Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Koroncó egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Koroncó Községért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Morvacsek Jánosné
Koroncó község egészségügyi ellátásának, az általános iskola tanulóinak és a napközi otthonos óvodai ellátottak oktatásának, nevelésének, művelődésének és sportolásának, a község közrend-, közbiztonságának elősegítése. ... >>

Koroncói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Madarász István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

MARCAL Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9113 Koroncó, Pere u. 2.
képviselő: Kovács György
Az egyesületekre és vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszertartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekével - különösen a helyi erdő-és mezőgazdasági érdekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

"Összefogás Koroncóért" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.
képviselő: Kovács Tibor
Az egyesület elsődleges feladatának tekinti Koroncó község gazdasági és kulturális fejlődésének elősegítését, a településen élők közösségi összetartozásának erősítését és hangsúlyosan Koroncó község sorsát érintő kérdéseknek széles nyilvánosság biztosítását. Mindezen célok érdekében felvállalja az egyesület a település fejlődésének érdekében álló gazdasági, kulturális, környezet- és természetvédelmi, szociális kezdeményezések felkarolását, szervezését, mindezek és az egyesület tagjainak Koroncó község érdekeivel összhangban álló véleményének kifejezésre juttatását minden törvényes eszköz igénybevételével, így a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán való jelöltállítással, továbbá vállalja az egyesület a közösségi összetartozás erősítése érdekében kulturális és szabadidőprogramok szervezését és lebonyolítását. ... >>
1. oldal