Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 169
3. oldal

"LURKÓ" Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9025 Győr, Kis u. 27. fszt. 2.
képviselő: Zajovicsné Vizer Bernadett
Az osztályon kezelt gyermekek szabadidős tevékenységének megszervezése, játszóház kialakítása, játékok beszerzése. Egészségügyi és szociális intézmények részére játék és szabadidős tevékenység megszervezése. Az osztályon foglalkoztatott dolgozók munkájának segítése, ápolási kiegészítő tevékenységgel. Az alapítvány munkáját segítő önkéntes szakemberek továbbképzésének támogatása, szakkönyvek, folyóiratok, eszközök beszerzése. ... >>

Magyarországi Németek Győr és környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Kazinczy u. 4.
képviselő: Krasznai Zoltán
A Győrött és környékén élő és az egyesülethez tartozó magyarországi németek képviselete Magyarországon és Németországban is, valamint érdekeik védelme. Az őket megillető társadalmi elismertségük kivívása. Az 1993. LXXVII. számú nemzeti és kisebbségi törvényben biztosított jogaik biztosítása. Közreműködik az óvodai, az általános iskolai, mind pedig a középiskolai német nemzetiségi két tannyelvű oktatás megszervezésében és rendszeres kapcsolatot tart azzal az óvodával, iskolával, amelyben az oktatás megvalósul. ... >>

Marcalvárosi Arany Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Örkény I. u. 4-6.
képviselő: Horváth Ernő Tamás
Tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatása. Kulturális és sporttevékenysége során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében, a két tannyelvű oktatás eredményességének javítása érdekében külföldi oktatási intézményekkel való kapcsolat kiépítése és fenntartása, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése, az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás. ... >>

"MÁRTON" Cigányfiatalok Tanulási Lehetőségének Megteremtésére Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
Anyagi fedezet biztosítása annak érdekében, hogy a cigány származású fiatalok a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban bentlakásos tanulóként elvégezhessék középiskolai tanulmányukat. A megszerzett tudásukat hasznosíthassák utóbb saját etnikumuk körében. ... >>

MAYER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Bácsai u. 55.
képviselő: Pákozdi Magdolna
Mayer Lajos Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola oktatási-nevelési tevékenységének támogatása, kulturális célok. ... >>

Megyei Ösztöndíj Közalapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9021 Győr, Árpád út 32.
képviselő: Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
A Győr-Moson-Sopron megyében élő, szociálisan hátrányos helyzetű, szomatikusan sérült és a 14-18 év közötti középiskolai, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló cigány tanulók ösztöndíjjal történő segítése. ... >>

Ménfőcsanaki Népfőiskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri u. 94.
képviselő: Dr. Zsilavi Fábiánné
A közösségért felelősséget vállaló, dönteni tudó, tenni akaró, a természeti és kulturális értékeket védő, a tudást, a tehetséget tisztelő és fejleszteni kívánó ember formálása. A magyarságtudatot erősítő ismeretek, korszerű történelemszemlélet, múltunk tanulságain alapuló jövőépítés irodalmi, művészeti, természeti és történelmi értékeink védelmével. Tapasztalataival segíti az önszerveződő közösségi művelődési formákat, a szabadművelődés megújítását, mindezzel szolgálja a helyi kulturális és társadalmi életet. Ápolja a hazai és európai népfőiskola-történet legjobb hagyományait, jeles személyei életművét minél szélesebb körben megismerteti. ... >>

Mérnökök a Járműves Műszaki Felsőoktatásért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Csaba utca 21.
képviselő: Csütörtöki Tamás - ügyvezető, Dr. Palkovics László - elnök, Dudás Alexander - alelnök, Vasfői Balázs - alelnök
Az egyesület célkitűzése, hogy a műszaki felsőoktatás színvonalának emelését segítse. Céljai között szerepel továbbá, hogy a műszaki felsőoktatás és az ipar együttműködését hatékony fórumok segítségével előteremtse, vagy a létező kapcsolatokat gördülékenyebbé tegye. Fontosnak tartja ebben a relációban az olyan közös munkát, mely elsősorban a gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik lehetővé a diákok számára. Kiemelt szerepet tulajdonít továbbá annak, hogy az iskola és az ipari vállalkozás együttműködésében a hallgatók csoportos munkában vehessenek részt lehetőleg valós, felelősségteljes projekteken keresztül. A magyar autó- és motorsportkultúra csupán árnya régi önmagának, s talán ugyanez kijelenthető általánosan a magyar műszaki kultúráról is. Az egyesület úgy véli, hogy ez nem maradhat így, mindenképpen tenni kell Magyarország kulturális-műszaki tudományokbéli fellendüléséért. ... >>

Mester-Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Nádor tér 4.
képviselő: Dr. Fátrai György
Késztesse Győr és környéke iparosait, szakmunkásait, vállalkozóit arra, hogy legyenek nyitottak az új építőipari anyagok, technológiák alkamazásának betanítására, szervezett továbbképzésekre, a korábbi századok szakmai mesterfogásainak befogadására. ... >>

Miskolcz-Revital Táncsport Egyesület

(intézményi,sport,kulturális)

9027 Győr, Munkás utca 43.
képviselő: Maszler Katalin
A társadalmi szervezet működésének jellege:
Sport, kulturális ... >>

Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9024 Győr, Bartók Béla u. 38.
képviselő: Dr. Zakár Andrásné, Szigeti Lászlóné
Az alapítvány célja az autizmussal élő személyek életminőségének javítása, így különösen az autizmussal élő személyek számára lakóotthon alapítása, működtetése és fenntartása. Segíteni a gyermekek, fiatalok társadalmi beilleszkedését, a speciális sérült állapot szélesebb körű elfogadását. Biztosítani a tankötelezettség után - a fiatalkorban, felnőttkorban - a folyamatos szakszerű pedagógiai elveken nyugvó tanítást, támogatást, képzést, foglalkoztatást, ennek érdekében nappali védőotthon, krízisotthon létrehozása, működtetése, fenntartása. Támogatni az autista gyermekek korai fejlesztését, valamint a már működő Radó Tibor Általános és Speciális Szakiskola keretében működő autista csoport munkáját. A felsoroltak érdekében a közérdekű kötelezettségvállalás keretében közadakozás, gyűjtés, támogatás szervezése és szerzése, és az alapítvány céljaival összhangban álló, azt nem veszélyeztető vállalkozás végzésére. ... >>

Mónus Illés úti Óvoda Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Táncsics Mihály út 36 II./2.
képviselő: Éger Tünde, Kissné Ábrahám Elvira, Szabóné Pénzes Nikoletta
Az óvoda részére korszerű és tartós tárgyak, az óvodai nevelést segítő szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. A napi óvodai foglalkozásokat segítő jó minőségű eszközök felszerelése. Hozzájrulás az óvodai kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételi költségekhez. Az óvodai nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, hozzájárulás a továbbképzési költségekhez. Az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához eseti, vagy tartós hozzájárulás. ... >>

"MÓRA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐÉRT"

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.
képviselő: Danyi Gábor
A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődésének segítése.
- A tanulók szakmai és erkölcsi fejlődését segítő szakemberek támogatása.
- Az iskola eszköztárának fejlesztése.
- A munkaerő-piac igényeit figyelembe vevő képzés támogatása.
- A nevelésben-oktatásban részt vevő tehetséges tanulók támogatása, különösen szociális és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása révén.
- A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése.
- A kiemelkedő szakmai sikereket elérő tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása.
- A ?Móra Alapítvány a jövőért Kiemelkedő Támogatója? cím anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

MÓRA ALAPÍTVÁNY A TANULÓKÉRT

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.
képviselő: Csengeri Mária
Anyagi támogatás nyújtása az iskola 1-14. évfolyamon tanuló diákjainak. Csereüdültetés, táboroztatás, erdei iskola anyagi támogatása, elsősorban a jó szorgalmú és szociálisan rászorultak részére. Sikeres tanár, diák pályázatok anyagi elismerése. Iskolai könyvtárfejlesztés. ... >>

Móra Ferenc Általános és Középiskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 20-24.
képviselő: Módi Sándor
Összhangban az intézmény nevelő-oktató munkájával és céljaival részére heti rendszerességgel játék, turisztikai versengési és versenylehetőségek tervezése, szervezése, az intézmény diáksport egyesületek jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, dönteni a rendelkezésre álló anyagi eszközök célirányos felhasználásáról, ezekhez a szakmai háttér biztosítása. ... >>

Mosolyvarázs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

9022 Győr, Újvilág u. 1.
képviselő: Bauerné Jaitl Zsuzsanna Éva, Foltányi Márton Gábor
Az egészségügyi gyermekintézmények (bölcsődés, kórházi osztályok, Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon) fejlesztő eszközökkel és játékokkal való ellátása, valamint gyermekprogramok és rendezvények szervezése. A gyermekintézmények oktató, egészségnevelő programjainak támogatása. A tartósan beteg gyermekek gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és fejlesztő eszközökkel való támogatása. A gyermekek számára betegségmegelőző, egészségnövelő és kulturális kiadványok ... >>

MOZAIK EGYESÜLET

(intézményi,kulturális)

9028 Győr, Summás u. 16.
képviselő: Csillag Attila, Fehér Gábor, Fehérné Beták Zsuzsanna, Vadász Bálint
Az egyesület fő tevékenysége színházi előadások színpadra állítása, előadása. Ezen felül tájékoztató és kulturális tevékenységet végez az irodalom, a színházi kultúra, mozgáskultúra, zene, kortárs művészet (különös tekintettel az irodalom-, zene- és színházművészetre) terén. Célja a kultúra széles körű megismertetése, megszerettetése, a különböző színpadi darabok felkutatása, felelevenítése, s azok színpadon, illetve médián keresztül történő megjelenítése. Fontos cél a kultúra és művészet segítségével a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése közösségi jellegű programokon keresztül. ... >>

Mozambiki Oktatásért és Egészségügyért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9028 Győr, Török Ignác u 66.
képviselő: Charomar Joao Antonio
Iskolák és kollégiumok, egyéb oktatási központok létrehozása Mozambikban. Az oktatás fejlesztése, új oktatási módszerek terjesztése. A magyar oktatási módszerek átültetése Mozambikba. A szakképesítését, szakipari tanulmányokat nyújtó iskolai képzés létrehozása és továbbfejlesztése, támogatása. Anyagi eszközök gyűjtése Mozambik oktatási rendszerének fejlesztése céljából. Tanszerek, iskolai felszerelések beszerzése, tankönyvek írása, kiadása, illetve tankönyvírása és - kiadás támogatása. Tanszerek, egyéb oktatási segédeszközök, segédanyagok beszerzése és továbbjuttatása az egyes oktatási intézményekhez. Nyomda létrehozása Mozambikban, a könyv- és egyéb kiadványok kiadásának támogatása. Könyvtárak létrehozása. Iskolatáborok, tanfolyamok, kiscsoportok foglalkozások szervezése. Szakmai elméleti előadások és gyakorlati foglalkozások szervezése elsősorbana szakipari képzés az informatika, a keresekdelem a közgazdaság, a technológia és temészettudomány terén. Tehetséges tanulók támogatása, ösztöndíj biztosítása. Mozambiki fiatalok Magyarországon való tanulásának, szakmai képzésének, továbbtanulásának lehetővé tétele és anyagi feltételeinek biztosítása. A tanulók Magyarországra utazása, itt tartózkodása és tanulmányai folytatása költségeinek viselése. Egészségügyi központok létrehozása, ahol a 8 alapelv - egészséges táplálkozás, levegő, víz, napfény, mozgás, pihenés, mértékletesség, bizalom - szerinti életmód kerül bemutatásra és tanításra az embereknek. Az emberek tanítása a tisztálkodásra, tiszta, rendezett környezet teremtésére, higiénikus alapelvekre. Előadások szervzeése és tanácsadás a helyes táplálkozásról, megfelelő étkezési szokásokról és az egészséges életmód folytatásáról. Életmódtáborok szervezése. Szülészek és egészségügyi aktivisták képzése. Árva gyermekek megsegítése, felkarolása, részükre szállás-lehetőség biztosítása, ellátásuk élelmiszerrel, ruhával és egészségügyi ellátásuk biztosítása, valamint lelki gondozásuk. A gyermekek, fiatalok tanítása a másokért való fáradozás lelkületére, az esélyegyenlőség tiszteletben tartására, a hátrányos helyzetűek megsegítésére. A biblia ismeretének terjesztése, a bibliai tanítások hirdetése. ... >>

"MULARTZ HENRIK" Közhasznú Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Oláh Attila
A győri Petz Aladár Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztályának támogatása, ezen belül a sebészeti osztály infrastruktúrájának, felszereltségének fejlesztése, a rendelkezésre álló műszerpark bővítése, korszerűsítése, a betegellátás komfortosabbá tétele, a kórházi dolgozók, legfőképpen az orvos munkatársak továbbképzése. Ennek érdekében a közhasznú alapítvány külföldi tanulmányutakat támogatat, segítséget nyújt abban, hogy a győri kórház orvos munkatársai magas színvonaló hazai és külföldi kongresszusokon részt tudjanak venni. ... >>

Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

9012 Győr, Hegymester u. 14.
képviselő: Valastyán Nóra
Az egyesület azt tűzi ki célul, hogy a természetvédelmi szakemberek, kutatóműhelyek, civil önkéntesek és más társadalmi szervezetek bevonásával:
1. Felméri a mindenkori aktuális gyakorlati természetvédelmi feladatokat, problémákat, megoldási lehetőségeiket, egyes kiválasztott esetekben pedig, hatékony megoldási terveket készít, és azokat megvalósítja.
2. Részt vesz természetvédelmi, ökológiai, biológiai kutatásokban, valamint önálló kutatásokat is szervez és végez.
3. Részt vesz a magyar és külföldi önkéntesek és szakemberek munkájának koordinációjában. Önkéntes programokat szervez és valósít meg tanulmányi és szakmai tapasztalatgyűjtési céllal, melynek eredményeit a szakma és a nagyközönség számára is elérhetővé teszi. Valamint az egyesület is felajánl önkéntes kutatási tevékenységet hazai és nemzetközi természetvédelmi célok megvalósítása érdekében.
4. Segíti az oktatási intézményekben folytatott környezetvédelmi, természetvédelmi és környezet-tudatosságot növelő nevelőmunkát (foglalkozások megtartásával, táborok, tanulmányi kirándulások, versenyek, terepi kurzusok szervezésével, kiadványokkal, filmekkel, pályázatok kiírásával) mind szellemi munkával mind fizikai eszközökkel, az iskolai, óvodai kereteken belül és kívül is.
5. Elősegíti a környezet-tudatosság növelését, a természeti értékekkel való megismerkedést és az ismeretterjesztést (előadások, foglalkozások, képzések, kirándulások keretében) szélesebb társadalmi körökben, mind a vidéki, mind a városi felnőtt társadalom számára.
6. Felhasznál minden arra megfelelő eszközt és lehetőséget, hogy a magyar természetvédelmet, és természetvédelmi értékeket megismertesse és népszerűsítse a külföldiek körében. Tanulmányozza a külföldön jelentkező természetvédelmi problémákat és ezek megoldásait, valamint ez utóbbiakat kipróbálja, és lehetőség szerint átülteti hazai viszonylatokba.
7. Felméri az agrárium és a természetvédelem összehangolásának, együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel az erdőkre, vizes élőhelyekre, gyepekre. Az egyes emberi tevékenységeknek (erdő- és mezőgazdálkodás, közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztése, településfejlesztés) az élő környezetre gyakorolt hatásai esetében a fenntarthatóság irányába mutató javaslatokat fogalmaz meg.
8. Elősegíti az ökoturizmust, és együttműködik hasonló területeken működő nemzetközi szervezetekkel (szervezés, tapasztalatcsere).
9. Publikálja tevékenységét és az ezek során szerzett tapasztalatokat, elért eredményeket (cikkek írása, előadások, dia- és fotóbemutatók, dvd és videó filmek készítése). ... >>

NÁDORVÁROSI KÖZOKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁSAIÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Szabóné Oláh Márta
Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos eszközfejlesztésre. Külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (gyerekek, nevelők kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi kollégák vendéglátásához támogatás nyújtása).
Szakmai bemutatók szervezéséhez támogatás, díjazás. Óvodai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (csoportkirándulás, tanulmányi, szakmai kirándulások). Szakmai konferenciákon való részvétel. Óvodai neveléssel kapcsolatos PR anyagok készítésére, kulturális programok szervezése (óvoda, család, közvetlen környezet részére). Könyvtári állomány gyarapítása. Sportnapok, szervezése, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, segítése. Programokon való részvételük elősegítése. Gyermekvédelmi munka támogatása, előadások szervezése. Az óvoda nevelési programját szolgáló új eljárások, óvodapedagógiai, módszertani kutatások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása, anyagi hátterének megteremtése. Bázisóvodai szakmai kutatások ellátásának lehetősége. Szülők, gyerekek részvételének erősítése az óvodai célok és feladatok meghatározásában és megvalósításában. ... >>

NAPSUGÁR Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9029 Győr, Boglárka u. 50.
képviselő: Schlőgl Csaba
Művészeti komplex oktatás, nevelés, énmegvalósítása. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, nemzeti kisebbségek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, művészeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, testi lelki egészség megőrzés, szociális tevékenység, kulturális-, sport és egészségnevelés támogatása. ... >>

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar UNIVERSITAS Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9021 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Koncos Csaba
A Nyugat - Magyarországi Egyetem Apácai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak és dolgozóinak intézményen belüli és intézmények közötti játék, turusztikai, versengési és versenyzési lehetőségeinek tervezése és ezekre történő felkészítés. Az egyesület keretében működő sportcsoportok bajnokságokban történő versenyezetetése, ezekre történő felkészítés. ... >>

Ovifoci Club Győr

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Répce út 8 A
képviselő: Knausz Lászlóné, Pálfalvi Gábor
Győr város labdarúgó bázisának kiszélesítése, az óvodás korú gyermekek, sport foglalkozásának rendszeressé tétele. ... >>

Parlando Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Akác tér 11. I/15.
képviselő: Hefter Brúnó
Komplex művészeti nevelés. Tehetséggondozás, képességfejlesztés. Az egyetemes és európai kultúra értékeinek elsajátítása, megismertetése bármely társadalmi rétegből érkező, bármely korú gyermek számára elérhető legyen. Olyan foglalkozások szervezése - helyi művészek bevonásával - melyek elérhetőbbé teszik a kompozíciós zene megértését, formavilágát és kifejezőrendszerét. Testi lelki megőrzés. A mozgásművészeti szakokon keresztül egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érezelmi nyitottságra való nevelés. A magatartás és pszichés zavarok megelőzése, a megfelelő énkép kialakításával (szereplés-sikerélmény-önbecsülés). Sérült gyermekek és felnőttek rehabilitációja gyógytorával és egyéb módon, szociális tevékenység. Korai fejlesztő programok szervezése iskola előtti korcsoportba tartozó gyerekek részére. Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások szervezése, képesség és készségfejlesztő csoportos foglalkozások szervezése. ... >>

PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9024 Győr, Ikva út 70.
képviselő: Havasi János
A PATTANTYÚS ALAPÍTVÁNY fő célja, hogy a tanuló ifjúságot ösztönözze és segítse művelődési, diák-, valamint szabadidősport tevékenységében. Célok: Külföldi intézményekkel, középiskolákkal történő szakmai kapcsolat ápolása, és egyben az idegen nyelvek tanulásának, valamint szakmai tapasztalatszerzés elősegítése; a diákturizmus és diáksport ösztönzése; A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók anyagi támogatása eseti jelleggel, pályázati rendszerben; A tanulmányi és kulturális versenyeken eredményesen szereplő tanulók ösztönző jutalmazása; Az iskola szakmai oktatásának korszerű eszközökkel történő fejlesztése. ... >>

Pedagógusok a Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Örkény út 6.
képviselő: Matkovitsné Magyar Erika
Arany János Általános Iskola alsó tagozatos tanulóinak jutalmlazása, pénzjutalom és táborozáshoz, üdüléshez való hozzájárulás formájában. ... >>

Péterfy Sándor Evangélikus Öregdiák (Közhasznú) Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9025 Győr, Péterfy Sándor utca 2.
képviselő: Galambos Ádám
Az öregdiákok közötti kapcsolat ápolására szolgáló keretek és közösségi fórumok létesítése és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ oktató-nevelő tevékenységének támogatása; az evangélikus iskolák diákjaival és diákok szervezeteivel aktív kapcsolat felvétele és fenntartása; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai számára ösztöndíjak, szociális segélyek biztosítása; az egyházi iskolák diákszervezeteivel, öregdiák egyesületeivel való kapcsolattartás; a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központban tanulók fejlődésének, pályaválasztásának és továbbtanulásának elősegítése (előadások tartása, tanácsadás, stb.); közreműködés a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ hagyományainak, eredményeinek feltárásában és népszerűsítésében; ünnepségek szervezésében való részvétel; kapcsolatok kiépítése, részvétel a szellemi és egyházi életben; szociális-karitatív tevékenység: idős, beteg, magányos diáktársak anyagi és lelki támogatásának megszervezése, nyugdíjas diáktársak foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

PRACTING Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Kardos Károly
A gyakorlatorientált mérnökképzés komplex rendszere megvalósításának elősegítése és támogatása. Hosszú távú célja széleskörű együttműködési kapcsolatrendszer kialakítása a Széchenyi István Főiskola és a gazdasági szféra szervezetei között. ... >>

PRO SCHOLA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Konini u. 2-4.
képviselő: Szilágyi Magdolna
Ortutay Gyula Általános Iskola pedagógiai munkájának fejlesztése. ... >>

Pro Talentis Hátrányos Helyzetű gyermekek képzését támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9022 Győr, Szabadrév u. 12.
képviselő: Dr. Zoltán Péter
A Pro Talentis Alapítvány célja, hogy a sikeres iskolai, majd később a társadalmi, munkaerő-piaci integráció érdekében, olyan lehetőséget biztosítson arra rászoruló tanulók és a tanulásukat támogató környezetük számára, amely hozzájárul tehetségük, képességeik kibontakoztatásához. Ezáltal esély teremthető arra, hogy a támogatott gyermekek, az őket körülvevő környezet is sikeresebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen. Az alapítvány arra törekszik, hogy csökkentse azoknak a hátráltató tényezőknek a számát, befolyását, amelyek a sikeres tanulási folyamatot gátolják, nehezítik. Teszi ezt gyermekközpontú szemlélettel, amely kiindulópontjában az egyes tanulók egyedi, speciális támogatási igénye áll. ... >>

PRO TALENTUM Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Kálvária u. 20.
képviselő: Zsegora Csaba
Az oktatás és nyelvtanulás feltételeinek javítása, iskolai és más kulturális, szabadidős programok ... >>

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9026 Győr, Ady Endre u. 4.
képviselő: Lukácsi Zoltán
A Prohászka Ottókár Orsolyita Közoktatási Központ színvonalas oktató, nevelő tevékenységének támogatása. Az oktatást segítő eszközök fejlesztése, tanulmányutak és tanulók látókörét szélesítő túrák, kirándulások támogatása, sport rendezvények támogatása, iskolai ünnepségek, rendezvények támogatása, a szociálisan rászoruló diákok támogatása az intézményi infrastruktúra kiépítésének támogatása. ... >>

QP.Rt. A KÖZ JAVÁRA ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Rozgonyi u. 46.
képviselő: Nagy Péter
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában tanuló, ill. végzett, az országos tanulmányi versenyeken helyezést elért diákok munkája elismerésére anyagi támogatást nyújtson. A ballagás napján "Múlt a jövőért" megneveésű kitüntetéstben részesít legfeljebb 3 diákot. Ezüstvasárnap ingyenes koncertet ... >>

Qualitás Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

Győr, Rákóczi F. u. 2-4.
képviselő: Marton Ágnes
MHB RT Győri Igazgatóság dolgozói szakmai és kulturális képzésének támogatása. Szlovákiai magyar nemzetiségű bankszakembere, szlovákiai magyarnyelvű iskolás támogatása. ... >>

"Radnóti Alapítvány a Gyermekekért, az iskoláért"

(intézményi,oktatási)

képviselő: Halbritterné dr. Raffai Judit
Radnóti Miklós Általános Iskola (Győr) tanulóinak támogatása, oktatási célok. ... >>

Rejtő Sándor Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Támogatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
képviselő: Halmosi Zsuzsanna, Kelemen Tímea, Némethné Hajba Terézia, Véghelyi Jánosné
A kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató magatartást tanusító tanulók elismerése, díjazása, valamint a rászoruló, hátrányos szociális helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Révai Miklós Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Fábián György
A Révai Miklós Gimnázium lehetőségeinek (különös tekintettel az oktatás feltételeinek és a gimnázium működési feltételeinek) javítása.
A Révai Miklós Gimnázium hagyományainak ápolása. A Révai Miklós tanulóinak: segítése a tehetséggondozásban (versenyekre történő felkészülés, felkészítés, versenyeken való részvétel); felzárkóztatása (hátrányos helyzetű tanulók esetén); támogatása és jutalmazása kiemelkedő teljesítmény alapján; szociális támogatása rászorultság alapján. A Révai Miklós Gimnázium diákönkormányzatának támogatása, segítése rendezvényeinek, programjainak megszervezése és lebonyolítása alkalmával. A Révai Miklós Gimnázium tanárainak támogatása továbbképzéseken való részvételben, szakmai tapasztalataik bővítésében. Támogatása az iskolai nyelvoktatásnak, a számítástechnikai képzésnek, a diáksportmozgalomnak, a díszteremnek és az iskolai könyvtárnak. ... >>

Scarabeus Kör

(intézményi)

9028 Győr, Traktoros u. 6/a.
képviselő: Debreczeni Márton
A hazai és határokon túli irodalmi és színházi kultúra fejlődésének előmozdítása. ... >>

SÍNAI-PATKÓ Kulturális Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Széchenyi tér 5.
képviselő: Dr. Tomkáné dr. Szőnyi Eszter
A győri Xantus János Múzeum könyvtárának és helytörténeti gyűjteményének fejlesztése, támogatása. Győr város történelmi múltjának kutatásának ösztönzése és támogatása az alábbi szakterületeken: könyvtártörténet, helytörténet, ipartörténet, művészettörténet, sporttörténet. ... >>

"Staféta, Segítő" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9023 Győr, Szabolcska u. 26.
képviselő: Mayer Andrea
A Speciális Szakiskolában lévő értelmi fogyatékos, tanulási nehézségekkel küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése. ... >>

"Süss fel Nap" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

9028 Győr, József A. u. 4.
képviselő: Siposné Tóvizi Katalin
Mozgássérült és értelmi fogyatékos gyermekek támogatása, érdekvédelmének elősegítése, speciális iskolás támogatása. ... >>

Szabadidő és Vívóegyesület Győr

(intézményi,sport,oktatási)

9022 Győr, Teleki u. 55.
képviselő: Tállai László
Tagjai, illetve tagsági viszonytól függetlenül a vívó sportágban és más szabadidős sportokban tehetséges gyermekek és felnőttek részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének megteremtése. Versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése és ezekre történő felkészítés. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
A gyermekek napközbeni szabadidős tevékenységének biztosítása és napi iskolai felkészítése. ... >>

SZAKOKTATÁS Győr Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
képviselő: Alasztics Ildikó
Az oktatás változtatása, kapcsolat az osztrák, finn és német iskolákkal, továbbképző központokkal, vállalatokkal a korszerű technika megismertetése, tananyag korszerűsítése, új technológiai szemléltetőeszközök beszerzése. Tanárok, oktatók továbbképzése, csere üzemgyakorlatok Ausztriával, tanulmányi versenyek és díjazása, német műszaki fordítási versenyek szervezése, díjazás. ... >>

Széchenyi István Műszaki Főiskola Munkás és Értelmiségi Tanácsa

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Ságvári E. u. 3.
képviselő: Dr. Pordán Mihály, Jámbor József, Puhl Ferenc
politikai, érdekképviselet ... >>

Szent Ilona Idősek Otthonfenntartó Alapítvány

(intézményi,szociális)

9024 Győr, Répce út 35 fsz./2.
képviselő: Paár Dénes
A dunaszigeti 1029. hrsz. alatt felvett ingatlanon - melyet a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint a bejegyzést követően a Dunasziget Önkormányzat biztosít az alapítvány részére - idősek otthonának építése, működtetése, fenntartása, az ott lakó idős emberek gondozása, ápolása, ellátása, a fentebb jelzett ingatlanban működő idősek otthona felszerelésének beszerzése. ... >>

Szent László Katolikus Szakkollégium

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Damjanich u. 58.
képviselő: Dr. Ács István, Jakab Gábor
A keresztény értelmiségiek nevelése, akik egyfelöl a lehető legmagasabb szintre törekednek szakterületükön, másfelől hitelesen képviselik hitüket, szolgálják egyházikat és a társadalmat. E cél elérése érkekében a Szent László Katolikus Szakkollégium keretei között megtermti a feltételeket a Győrött tanuló főiskolás és egyetemista hallgatók öntevékeny, közösségi fejlődéséhez. Támogatja a hallgatók képzését, szaktudományi munkáit /TDK szakszemináriumok, hallgatói műhelyek, speciális kollégiumok stb. /az intézmény, illetve a hallgatók saját szakja jellegének és lehetőségének megfelelően. ... >>

Szféra Vocational Academy Szabadszállás Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.
képviselő: Csizmadia István kuratóriumi elnök
Olyan többcélú iskolarendszer létrehozása és működtetése, amely a jelenlegi oktatási kínálathoz képest speciális, a gazdasági igényekhez rugalmasan alkalmazkodó képzést nyújt. Struktúrájában ötvözi az iskolarendszerben és a szakirányú továbbképzésben meglévő és továbbfejlesztésre érdemes értékeket, ugyanakkor beépíti a jelenleg csak felnőtt tanfyolami képzésben megszerezhető ismereteket. Az Alapítvány célja olyan közhasznú oktatási programok működtetése is, amelyek által a magyar szakemberek képesek lesznek az Európai piacon, illetve az Európai Unióban megfelelően helyt állni. Ennek érdekében a programoknak minél színvonalasabb elméleti és gyakorlati oktatási stúdiumok beiktatásával a magas szintű szakemberképzést kell elősegítenie, amelyek a társadalom számára fontos tudást és gyakorlati alkalmazást is jelentenek. Programok alatt értendők tanfolyamok, szakmai képzések. Az alapítvány igényt tart a közoktatásban való részvételre, közoktatási intézmény fenntartására és részt kíván vállalni a közoktatási feladatok ellátásában is. Gimnázium és Szakközépiskola működtetésével., Olyan konferenciák, szakmai fórumok szervezése, közvélemény folyamatos kutatása, melynek az ország egészét érintő társadalmi problémákra reflektálnak, azokra kívánnak konkrét, kézzelfogható problémakezelési stratégiákat feltárni. Ennek érdekében az Alapítvány olyan tréningek, terepgyakorlatok, táborok szervezését is vállalja, amelyek az ország la-kosságát is érintik, s végső soron a civil társadalom megerősödését szolgálják., Iskolarendszerű nap-pali képzési formában informatikai, idegenforgalmi, kommunikációs és média, valamint üzleti ? köz-gazdasági tagozat létrehozása és működtetése, amelynek keretében érettségizett fiatalok részére Országos Képzési Jegyzékkel államilag elismert szakmát oktat. Mindezen célok mellett pályaválasz-tási tanácsadással, fiatalok és felnőttek képzésével, átképzéssel és továbbképzéssel elősegíteni a munkanélküliség csökkentését. Tevékenységével elősegíti a határokon túl élő tehetséges magyarok oktatását. Segíti a hátrányos helyzetű tehetségek (pl. szegény sorsúak, roma származásúak, munka-nélküliek, stb.) felzárkóztatását a magyar és európai színvonalhoz. A hasonló profillal rendelkező egyesületekkel, alapítványokkal, szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, stb. való kapcsolatfelvételt és szakmai együttműködést. Ennek keretében kíván bekapcsolódni a társadalmi problémák kezelése felé nyitó kulturális programokba, szakmai projektekbe. ... >>

Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete

(intézményi,érdekképviselet)

9022 Győr, Czuczor Gergely u.7.
képviselő: Szakács Szabolcs
A Magyarországon működő színházak és művelődési központok műszaki munkavállalóinak képviselete és érdekvédelme. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal