Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykovácsi intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
képviselő: Krauzer Ernő
Az Egyesület , mint a sportot kedvelők civil szervezete , céljául tűzte ki , hogy a magyar és a külföldi sportesemények kapcsán programokat, versenyeket szervezzen , sportszakosztáyokat hozzon létre, működtessen illetve kulturális programokat szervezzen és bonyolítson le. ... >>

Arany kéz Ápolást és Gondozást Nyujtó Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,sport)

2094 Nagykovácsi, Nádas u.3.sz.
képviselő: Takács Béla elnök
Idős,ill.szociális helyzetüknél fogva rászoruló személyek részére anyagi tá- mogatás nyujtása az otthonvba történő elhelyezéshez, ahol bennlakás, étkezés, ellátás, ápolás-gondozás, orvosi gyógykezelés, művelődés, sportcélú támogatás biztosítása. Nemzetközi szakmai jószolgálati cserekapcsolatok előmozdítása. ... >>

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 85.
képviselő: Pataki Ildikó
Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen: a 12-15 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra. Ifjúsági klubhelyiség, illetve egy közösségi színtér létrehozását, kialakítását. Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését. A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is oly módon, hogy a határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatokat a felek táborozással, közös rendezvényekkel megerősítik. ... >>

Boróka Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Erdész u. 10.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Freinet pedagógiai szellemiséggel műkö- dő óvoda tárgyi és anyagi eszközökkel való támogatása. A pedagógiai szakmai továbbképzés szellemi központjának kia- lakítása Nagykovácsi községben. ... >>

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Dózsa Gy.u.39.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Nevelési, oktatási feltételek javítása, idegennyelv, tanítás támogatása, az oktatókszakmai továbbképzésének támo- gatása. ... >>

Nagykovácsi Varjúvár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u.13.sz.
képviselő: Albert Éva
Gyermekszínház létesítése, működtetés,népi hagyományok felelevenítése, zenei képzés, egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Mátra u. 35.sz.
képviselő: Varga Mária elnök
Waldorf eszmeiségre épülő óvoda létrehozása, működtetés, a módszer fejlesztése és terjesztése. ... >>
1. oldal