Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

"A MŰVÉSZETEKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/ B
képviselő: Jakab István
A kazincbarcika Kodály Zoltán Állami Zeneiskola működési feltételeinek javítása. Szükséges felszerelési tárgyak beszerzéséhez támogatása, az iskola tanulóinak és tanárainak hazai és külföldi szerepléseihez hozzájárulás, külföldi testvérkapcsolatok finanszírozása, szakmai táborok segítése. Tehetséges tanulók jutalmazása. Zeneiskola hagyományainak ápolása. ... >>

"AES az energetikai dolgozókért" Alapítvány

(kulturális,szociális)

3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.
képviselő: Bartók Ferenc
A jelenleg, illetve korábban az energetikai szektorban dolgozók és családtagjaik életkörülményeinek, anyagi, szociális, kultúrális helyzetének javítása, az önhibájukon kívül nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek segítése. ... >>

Alsóvámosi Herman Ottó Általános Iskola Gyermekeiért Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39 a
képviselő: Lipták Csabáné
Az Alsóvárosi Herman Ottó Általános Iskolába járó mindenkori tanulók szellemi és fizikai képességeinek, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az ehhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú - az alapfeladatokon túli- szolgáltatások szervezése, feladatokon túlmenően is foglalkozó pedagógusok, nevelők segítése, támogatása, ezen belül is különösen:
az iskolai neveléshez szükséges felszerelések, tárgyi és szemléltető eszközök korszerűsítése, fejlesztése;
a gondozási, nevelési, oktatási feltételek javítása;
az iskolai közélet eseményeinek, programjainak rendezvényeinek a szervezése, anyagi támogatása;
az iskolai közösségek működési feltételeinek javítása;
az iskolások testi, szellemi, erkölcsi fejlesztésének elősegítése, felkészítése az iskolai oktatásra;
az iskolai tanulókkal kiemelkedően foglalkozó szakember anyagi és erkölcsi megbecsülésének támogatása;
tehetséggondozás;
kulturális, sport- és tanulást segítő programok, versenyek körének és színvonalának fejlesztése, szélesítése;
a közösségi megmozdulások, ünnepségek lehetőségeinek bővítése, feltételeinek fejlesztése;
a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, pedagógusok, szakemberek támogatása;
a szülőkkel való nevelési kapcsolatok, közösségi rendezvények szervezésének támogatása;
egyéb nevelési célok- beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - támogatása. ... >>

ARANYESŐ Idős Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét u.8.
képviselő: Takácsné haszon jolán
Az Idős Otthonban lakók életkörűlményeinek minőségi szinten tartása, a szakmai munka színvonalának emelése, tárgyi feltételek beszerzése, javítása, pótlása, minőségi ellátás javítását célzó eszközök beszerzése kulturális rendezvények, szabadidős programok (kirándulások, üdülések, mozi, színház, stb.) támogatása, csereüdültetés, utazási költség finanszírozása, mini könyvtár létrehozása, működése folyamatosságának biztosítása, szakmai képzések, tapasztalatcserék finanszírozása ... >>

Árpád fejedelem téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/a.
képviselő: elnök Feketéné Sándor Ildikó
A kazincbarcikai Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltetőeszközök körének bővítése. Tanulmányi - és sportversenyek, kultúrális vetélkedők, táborok, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása. Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Barcikai Aszfalt Betyárok Motoros Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 10. 1/1.
képviselő: Nagy László elnök
A magyar nemzeti valamint keresztény eszmék és értékek megőrzése, a nemzeti hagyományok ápolása céljából a magyar nemzet történelmének emlékhelyeire motoros túrák szervezése. Önkormányzatok rendezvényeinek színesítése, társadalmi munkájának segítése, kulturális programjainak támogatása. Közrend és közlekedésbiztonság segítése, védelme. A környezet védelme szervezett hulladékgyűjtéssel, fásítással egyéb növények telepítésével. Más hasonló célú egyesületek, szervezetek támogatása. Élőzenei koncertek, fesztiválok szervezése, rendezése. Tehetséges helyi, amatőr zenekarok felkarolása, koncerteken való bemutatkozási lehetőség nyújtása, élőzenei fellépésnek, országos elismertségnek, illetve külföldi szereplési lehetőségének elősegítése. Helyi társszervekkel, iskolai intézményekkel karöltve komplex ifjúsági programok szervezése. Helyi médiában könnyűzenét népszerűsítő rockzenei műsorok létrehozása. A helyi motoros klubokkal motoros fesztivál rendezése az amatőr csapatok szerepeltetésével is. ... >>

"Barcikai Borkultúráért" Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Kikelet- köz 1. fsz/1.
képviselő: Dr. Csuták János elnök ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

" Deák Ferenc Szakképző-Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.
képviselő: Szabó Lászlóné
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Különböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanuló szociális segélyezése. ... >>

"Felsőbarcikáért" Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Táncsics M. u.52.
képviselő: Viszoczky Sándor
a./ A kultúrális örökség megóvása, ezen belül is Felsőbarcika városrész kultúrális életének segítése, nyújtása. b./ Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése c./ Hagyományőrzés, a városrészi hagyományok felkutatása, megóvása. d./ Környezetvédelem. e./ A közösségi élet fejlesztése, közösségi programok szervezése. f./ Sporttevékenység, ezen belül is a városrész lakosságának bevonásával sportjáték és kultúrális programok szervezése. g./ A közösségi élet fejlesztése, városrészi közösségi programok szervezése. h./ Kapcsolattartás és kultúrális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. j./ Erre vonatkozó megállapodás alapján a helyi Művelődési és Közösségi Ház működtetése, üzemeltetése az alapítványi célok elérése érdekében.k./ Közösségi, szociális tevékenység amely azt hivatott szolgálni, hogy a városrész több mint egy évtizede tartó elvizesedésének megakadályozása, a kárenyhítés céljából kifejezetten e célra rendelt adományokat, juttatásokat a rászorultsági elv figyelembe vételével az arra jogosultak részére eljuttassa. ... >>

Fiatalok az Új Nemzedékért Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Bükkalja u. 29.
képviselő: Bátyi Attila elnök ... >>

Függetlenek Kazincbarcikáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mányoki út 2.
képviselő: Sáfrány Miklós elnök
1.A helyi közösségek fejlesztése.
2.A nemzet hagyományos értékeinek, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása
3.A nemzeti és európai értékrend ? az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása ? képviselete és terjesztése.
4.A jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése.
5.Szakmai és polgári fórumot teremteni a térség fejlesztésével kapcsolatosan társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek.
6.A nem kormányzati szervek nemzetközi összefogását erősíteni a helyi érdekek és célok elősegítésére.
7.Az érintett települések polgárait bevonni a hosszú távú célok szem előtt tartó tevékenységek megszervezésébe.
8.Nyilvánosságot biztosítani a későbbi célok, kockázatok, tervek véghezvitelére, illetve az esetleges káros tendenciák megjelenítésére.
9.A térség gasztronómiai értékeinek megőrzése, támogatása, terjesztése.
10.A települések kulturális örökségeinek, műemlékeinek védelme, ápolása.
11.Környezetünk védelmem mentálhigiénia feltételek javítása, szocializáció elősegítése.
12.Kazincbarcika sportéletének támogatása. ... >>

"Gyermekeink a Jövő" Iskolai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
képviselő: Oláh Zsoltné
Az oktatás anyagi,technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések beszerzése, különösen oktatási célokra videó és oktatóanyagok vásárlása. Nyelvtudás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók, kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás) Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, a nyertes diákok és pedagógusok díjazása, minél több tanuló versenyeztetésével. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása Diáksportversenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Iskolamúzeum alapításához szükséges eszközök beszerzése, az alapítás támogatása. A város és városkörnyék néprajzi értékei és hagyományai gyűjtésének támogatása. ... >>

Hittantanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa Kazincbarcika

(szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy.u.35.
képviselő: Petró Józsefné
A külömböző tanintézetekben hittant tanuló és a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközséghez tartozó diákifjúság hittan tanulmányainak hatékonyabbá tétele érdekében szemléltető eszközök, tanulmányi kirándulások, diáktalálkozók,egyéb lehetőségek megteremtése, tanulmányi és általános műveltségi színvonalának emelése érdekében a Római Katolikus Közösségi Ház Ifjúsági Központjában szemináriumok, előadások, irodalmi, művészeti, rendezvények rendezése, szervezése, szociálisan rászoruló gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű diákok segítése. ... >>

"Integráció 2000" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 12. I/2.
képviselő: Tóth Zoltán
Az alapítvány célja elsődlegesen a Magyarországon és a régióban élő magyar és nemzetiségi, etnikumi kisebbségekhez tartozó embereket, embercsoportokat megillető általános alkotmányossági, ezen belül állampolgársági, kulturális, szociális jogainak biztosítása, és ennek figyelemmel kísérésének és megóvásának kívánják alárendelni. Ennek keretében a közhasznú szervezetként is működő alapítványi célok a következők: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Irinyi János Középiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u. 1.
képviselő: elnök Pál-Kutas Dénesné
a.) a középiskolai oktatás színvonalának emelése, b.) a kiemelkedő tehetségű diákok elismerése, c.) szakmai, kultúrális és szabadidős programok támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelően: - tanulmányi versenyeket, vetélkedőket, tanulmányi utakat szervez és támogat, - ápolja a kultúrális hagyományokat, hagyományokat teremt, - támogatja a középiskola tanulói részére értékes művészi produkciók és rendezvények létrejöttét, - közreműködik a jobb feltételek megteremtésében az iskola tanulóinak szabadidő eltöltéséhez. ... >>

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesülete

(kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. fsz/5.
képviselő: Czakó Lászlóné elnök
Általában a kistérségben lakó idős emberek helyzetének, érdekének feltárása, megjelenítése, érdekeinek védelme. Az idősek életkörülményeiben történő változások figyelemmel kísérése. A korosztályra jellemző szükségletek feltárása és közvetítése az önkormányzatok és a többcélú társulás felé. Részvétel az idősek sorsát lényegesen érintő és befolyásoló döntések előkészítésében, állásfoglalások kialakításában, javaslattételben. Közreműködik az Idősek Világnapi rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, az idősek aktivizálásában, a kistérségi társadalmi, kulturális rendezvények koordinálásában. ... >>

Kazincbarcika város és környéke Művészetéért Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Egressy utca 1/B.
képviselő: képviselő Boros Géza ... >>

Kazincbarcika Város Kommunális és Kultúrális Fejlődéséért Alapítvány

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
képviselő: Sajó Attila
Az alapítvány célja az, hogy az alapítvány javára felajánlott befizetések felhasználásával folyamatosan támogassa a lakóhely szociális és kommunális ellátottságának az ellátás színvonalának emelését célul kitűzött programok megvalósítását, a város levegőtisztasági, zajvédelmi és környezetvédelmi feladatainak megoldását, és elősegítse a város közművelődési, kultúrális életének gazdagodását. Másik fontos célja a pályakezdő fiatalok és munkanélküliek segítése. ... >>

Kazincbarcikai Könyvtárápoló Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
képviselő: Hazag Mihály
Az 1991. évi XX.tv. 108.§. /1/ bek-ben foglalt feladatok megvalósulása érdekében kazincbarcika városban a könyvtári szolgáltatás hatékonyságának, színvonalának emelése, a város közművelődési, kulturális élete gazdagodásának elősegítése céljából. Az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár részeként működő Városi Könyvtár feladatainak színvonalasabb ellátásához, folyamatos működtetéséhez való hozzájárulás, támogatja a Városi Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztését, a technikai felszereltség ... >>

"KAZINCBARCIKAI MÁRCIUS" ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Építők u. 28.
képviselő: Béres László
Kazincbarcika város civil és kulturális fejlődésének elősegítése; lakossági, kulturális, szellemi, sport programok (rendezvények) szervezése és megrendezése; Kazincbarcika és vonzáskörzete ifjúságának kulturális szórakozási, szabadidős lehetőségeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Hámán Kató út 1.
képviselő: Kovácsné Tokai Edit elnök
A társadalmi szervezet működési körének jellege:Egészségügyi, szociális tevékenység.

A Kazincbarcikán és térségében élő rákbetegek részére közösség kialakítása, fenntartása és folyamatos működtetése. Részükre rehabilitációs ( életminőséget javító, kulturális és szabadidős) programok szervezése, egymás segítése, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok létesítése és ezáltal az eredményes gyógyulás elősegítése. A rákbetegek és hozzátartozók számára testi, lelki és szociális segítségnyújtás. A Kazincbarcikán és térségében élő rákbetegek számára ismeretterjesztések szervezése, az életmódbeli tanács elmélyítése. A lakosság egészséges életmódra nevelése, a betegségmegelőzés módszereinek bővítése, a rákszűrések rendszeressé tétele és a lakossággal való elfogadtatása. A rákbetegséggel, a rákbetegek életével széleskörű szemléletformálás. A rákbetegek kellő mértékű, humánus és szakszerű tájékoztatása, jogaik megismertetése, érdekképviselete. Együttműködés a Magyarországon működő rákellenes szervezetekkel, rákbetegeket tömörítő társaságokkal, klubokkal, közös programok szervezése. A rákbetegek részére sokoldalú segítségnyújtás , sajátos érdekeik védelme és képviselete. Szociális alapú segítő akciók szervezése indokolt esetben, rákbetegek gyógyítása céljából. Segítő, támogató szolgáltatások a sikeres gyógyulás érdekében. ... >>

Kazincbarcikaiak a Német Kultúráért Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Pollack M utca 19
képviselő: Gyenesné Berecz Ágnes ... >>

"Kazinczy-Kertváros Általános Iskolába járó Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7.
képviselő: Béres Lajos Csaba
a.) A kulturális örökség megóvása, ezen belül is a Kazinczy-Kertváros Általános Iskola kulturális életének segítése, megújítása. b.) Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, ilyen programok szervezése ezen belül is: - az iskolai neveléshez szükséges felszerelési tárgyak szemléltető eszközök korszerűsítése, - a nevelési, oktatási feltételek javításának elősegítése, - az iskolai közélet rendezvényeinek szervezése, támogatása, - a számítástechnikai ismeretek terjesztése, az informatikai fejlődés személyi és tárgyi feltételeinek támogatása, - az alapítványi céloknak is megfelelő és kiemelkedő szellemi alkotások díjazása, - tehetséggondozás, - a táborozási lehetőségek bővítése, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozó nevelők, szakemberek támogatása, - az idegennyelv-oktatás feltételeinek bővítése, korszerűsítése, - az egyéb nevelési célok - beleértve a pedagógiai alapfeladatokon túli szolgáltatások nyújtásának, szervezésének - a támogatása. A kiemelkedő munkát végző pedagógusok - oktatók munkájának elismerésében való közreműködés. c.) Hagyományőrzés, a nevelési, iskolai hagyományok felkutatása, megóvása. d.) Környezetvédelem e.) Sporttevékenység, ezen belül is az adott általános iskola, a város általános iskolái és a városi lakosságának bevonásával sport, játék és kulturális programok szervezése. f.) A közösségi élet fejlesztése, iskolai közösségi programok szervezése. g.) Kapcsolattartás és kulturális, közösségi programok egyeztetése Kazincbarcika Város és a régió művelődési, sport és oktatási intézményeivel. ... >>

Kisvállakozók Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 1. fsz/3.
képviselő: Gógh Béláné ügyvezető, Urbánszki András elnök, Viszlai János alelnök
Működési területén az állam, önkormányzati és más szervezetek, hatóságok előtt képviselteti tagjai érdekeit. Erősítis és fenntartja tagjai közötti összetartást, szolidaritást, a gazdasági képviselőinek szellemi, erkölcsi, szakmabeli és gazdasági gyarapodása érdekében. A tagság egészét vagy a tagság egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, szabályozási kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes szervek félé továbbítja, közreműködik a megoldás kidolgozásában. A vállalkozói tevékenység gyakorlásához ügyvezetési és közgazdasági információkkal látja el tagjait. Célja a vállalkozói életforma sokoldalú segítése. Tájákoztatja tagjait az érdekképviseleti munka sokoldalú törekvéseiről, elismertségéről, erőfeszítéseiről, szervezést végez annak támogatására. Szakmai oktatásokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat szervez. Hagyományok ápolására, kulturális eseményekre rendezvényeket szervez. A tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi és tartós szövetségeket köt más gazdasági, társadalmi szervezetekkel. A tagok érdekében együttműködik más vállalkozói érdekképviseletekkel, kamarákkal. Tagjai segítésére szolgáltatásokat működtet az elnökség által megállapított szolgáltatási jegyzék alapján. Tagjai részére segítséget nyújt szakmai panaszos ügyek tárgyalásos úton való rendezéséhez. Határokon átnyúló partner kapcsolati, kiállítási lehetőséget szervez tagjainak. ... >>

"Pollack Mihály" Úti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály u. 29.
képviselő: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes elnök
A kazincbarcikai Pollack Mihály Úti Általános Iskolában folyó oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése. A kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskola és iskolán kívüli kulturális és szabadidős programok szervezése és támogatása. A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Személyre szóló célösztöndíjak biztosítása kiemelkedő képességű diákok számára. A tanulók szociális segélyezése. Egészségmegőrzési felvilágosítás. Természetvédelmi, környezetvédelmi akciók szervezése. Gyermek- és ifjúsági érdekképviseleti tevékenység szervezése. ... >>

Regionális Ifjúsági Tehetségkutató Egyesület

(oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Építők útja 24 II/10
képviselő: Újházi Roland ... >>

Sajómenti Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. utca 49
képviselő: Neszádeli Gyula ... >>

" Surányi Endre Szakképző Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3702 Kazincbarcika, Irinyi u.1.
képviselő: Dr.Zsíros Sándor
Az oktatás anyagi, technikai ffeltételeinek bővítése. Kiemelt tanulmányi programok támogatása. A nyelvi képzés, külföldi cserekapcsolatok szervezésével anyanyelvi környezetben történő segítése, cserekapcsolatok ösztönzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, valamint a felkészítők és nyertesek díjazása. Iskolai és iskolán kívüli kultúrális és szabadidős programok szervezése,támogatása.A diáksport ösztönzése, széles körben történő szervezése, nyári programok, belföldi és külföldi utak támogatása. Külömböző személyre szóló célösztöndíjak biztosítása, kiemelkedő képességű diákok számára. Támogatás nyújtása az intézeti tanárok belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak kibővítéséért. ... >>

Szent Miklós Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 9.
képviselő: Kozma László
1.) A kazincbarcikai görögkatolikus templom és paróchia építésének, fenntartásának elősegítése, támogatása. 2.) A Kazincbarcikai gör.kat. Egyházközség működésének, egyházközségi létesítmények és más gör.kat. intézmények fenntartása, támogatása, minden személyi, mind dologi vonatkozásban, ilyen intézmények létesítése, karbantartása, felújítása. 3.) Képzőművészeti alkotások, egyházzenei művek, sajtó és bizantinológiai kiadványok támogatása. 4.) Tudományos képzés, oktatás, idegennyelvtanulás és továbbképzés elősegítése. Tanulmányok, sport és kultúrális tevékenységek támogatása. Ösztöndíjak adományozása. 5.)Keresztény társadalmi egyesületek működésének segítése, gyermekek üdültetésének és cserekapcsolatok kiépítésének elősegítése. 6.) Az egyházközség tagjainak - amennyiben rászorulnak - szociális támogatása, szükség szerint, esetenként más gör.kat. egyházközségek és intézmények megsegítése. 7.) Cserkészek és más ifjúsági szervezetek működésének elősegítése, ... >>

"TÁBORTŰZ" Kazincbarcikai és Berentei Gyermekekért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Csokonai utca 18 X/3
képviselő: Józsa István
játékos, kultúrált szórakozás, tanulás lehetőségeinek megtermetése,
- elősegíteni a fiatalok társadami beilleszkedését az életkori sajátosságok fegyelembevételével,
- támaszt és ösztönzést adni a serdülőkor nehézségei és a negatív hatású problémák megoldására,
- szabadidős programok szervezése támogatása,
- nemzeti, történelmi, művészeti hagyományok ápolása, megőrzése, elsajátítása,
- Kazincbarcika és Berente települések kultúrális örökségének megismertetése, megóvása, hagyományainak felkutatása, közkinccsé tétele,
- természetvédelem, állatvédelem, a természet és az állatok megismertetésének elősegítése a természetben való élés szabáklyainak elsajátításával,
- egészséges testmozgás, sport fejleszése, egyéni képességek kifejlődésének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenxsége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kultúrális tevékenység,
- kultúrális örökség megóvása,
- természetvédelem,
- környezetvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megybízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Újvárosi Napsugár Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3701 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
képviselő: Csák Gyuláné
A Kazincbarcikai Újvárosi Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése. Tanulmányi, sportversenyek, kultúrális vetélkedők, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása.Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás).Az alapítvány politikai célokat nem támogat. Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az alapítvány támogatja a "Ritmikus Sportgimnasztika Sportkör" sportolóit, akik az országos utánpótlás keretét képezik a ritmikus sportgimbasztika sportágban. ... >>

Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület

(kulturális)

3700 Kazincbarcika, Patak út 13. 1/13
képviselő: Husonyicza Gábor ... >>
1. oldal