Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kimle kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

DABALA-MIX Nosztalgia Egyesület

(kulturális)

9181 Kimle, Fő u. 40.
képviselő: Dr. Bardon Istvánné
Az egyesület célja, hogy formát és keretet biztosítson arra, hogy a legtágabb stílusirányzatokat felölelő élő zenét játszó, illetőleg kedvelő személyek rendszeresen összegyűljenek, szabadidejük kulturált eltöltése céljából. Az egyesület tagjai célul tűzik ki továbbá, hogy anyagi alapokat teremtsenek és technikai eszközöket biztosítsanak az egyesület keretein belül működő zenészek, illetve zenész csoportok működéséhez. Célul tűzzük ki rendezvények lebonyolítását, továbbá rendezvényeken való részvételt, ahol az egyesület tagjai a tudásukat bemutathatják. ... >>

"Falufejlesztés - 99" Közalapítvány

(kulturális)

9181 Kimle, Fő u. 114.
képviselő: Németh Alfrédné
Olyan lakossági fejlesztések megvalósítása, amelyek a kommunális szolgáltatások, kulturális élet, egészséges életmód bővítését célozzák. ... >>

"Katicabogár Alapítvány a Horvátkimlei Óvodásokért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9181 Kimle, 48-as tér 3. (2.sz. Óvoda)
képviselő: Vojnisek Péterné
Az óvodai nevelő-oktató munkát segítő, szemléltető eszközök beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása (játékok, óvodai berendezési- felszerelási tárgyak bővítése, fejlesztése). Az óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez történő hozzájárulás (tanulmányi kirándulás, úszásoktatás, rendezvények, horvát nemzetiségi nap külső előadó tiszteletdíja.) Az óvoda jeles napjainak alkalmából a gyermekek anyagi megajándékozásának segítése. Könyvek, szakmai folyóiratok beszerzésének esetenkénti támogatása. Óvodai dolgozók szakmai továbbképzésének esetenkénti támogatása. Különböző pályázatokon résztvevő gyermekek, pedagógusok ... >>

Kimle és Novákpuszta Természet és Faluvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9181 Kimle, Fő u. 122.
képviselő: Dr. Pilt Richárdné
A helyi közösségek fejlesztése a nemzet és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Kimle, Novákpuszta és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért.
Természeti és épített értékeink megőrzése, helyi oktatási-nevelési intézmények és civil szervezetek környezetvédelmi kezdeményezéseinek, programjainak támogatása.
Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenséget, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében. ... >>

KIMLEI HARMONIKÁSOK EGYESÜLETE

(kulturális)

9181 Kimle, Vízpart utca 2.
képviselő: Grundtner Gábor
Az egyesület az 1989. évi II. törvény alapján tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely kulturális csoportként fejti ki tevékenységét. A harmonikáshagyományok megőrzése, a tagok kulturális és művészi érdekeinek képviselete, népszerűsítése mellett, a kulturális szórakozás megteremtése; tagjai részére próbálás, gyakorlási, tanulási lehetőség biztosítása; a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a kulturális és erkölcsi értékek tiszteletben tartása, a művészet szeretetére való nevelése; biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismterteti a működéssel összefüggő szabályokat és rendelkezéseket; kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fent más harmonikásérdekeltségű társadalmi szervekkel, együttműködik a kultúrával foglalkozó állami és gazdálkodó szervekkel. ... >>

Kimlei Kulturális Egyesület

(kulturális)

9181 Kimle, Vízpart u. 2.
képviselő: Ábrahám Gábor
Kulturális értékek feltárása és ápolása, helyi civil társadalom nyilvánosságának biztosítása, Kimlén működő kultúrális csoportok munkájának összehasonlítása, a magyarországi horvát és német nemzetiségek kultúrájának megismerése, a népek közötti ismeretek és érzelmi kapcsolatok ápolása, elmélyítés, nemzetiségi kapcsolatok ápolása a határon túli nemeztekkel és horvátokkal. ... >>

Kimlei Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9181 Kimle, Vízpart út 2.
képviselő: Fülöp József
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. A horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Kimling Alapítvány

(kulturális)

9181 Kimle, Felszabadulás u. 100.
képviselő: Grundtner Gábor, Nagyné Andirkó Júlianna ... >>

Mersic Alapítvány

(kulturális)

9181 Kimle, 48-as tér 3.
képviselő: Ronczai Jánosné, Stipkovits Jánosné
A helyi horvát hagyományok ápolása, gyüjtőmunka finanszírozása, kiemelkedő kulturális tevékenységek díjazása. ... >>

SZIGETKÖZ-MOSONI-SÍK LEADER EGYESÜLET

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9181 Kimle, Fő út 114.
képviselő: Kimle Község Önkormányzata, melynek törvényes képviseletére jogosult: Balsay Zsuzsanna polgármester
Szigetköz és Mosoni-sík, valamint a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Szigetköz és Mosoni-sík, valamint a Nyugat-Dunántúli régió, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó települések értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek, LEADER folyamat széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása; a térség és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása; az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása; az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme; kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel. A társadalmi szervezet kulturális, oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési, nemzetközi és egyéb tevékenységet folytat. ... >>
1. oldal