Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyúl oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

Gyermekeink Mosolyáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Madarász út 27/A. A.
képviselő: Győriné Csendes Gyöngyi, Móricz Attiláné, Süveges Szabolcs
A Nyúli Teleház megteremtése és működtetése, ennek keretein belül kedvezményes irodai szolgáltatások és számítógép-használat, valamint internetes elérés biztosítása, tanfolyamok szervezése. Nyúli könyvtár könyvállományának gyarapítása, számítógépekkel történő ellátása, a könyvtár épületének felújítása és karbantartása. A Nyúli Fúvószenekar működésének és eszközei beszerzésének támogatása. Sportversenyek- és rendezvények szervezése, lebonyolítása. Népzenei kultúra hagyományainak ápolása, digitalizálása. Gyermekek táboroztatása, szabadidős tevékenységének szervezése. Információs központ kialakítása, felkészítése az Európai Unióba történő belépésre, segítségnyújtás pályázatok megírásában és figyelésében. Országos, regionális és helyi kulturális és egyéb csoportok összefogása, támogatása, eszközökkel történő ellátása, rendezvények szervezése és támogatása, határon túli kapcsolatok kialakítása. Az információ-technológiai alapjainak és újdonságainak terjesztése, megismertetése, újabb technológiák kidolgozása illetve a meglevők továbbfejlesztése. Segítségnyújtás Nyúl községben található műemlékek, emlékhelyek gondozásában karbantartásában. Sérült és fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalomba történő beilleszkedésének, oktatásában, üdülésének, eszközbeszerzésének támogatása. Felnőttképzés megszervezése, lebonyolítása, pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedésének segítése. Idős emberek, és az élethosszig tartó tanulás támogatása. Kulturális értékek és hagyományok digitális adatrögzítése különböző technikai eszközökkel. Információterjeszetés elektronikus és papíralapú kiadványokkal. Az egyesület kiemelten foglalkozik a nők foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási szintjük növelésével, munkaerő- piaci pozíciójuk megerősítésével, és (re) integrációjával. ... >>

HID A JÖVŐBE Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

9082 Nyúl, Táncsics Mihály u. 174.
képviselő: Dr. Fekete Gábor
A tanköteles és fiatal értelmiségi fogyatékosok fejlesztését szolgáló képzések támogatása. Ilyen fiatalok elhelyezését szolgáló otthonok létesítése. A fenti témára vonatkozó ismeretterjesztés. ... >>

Kisalföldi Információs Pontok Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Móricz Attiláné, Simon Enikő
A Szövetség összefogja és koordinálja azoknak az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek Győr-Moson-Sopron megye területén a közélettel, kulturális, sport programok szervezésével, információs anyagok gyűjtésével, rendszerezésével, írásával, terjesztésével, tanácsadással, képzések szervezésével foglalkoznak. ... >>

Nyúl község Fúvószenei Kultúrájáért és Zenei Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Dózsa telep 15.
képviselő: Pulai Imréné Pápai Gyöngyi
Nyúl község ifjúsági fúvószene életének támogatása és - e célra figyelemmel - az iskolai zenei oktatás előmozdítása és segítségnyújtás a zenészutánpótlás neveléséhez. ... >>

Nyúli Sporttwirling és Majorette Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9082 Nyúl, Fekete István út 29.
képviselő: elnök Bán Csabáné
A helyi Sporttwirling és Majorette csoport működtetése. A majorette, mint tömegsport megszerettetése, helyi hagyományainak ápolása. A twirling technika adaptálása, utánpótláskezelése. Hozzájárulni a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a 2004. évi I. törvény alapján. Majorette és sporttwirling oktatók, edzők képzésének támogatása. A twirling és majorette területén belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás a megyei, országos és nemzetközi Szövetség munkájába. Sportrendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében kezdeményezi intézkedések megtételét, kapcsolatot tart fenn más szervekkel (Polgármesteri Hivatal, Oktatási Intézmény, Labdarúgó Sportegyesület stb.). Az egyesület, mint nevében is jelzi sport céllal alakult meg, de kulturális tevékenységet is folytat. Részt vesz kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában, bekapcsolódik a község kulturális életébe. ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Táncsics u. 52/A.
képviselő: Pohárnik Jánosné
Az arra szociálisan rászoruló gyermekek részére támogatás nyújtása. Kulturális tevékenység, többek közt a gyermekek részére rendezett rendezvények (színházi, bábelőadások, kirándulások stb.) támogatása. Készségfejlesztő játékok, eszközök biztosítása a gyermekek részére. Nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése. A gyermekek védelme, érdekképviselete. Sport és szabadidőeszközök vásárlása, beszerzése. A nyelvtanulás tanítása (játékos formában is.) Ismeretterjesztő, szépirodalmi, mese, stb. könyvek, kazetták vásárlása. Az óvoda fejlesztésének, bővítésének elősegítése, támogatása. A gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

Sokoróaljai Fiatalokat Támogató Egyesület

(oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Iskola utca 33.
képviselő: Laposa Norbertné
Az egyesület alapvető célkitűzése: a helyi és a környező településeken élő fiatalok kultúrált szabadidő eltöltésének segítése. A tehetségek felkutatása. A különböző művészeti ágakban tevékenykedő fiatalok felkarolása, illetve segítése. A helyi és a környező településeken élő fiatalok közösségének fejlesztése, egymás kultúrájának és hagyományának megismerése, elfogadása, valamint megőrzése. Ifjúsági műhelyek, civil műhelyek és egyéb ifjúsági és kulturális közösségi terek működtetése.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. ... >>

VIKTÓRIA LOVAS EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9081 Nyúl, Arany J. u. 26.
képviselő: Molnár József
Az egyesület célja a lovasok oktatása és képzése, a lovas hagyományok ápolása, valamint a lovas oktatás tapasztalatainak megismertetése, a lovas turizmus és lovas borturizmus fejlesztése, a gyógylovaglás megismertetése, fejlesztése és terápiás hasznosítása, az íjászat hagyományainak őrzése, valamint a diákturizmus fejlesztése, különösen diákszálláshely biztosításával. Az egyesület célját azzal kívánja elérni, hogy rendezvényeket szervez a fenti célokkal összefüggésben, továbbá bemutatókat és versenyeket szervez, amelyeken a fenti célokat megvalósító programokat hajt végre. A fenti célok elérése végett az egyesület kiadványok kiadásáról gondoskodik, illetve felkutatja és kiadványok terjesztésével megismerteti az érdeklődőket a turizmus, a diákturizmus és diákszálláshely kedvező lehetőségeiről. Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében, programjai megismertetése végett elektronikus honlapot tart fenn. Az egyesület gyógylovaglási és terápiás lovaglási programokat szervez, célja szerint lovas és hagyományőrző táborokat szervez főként gyermekek és diákok részére, amelyen belül megismerteti a résztvevőket a lovas hagyományokkal és a lótartás állatbarát szabályaival. Az egyesület lovardákkal történő együttműködés alapján lovasképő szakköröket tart fenn. ... >>
1. oldal