, Kandó u. 13. VIII. ép. fsz. 2.
képviselő: Adorján Tibor
Az alapítvány célja a Széchenyi István Egyetem K3 kollégiumi stúdiójának (volt KTMF Stúdió) támogatása, az ott folyó tudományos és közösségi munka segítése, működési feltételeinek javítása, fejlesztése, az ehhez szükséges anyagi háttér biztosítása, kiemelten stúdiótechnikai eszközök biztosítása formájában. ... >>

"Legyen a zene mindenkié" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 6.
képviselő: Popper Ágnes
A művészetoktatás hatékonyságának és színvonalának emelése, az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, a Zeneiskola tanulói és tanárai szellemi és művész munkájának támogatásával a színvonalas zenei kultúra széleskörű elterjesztése. Ennek érdekében: hangversenyek szervezése, rendezése, kiadásainak fedezése; bel- és külföldi tanulmányi versenyek, fesztiválok, találkozók, cserekapcsolatok szervezése és a résztvevők, valamint a kísérő tanárok támogatása; valamint a cserekapcsolatok keretében érkező külföldi diákok és tanárok támogatása, tevékenységük elismerése; a Zeneiskola együtteseinek támogatása, hangszerek vásárlása; a növendékek szakmai fejlődésének támogatása, tevékenységük elismerése; zeneművek nyomtatásban és hanghordozókon történő kiadása, terjesztése; Az alapítvány a Zeneiskolával kapcsolatban nem álló természetes személyeket támogatásban részesíthet, ha ezen személy kinyilvánítja egyetértését az alapítvány céljaival és a szolgáltatásban részesülése esetén a Zeneiskolával kapcsolatban álló személyek alapítványi érdekei semmilyen módon nem sérülnek. ... >>

"Lelkileg Egészséges Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Mayer László
A Petz Aladár Megyei Kórház Gyermek-Ifjúsági Mentálhigiénés Rehabilitációs Részleg (továbbiakban részleg) szakmai fejlesztése, tárgyi és munkafeltételeinek bizotsítása. A részlegen és az ambulanciai szakrendelésen gondozott gyermekek, családtagjaik, pedagógusok, gyakorló szakemberek széleskörű felvilágosítása, betegség megelőzés, a kialakult problémákhoz való megfelelő hozzáállás, kezelés (előadások, kiadványok stb.) A részlegen gondozottak megfelelő ellátása érdekében foglalkoztatások, rehabilitációs tevékenység biztosítása. (Ehhez szükséges szakemberek foglalkoztatása, eszközök vásárlása, beszerzése, helyiségek biztosítása.) ... >>

Lovári Cigányok Szövetsége

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9011 Győr, Váczi M. u. 128.
képviselő: Vidák József
Szabadidős programok, sportrendezvények, ügyességi játékok, kulturális események, roma témájú kiállítások, kirándulások szervezése, roma kultúra ápolása, megőrzése, roma hagyományok ismertetése, értékek népszerűsítése a nem romák között is, roma ételek népszerűsítése, romák és nem romák közötti baráti együttműködés elősegítése, roma nyelv átörökítése, roma gyerekek esély egyenlőségének elősegítése, az eredményes iskolai előmenetel támogatása, roma fiatalok pályaválasztásában való tanácsadás és támogatás nyújtása, kapcsolatépítés hasonló célkitűzéssel működő szerveztekkel és személyekkel. ... >>

Lukács Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
képviselő: Takács László
Támogatni mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítik a Lukács Sándor Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola tanulóinak sokoldalú képzését, fejlődését. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal