Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kozármisleny kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület

(kulturális,egyéb)

7761 Kozármisleny, Rákóczi utca 72/B.
képviselő: elnök Spán Józsefné
a gyermekek szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltése érdekében olyan délutáni elfoglaltságok, táborok szervezése, amelynek során a gyerekek megismerhetik kulturális örökségünket, népszokásainkat, hagyományainkat, népi kismesterségeinket, a turizmus szépségeit, környezetünk élővilágát, annak védelmét. ... >>

Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 12.
képviselő: elnök Palotai János
a hasonló érdeklődési körű családokkal való együttműködés elősegítése Kozármisleny területén. Az egészséges életmód szorgalmazása, a családok testmozgásra buzdítása, a közösség tagjainak a természet, az állatok szeretetére, védelmére tanítása, a hátrányos helyzetű családok segítése, az épített, valamint a természeti kulturális örökség megóvása és a közösség összefogásának erejére, társadalom építő szerepére történő tanítás. ... >>

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20.
képviselő: kuratóriumi elnök Lencsés Lídia Julianna
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Józsa Gergely Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 5.
képviselő: elnök Baumholczer Jenőné
A Kozármisleny községben magyar és nemzetközi néptáncokat tácoló tánccsoport iránti közösségi érdeklődés, szereplési felkérések, valamint a tánccsoport tagjai által folytatott magyar és nemzetközi néptánc-kincs felkutatása, gyűjtése, a néptánc hagyományok feldolgozása és megőrzése. A magyar és a nemzetiségi néptánc hagymányinak ápolása céljából tánctáborok és rendezvények szervezése és azokon való részvétel feltételeinek biztosítása, táncegyüttes vezetők és táncosok képzése, továbbképzése, mindezek anyagi feltételeinek biztosítsa. Hazai és nemzetközi művészeti és táncközösségi kapcsolatok ápolása céljából néptánctalálkozók szervezése, cserekapcsolatok támogatása, a tánchagyományokkal kapcsolatos zenei kiadványok szerkesztése és terjesztése. ... >>

Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán utca 24.
képviselő: elnök Bandi András
irodalmi és kulturális értékek megőrzése, védelme, nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, megőrzése, ápolása, az összmagyarság kulturális érdekeinek védelme, és egyben európai gondolatiság fejlesztése, ápolása. Magyarországi kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, A kulturális teljesmények díjazása, Káplár László díj létrehozása, évenkénti kiosztásával. Cél megvalósítása érdekében kiadványok készítése, értékesítése, konferenciák szervezése. Tehetséggondozás. A tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek, ifjak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Kenderzsupp Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7761 Kozármisleny, Rákóczi utca 1.
képviselő: elnök Troszt Veronika
mozgásfejlesztés, képességfejlesztés, képességfejlesztő kézműves foglalkozások, lovagoltatás, hagyományőrzés, ökotúrák szervezése, környezetvédelem, határon túli magyarokkal kapcsolatépítés, kapcsolattartás, közös programok szervezése, az épített, természeti és kulturális örökség, a helyi identitás megőrzése, megújítása. ... >>

Kozármislenyi Ifjúsági Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 105.
képviselő: elnök Szilágyi Imre
Ifjúsági és gyermekprogramok szervezése Kozármisleny település lakói részére, helyi fiatalok megismerése, megismertetése a közösségi élettel, a tagok közösségi életének biztosítása. Ifjúsági programok, események szervezése és lebonyolítása. Aktív részvétel a település tisztaságának és épségének megőrzésében. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a Szövetség céljait támogató szervezeteknek, személyeknek. Hagyományok felélesztése, megőrzése és hagyományok megteremtése. Kapcsolatteremtés más ifjúsági szervezetekkel, testvértelepülésekkel, ifjúsági találkozók szervezése. Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása a település fiataljai számára. Kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Más szervezetek által szervezett programokon, rendezvényeken való részvétel. Lelkisegély nyújtása a település rászoruló fiataljai részére. ... >>

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Munkácsy M. utca 39.
képviselő: Bugyikné Hell Anna ... >>

Kozármislenyi Nyugdijasok Egymásért Egyesület

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 16.
képviselő: elnök Tarcsay Gyöngyvér ... >>

Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Munkácsy Mihály utca 86.
képviselő: Bóka András esperes
Kozármislenyben református templom és a gyülekezeti ház építtetése és működtetése, pénzügyi fedezetének biztosítása, tartalmas hitélet, a hívők lelki nyugalmának és lelki épülését segítő feltételek biztosítása, ennek érdekében oktatási és kulturális örökség megőrzését célzó tevékenység folytatása. ... >>

Közösségi Iskola Kozármisleny

(intézményi,oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
képviselő: Mezei Endréné
Iskolai tanulók és a lakosság művelődési, oktatási igényeinek kielégítése. ... >>

Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület Kozármisleny

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.
képviselő: képviselője Barics Arnold ... >>

Rotary Club Kozármisleny Egyesület

(kulturális,egyéb)

7761 Kozármisleny, Orgona utca 1.
képviselő: elnök Kántor Sándor
Nemzetközi és magyar Rotary mozgalom szellemiségét és céljait elfogadva, annak tevékenységében való aktív közreműködés. A magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése. Kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése, ápolása. Szolgálatkészség bátorítása, ösztönzése. ... >>

Szomszédvárak Egyesület a Kelet-Európai Kultúrák Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20.
képviselő: elnök Lóczy István
Az egyesület tevékenysége főként a fiatalokra, a diákokra kíván irányulni, ők jelentik az egyesület munkájának elsődleges célközönségét. Lehetőségei szerint az egyesület hozzá kíván járulni egy harmonikusan, toleránsan gondolkodó, tevékeny, aktív közéleti-társadalmi szerepet játszó ifjúság neveléséhez. Ezért olyan programokat dolgoz ki, amelyek az iskolai oktatáshoz kapcsolódnak, azt kiegészítik. Előadásokat, alkotóközösségeket szervez és működtet, figyelembe veszi az oktatási intézményekben megfogalmazott igényeket, követelményeket. Támogatni kíván az egyesület minden olyan tevékenységet, amely az ifjúság egészséges, harmonikus fejlődését segíti, amely a diákok életmódjának, kultúrájának, értékrendjének színvonalát fejleszti, illetve az egyesület maga is szervez és lebonyolít ilyen tevékenységeket, diákprogramokat. ... >>

Tornádó Tánc Sport Klub

(sport,kulturális)

7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán utca 38.
képviselő: Tarrné Rácz Judit ... >>

Veterán Autó-és Motorbarátok Egyesülete Pécs

(sport,kulturális)

7761 Kozármisleny, József A. utca 21.
képviselő: elnök Bútor Béla
a Kozármisleny és Pécs valamint a Dél-Dunántúli régió veteránjármű tulajdonosainak és hagyományőrzőinek összefogása a régi járművek kedvelőinek és a nagyközönségnek a járművek bemutatása, a tagok részére szabadidős elfoglaltság szervezése, az e járművekkel hazai és nemzetközi restaurálásában segítség nyújtás a tagok részére, alkatrészbörzék, kirándulások, kulturális és sportrendezvényeken történő részvétel szevezése, történelmi hagyományőrzés elsősorban magyar katonai hagyományőrzés szakosztályi szinten. Az egyesületnek régi járművek és alkatrészei felkutatása, gyűjtése, restaurálása és megőrzése, mindezek Magyarországon tartása mellett. A székhely település Kozármisleny Nagyközség Kulturális rendezvényein való közszereplés. ... >>
1. oldal