Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Ahány Nyelv, Annyi Ember Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Dobó u.29.
képviselő: Tóth László dr.
Az alapítvány az Eötvös József Középiskola tanulói részére szeretné elősegíteni a - nyelvtanulás célzatú külföldi cserekapcsolatok létrehozását, - az osztálykirándulások támogatásával hazánk kulturális és természeti értékeinek jobb megismerését, - az iskola kiemelkedő képességű tanulóinak jutalmazását. ... >>

Cserfes Csőrikék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Arany János u.36/b.
képviselő: Varróné Ungvári Ágnes (kur. elnök)
A hevesi Arany János úti Óvoda személyeiségnevelést és képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagainak, taneszközeinek bővítése és pótlása. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, az egészéges életmódra való neveléshez szükséges támogatás biztosítása. Óvópedagógusok továbbképzésének támogatása. Az alapítvány vagyona pártok támogatására, országgyűlési képviselőjelölt támogatására nem használható fel. Az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Józsaf Attila u.18.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Szabó Katalin
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok, kiépítésének segítése, tanulmányi és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, azon nyertesek díjazása. Iskolai és más szabadidős programok támogatása. Diákversenyek, rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása. ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hunyadi u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Patkóné Stander Anna
A hevesi 5. sz. Általános Iskolában a nevelő - oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A komplex személyiségnevelést, a differenciált képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagok, taneszközök bővítése, pótlása. A gyermek- és ifjúságvédelem megoldásra váró feladatainak támogatása. Az egészséges életmódra nevelés keretében a sport és turisztika segítése. Az iskola profilját meghatározó idegennyelvi és számítástechnikai tantárgyak tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Heves Város Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F.u.11.
képviselő: Jurányi István (elnök)
A gyermekek iskolán kívüli tevékenységének célszerű, hasznos megszervezése, az egészséges életmódszokások kialakításával - gyermekturisztika, sport, táborozás; - folyamatos és nagylétszámú táborok szervezése, elsősorban a hétvégi és szünidei időszakban; - külföldi és idegennyelvi táborok létrehozása, támogatása. ... >>

Hevesi József Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő u.16.(I.sz. Általános Isk.)
képviselő: Mezei András (tanár, kur. elnök)
a hevesi I. sz. Ének-Zenei Tagozatú Általános Iskola felszerelésének fejlesztése, szakmai segítése, a tehetséges gyermekek és kiváló munkát végző pedagógusok anyagi segítése. ... >>

Katedra Észak-Magyarországi Egyetemisták - Főiskolások Szervezete

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Arany János utca 23.
képviselő: alelnök Kárpáti Péter Gábor, elnök Besnyő Márton Dávid
Az észak-magyarországi származású egyetemisták, főiskolások számára a régió határait belül megteremteni a lehetőséget a kulturális, és a közéletbe történő bekapcsolódásra, és felsőfokú tanulmányaik támogatása. ... >>

LURKÓ a hevesi II.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi u. 75.
képviselő: Kelemen Lászlóné (kuratóriumi elnök
A hevesi II. sz. Napközi Otthonos Óvodában folyó nevelés, oktatás feltételeinek javítása, az óvoda gyermekeinek magasabb színvonalú szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelésének biztosítása. Ennek megvalósítása érdekében az alapítvány segíti és előmozdítja a gyermekek egészséges, harmonikus fejlődéséhez szükséges magas színvonalú nevelését, oktatását elősegítő oktatási anyagok, eszközök, berendezési tárgyak beszerzését, bővítését, fejlesztését. Az óvodai rendezvények, kirándulások, hagyományőrző ünnepségek költségeihez támogatást nyújt. Közreműködik új és korszerű pedagógiai programok átvételében és kialakításában. Támogatja a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket. Támogatja az egészséges életmódra nevelést és felkészítést. Elősegíti az óvoda és környezetének esztétikusabbá tételét. Minden egyéb olyan cél megvalósítását elősegíti, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. ... >>

Segíts, hogy Több Legyek, a Hevesi 1. sz. Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Balogh Erzsébet
Az iskola alapfeladatain túli minőségi oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek támogatása és annak biztosítása, ezen belül a számítógéphálózat, a könyvtár, sporteszközök, nyelvoktatás fejlesztése, valamint különböző pályázatokon való részvétel. Az alapítvány pártoktól független, vagyona semmilyen vonatkozásban nem használható fel a pártok támogatására. ... >>

Zenekultúra Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hősök tere 2.
képviselő: Kis József
Heves város és vonzáskörzete területén a zenekultúra és zeneoktatás fejlődésének elősegítése és minél magasabb szintre való emelése. Az alapítók ennek érdekében a következőket tűzik ki feladatul: - A Zeneiskola hangszerállományának felújítása és új, korszerű hangszerek vásárlása, ezzel hangszerkölcsönzés lehetőségének megteremtése az anyagilag szerényebb körülmények között élő tanulók számára. - A zeneoktatás színvonalának emelése érdekében oktatási segédeszközök beszerzése. - A zenetanárok továbbképzésének, továbbtanulásának finanszírozása, költségtérítése. - Tehetséges növendékek zenei versenyeken való részvételének finanszírozása. - A Zeneiskola vonós növendék- zenekarának utaztatása, szerepeltetése. - Heves város által 3 évenként rendezendő Vonósverseny finanszírozása. - A felújítandó zeneiskola költségeihez hozzájárulás. - Felnőtt filharmónia bérleti hangversenysorozat beindítása neves vendégművészekkel, ennek anyagi támogatása. - Nyári zenei estek rendezése Heves város polgárai és az idegenforgalom igényei szerint. - Nyári zenei táborok szervezése és finanszírozása. - Az 5 évenként rendezendő Hevesi Zenei Hetek rendezvénysorozat támogatása. ... >>
1. oldal