Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

" A Csokonay úti Óvoda Gyermekeiért " Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Csokonay u.1.
képviselő: Erdei Jánosné elnök
A Kazincbarcika, Csokonay úti Óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi, fizikai fejlesztése, segítése, az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel öszzefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, a szűkebb, tágabb környezet értékeinek megismertetése, gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási tevékenység folytatása. ... >>

"A MŰVÉSZETEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/ B
képviselő: Jakab István
A kazincbarcika Kodály Zoltán Állami Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez támogatása, az iskola tanulóinak és tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez hozzájárulás, külföldi testvérkapcsolatok finanszírozása, szakmai táborok segítése. Tehetséges tanulók jutalmazása. Zeneiskola hagyományainak ápolása. ... >>

"A Pollack Mihály úti Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út 7.
képviselő: Barger Éva
A Kazincbarcika Pollack Mihály úti Óvodai Egység gyermekeinek szellemi, erkölcsi és fizikai, illetve az óvodai tárgyi körülmények fejlesztése, segítése, ezen belül is: - az óvodai neveléshez szükséges felszerelés fejlesztése, - a nevelési feltételek javítása, - mozgásfejlesztő játékok, eszközök bővítése, - az értelmi képességeket fejlesztő játékok bővítése, - a környezetünk megismerésével kapcsolatos kirándulások szevezése, támogatása, - tehetséggondozás. ... >>

Alsóvámosi Herman Ottó Általános Iskola Gyermekeiért Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39 a
képviselő: Lipták Csabáné
Az Alsóvárosi Herman Ottó Általános Iskolába járó mindenkori tanulók szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú - az alapfeladatokon túli- szolgáltatások szervezése, feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, nevelők segítése, támogatása, ezen belül is különösen:
az iskolai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése;
a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása;
az iskolai közélet eseményeinek, programjainak rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása;
az iskolai közösségek működési feltételeinek javítása;
az iskolások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra;
az iskolai tanulókkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása;
tehetséggondozás;
kulturális, sport- és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése;
a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése;
a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, pedagógusok, szakemberek támogatása;
a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása;
egyéb nevelési célok- beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>

ARANYESŐ Idős Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u.8.
képviselő: Takácsné haszon jolán
Az Idős Otthonban lakók életkörűlményeinek minőségi szinten tartása, a szakmai munka színvonalának emelése, tárgyi feltételek beszerzése, javítása, pótlása, minőségi ellátás javítását célzó eszközök beszerzése kulturális rendezvények, szabadidős programok (kirándulások, üdülések, mozi, színház, stb.) támogatása, csereüdültetés, utazási költség finanszírozása, mini könyvtár létrehozása, működése folyamatosságának biztosítása, szakmai képzések, tapasztalatcserék finanszírozása ... >>

Árpád fejedelem téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/a.
képviselő: elnök Feketéné Sándor Ildikó
A kazincbarcikai Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltetőeszközök körének bővítése. Tanulmányi - és sportversenyek, kultúrális vetélkedők, táborok, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása. Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3701 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Dr. Pásztor Gábor, Dr. Váradi József
A Kazincbarcikai Városi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán folyó egészségügyi munka és a rászoruló betegek anyagi ... >>

Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 1/1.
képviselő: Nagy László elnök
A magyar nemzeti valamint keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Önkormányzatok rendezvényeinek színesítése, társadalmi munkájának segítése, kulturális programjainak támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság segítése, védelme. A környezet védelme szervezett hulladékgyűjtéssel, fásítással egyéb növények telepítésével. Más hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi, amatőr zenekarok felkarolása, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása, élőzenei fellépésnek, országos elismertségnek, illetve külföldi szereplési lehetőségének elősegítése. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése. Helyi médiában könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása. A helyi motoros klubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. ... >>

Bódvavölgye Közlekedési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Mátyás K.u.28.fsz.2.
képviselő: Tóbiás László
Edelény város környékén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében gyermekek részére közlekedésbiztonsági táborok szervezése, ennek keretében a kultúrált közlekedésre nevelés, Az alapítvány célja továbbá, hogy támogasson minden olyan tevékenységet és szándékot amely: - a közlekedési bűncselekmények megelőzésére, a megelőzés hatékonyságának kialakítására megbízható és hatékony technikai eszközök beszerzésére - iskoláknál, óvodáknál, televíziónál új megelőzési módszerek bevezetésére és alkalmazására - gyermekek területi versenyeinek anyagi támogatására - valamint a drogellenes provenció elősegítésre irányul. - az Edelény környékén élő emberek közlekedésbiztonsági, közbiztonsági közérzetének javítása, magas színvonalú propagandával -a gyermekek kultúrált közlekedésre nevelése, területi segédmotor-kerékpáros versenyek szervezése - a közlekedési bűncselekmények felderítését elősegítő technikai eszközök beszerzése - megelőzési pályázatok, és olyan verseny, vetélkedő anyagi támogatása, amely a területi közlekedési helyzetet javíthatja, illetve a balesetek számát csökkentheti. ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Deák Ferenc Szakképző Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Baglyosné Ferencz Ildikó elnök, Klómer Gézáné gazdasági vezető, Tóth Balázs titkár ... >>

" Deák Ferenc Szakképző-Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanuló szociális segélyezése. ... >>

Don Bosco Iskolai Diák Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11
képviselő: Hollóné Hoffmann Anita Hilda elnök ... >>

"Gyermekeink a Jövő" Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
képviselő: Oláh Zsoltné
Az oktatás anyagi,technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése, különösen oktatási célokra videó és oktatóanyagok vásárlása. Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók, kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás) Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, a nyertes diákok és pedagógusok díjazása, minél több tanuló versenyeztetésével. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Iskolamúzeum alapításához szükséges eszközök beszerzése, az alapítás támogatása. A város és városkörnyék néprajzi értékei és hagyományai gyűjtésének támogatása. ... >>

Humán Mentálhigiéné Szociális Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 13.
képviselő: Csősz Béláné
Mentális és anyagi segítségnyújtás olyan családok részére, akik nehéz szociális és anyagi helyzetben vannak, többnyire jövedelempótló támogatásból és családipótlékból élnek, emiatt különböző mentális problémákkal küszködnek és akik számára a hatályos szociális rendelkezések nem biztosítanak megfelelő védelmet. Az alapítvány célját az alábbi tevékenységek gyakorlásával valósítja meg: - a rászoruló családok elkutatása, velük kapcsolat felvétele, -vásárlási utalványok osztása a rászorultak részére, -élelmiszercsomagok osztása családi ünnepek alkalmából (pl.karácsonyra), -ruhaneműk, iskolaszerek juttatása gyermekek részére, -a szükséges gyógyszerek kiváltásához anyagi támogatás nyújtása, -rendkivüli esetben pénzbeli támogatás nyújtása, -mentális segítségnyújtás, ezen belülönismereti tréning szervezése, életvezetési tanácsadás, -a felsorolt tevékenységek megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve befektetés útján történő gyarapítása. ... >>

Ideál Életreform Népfőiskola Közhasznú Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Patak út 13.
képviselő: Szécsy Vilma elnök
Az egészséges életmóddal kapcsolatban a társadalmi ismeretek bővítése, az ehhez kapcsolódó szándékok, készségek felerősítése, az ilyen célú kommunikációs programok, oktatások, társadalmi marketing szervezése és lebonyolítása. ... >>

" IDŐK " Irinyi Diákönkormányzati, Diákjóléti Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Egressy B.u.1.
képviselő: Hídvári Imre
az Irinyi János Műszaki Középiskola tanulói érdekképviseletének támogatása, a diák önkormányzat fejlesztése, - az I. évfolyamosok beilleszkedésének segítése, megismertetésük az iskola történetével, céljaival, működésével, a középiskolásokat megillető jogokkal, - a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók önképzésének anyagi támogatása, egyéb segélyezése, - a tanításon kívüli önképzés szervezeti kereteinek bővítése, anyagi eszközök előteremtése, - az amatőr szabadidősport, a diáksport-mozgalom támogatása, tehetségek felkutatása, versenyek szervezése, díjazása, - a tanulmányi munkában, közösségi munkában kíváló diákok jutalmazása, - tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezése, - a tanításon kívüli önképzés, diák- és segítő pedagógusok jutalmazása. ... >>

Irinyi János Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1.
képviselő: elnök Pál-Kutas Dénesné
a.) a középiskolai oktatás színvonalának emelése, b.) a kiemelkedő tehetségű diákok elismerése, c.) szakmai, kultúrális és szabadidős programok támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelően: - tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, tanulmányi utakat szervez és támogat, - ápolja a kultúrális hagyományokat, hagyományokat teremt, - támogatja a középiskola tanulói részére értékes művészi produkciók és rendezvények létrejöttét, - közreműködik a jobb feltételek megteremtésében az iskola tanulóinak szabadidő eltöltéséhez. ... >>

Kazincbarcika Regionális Mentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Szeder út 22.
képviselő: Tamás Ernő
Alapvető cél az, hogy Kazincbarcikán, Edelényben, Izsófalván és Sajószentpéteren működő állami mentőállomások műszaki, egészségügyi eszközellátottsága színvonalának javítása, a szervezeti és létesítményi háttér erősítése, a mentős dolgozók szakmai továbbképzése, egészségügyi és elsősegélynyújtás-oktatások iskola keretek közötti megszervezése és lebonyolítása útján segítséget nyújtson ezen állomások tevékenységéhez, a lakosság felvilágosításában, egészségügyi nevelésében. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs ... >>

Kazincbarcikai Futball Club jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Barabás u.54.
képviselő: Kádár Zsolt
A gyermek labdarúgók testi, szellemi fejlődésének elősegítése, az iskolai és iskolán kivüli oktató és nevelő munka, ezen belül az egészséges életmódra nevelés külömböző formáinak finanszírozása, hozzájárulás a hátrányos helyzetű, tehetséges és kiváló képességű tanulók oktatásához, a gyermekek és az ifjúság önművelődésének, értékes szabadidő tevékenységének szervezése, ehhez anyagi és egyéb segítség nyujtása, továbbá sport és egyéb rendezvények megszervezése, elsősorban az egészséges életmódra nevelés és oktatás anyagi segítése, támogatása. ... >>

Kazincbarcikai Iskolaigazgatók Egyesülete

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u. 2.
képviselő: Madarasi Jánosné ... >>

Kazincbarcikai Könyvtárápoló Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
képviselő: Hazag Mihály
Az 1991. évi XX.tv. 108.§. /1/ bek-ben foglalt feladatok megvalósulása érdekében kazincbarcika városban a könyvtári szolgáltatás hatékonyságának, színvonalának emelése, a város közművelődési, kulturális élete gazdagodásának elősegítése céljából. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár részeként működő Városi Könyvtár feladatainak színvonalasabb ellátásához, folyamatos működtetéséhez való hozzájárulás, támogatja a Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztését, a technikai felszereltség ... >>

Kazincbarcikai Középiskolások Köre

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Tervtáró út 11.
képviselő: Klementné Bíró Anikó ... >>

Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Akácfa út 1.
képviselő: Angáné Patvaros Csilla gazd.vezető, Husi Józsefné titkár, Komlósi Péterné elnök ... >>

"Kazinczy-Kertváros Általános Iskolába járó Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7.
képviselő: Béres Lajos Csaba
a.) A kulturális örökség megóvása, ezen belül is a Kazinczy-Kertváros Általános Iskola kulturális életének segítése, megújítása. b.) Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése ezen belül is: - az iskolai neveléshez szükséges felszerelési tárgyak szemléltető eszközök korszerűsítése, - a nevelési, oktatási feltételek javításának elősegítése, - az iskolai közélet rendezvényeinek szervezése, támogatása, - a számítástechnikai ismeretek terjesztése, az informatikai fejlődés személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, - az alapítványi céloknak is megfelelő és kiemelkedő szellemi alkotások díjazása, - tehetséggondozás, - a táborozási lehetőségek bővítése, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, - az idegennyelv-oktatás feltételeinek bővítése, korszerűsítése, - az egyéb nevelési célok - beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - a támogatása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok - oktatók munkájának elismerésében való közreműködés. c.) Hagyományőrzés, a nevelési, iskolai hagyományok felkutatása, megóvása. d.) Környezetvédelem e.) Sporttevékenység, ezen belül is az adott általános iskola, a város általános iskolái és a városi lakosságának bevonásával sport, játék és kulturális programok szervezése. f.) A közösségi élet fejlesztése, iskolai közösségi programok szervezése. g.) Kapcsolattartás és kulturális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika Város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. ... >>

Kazinczy-Kertvárosi Általános Iskola Sportegyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 5-7.
képviselő: Király Istvánné elnök ... >>

"Kertvárosi Óvoda gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 12.
képviselő: Mártonné Kövesdi ilona
Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, pedagógiai célú alapfeladatokon túli szolgáltatások, programok szervezés és megvalósítása. ... >>

"Környezetünk egészségéért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56.
képviselő: Dr.Falvassy György elnök
A kórház vonzáskörzetéhez tartozó lakosság magasabb szintű ellátottságának biztosítása. Anyagi támogatás nyújtása az orvosi berendezések, műszerek beszerzéséhez. Anyagi támogatás nyújtása az egészségmegelőző és gyógyító munka továbbfejlesztéséhez. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve vállalkozásokkal és befektetésekkel történő gyarapítása. ... >>

Legféltettebb Kincseinkért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt.44
képviselő: Kammel Péterné
A Kazincbarcika, Széchenyi úti óvoda mindenkori óvodásainak szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztése, segítése, ezen belül az óvodai neveléshez szükséges tárgyi feltételek javítása, fejlesztése, a nevelési feltételek javítása, pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése, egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás életmódigény fejlesztésére, ezzel összefüggő gyermekprogramok, versenyek szervezése, feltételeinek biztosítása, természetbarát gondolkodásmód kifejlesztésének megismertetésére gyermekprogramok szervezése, tehetséggondozás, a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, egyéb nevelési célok támogatása, az alapítványi célokat szolgáló vállalkozási ... >>

MARGARÉTA Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.
képviselő: Bodnár Istvánné
Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, fogalalkozási anyagok, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú, alapfeladaton túli szolgáltatások szervezése. Egészségvédelmi és természetbarát gyermekprogramok szervezésével az egészséges életmódra nevelés és a környezetvédelemre nevelés színvonalas pedagógiai megvalósítása. Az általános és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek /többek között roma gyerekek/ beilleszkedését, felzárkózását elősegítő fejlesztő program feltételeinek biztosításával. ... >>

"Napsugár Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.
képviselő: Blága Szilvia
Hozzájárulás az óvodaszakmai célkitűzéseinek megvalósításához, különböző pedagógiai programok bevezetéséhez és az óvoda szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeinek segítéséhez.Az óvoda helyi nevelési programjaiban megfogalmazott célok megvalósításának segítése. Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzése, javítása, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlesztéséhez szükséges eszközök körének bővítése, a pedagógiai célok és az ún. alapfeladatokon túli szolgáltatások feltételeinek bővítése, ehhez eszközök beszerzése. ... >>

"Pollack Mihály" Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály u. 29.
képviselő: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes elnök
A kazincbarcikai Pollack Mihály Úti Általános Iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. A kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskola és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanulók szociális segélyezése. Egészségmegőrzési felvilágosítás. Természetvédelmi, környezetvédelmi akciók szervezése. Gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenység szervezése. ... >>

"Sajókazinci Reménység" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 37.
képviselő: Fekete Gyula Imre elnök
A hitoktatás anyagi, technikai feltételeinek megteremtése, illetve bővítése. A gyülekezet hitéletéhez kapcsolódó önszerveződő csoportok, pl. énekkar, társaskör támogatása. Gyermek és ifjúsági hitélethez kötődő programok, táborok támogatása, szervezése. Helyi gyülekezeti sajtó támogatása. Személyre szóló ösztöndíjak biztosítása arra érdemes és rászorult diákok hallgatók részére református középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányok végzéséhez. Sajókazinc, közelebbről a parókia szülöttjének, a Szózat megzenésítőjének, Egressy Béni emlékének ápolása, az emlékoszlop gondozása, koszorúzása, ünnepi emlékműsorok szervezése. A műemlék jellegű templomépület és- berendezés állagának megóvása. Segélyezés, személyes gondoskodás, gondozóhálózat megszervezése. Segítségnyújtás a bel- és külföldi kapcsolatok kiépítéséhez, ápolásához. Magyar nyelvű református vallási sajtó, könyvek juttatása. Találkozók szervezése. A gyülekezeti hitélet kulturált körülményeinek kialakítása. A rendszeres gyermek ifjúsági és felnőtt hitélettel összefüggő, de istentiszteleten kívüli programok, események támogatása. Olyan városi, megyei, országos események, rendezvények támogatása, melyek szellemisége nem ellentétes az egyházközség hitbeli, erkölcsi küldetésével, lehetőség szerinti részvétel ezen rendezvényeken. A hitéletre való ösztönzés széles körben történő szervezése, ehhez kapcsolódó bel- és külföldi programok és utazások lehetőség szerinti támogatása. ... >>

" Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3702 Kazincbarcika, Irinyi u.1.
képviselő: Dr.Zsíros Sándor
Az oktatás anyagi, technikai ffeltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kultúrális és szabadidős programok szervezése,támogatása.A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Külömböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása, kiemelkedő képességű diákok számára. Támogatás nyújtása az intézeti tanárok belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak kibővítéséért. ... >>

Tehetséges Diákokért Ösztöndíj Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3701 Kazincbarcika, Herbolyai u. 1.
képviselő: Elek Erika
Az Egészségügyi és Óvónői Szakközépiskola szerény anyagi körülmények között élő, jó képességű tanulóinak ösztöndíjszerű ... >>

Újvárosi Napsugár Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3701 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
képviselő: Csák Gyuláné
A Kazincbarcikai Újvárosi Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése. Tanulmányi, sportversenyek, kultúrális vetélkedők, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása.Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás).Az alapítvány politikai célokat nem támogat. Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az alapítvány támogatja a "Ritmikus Sportgimnasztika Sportkör" sportolóit, akik az országos utánpótlás keretét képezik a ritmikus sportgimbasztika sportágban. ... >>
1. oldal