Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győrújfalu kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Győrújfalui "Erős Vár" Egyházi Alapítvány

(kulturális)

9171 Győrújfalu, Mártírok u. 33/A.
képviselő: Jakus Gyula
A győrújfalui ifjúság erkölcsi, szellemi felemelkedése, az időskorúak anyagi és erkölcsi támogatása érdekében az egyházi tudatformáló nevelők, közösségszervező munka segítése. Az evangélikus hitélet ápolása érdekében a győrújfalui leányegyház tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartása. A hagyományőrzés keretében tárgyi emlékek gyűjtése, szelllemi értékek megőrzése, ápolása. ... >>

KARD RENDJE Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9171 Győrújfalu, Szabadság út 32.
képviselő: elnökségi tag Berki András, elnökségi tag Heitter Péter, Jakus Roland - elnök
Az egyesület biztosítani kívánja a tagok számára az önmegvalósítás lehetőségét az elérni kívánt cél keretein belül.
a.) Cél az egyesület tagjai számára lehetőséget teremteni, hogy egyre magasabb fokon sajátíthassák el a lovagi fegyverhasználatot, harcmodort.
b.) Továbbá a lovagi hagyományok felélesztése, a középkori európai harcmodor, harcművészet ápolása, bemutatása.
c.) Fontos célkitűzése az egyesületnek, hogy a tagok baráti légkörben, egymással együttműködve, egymásra figyelemmel tevékenykedjenek.
d.) A hagyományőrzés tevékenységén keresztül az egyesület a megtanult fegyverhasználatok alkalmazásával a mai aktív sportéletbe is bekapcsolódik, rendszeres sport- és vadász íjászat, valamint kard vívósport folytatásával.
e.) A tagság vállalja a lovagi hagyományok, a középkori európai harcmodorok felélesztését, a harcművészet ápolását és nagyközönség előtt történő bemutatását.
f.) A lovagi kultúra népszerűsítése a tagok aktív bevonásával.
g.) Az ifjúság számára az egyesület filozófiájának és céljainak megismertetése, ezáltal a vívóiskola junior csapatainak megalakítása és működtetése. ... >>

Kistérségek Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

9171 Győrújfalu, Mártírok út 40.
képviselő: Török András
Azon civil szervezetek és állampolgárok tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl a környezetvédelem, helyi kulturális és építészeti hagyományok ápolását. ... >>

Szigetközi "Csutora" Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

9171 Győrújfalu, Kossuth L. u. 21.
képviselő: Lukácsné Honfi Beatrix, Szűcs Károly
A néptánc, népzene és kézműves hagyományokat ápolók és kedvelők részére megfelelő érdekképviseletet lásson el. A helyi hagyományok újjáélesztésén túl magyarországi és a határainkon túli magyar népzene-néptánc hagyományok ápolását, továbbá az utánpótlás nevelés megfelelő előkészítését és lebonyolítását is ... >>
1. oldal