Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 169
4. oldal

"Szövetség a Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

9026 Győr, Szövetség út 16.
képviselő: Fonyóné Varga Katalin, Hoboth Zsuzsanna, Horváth Péterné, Szabó Csabáné, Vitéz Beáta
Óvodai eszközök, felszerelések megújítása, korszerűbb eszközök beszerzése. A meglévő óvodai eszközök felszerelések fejlesztése. Az óvodai személyzet szakképzésének támogatása. Szakkönyvek beszerzése. Óvodai neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítése. ... >>

"SZÜLŐK A VOCATIONAL ACADEMY OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Puskás T. u. 8.
képviselő: Molnár Melinda
Az alapítvány célja: hozzájárulás a VOCATIONAL Academy Általános Iskola, Kéttannyelvű Általános Iskola, Kéttannyelvű Szakközépiskola, Gimnázium és Diákotthon (9027 Győr, Puskás T. u. 8.) működési költségeihez; tárgyi eszközök vásárlása az intézmény részére; beruházási projektek, pályázatok támogatása; hozzájárulás a tanulók képzési és üdülési programjaihoz, valamint minden olyan programhoz, melyet az iskola működésével összefüggésben szervez. ... >>

"TAGIONE" a Színházért, a Színházművészetért Közhasznú Nyitott Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany János u. 18. II/5.
képviselő: Benkő József
A színházak, a színházművészet, az amatőr színjátszás támogatása. Előadások létrehozása, dramaturgiai munka, zeneszerzés támogatása. Fiatal tehetségek felfedezése, amatőr színjátszás támogatása. ... >>

Tánc-és Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Bombicz Barbara, Hartyándiné Frey Aranka, Radosza Attila, Rónaszéki Melinda, Salga-Gerencsér Gabriella
Az iskolai és kollégiumi oktató-nevelő eszközök, felszerelések megújítása, korszerűbb eszközök beszerzése; a meglévő iskolai és kollégiumi eszközök, felszerelések fejlesztése; az iskola dolgozóinak szakképzésének támogatás; szakkönyvek beszerzése, könyvtárfejlesztés; szakfelszerelés és szakmai anyag beszerzése; művészeti neveléssel kapcsolatos ismeretterjesztés; koreográfiák készítése és betanítás. Versenyekre való felkészítés; zenei és koreográfiai jogdíjak kifizetése; színházi vagy kiállító terem bérlése; jelmez, díszlet költségeinek térítése; vendégtanárok és vendégdiákok költségeinek fedezése. ... >>

TANDEM Kulturális és Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9023 Győr, Szabolcska u. 5.
képviselő: Hoffmann Judit
A sportoli kívánó, művészeteket kedvelő tehetségek gondozása, az iskolai tananyagokon kívüli új ismeretek megszerzése, biztosítása. Szakmai oktatás. Versenyeztetés, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, fellépési lehetőségek keresése és biztosítása, érdekképviselet. A fentiekhez szükséges anyagi és erkölcsi feltételek biztosítása. ... >>

Tárogató úti Fehér Óvoda Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 19.
képviselő: Marcali Hilda
Az óvoda részére korszerű és tartós berendezési tárgyak, szemléltető eszközök, készségfejlesztő és egyéb ügyességi játékok beszerzése. Napi foglalkozásokat segítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az óvoda udvarára természetes anyagokból álló játékok vásárlása, felszerelése. A csoportszobák esztétikus díszitését szolgáló tárgyak, berendezések. A kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás. A hátrányos helyzetű gyermekek térítési díjához való eseti, vagy tartós hozzájárulás. A nevelők munkáját segítő szakkönyvek, egyéb kiadványok vásárlása, továbbképzési költséghez való hozzájárulás. ... >>

"TÁROGATÓ" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Tárogató u. 18.
képviselő: Dr. Mészárosné Naszódi Beatrix
A győri Kodály Zoltán Általános Iskola tanulmányi munkájának, zenei, kulturális és sporttevékenységének anyagi támogatása. ... >>

"Tehetségfejlesztésért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9024 Győr, Baross G. u. 49.
képviselő: Vámosi Árpád
Az oktatás minőségét emelő pedagógiai tevékenység serkentése - különös tekintettel a korszerű oktatási módszerek bevezetésére, továbbá az anyanyelvi és idegen nyelvi, a számítástechnikai és a matematikai képzés fejlesztésére.
Az oktatás színvonalának erősítését segítő korszerű feltételek bővítése: különféle kiadványok, valamint az iskolai és iskolán kívüli tehetségfejlesztő programok támogatása.
Célösztöndíjak biztosítása a kiemelkedő teljesítményű diákok, a kísérletező, programfejlesztő, vagy további tanulmányokat folytató pedagógusok számára. ... >>

Tekecenter - "Kiss János" - PANNÓNIA - Agro Tekeklub

(intézményi,sport,oktatási)

9028 Győr, Serfőző dűlő 3.
képviselő: Kiss Péter
A névadó Kiss Jánosnak, a Cardo Sportkör egykori tekézőjének és vezetőjének emléket állítva csapat indítása a városi bajnokságban, tömegsport napok szervezése, iskolai osztályoknak teke tornaórák szervezése, a sportág népszerűsítése. ... >>

TIPEGŐ - Együtt a beteg csecsemők és kisdedek gyógyulásáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, VAsvári Pál u. 2/4.
képviselő: Bariskáné Molnár Angéla
1. A betegek hatékonyabb, gyorsabb, szövődménymentesebb gyógyulásának elősegítése, műszerek, ápolás-gondozási eszközök, felszerelési tárgyak vásárlásával. 2. Barátságos, otthonos, családias, higiénikus környezet kialakítása a kórházban kezelt betegek és kísérőik számára. Anya, csecsemő-, kisded-, gyermek-kórtermek kialakítása, felszerelése, berendezése. 3. A szülők figyelmének felhívása az esézségmegőrzés és betegség megelőzés fontosságára előadások, csopoetos foglalkozások, figyelemfelkeltő- tanácsadó programok szervezésével. A csecsemő - gyermekosztályon ápolt beteg szüleinek folyamatos tájékoztatása, ápolási-gondozási tanácsadás. A kórházba gyakran visszajáró, krónikus beteg csecsemők és kisdedek szüleinek folyamatos segítése tanácsadással, tájékoztató előadások szervezésével. 4. A rászoluló gyermekek, családok anyagi támogatása, egyéb módon való felkarolása együttműködve a Gyermekjóléti Szolgálattal és a Védőnői hálózattal. 5. A Kórház csecsemőosztályán dolgozó gyógyító személyzet továbbképzésének támogatása, orvosok, ápolók, asszisztensek, nővérek tanfolyamainak, továbbképzéseinek (részben, vagy egészben való) finanszírozása. Az oktatáson való részvétel költségtérítéséhez, oktatási anyagokhoz való anyagi eszközök megteremtése. 6. A csecsemőosztályon dolgozó szekemberek részvételének lehetővé tétele szakmai konferenciákon, kongresszusokon, oktató programokon, ehhez anyagi támogatás biztosítása. Anyagi támogatás nyújtása a tudományos minkát végzők részére, az orvostudományi kutatások elősegítése. 7. A csecsemőosztályon zajló gyakorlati oktatás feltételeinek javítása. a tankórtermek felszerletségének javítása, oktató helyiségek kialakítása, szemléltető eszközök, műszerek, egyéb felszrelési tárgyak beszerzése. 8. A csecsemőosztály részére orvosi műszerek, gyógyászati eszközök, egyéb gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyászati kiegészítő kellékek vásárlása. A gyógyító minka végzését segítő új technikai készülékek, felszerelések, informatikai ... >>

TOLDI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Örkény István u. 6.
képviselő: Nagy Béláné gazdasági ügyintéző, Szűcsné Tonomár Gabriella elnök
Az iskolai tanulók sportéletének fejlesztése, a tanulók széles tömegeinek rendszeres testgyakorlásának elősegítése, a meglevő lehetőségek hatékony, optimális kihasználása. Az egyesületben nem sportoló tanulók bevonása valamely sportág megkedveltetésén keresztül a rendszeres testgyakorlásra; házi versenyek, házi bajnokságok szervezése, lebonyolítása; kapcsolatteremtés hasonló érdeklődésű sportágakat gyakroló iskolával; kiírt versenyeken való részvétel, különféle rendezvényeken való fellépés; a tehetséges tanulók kiválasztása; a testgyakorlást biztosító tárgyi, anyagi, személyi feltételek további javítása. ... >>

Új Élet, Új Cél Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9023 Győr, Szigethy Attila u. 74. 7/3. a.
képviselő: Csongor Sándor
Az alapítvány célja, Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munka végzése és a szolgáltatásait igénybe vevő személyek keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének előmozdítása, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Az alapítvány további célja a drog-prevenció, kábítószer fogyasztás visszaszorítása és a kábítószer fogyasztás hátrányos következményeinek feltárásával, ismertetésével a gyermek és ifjúságvédelem, családsegítés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az alapítvány további célja továbbá az is, hogy az egészségügyi intézményeket és szervezeteket, szociálisan rászoruló személyekkel foglalkozó intézményeket és szervezeteket, oktatási és nevelési intézményeket (iskolákat, óvodákat) anyagilag támogasson. ... >>

UNIVERSITAS-GYŐR Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Dr. Szekeres Tamás
A főiskola működési körének szélesítését új tudományterületekre történő kiterjesztését. Oktatói támogatását a világ legértékesebb felsőoktatási tapasztalatainak megismeréséhez, a legújabb tudományos eredmények átvételéhez és alkotó továbbfejlesztéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez. Hallgatói szakmai és tudományos tevékenységének elisemerését. Segítését tanulmányi versenyekre történő felkészülésben, részvételben. ... >>

Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

9029 Győr, Sárási út 1. B.
képviselő: Katona Tibor Pál
Győr városában az utánpótlás nevelés bázisának megteremtése óvodás, illetve 6 éves kortól labdarúgás, kézilabda, röplabda, valamint szabadidős- és tömegsport szakágakban. ... >>

Veres Péter "Jó tanulókért" Tanulmányi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Régi Veszprémi u. 1-3.
képviselő: Zátonyi Szilárd
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Veres Péter Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola azon tanulóinak, valamint tanulóközösségeinek (osztály, szakkör, sportkör, önképzőkör stb.) jutalmazása, akik az adott tanév során a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt produkálták tanulmányi, szakmai versenyeken, kulturális rendezvényeken, sportversenyeken és kimagasló teljesítményükkel, illetve közösségi munkájukkal öregbítették az iskola hírnevét, ezzel példaképként állíthatók az iskola diáksága elé. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók olyan tehetséges, szakmájukban kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók támogatására is, akik szerény anyagi körülményeik és hátrányos helyzetük miatt nem lennének képesek e támogatás nélkül a kimagasló teljesítmény elérésére, a versenyeken való részvételre. A jutalmazás a tanév során folyamatosan, a kuratórium döntésének megfelelően, valamint a tanév végén ballagáskor, illetve a tanévzáró ünnepségen jutalomkönyv, illetve készpénz formájában valósul meg. Az alaptőke jövedelmei felhasználhatók az iskola kulturális kapcsolatainak ápolására is. ... >>

VIDÁM KÖLYKÖK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

9026 Győr, Galántai út 34.
képviselő: elnök Koczkás Patrícia
Az egészséges és hátrányos helyzetű, bölcsödés- és óvodáskorú gyermekek felügyelete, nevelése, oktatása, készségeik fejlesztése, az iskolára felkészítés, ismereteik bővítése alapvetően kulturális céllal. Segítséget kíván nyújtani a gyermekek könnyebb beilleszkedéséhez, szocializációjához, napközbeni ellátásuk, szabadidejük megszervezésében. Gyermekprogramok, rendezvények szervezése. Gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, sport. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek támogatása, képzése, foglalkoztatás. Ennek érdekében részükre gyermekprogramokat, rendezvényeket szervez. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, kiadványok megjelentetése, előadások szervezése, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

"VOCATIONAL ACADEMY" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9022 Győr, Teleki u. 18.
képviselő: Csiszár Antal
Kézműves Szakiskola létrehozása és működtetése, melyben általános iskolát végzett és/vagy érettségizett fiatalok nappali iskolai oktatás keretében, felnőttek tanfolyami úton sajátíthatják el az Országos Képzési Jegyzékkel államilag elismert kézműves szakmákat. ... >>

"Waldorf" Pedagógiai Társaság

(intézményi,oktatási)

9027 Győr, Vágóhíd út 5.
képviselő: Dr. Bödecs Péter, Koháry Katalin
A magyar oktatás- és nevelésügy megújulásához való közvetlen hozzájárulás helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel létesítendő "Waldorf" pedagógiai rendszerű óvoda működéséhez, ehhez a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésének megszervezése és - külső segítséggel, források biztosításával - az óvoda fenntartása, illetve mindezek elősegítése. ... >>

Zenebirodalom Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9019 Győr, Gerle út 3.
képviselő: Fekete Miklós, Németh Márta
Óvodás és iskolás gyermekek (4-18 éves korig) zenei, illetve művészi képzése. Koncertek, zenés foglalkozások létrejöttének támogatása abból a célból, hogy az érintett korosztály minél szélesebb körben juthasson kulturális programokhoz. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal