Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazincbarcika szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

"AES az energetikai dolgozókért" Alapítvány

(kulturális,szociális)

3704 Kazincbarcika, Ipari u. 7.
képviselő: Bartók Ferenc
A jelenleg, illetve korábban az energetikai szektorban dolgozók és családtagjaik életkörülményeinek, anyagi, szociális, kultúrális helyzetének javítása, az önhibájukon kívül nehéz egzisztenciális helyzetbe kerültek segítése. ... >>

Árpád fejedelem téri Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/a.
képviselő: elnök Feketéné Sándor Ildikó
A kazincbarcikai Árpád Fejedelem Téri Általános Iskola tanulóinak színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, korszerű szemléltetőeszközök körének bővítése. Tanulmányi - és sportversenyek, kultúrális vetélkedők, táborok, szabadidős programok szervezésének támogatása, a résztvevők díjazása. Tehetséges tanulók jutalmazása, támogatása. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Bódvavölgye Közlekedési Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Mátyás K.u.28.fsz.2.
képviselő: Tóbiás László
Edelény város környékén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében gyermekek részére közlekedésbiztonsági táborok szervezése, ennek keretében a kultúrált közlekedésre nevelés, Az alapítvány célja továbbá, hogy támogasson minden olyan tevékenységet és szándékot amely: - a közlekedési bűncselekmények megelőzésére, a megelőzés hatékonyságának kialakítására megbízható és hatékony technikai eszközök beszerzésére - iskoláknál, óvodáknál, televíziónál új megelőzési módszerek bevezetésére és alkalmazására - gyermekek területi versenyeinek anyagi támogatására - valamint a drogellenes provenció elősegítésre irányul. - az Edelény környékén élő emberek közlekedésbiztonsági, közbiztonsági közérzetének javítása, magas színvonalú propagandával -a gyermekek kultúrált közlekedésre nevelése, területi segédmotor-kerékpáros versenyek szervezése - a közlekedési bűncselekmények felderítését elősegítő technikai eszközök beszerzése - megelőzési pályázatok, és olyan verseny, vetélkedő anyagi támogatása, amely a területi közlekedési helyzetet javíthatja, illetve a balesetek számát csökkentheti. ... >>

CSILLAGFÉNY Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 26 III/2
képviselő: Horváthné Wantuch Kitti
Olyan családok támogatása, ahol beteg vagy hátrányos helyzetű gyermek él, és a beteg vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermek élete, fejlődése csak műtéttel vagy speciális kezeléssel javítható, de a család a felmerült költségeket vállalni nem tudja. A nem kórházi ápolásra és gondozásra szoruló gyermekek ápolásának megszervezése és anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja továbbá a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, tanulmányait.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-szociális tevékenység, családsegítés,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység
-gyermek- és ifjúságvédelem,
-hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Érted? Mindent? Fogyatékkal élő fiatalokért Alapítvány

(sport,szociális)

3700 Kazincbarcika, Radnóti tér 3 2/2
képviselő: képviselő Jancsó Tiborné
a./ Kazincbarcika és környékén fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok lovas terápiával történő rehabilitációja - ehhez szükséges megfelelő terep kialakítása, eszközök vásárlása, fedett lovarda létrehozása:
b./ a fogyatékkal élők integrálásának elősegítése, egészséges és fogyatékkal álő gyermekek és fiatalok számára tervezett közös programokkal:
c./ a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek bővítése lovaglás segítségével:
d./ a Nemzeti Lovas Program megvalósításának elősegítése lovas terápiával történő fejlesztő órák bevezetésével:
e./ az egészség megőrzésének elősegítése, az egészséges életmód igénnyé válásának kialakítása a lovas sport népszerűsítésével. ... >>

Hittantanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa Kazincbarcika

(szociális,kulturális)

3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy.u.35.
képviselő: Petró Józsefné
A külömböző tanintézetekben hittant tanuló és a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközséghez tartozó diákifjúság hittan tanulmányainak hatékonyabbá tétele érdekében szemléltető eszközök, tanulmányi kirándulások, diáktalálkozók,egyéb lehetőségek megteremtése, tanulmányi és általános műveltségi színvonalának emelése érdekében a Római Katolikus Közösségi Ház Ifjúsági Központjában szemináriumok, előadások, irodalmi, művészeti, rendezvények rendezése, szervezése, szociálisan rászoruló gyermekek segítése, hátrányos helyzetű, adottságú diákok támogatása, kisebbséghez tartozó hátrányos helyzetű diákok segítése. ... >>

HUMANITÁS Sütőipari Alapítvány

(oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Szabó L u.2.
képviselő: Bech Ágnes elnök
A munkavállalók szociális célú jövedelemkiegészítése. Az alacsony keresetű,nagycsaládos,hátrányos helyzetű munkavállalók szociális segélyezése. A dolgozók ingyenes, illetve önlöltséges üdültetésének biztosítása. Képzés, továbbképzés, átképzés lehetővé tétele a dolgozók számára. Támogatja a sütőipari dolgozók érdekében egyéb fel nem sorolt közérdekű jótékony célú megvalósulását. ... >>

" IDŐK " Irinyi Diákönkormányzati, Diákjóléti Oktatási és Sport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Egressy B.u.1.
képviselő: Hídvári Imre
az Irinyi János Műszaki Középiskola tanulói érdekképviseletének támogatása, a diák önkormányzat fejlesztése, - az I. évfolyamosok beilleszkedésének segítése, megismertetésük az iskola történetével, céljaival, működésével, a középiskolásokat megillető jogokkal, - a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók önképzésének anyagi támogatása, egyéb segélyezése, - a tanításon kívüli önképzés szervezeti kereteinek bővítése, anyagi eszközök előteremtése, - az amatőr szabadidősport, a diáksport-mozgalom támogatása, tehetségek felkutatása, versenyek szervezése, díjazása, - a tanulmányi munkában, közösségi munkában kíváló diákok jutalmazása, - tanulmányutak, tanulmányi kirándulások szervezése, - a tanításon kívüli önképzés, diák- és segítő pedagógusok jutalmazása. ... >>

"Integráció 2000" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 12. I/2.
képviselő: Tóth Zoltán
Az alapítvány célja elsődlegesen a Magyarországon és a régióban élő magyar és nemzetiségi, etnikumi kisebbségekhez tartozó embereket, embercsoportokat megillető általános alkotmányossági, ezen belül állampolgársági, kulturális, szociális jogainak biztosítása, és ennek figyelemmel kísérésének és megóvásának kívánják alárendelni. Ennek keretében a közhasznú szervezetként is működő alapítványi célok a következők: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, - rehabilitációs foglalkoztatás - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - Euroatlanti integráció elősegítése, - közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. ... >>

Kazincbarcikai Futball Club jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Barabás u.54.
képviselő: Kádár Zsolt
A gyermek labdarúgók testi, szellemi fejlődésének elősegítése, az iskolai és iskolán kivüli oktató és nevelő munka, ezen belül az egészséges életmódra nevelés külömböző formáinak finanszírozása, hozzájárulás a hátrányos helyzetű, tehetséges és kiváló képességű tanulók oktatásához, a gyermekek és az ifjúság önművelődésének, értékes szabadidő tevékenységének szervezése, ehhez anyagi és egyéb segítség nyujtása, továbbá sport és egyéb rendezvények megszervezése, elsősorban az egészséges életmódra nevelés és oktatás anyagi segítése, támogatása. ... >>

Kazincbarcikai Hajléktalanokért Egyesület

(szociális)

3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 56.
képviselő: Szalontai Lajosné ... >>

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális,egyéb)

3700 Kazincbarcika, Augusztus 20. tér 3.fsz.
képviselő: Tomkóné Kiss Mária ... >>

MARGARÉTA Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2.
képviselő: Bodnár Istvánné
Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek javítása, fogalalkozási anyagok, korszerű szemléltető eszközök körének bővítése, pedagógiai célú, alapfeladaton túli szolgáltatások szervezése. Egészségvédelmi és természetbarát gyermekprogramok szervezésével az egészséges életmódra nevelés és a környezetvédelemre nevelés színvonalas pedagógiai megvalósítása. Az általános és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek /többek között roma gyerekek/ beilleszkedését, felzárkózását elősegítő fejlesztő program feltételeinek biztosításával. ... >>

"Napsugár Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.
képviselő: Blága Szilvia
Hozzájárulás az óvodaszakmai célkitűzéseinek megvalósításához, különböző pedagógiai programok bevezetéséhez és az óvoda szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeinek segítéséhez.Az óvoda helyi nevelési programjaiban megfogalmazott célok megvalósításának segítése. Az óvodás gyermekek színvonalas neveléséhez szükséges tárgyi feltételek beszerzése, javítása, a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlesztéséhez szükséges eszközök körének bővítése, a pedagógiai célok és az ún. alapfeladatokon túli szolgáltatások feltételeinek bővítése, ehhez eszközök beszerzése. ... >>
1. oldal