Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Páty egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Ady Nyugdíjas Klub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Horváth Tamás ( elnök ) önállóan, Unyi Istvánné (elnök) önállóan
A községben élő idős, nyugdíjas lakosság összefogása, informálása és nem utolsó sorban segítése, valamint programok szervezésével életük örömteljessé tétele. Az egyesület tevékenységével arra törekszik, hogy a nyugdíjasok életének tartalmasabbá tétele érdekébn a kulturált pihenés biztosításával, kulturális életük gazdagítása előadások szervezésével, hazánk történelmi nevezetességeinek és természeti szépségeinek megismerése érdekében kiállítások, múzeumok megtekintésével, intézmények látogatásával. ... >>

Alapítvány a Korszerű Közbeszerzésért

(egyéb)

2071 Páty, Várhegyi u. 9.
képviselő: Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna ( elnök )
Elősegíteni a versenykultúra javítását a közbeszerzések, pályáztatások, tendereljárások során. Bővíteni a közbeszerzési eljárások megismerhetősége, tanulmányozása a fontos ismeretek megszerzése tekintetében, közvetíteni kívánja továbbá a nemzetközi tapasztalatokat, módszerek átvételét, illetve hazai tapasztalatok nemzetközi fórumokon való megismertetését. ... >>

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Schumicky András elnök
Páty község műszaki, környezetvédelmi, sport, kulturális, szociális, egészségügyi és közbiztonsági fejlesztése. ... >>

Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Völgy sétány 1/a.
képviselő: Illényi Éva ( elnök )
Egészségnevelés, a tudatos életmód kialakításának segítése, tudatosítása, népszerűsítése. Ezen belül: toleranciára nevelés, agressziókezelés, kommunikáció fejlesztés, konfliktuskezelés, az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, közösség-, és szervezetépítés és fejlesztés, szenvedélybetegségek és az AIDS terjedésének megfékezését segítő programok, módszerek hazai hasznosítása. Az egyesület céljainak elérése érdekében egészséges életmód kialakításával kapcsolatos programok, megelőző előadások szervezését és lebonyolítását vállalja oktatási és ifjúsági intézményekben. Az egyesület különös hangsúlyt helyez a pozitív szenvedélyek megismertetése és kialakítása érdekében szervezett programok megvalósításban (sport egyéb szabadidős, kulturális események, ismeretterjesztés). ... >>

MAGÁN ENERGIA Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2071 Páty, Orgona u. 17.
képviselő: Temes Judit Éva önállóan
Az energiatermelés kapcsán egyes kutatócsoportok munkájának összehangolása, az energetika műszaki-tudományos ismeretanyagának közzététele, a magáncélú és a háztartási energiafelhasználás műszaki megoldásainak támogatása megújuló energiaforrások igénybevételére, magánszemélyek családok felvilágosítása az energiafelhasználás területén lehetséges költségcsökkentési lehetőségeiről. ... >>

Összefogás a Faluért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Töki u. 50.
képviselő: dr. Bálint Balázs ( elnök ) - önállóan -
Páty, illetve a Zsámbéki-medence közéletében való aktív részvétel; a nyílt, demokratikus döntéshozatal elősegítése; a lakosság minél szélesebb körének bevonása a demokratikus folyamatokba; a település érdekeinek képviselete minden fórumon; a környezetvédelmi tevékenység erősítése; a helyi kultúra értékeinek és a hagyományok megőrzése. ... >>

Páty Barátság Nyugdíjas Klub Egyesület

(egyéb)

2071 Páty, Kossuth Lajos u. 77.
képviselő: Bereczki Gáborné elnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezéskor a főtitkárral együttesen), Cseh Ferencné alelnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre csak az elnök akadályoztatása esetén a főtitkárral együttesen jogosult)
A nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása, a nyugdíjasok egészségének megőrzése, valamint a nyugdíjasok művelődésének gazdagítása. ... >>

Páty Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Juhász Károlyné ( alelnök ) önállóan, Kerék Vilmosné ( elnök ) önállóan
Nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása. Nyugdíjasok egészségének megőrzése, művelődésének gazdagítása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. A Pátyi Pincenapok szervezésében, lebonyolításában való részvétel, kulturális rendezvények esetén a vendéglátási tevékenység lebonyolítása. ... >>

Pátyi Málta Ház Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2071 Páty, Csilla von Boeselager utca 3.
képviselő: Neszmélyi Imre elnök
Preventív, keresztényi szemléletű és többfunkciós szakmai program keretében olyan családi életre nevelő program megvalósítása, melynek keretében rászo- ruló és erre igényt tartó családok kö- zösségeivel alapvető életvezetési érté- keket, magatartás-és higiéniai szabá- lyokat, tolerancia készséget megismer- tet és gyakoroltat. Települési önkormányzatoktól közfela- datnak minősülő gyermekjóléti és csa- ládsegítő szolgáltatásokat vállal át, ezen belül a rászoruló családok ottho- nainak karbantartási, felújítási szük- ségleteit részben vagy egészben ado- mányként teljesíti, szociálisan indo- kolt esetben és otthontermtés céljából ún.szociális gyors lakóházakat ad. Teljeskörű ellátást biztosító idősott- hont működtet. Ápolási Intézetet működ- tet. Adományokat közvetít rászoruló em- bereknek, családoknak közösségeknek. Működése körébe tartozó családok gyer- mekei képzésének támogatására ösztöndíj rendszert működtet. ... >>

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

(egyéb)

2071 Páty, Rákóczi út 46.sz.
képviselő: Budavári Zoltán kuratóriumi tag, Dr. Czajli Zoltán kuratóriumi tag, Dr. Sal Béla elnökségi tag, Karvázy Szabolcs kuratóriumi tag, Kollár Tamás elnökségi tag, Kővágó István kuratórium titkára, Reményi László kuratóriumi tag
Pátyon római katolikus templom és közösségi ház felépítése és az egyházközség jelenleg fennálló műemlékeinek, műemlékjellegű épületek fenntartása, ápolása. ... >>

Pátyi Székely Kör

(egyéb)

2071 Páty, Kossuth L.u.77.sz.
képviselő: Bálint Judit elnök, Paniti Rozália Gyöngyi titkár ... >>

Pátyi Szépreménység Nyugdíjas Club Egyesület

(egyéb)

2071 Páty, Kossuth Lajos u. 77.
képviselő: Kocsis Istvánné alelnök ( önállóan, a bankszála felett az elnök akadályoztatása esetén Nagy Ferencné főtitkárral együttesen), Kozma Lászlóné elnök (önállóan, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlásakor Nagy Ferencné főtitkárral együttesen)
A nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása, a nyugdíjasok egészségének megőrzése, valamint a nyugdíjasok művelődésének gazdagítása. ... >>
1. oldal