Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyúl intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

Gyermekeink Mosolyáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Madarász út 27/A. A.
képviselő: Győriné Csendes Gyöngyi, Móricz Attiláné, Süveges Szabolcs
A Nyúli Teleház megteremtése és működtetése, ennek keretein belül kedvezményes irodai szolgáltatások és számítógép-használat, valamint internetes elérés biztosítása, tanfolyamok szervezése. Nyúli könyvtár könyvállományának gyarapítása, számítógépekkel történő ellátása, a könyvtár épületének felújítása és karbantartása. A Nyúli Fúvószenekar működésének és eszközei beszerzésének támogatása. Sportversenyek- és rendezvények szervezése, lebonyolítása. Népzenei kultúra hagyományainak ápolása, digitalizálása. Gyermekek táboroztatása, szabadidős tevékenységének szervezése. Információs központ kialakítása, felkészítése az Európai Unióba történő belépésre, segítségnyújtás pályázatok megírásában és figyelésében. Országos, regionális és helyi kulturális és egyéb csoportok összefogása, támogatása, eszközökkel történő ellátása, rendezvények szervezése és támogatása, határon túli kapcsolatok kialakítása. Az információ-technológiai alapjainak és újdonságainak terjesztése, megismertetése, újabb technológiák kidolgozása illetve a meglevők továbbfejlesztése. Segítségnyújtás Nyúl községben található műemlékek, emlékhelyek gondozásában karbantartásában. Sérült és fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalomba történő beilleszkedésének, oktatásában, üdülésének, eszközbeszerzésének támogatása. Felnőttképzés megszervezése, lebonyolítása, pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedésének segítése. Idős emberek, és az élethosszig tartó tanulás támogatása. Kulturális értékek és hagyományok digitális adatrögzítése különböző technikai eszközökkel. Információterjeszetés elektronikus és papíralapú kiadványokkal. Az egyesület kiemelten foglalkozik a nők foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási szintjük növelésével, munkaerő- piaci pozíciójuk megerősítésével, és (re) integrációjával. ... >>

Nyúl község Fúvószenei Kultúrájáért és Zenei Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Dózsa telep 15.
képviselő: Pulai Imréné Pápai Gyöngyi
Nyúl község ifjúsági fúvószene életének támogatása és - e célra figyelemmel - az iskolai zenei oktatás előmozdítása és segítségnyújtás a zenészutánpótlás neveléséhez. ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Táncsics u. 52/A.
képviselő: Pohárnik Jánosné
Az arra szociálisan rászoruló gyermekek részére támogatás nyújtása. Kulturális tevékenység, többek közt a gyermekek részére rendezett rendezvények (színházi, bábelőadások, kirándulások stb.) támogatása. Készségfejlesztő játékok, eszközök biztosítása a gyermekek részére. Nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése. A gyermekek védelme, érdekképviselete. Sport és szabadidőeszközök vásárlása, beszerzése. A nyelvtanulás tanítása (játékos formában is.) Ismeretterjesztő, szépirodalmi, mese, stb. könyvek, kazetták vásárlása. Az óvoda fejlesztésének, bővítésének elősegítése, támogatása. A gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>
1. oldal