Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves sport civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Barcsik Imre Sportalapítvány

(sport,oktatási)

3360 Heves, Szent István utca 43.
képviselő: kuratóriumi elnök Makó Nándor Henrik
A Heves SE. Kézilabda és Atlétika Szakosztály sportolói részére elősegíteni kívánja a versenyszerű sportolás tárgyi és működési feltételeinek a biztosítását, magasabb osztályban való szereplését. A 6. sz. végzéssel a cél kiegészül: - diák- és tömegsport fejlődését az atlétika és kézilabda sportágakban; - e két sportág tárgyi és működési feltételeinek javítása a diák- és tömegsport területén; - edzőtáborok, emlékversenyek szervezése és tehetséges sportolók segítése. ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hunyadi u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Patkóné Stander Anna
A hevesi 5. sz. Általános Iskolában a nevelő - oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A komplex személyiségnevelést, a differenciált képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagok, taneszközök bővítése, pótlása. A gyermek- és ifjúságvédelem megoldásra váró feladatainak támogatása. Az egészséges életmódra nevelés keretében a sport és turisztika segítése. Az iskola profilját meghatározó idegennyelvi és számítástechnikai tantárgyak tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Heves Postagalamb Sport Barátok Egyesülete

(sport)

3360 Heves, Hunyadi út 1/A.
képviselő: Ballagó János ... >>

Heves Táncsportegyesület

(sport)

3360 Heves, Erkel F. utca 2.
képviselő: elnök Vígné Varga Katalin
A Heves városában működő rocknroll táncformációk rendszeres edzésének és a felkészülés feltételeinek biztostása, valamint a különböző versenyeken való fellépés feltételelinek megteremtése. ... >>

Heves Város Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F.u.11.
képviselő: Jurányi István (elnök)
A gyermekek iskolán kívüli tevékenységének célszerű, hasznos megszervezése, az egészséges életmódszokások kialakításával - gyermekturisztika, sport, táborozás; - folyamatos és nagylétszámú táborok szervezése, elsősorban a hétvégi és szünidei időszakban; - külföldi és idegennyelvi táborok létrehozása, támogatása. ... >>

Hevesi Diákfoci Club

(sport)

3360 Heves, Széchenyi út 2.
képviselő: elnök Juhász Lajos ... >>

Hevesi Floorball Sportegyesület

(sport)

3360 Heves, Széchenyi út 16/ A.
képviselő: elnök Radványi Zoltán
A Heves városban működő Hevesi Floorball Sportegyesület floorball csapatának támogatása és működtetése. ... >>

Hevesi Halbarátok Horgász Egyesülete

(sport,egyéb)

3360 Heves, Alkotmány út 47.
képviselő: elnök Vágó Róbert
A Heves-Alatka helységben elhelyezkedő ?Fárasz-Tó? megnevezésű horgászvíz halállományának növelése, haltelepítés.
- a sporthorgászat népszerűsítése, az étkezés célját szolgáló horgásztevékenység visszaszorítása,
- horgászversenyek, horgásztársadalmi rendezvények szervezése,
- a sportszerűtlen és meg nem engedett horgászmódszerek feltárása, és az ilyen tevékenységet folytató horgászok, halászok felelősségre vonatása. ... >>

Hevesi Labdarúgó Sport Club

(sport)

3360 Heves, Deák Ferenc u. 62.
képviselő: elnök Bettembuk József
-Amatőr és tömegsport jellegű sporttevékenység (elsősorban labdarúgás) szervezése.
- A sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
- Szervezi a tagok szurkolói megmozdulásait. ... >>

Hevesi Önvédelmi Tömegsport Egyesület

(sport)

3360 Heves, Erkel F.u.3/C.fsz.2.
képviselő: Kalmárné Besenyei Mária (elnök) ... >>

Hevesi Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F. u.62.
képviselő: elnök Kovács Gyula
Tagjai részére a rendszeres sporttevékenység biztosítása, a megfelelő szervezeti keretek kialakítása. A városi sporthagyományok ápolása, a tagok sportszerű életmódra és magatartásra nevelése. Sportági utánpótlás-nevelés érdekében együttműködés kialakítása a helyi és a városkörnyéki oktatási intézményekkel, sportkörökkel. A tömegsport fellendítése érdekében szélesíteni sportkapcsolatait a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel. ... >>

Hevesi Tenisz Baráti Kör - Egyesület

(sport)

3360 Heves, Dobó út 29.
képviselő: Bonyár István (elnök)
Az egyesület székhelyén a tenisz-sport népszerűsítése, a kezdő és haladó tenisz sportolók eredményeinek előmozdítása, helyi és területi szintű sportversenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

KOI Lövészklub Heves

(sport)

3360 Heves, Dobó u. 29.
képviselő: Kovács László (elnök) ... >>

MTTSZ Heves Városi Modellező Klub

(sport)

3360 Heves, Erkel F. u. 2.
képviselő: Pásztor István ... >>

MTTSZ Mezőgép Lövészklub Heves

(sport)

3360 Heves, Munkácsy u. 4.
képviselő: Barna András (elnök) ... >>

Segíts, hogy Több Legyek, a Hevesi 1. sz. Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő út 16.
képviselő: kuratóriumi elnök Nagyné Balogh Erzsébet
Az iskola alapfeladatain túli minőségi oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek támogatása és annak biztosítása, ezen belül a számítógéphálózat, a könyvtár, sporteszközök, nyelvoktatás fejlesztése, valamint különböző pályázatokon való részvétel. Az alapítvány pártoktól független, vagyona semmilyen vonatkozásban nem használható fel a pártok támogatására. ... >>

TOP FITT GYM Egyesület

(sport)

3360 Heves, Bocskai út 16.
képviselő: Kovács Gyula
Egészséges életmódra nevelés, doppingmentes sportolás és testedzés szemléletének elterjesztése. Testépítő, erőemelő, fitness, valamint rehabilitációs edzések felhasználásával erőállapot és egészségnövelés, versenyzők, valamint tömegsportolók részére. ... >>

V-18. Postagalamb Sportegyesület

(sport)

3360 Heves, Erzsébet tér 4-5. undefined
képviselő: Surányi László (elnök) ... >>
1. oldal